Followers

i decree

vrijdag 1 oktober 2010

nieuwsbrief nav de channelling gisteren 22 sept 2010
Blossom met haar eigen nieuwsbrief nav de channelling gisteren
22 sept 2010
(vert. winnyd@stralendetoekomst.nl )


Goede Morgen Iedereen


Ik ben sinds de channelling gisteren overspoeld met emails en het zou me uitputten om ieder apart te beantwoorden. Maar weet dat ik ze allemaal stuk voor stuk heb gelezen en ik dank jullie dat je jullie gedachten met me gedeeld hebt… en dat zorgde ervoor dat ik deze brief hierop liet volgen vandaag over mijn gedachten op de zaak en wat feiten om uit te leggen. Dus ik ga meteen beginnen…


Ten eerste en als belangrijkste: ik ben gewoon de boodschapper. Wat er door komt, schrijf ik op. Ik verander geen enkel woord, noch haal ik er een weg. Wat aan mij is gegeven…. geef ik aan jullie. Als ik met een channelling begin heb ik absoluut geen idee waar het onderwerp van elke contact over gaat.


Voor jullie informatie toen ik in de channelling zei:

Ik voelde dat er iets was waarom jullie eerder moesten vertellen dan het gebruikelijke ‘het is tijd voor een volgende’ als je weet wat ik bedoel? Is dat zo?


F.v.L: Ja, dat is zo. Alhoewel we voorzichtig zijn om een onderwerp naar voren te brengen dat al achterin je denken zit.


Wat achter in mijn denken zat was het nieuws waar velen me nu voor gewaarschuwd hebben over een mogelijk ‘verschijnen’ op 13 oktober. http://sites.google.com/site/challengesofchange/.


(dit staat daar: Een pas gepubliceerd boek door een NORAD officier in ruste voorspelt dat 13 oktober 2010 een voorlopige datum is voor een vloot van buitenaardse voertuigen om uren over de voornaamste steden van de aarde te zweven. De schrijver zegt dat het gebeuren het eerste in een serie is die bedoeld is om een planetaire ramp af te wenden die resulteert door toegenomen niveaus van koolstof dioxide in de atmosfeer van de aarde die een “kritieke massa” naderen.


A newly-published book by a retired NORAD officer predicts October 13, 2010 as the tentative date for a fleet of extraterrestrial vehicles to hover for hours over the earth's principal cities. Author says the event to be the first in a series intended to avert a planetary catastrophe resulting from increasing levels of carbon-dioxide in the earth's atmosphere dangerously approaching a "critical mass." )


Mijn gedachten hierover zijn wat velen zullen hebben denk ik. Ik wacht en zie! Alhoewel de datum nogal eigenaardig is(of griezelig)… maar het liet me wel opgewonden worden moet ik zeggen… (nou, dat kan toch, nietwaar) toch toen ik er over mediteerde… we zouden allemaal weer naar een volgende teleurstelling kunnen gaan en daarom sjeesde ik niet direct naar buiten om het van de daken te schreeuwen. Stan Fulham, de betrokken heer is een NORAD officier in ruste en wat ik weet, is dat hij zich niet bewust was van de voorspelling voor 18 oktober 2008. Hij zegt ook dat als de schepen niet op die datum komen dan zal het absoluut wel voor het eind van 2010 zijn. Opnieuw, we wachten gewoon en zien wel. Begrijp alsjeblieft dat ik niet het noeste werk in duigen sla van deze heer. Ver van dat.


Dus… betreffende De Federatie van Licht die gisteren zeiden ‘WIJ KOMEN ERAAN’ … met alle respect… ik weet zeker dat ze dat doen… maar zij zeiden niet wanneer. Dus… ik zal gewoon.. jullie dachten het al… afwachten en zien.


Veel antwoorden in de mails waren opgewonden, tot aan tranen toe. Velen waren aarzelend. Om eerlijk te zijn, ik dacht alleen ‘Jolly dee, en als jullie hett doen, dan zal dat heerlijk zijn, dank je!’ We hebben hier allemaal zo lang op gewacht, toch weten we dat het aan ons is om de verandering te maken. Maar een ‘oppepper’ zou zeker een ‘anti-up’ kunnen zijn, nietwaar? Alhoewel zij niet zeiden in welke vorm ze komen.


Dus daar staan we nou… vanuit mijn gezichtspunt verwacht ik zelfs hun woorden ‘heel spoedig’ niet als een ‘heel spoedig’ uit onze uitdrukking, maar wie kan het weten? Ik WEET dat op een dag, wanneer ook, ZE ZULLEN KOMEN… en tot dan zal ik doorgaan om hun boodschappen van Liefde en compassie door te geven zoals ik gevraagd heb op de beste manier dat ik dat kan. Ik ben gewoon een normale meid die in een buitengewone positie zit (ik heb dit niet aan zien komen!!)


Ik hoop dat ik geen teleurstelling gebracht heb aan degenen die geestdriftig over blij waren met het nieuws in de channeling van gisteren. Ik wil geen domper zetten op dingen, helemaal niet… Laten we eerlijk zijn… als ze komen, zal ik al de eerste zijn die Hallelujah zal zingen!


Dus, laten we hopen dat we voor het jaar om is, we samen kunnen zitten in het Hallejujah koor… en onthoud… het leven op aarde zal nooit meer hetzelfde zijn. Laten we door gaan… met het Liefde Zijn… om veilig te stellen dat we zo klaar zijn als we maar kunnen!
We zijn hier om dit uit te spreiden


Liefde Licht Gelach en Gouden Stralen. Laten we dat doen!


Blossom

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar