Followers

i decree

zondag 20 maart 2011

Blossom's nieuwsbrief 20 maart 2011

 
Nieuwsbrief van Blossom


20 maart 2011
Beste Mede Reizigers,
Ik voel de drang om een paar dingen te zeggen en ik vraag om me even een handje te helpen als ik dat doe. Ik vraag ook dat je begrijpt dat ik niets meer weet dan een ander. Ik ben alleen de boodschapper en toch merk ik dat ik in de positie zit waarin veel mensen willen lezen wat ik heb te zeggen. Ik onderschat helemaal niet dat ieder mens heeft gegroeid is in kracht en kennis en toch voel ik dat het nodig is, als ik die massa emails zie die ik heb gekregen sedert de channeling van 16 maart, om een paar dingen op te helderen… dus als ik mag…..
In mijn opinie, voor wat die waard is, is het dat het niet uitmaakt wat of wie de oorzaak is voor welke ramp ook, het maakt niet uit of je tegengestelde boodschappen leest, het maakt niet uit hoe veel mensen zich bang voelen, ik vraag dat je BOVEN ALLES het belang erkent om in JOUW LICHT te staan. “ja, ja ja”, hoor ik jullie zeggen, “dat weten we al”. Maar velen hebben kennelijk, aan de emails te zien die ik kreeg, deze noodzaak niet opgepikt. Om dat te doen krijgt dat zoveel verwikkelingen op zoveel niveaus in onze ziel dat de ENIGE reden dat we op dit moment hier zijn is OM VEILIG TE STELLEN dat dit LICHT door ons vergroot wordt door ALLES heen dat er gebeurt.
Mij is zoveel bewust geworden van zoveel dingen in die laatste paar jaren, soms leek het positief onwerkelijk, toch WEET ik dat het niet zo is. De vrees die rondom onze planeet verspreid wordt in deze tijd, gaat toenemen. Er zal meer komen voor ieder van ons om ermee te worstelen, zelfs op een nog grotere schaal. Zeg ik dit om jullie bang te maken? NEE! Ik zeg dit omdat mijn instinct me zegt dat het zo is…. En we moeten ons daarop voorbereiden.
Ik dring er bij jullie op aan om de boodschappen die de Federatie van Licht ons gebracht heeft, te herlezen. Lees ze over en over totdat je “HET SNAPT”.
LIEFDE OVERWINT ALLES. Er is niet één zaak die niet overstegen kan worden door LIEFDE.
DOOR LIEFDE TE VOELEN in je.. op het diepste en meest intense niveau dat je kunt… en om die de wereld in te sturen en naar de mensen die er wonen… kunnen we alles veranderen.
Niet zo lang geleden stuurde de Federatie deze boodschap naar ons en IK VOEL dat het waard is om die opnieuw te bekijken:
.. Laat het voelen los dat je medelijden voor jezelf en je wereld hebt. Als je doorgaat om deze laatste dagen van de oude wereld je hart te laten breken door alles dat je om je heen ziet, dan ga je verder om je hart te laten breken door alles dat je om je heen ziet. Als je WEZEN bevangen is door droefheid door een bepaalde ‘ramp’ WORD je dan bewust dat droefheid die je blijft voelen je aan diegenen geeft die er bij betrokken zijn en dat helpt hen niet.
Vind op dat moment van herkenning je kracht. Neem enkele diepe ademhalingen en verander je gedachten in zonneschijn, lachen en Liefhebben en stel je deze zielen voor die door een specifieke ramp worden geraakt. Breng die verandering door gedachte. Dit is zo belangrijk! Wij wensen dat jullie dwars door dat wat er gebeurt heen zien…. wat er plaats vindt. WEES OPGETILD… voor iedereen om je heen… overal. ZET DE LIEFDEVOLLE GEDACHTEN erbij in de tijd waarop je het makkelijker zou vinden om ineen te storten en tranen te vergieten voor iedereen die op zoveel manieren lijdt.
BRENG HET LICHT IN die omstandigheden of situatie BINNEN. Strooi JOUW LICHT op de plekken en mensen die lijden. ZIEN JULLIE DAT… ZIEN JULLIE DAT?... ZIEN JULLIE DAT IN? Het is jullie Licht dat het verschil zal gaan maken voor hen . Als jullie met hen samen huilen, ‘geef je op’ aan wat niet meer moet. Dat wat niet meer dient. We vragen jullie niet om alle zin van medeleven te los te laten. Het tegendeel zelfs. Juist door krachtig te zijn en Licht te geven is het dat jullie medelevend ZIJN. “
Je kunt VOELEN alsof alles buiten onze controle is. Verander dat GEVOEL naar precies het tegenover gestelde! ALLES IS ONDER ONZE BEHEERSING. Door de LIEFDE. LIEFDE is de hoogste kracht. Er is niets dat LIEFDE kan overschaduwen. En helemaal vrees niet!
Zien jullie dat? Daarom spreekt De Federatie herhaaldelijk over het belang om dat te zijn. Als we naar die plaats toe gaan waar JE ALLEEN LIEFDE BENT, dan kan er geen vrees zijn.
Velen zijn bang dat de dood ook naar hen toe komt… door een planetaire ramp… maar als dit zo zal zijn voor sommigen van ons… wat moet je dan vrezen? Serieus… wat? Zijn we ‘daar al niet eerder geweest en hebben we dat niet heel vaak gedaan’? Ik begrijp dat de zielen die doorgaan naar andere rijken… deel zijn van het groter plan. Al diegenen die in verschillende fasen hun leven hebben gegeven, hebben dat gedaan omdat ze WETEN dat dit deel van het plan is. IK WEET in mijn hart dat ze nu ergens anders zijn en vanuit hun nieuwe thuis helpen.
WE ZIJN ALLEN EEN. We zijn EEN GODDELIJKE ENERGIE. EN DIE ENERGIE IS LIEFDE.
Al die gedachten die in deze tijd door jullie hoofd hebben gelopen, gedachten van slechte gezondheid door wereldlijke situaties, gedachten van welke negatieve aard ook… herken ze onmiddellijk en transformeer ze in gedachten van LIEFDE.
WEET dat je beschermd bent door LIEFDE. NIETS…. NIETS… kan je kwaad doen als je WERKELIJK ECHT 100% in je hart de werkelijkheid KENT van wat LIEFDE IS. … Waar die toe in staat is… Als je dit WERKELIJK ECHT 100 % WEET in je WEZEN dan realiseer je je ook dat deze LIEFDE van je… deze LIEFDE… die JIJ bent… dezelfde LIEFDE is die in iedereen is. Kun jij je VOORSTELLEN…. Wil je alsjeblieft dit met mij VOORSTELLEN … een wereld waarin IEDEREEN deze LIEFDE begrijpt die hij/zij is. OM je dat VOOR TE STELLEN… omdat als werkelijkheid TE VOELEN…. Dat zal zo’n verandering tot stand brengen.
Doen we allemaal ons stukje? Doen we dat? Het gaat om VOELEN. Is dat niet wat ons gevraagd is te doen? VOEL wat we willen hoe de wereld moet zijn. Je voorstellen is niet genoeg. We moeten onze wens VOELEN om die te manifesteren.
ALLES DAT WE MOETEN DOEN… DE HELE TIJD…. IS OM LIEFDE TE VOELEN. De zegeningen zijn enorm, niet alleen voor het zelf, maar het is HET ANTWOORD OP ONZE GEBEDEN. Snap je??
Ik vraag me af of je nu kunt VOELEN terwijl je dit leest… hoe mijn hart … hoe mijn hart zich VOELT? Woorden lijken zo ontoereikend om me uit te drukken. Ik begrijp nu meer dan ooit onze opdracht. We hebben allemaal andere rollen te spelen… andere weggetjes te lopen in ons hart…. Toch iedereen is hier om uiteindelijk deze LIEFDE te verankeren. Alles dat hiertegen vecht zal wegsmelten. De kracht van LIEFDE overstijgt alle dingen. Alles dat gebeurt rondom ons KAN wegsmelten als we onze GEVOELENS VAN LIEFDE boven al het andere stellen.
Er is nu een dringendheid.. het is van veel belang dat we nu in de positie gaan om ons deel te spelen. Rijs boven alles uit dat de frequentie in jezelf laat verlagen. Rijs boven alles uit dat je niet langer meer dient.
BRENG HET LICHT VAN LIEFDE UIT HOGERE NIVEAUS NAAR DEZE DIMENSIE.
Dit kwamen we doen… dus met alle respect voor iedereen… laten we stoppen met onbenulligheden… laten we stoppen met ons voor te doen dat we pionnen zijn die geslagen worden door degenen die in controle zijn. Onzin!
WE NEMEN TERUG WAT RECHTENS VAN ONS IS. ONZE VRIJHEID! LATEN WE DEZE SHOW OP WEG HELPEN…. NU !!!
PAK JE ZWAARD VAN LICHT OP.
SCHIJN HEM OMHOOG MET LICHT.
STEEK HET IN DE LUCHT EN VERKLAAR DAT DE STRIJD VANAF DIT MOMENT…. IS GEWONNEN.
LIEFDE OVERWINT ALLES!
Dank dat je me hebt willen aanhoren.
In Liefde… door Liefde…. als Liefde.
Blossom Goodchild.
Ik zal dit ook op mijn blogpost zetten, dus die gedachten kunnen gedeeld worden via de gewone facilities. Voel je vrij dit overal te posten waar je denkt dat het werkt. En ik dank je.
Vertaling: Winny


0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar