Followers

i decree

zaterdag 26 februari 2011

25 February 2011


De strijd is gewonnen! 

Het Licht zal doorgaan helderder te worden terwijl we samen de mars lopen en samensmelten als een natie….  LIEFDE.Blossom met de Galactische Federatie van Licht. 
  25 febr. 2011


Blossom:  Hallo, mijn vrienden. Ik moet zeggen dat dingen de laatste tijd zo goed gaan in mijn leven. Ik voel me TOTAAL gezegend en de plek van mijn hart explodeert van opwinding en enthousiasme. Het VOELT  gewoon echt zo dat dingen overal om me heen gebeuren. Deze beweging van Licht waar we allemaal bij horen is beslist momentum (=stuwkracht) aan het opbouwen. Het is prachtig. Het komt allemaal samen en ik wilde gewoon deze gelegenheid aangrijpen om dank tegen jullie te zeggen voor jullie inbreng en wijze woorden die je ons geeft… door Liefde. Aan mij en aan zoveel mensen, ik WEET dat dit een groot verschil heeft gemaakt voor de manier waarop we onszelf besturen. Dus… namens ons allemaal…. Dank Jullie.

Galactische Federatie van Licht: Lieve mensen. Wij zijn slechts een deel van jullie ervaring, op dezelfde manier dat jullie deel zijn van ons. Waar wij voor kozen om te geven is dat waarvan we WETEN dat een hulp is voor de groei van de ziel. Waar jullie voor kozen om uit deze woorden op te nemen… dat is geheel aan het individu zodat ze voor zichzelf mogen ontcijferen wat op een bepaalde tijd voor hen geschikt is. Want niet alles dat we aanreiken zal altijd samengaan met iedereen…. afhankelijk van de positie waarin ze zich bevinden op hun reis en van wat ze ontdekken dat hun Waarheid is.

Bloss: Ik vraag me af of ik direct in een vraag kan duiken over iets dat me gisteren hinderde? Iemand stuurde me een link van een filmtrailer voor een nieuwe film die heet: ‘ET-X’, die in de grond een vervolg is op de beroemde film ET (waarvan ik zeker denk dat jullie je daar bewust van zijn). Droevig genoeg hebben de mensen aan de macht opnieuw een monster gecreëerd om de zielen met angst te vullen… want het gaat over ET die komt om de familie te vertellen dat ze de aarde moeten redden omdat zijn ET ras op het punt staat om binnen te vallen en om de planeet te verwoesten of die over te nemen… of zoiets akeligs!!!  Er zitten veel prestigieuze acteurs in en ik merkte dat ik er echt boos over werd. Zo veel niet ontwaakte zielen zullen dit zien en dat zal hen enorm beïnvloeden zoals over hun idee over wie jullie zijn, als de tijd voor jullie daar is om tevoorschijn te komen. Ik vroeg me af of jullie daar over willen praten?

Fed.v.L: Dit is niet nieuw voor ons want we zijn ons bewust van deze zaak omdat het al in de gedachtevorm zat. Laten we je troosten door te zeggen dat er NIETS is dat ons zal afhouden van het grote plan. Lieve zielen, denken jullie dat zo iets triviaals als wat jullie een film noemen, de afbraak zou betekenen van onze zoektocht? We zeggen jullie dat is niet zo. Met alle respect… we zijn niet net uit de kleuterschool. Alhoewel zulke dingen ons niet vullen met plezier, ze brengen ons zeker ook geen ernstige reden om ons zorg over te maken. Zoals je weet… zoals met alle dingen van een mindere vibratie… het is aan jullie om jullie Licht op zulke dingen te schijnen. Alleen dat hoeven jullie maar te doen.

Bloss: Eigenlijk ja, je hebt gelijk. Ik weet dat. Ik vroeg me alleen af of jullie dat hinderde?

Fed.v.L: Niet in het minst. Want we hebben zoveel genoegen om elke vorm  op te heffen waarmee degenen die nu aan de macht zijn proberen om jullie Wezen mee te vullen. Dus zullen we verder gaan?

Bloss: En snel lijkt het! Met het grootste plezier… maar bedankt dat jullie erover hebben gepraat. Waarover gaan we discussiëren? 

Fed.v.L: We willen jullie allemaal graag toevertrouwen dat jullie zo hoffelijk zijn naar de zaak. Je kunt niet ontkennen wat nu in jullie wakker staat te worden. We WETEN dat jullie in staat MOETEN zijn om het verschil in jezelf te VOELEN want het is voor ons meer dan duidelijk door de helderheid van energie die uit zo veel mensen stroomt. Zie je nu, Blossom… een grafiek die uit de 0 is omhoog gegaan en die met een standvastige lijn is opgeklommen naar zulke hoogtes. Dat is precies waarom je VOELT zoals je aan het begin van dit gesprek zei, dat ‘de dingen werkelijk aan het gebeuren zijn’. De energie van jullie planeet… zelfs aan het begin van dit jaar, is voor jullie een baken geworden dat de weg wijst. Want het is belangrijk voor ieder van jullie om te begrijpen dat de rol die je speelt…  jullie individuele stuk in deze Ascentie… net zo cruciaal is als dat van anderen. Want als ieder van jullie accepteert dat het JULLIE LICHT is dat bijdraagt aan HET ENE LICHT met elkaar… dan zal de kracht hiervan… de inslag…. precies die is het waardoor jullie aarde en alles erin en erop naar de volgende fase gaat. We zeggen eigenlijk dat iedere ademhaling die je in LIEFDE doet de atmosfeer vult met LICHTHEID die deze laat optillen naar zijn verlangde rechtmatige positie. Er is niet een van jullie die niet bij dit plan hoort. De zaden waren al lang, lang geleden geplant en wij hebben gade geslagen hoe ze gekoesterd werden tot in de volheid van wat ze nu zijn geworden. Onderschat jullie rol niet…. van niemand van jullie. Wij hebben zoveel hoop door allen die ontwaken en we gaan samen met hun vastberadenheid om hun deel tot een goed einde te brengen. Het gaat om een VOORBEELD TE ZIJN zoals we al zo vaak gezegd hebben. Toch gaat het ook om werkelijk het verschil te VOELEN in jullie hart. 

Vertrouwend door alles heen op wat zal plaats vinden op jullie planeet in de dagen die voor je liggen… dat jullie hier reeds  kennis van hebben en WETEN dat bepaalde dingen nodig zijn om deze transformatie naar de Nieuwe Eeuw te voltooien.

We stellen jullie voor dat jullie je altijd afstemmen op de Hoogste vibratie van jezelf. Wees waakzaam over de status van je energieveld. Houd die in evenwicht en goed voorzien van Liefde. Neem de tijd om in jullie Wezen de energie te trekken van het Licht van boven. Dit is een doorgaande stroom die altijd voor jullie beschikbaar is. Dit heeft alleen nodig dat je het erkent maar zet de stappen om dit ‘bijgevuld’ te houden zodat je voldoende Licht en energie hebt om dat aan die mensen en plaatsen aan te bieden die in nood zijn… en toch is het essentieel dat je altijd jezelf ‘vol’ houdt ook om te doen wat jullie moeten doen.

We WETEN dat we altijd streng gesproken hebben over deze zaak maar we VOELEN dat in bepaald opzicht dit nu meer zin begint te krijgen dan het eens eerst deed. 

Bloss: Ja, ik weet het voor mij en ik weet zeker voor vele anderen ook, ik heb het gevoel van binnen dat ik het ‘begint te snappen’. Begin te begrijpen wat jullie ons willen laten weten op een ander niveau. Als we verdergaan zijn we in staat om te WETEN wat jullie bedoelen, zuiver op de manier waarmee we VOELEN. Er zijn zoveel zielen op de planeet die omhoog komen voor die gelegenheid. Om zulke veranderingen voort te brengen omdat ze luisteren naar de roep van hun hart. Dit gebeurt over de hele globe.

Fed.v.L: Gedraag je op een manier die juist is voor iemand van Groot Licht. Weet dat ieder van jullie hier is om het geheel van dienst te zijn. Blijf niet zitten en denk ‘wat kan ik doen’?  Als dit is wat door je hoofd gaat mogen we dan met een Licht hart zeggen: 

.. je hebt niet volledig begrepen wat we je vertelden.  Want vraag jezelf af… wat kun je doen? Hoe velen van jullie kunnen zich wat verloren voelen bij dit alles? Het aan anderen overlaten die ‘daar ergens zijn’ in wat jullie zien als een meer prestigieuze positie?  Maak je een kop thee voor jezelf en ga je in een gemakkelijke stoel zitten en fixeer je je ogen op een elektrische doos die veel meer schadelijke effecten heeft dan je je voorstelt? Jullie geven je ziel visioenen en gecreëerde verhalen van moorddadige zaken en oorlogen en leugens. Je denkt dat je geïnteresseerd bent in hoe bepaalde uitgespeelde  verhalen kunnen aflopen en toch mogen we je dat zeggen … alles wat je doet is je richten op dat waar je ziel HELEMAAL GEEN interesse voor heeft.  

Al die ‘programma’s’ zijn niet ontworpen om te entertainen. Het zijn werkelijk ‘PROGRAMMA’S’ die JULLIE programmeren in een staat van lethargie/verdoving. Ze brengen jullie in het nauw. Ze houden jullie af van wie jullie zijn… en om je volledige potentieel te bereiken. Toch houden jullie vol om in de val te lopen. Een soort van voldoening brengen zit in jullie veiligheidszone als je energie is uitgeput, dus ga je zitten en bevrijd je jezelf met meer van hetzelfde.
We komen niet om je wat voor te schrijven. Dat is niet onze weg. Onze weg is om jullie anderen manieren te laten  zien om je meest Ware vorm terug te winnen. Om jullie te helpen herkennen dat er nog een andere manier is. Een weg eruit. Een weg naar jullie vrijheid. 

Lieve zielen, wees onderscheidend wat je welzijn betreft. Besef wat je kiest om je ziel te vullen of het nu steun is die je versterkt of een die je uitput. Leer te herkennen wat je dient om vol succes het geheel te dienen. Zou het niet nuttiger zijn om ‘je gedachten af te zetten’ eerder dan ‘je tv aan te zetten’? Zou je WEZEN niet eerder winnen bij het zich verbinden met je Hoger zelf dan je te verbinden met beelden en woorden die je uitkoos die je Wezen binnendringen en nadelig zijn. Het verbijstert ons soms dat jullie beelden wilden bekijken van afschuwelijke aard die allemaal ontworpen zijn om het negatieve in jullie wereld te vergroten/versterken… terwijl je… maar enkele stappen verder… buiten je deur… in een landschap kunt lopen van grote schoonheid. Je hoeft je hoofd maar op te heffen en voor je is een schare diamanten die vonkelen aan jullie nachthemel… gratis!!!! Deze sterren… deze lichtenergieën zijn er niet om jullie in een staat te programmeren van ‘wat kan mij het schelen’.  Ze zijn ontworpen om jullie hart te vullen met een Liefde waardoor je je adem inhoudt.  We vragen jullie nu als intelligente WEZENS … wat denk je wat het is dat jullie en het geheel dient?   … en als je buiten bent en in verwondering naar de schoonheid in de natuur kijkt…. Denk dan ook aan al die andere zielen die net zoals jullie zijn… die hetzelfde doen op het zelfde moment… Jullie harten zullen zich met elkaar verbinden en het Licht versterken dat zich opbouwt. 

Dit is de tijd waarin je werk moet gaan toenemen. Waarin jullie uit de ruimte moeten gaan die jullie gevangen heeft. Waarop jullie moeten WETEN dat er niets is dat jullie in een plek van duisternis kan houden. Jullie moeten WETEN dat JULLIE het zijn die JULLIE vrij moeten maken. Door ‘SAMEN TE WERKEN’. Door uit die sleur te stappen die jullie en jullie ras al eonen lang heeft onderdrukt.
NU, MENSEN VAN DE AARDE… HET IS NU DE TIJD OM SAMEN TE GAAN EN OM JE IN LIEFDE TE VERENIGEN.

Jullie kunnen dit niet doen als je kiest om dit ‘te doen op een andere dag waarop je je meer energetisch voelt.’

HET IS NU DE TIJD OM JULLIE KRACHT TERUG TE PAKKEN! 

NU is de tijd daar om de beheersing terug te nemen van je leven en om te doen wat je kwam doen. Om deze planeet op te heffen. Om jezelf op te heffen naar een NIEUWE WERELD. Een wereld die jullie verdienen. Een wereld die VRIJ is. Een Wereld waar de LIEFDE die jullie zijn, openlijk wordt uitgedrukt in en naar elkaar. 

Het is aan het gebeuren, lieve vrienden. Het vindt plaats… dit alles door JULLIE.
Speel je spel. WEET dat jullie net zo belangrijk zijn als een volgende persoon. Wees trots op je daden om de oude golflentes te verwijderen die jullie naar beneden hebben gedrukt. En schijn NU als het NIEUWE LICHT… de NIEUWE ENERGIE die jullie hebben laten binnenkomen door je eigen doen.
De strijd is gewonnen! Het Licht zal doorgaan helderder te worden terwijl we samen de mars lopen en samensmelten als een natie….  LIEFDE.
Bloss: Jullie raken mijn ziel. Jullie helpen me te weten dat we niet alleen maar kleine menselijke wezentjes zijn die opnieuw een dag doorploeteren. Het VOELT goed te WETEN dat er een reden is voor iedere ademhaling die we nemen en vanaf mijn gezichtspunt, door jullie begin ik zoveel meer te genieten van elke ademhaling!!

Dank jullie ieder hiervoor…  wie er ook op deze planeet is… waar je ook bent in deze wereld van ons. Dank jullie om dit met me te delen. In Liefde en dank.

P.S. … later toegevoegd.
Blijkbaar is deze filmtrailer van ‘ET X’ niet van een echte film die al gemaakt is, iemand voegde dat gewoon bij elkaar met clips van andere films en grafieken. Geen wonder dat De Federatie blij was om direct door te gaan!

Een meneer met de naam Walter Bruneel stuurde me nog een van zijn Goddelijke schilderijen. Deze beeldt De Pilaren van Licht uit waarover de federatie sprak. Het is zo’n prachtige visualisatie in manifestatie gebracht. Dank je Walter. Bekijk meer van zijn mooie kunst op http://iasos.com/artists/walter/. Zeer waard om even naar te kijken…   Laat me je dat zeggen !!!    Blossom

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar