Followers

i decree

vrijdag 22 oktober 2010

Blossom 22 oktober 2010

Blossom 22 oktober 2010 met de Federatie van Licht

( Transl: winnyd@stralendetoekomst.nl )

Blossom: Een hele goeie morgen voor jullie daarboven. Nou, het was zeker goed om een show te zien van jullie “patrouille” in New York. Dat hield veel mensen bezig. Wil je daar iets over zeggen?


Fed. van Licht: We moeten nogal veel vertellen. Wij pogen jullie wereld te helpen bij alles dat gaat komen in de komende dagen en mogen we zeggen dat op die dagen, in feite een weinig gebeuren was te zien vergeleken wat plaats ZAL gaan vinden. Je voelt het goed dat er over werd gesproken dat we onze introductie zullen beginnen op een meer bijdragende manier.


Bloss: Bijdragend aan wat?


Fed.v.L: Aan het gemak waarop we de zielen van jullie planeet die zich niet bewust zijn van ons bestaan, content laten voelen als ze ons zien aan jullie hemelen.


Bl: Van wat ik zag op de video’s leek het niet alsof iemand bang was, meer erg opgewonden.


Fed.v.L: En dit is ook onze bedoeling. Snel zullen de beelden die op ‘camera gevangen’ zijn toenemen tot de mate dat iedereen daarover, met hun eigen gezichtspunt op de zaak, zal praten. Ze zijn redelijk in staat om in deze dagen zo’n discussie naar buiten te brengen door de vele factoren die geleid hebben tot deze positie.


Bl: Ik heb, en ik ben er zeker van dat velen als ik, over al die fenomenen heb nagedacht en wat ze betekenen. Ik heb geprobeerd me een wereld voor te stellen na die eerste beroering en in een tijd dat we allemaal ‘in Liefde’ zijn. Soms lijkt het echt een fantasie en toch weten onze harten dat het Waarheid is.Fed.v.L: Wat denk je waarom onze communicaties met jou en door je heen, in staat zijn om zo velen te bereiken? Is dat om dat zo velen zich vast houden aan een sprookje?... door wanhoop gedreven door de wereld waarin ze ontdekken te leven? Of is het misschien meer waarschijnlijk dat hun zielen een weg gevonden hebben naar onze woorden, hun harten hebben hen letterlijk geleid naar hun Waarheid? Alles waarover wij gesproken hebben is louter een herinnering aan wat jullie reeds weten. Daarom voelen zo velen zich EEN als ze zich met ons verbinden door de pagina’s die je uitzendt. Dat is alles wat wij doen… jullie memo’s sturen. Je in voeling te houden met thuis.

Bl: Een soort van postkaarten… Als ik er een naar jullie terug zou sturen zou er beslist op staan: ‘’t weer is goed, ik wilde dat jullie hier waren!’


Fed.v.L: Laten we ons wat dieper tot een eenheid brengen. Er zijn velen die in communicatie staan met degenen uit buitenste werelden. Er zijn velen die dat denken en anderen weer niet. Er zijn velen die bewust ‘doen alsof’ ze uit bronnen komen die niet van de aarde zijn. Deze transities zijn hier met opzet gezet om jullie in verwarring te brengen en om angst te wekken. Daarom leggen we in deze tijd DE NADRUK OP een zeer op de voorgrond tredend punt:


LUISTER IN ALLE DINGEN NAAR JE EIGEN WAARHEID.


Veel in de komende dagen zal jullie in hoge mate verontrusten als je daar niet voor kiest. Toch zeggen we jullie dat als je sterk staat in het KENNEN VAN JOUW WAARHEID je niet zult vallen voor zulke bangmakerijen van hoofd en hart, het zal jullie nooit je vibratie kapot laten maken. Zie je dat? Deze bang makende voor de gek houderij is ontworpen om precies dat te doen… om de vibratie laag te houden. Jullie werken allemaal zo hard om je eigen vibratie omhoog te laten gaan en toch zo makkelijk laten jullie jezelf in de valkuil vallen van wanhoop over iets wat je gehoord of gelezen hebt, iets, dat voordat je het ontving, jullie vond in een heel LICHTE stemming. Zie je hoe het is ontworpen? Begrijpen jullie, onze vrienden van aarde, wat we je proberen te vertellen?


STA IN JE LICHT… NU… ALTIJD.


Dit is de meest centrale tijd. Dit is de tijd waar je van WIST dat er ‘flikkeringen’ zouden zijn. Jullie hebben je ziel op deze gebeurtenissen voorbereid. Toch, met alle respect van onze zielen, hebben zoveel zielen dit vergeten. JULLIE KENNEN DEZE TIJD. Jullie werden er DOOR EN DOOR bewust van gemaakt dat deze angst velen zou vastgrijpen. Maar.. . HERINNER JE DIT.. jullie WISTEN dat JULLIE het zouden herkennen en jullie sloten een pakt met jullie zelf als INEEN dat je sterk zou staan in JULLIE LICHT, zodat jullie zo’n lage energie niet meester zouden laten worden over velen.


DAAROM ZIJN JULLIE HIER. OM HET LICHT TE VERANKEREN. Dus, liefste zielen… DOE DAT DAN!


Denk aan jezelf als pilaren van het Helderste Licht. Zie dat JIJ HET LICHT BENT en breidt dit uit naar de oneindigheid. Zie het LICHT zich verankeren in jullie geliefde Aarde en zichzelf planten in haar wortelen. Sta stevig in dat LICHT dat jullie zijn en schijn WETEND dit zo ver naar buiten als je kunt zien. Weet dat het voorbij de menselijke visuele mogelijkheid ligt en het raakt dat aan waar je je niet eens bewust van hoeft te zijn, je hoeft het alleen te WETEN dat dit zo is.


Beoefen dit wanneer de gedachte erover je raakt. Zeg tegen jezelf ‘IK BEN EEN ANKER VAN HET LICHT VAN CHRISTUS.’

BL: Ik moet me hier even in mengen, al stroomde het zo prachtig … maar nooit eerder hebben jullie ‘Christus’ genoemd en dat raakte me bij verrassing.


Fed.v.L: En toch, weet je van ons niet dat we van Liefde zijn?


Bl: Zeker wel… niets anders.


Fed.v.L: Dan zeggen we dat dit een en het zelfde is. We glimlachen op dit moment om jouw energie.


Bl: Nou, het is gewoon dat dit een heel nieuw balspel ingaat, niet? Velen vragen me naar jullie gedachten over God. Ik denk dat dit nu een goede tijd is.


Fed.v.L; Maak je riem vast voor de energie die er aan komt. Als een ziel van de aarde niet langer meer woont op die specifieke planeet, zijn er een miljard andere scenario’s die kunnen gebeuren vanwege de andere positie waar elke ziel zich in liet gaan. Maar, zonder twijfel en zonder uitzondering, als een ziel de menselijke belichaming verlaat wordt zij zich bewust gemaakt van HET GODDELIJKE. Dit kan ook in veel vormen gebeuren, toch kan er voor die ziel geen ontkenning meer zijn voor het GEVOEL van uiterste LIEFDE VOOR IEDEREEN. Het uiterste LICHT VAN IEDEREEN. Deze GODDELIJKHEID… Dit Medeleven… Dit Begrip.. Deze LIEFDE… dat is wat velen van jullie Christus noemen.


We willen dat jullie begrijpen dat het door ons wordt begrepen dat het benoemen van DIT LICHT niet is wat van belang is. Wat wel van belang IS, is de absolute eerbiediging van en het respect voor deze opperste godheid. (deity)


Bl: Inderdaad en toch is het voor mij… en dit is natuurlijk gewoon MIJN WAARHEID, ik kort het even af over hoe ik aan dit WETEN kom, anders zitten we hier de hele dag…

MIJN GOD… in MIJN OGEN… is de GODDELIJKSTE ZUIVERSTE ENERGIE VAN LIEFDE. Maar op de een of andere manier als iemand ‘Christus’ zegt, denk ik aan een persoon.


Fed.v.L: HET CHRISTUS LICHT…. HET LICHT VAN CHRISTUS.. is geen persoon. Het is een LICHT. Daarmee is niet gezegd dat veel zielen zijn neergedaald uit, zullen we zeggen,… buitengewoon Hogere rijken op bepaalde punten in jullie geschiedenis… die zijn inderdaad direct uit dat GODDELIJKE CHRISTUS LICHT.


Bl: Komen we er niet allemaal uit?


Fed.v.L: Elkeen IS ervan, KOMT eruit.

Bl: Dus, met alle respect, wat is dan het verschil tussen zij die er direct uit komen en zeg maar … mij, zij van ons die gewone gemiddelde Jannen zijn?


Fed.v.L: Levens! En over die zaak is veel te zeggen. Want zie je, er zijn gekozen posities. Dat heeft allemaal te maken met energie. En als wij zeggen ‘allemaal’ dan bedoelen we ‘ALLEMAAL’. Want zoals je ertoe gekomen bent om te begrijpen dat GOD… als manier van uitdrukken… ZUIVERE LIEFDESENERGIE is. En dat deze ZUIVERE LIEFDESENERGIE GODDELIJK IS. DAN BEN JE DAT, BEN JE ERVAN. JULLIE KOMEN ERUIT. Toch is het gecompliceerd! Want door verschillende niveaus of vibraties ervan, zijn jullie daar niet in zijn volste kracht.


Bl: Dat is een feit!


Fed.v.L: Hoe wensen we in staat te zijn om jullie in een oogwenk te laten begrijpen waar de ZUIVERSTE LIEFDE over gaat. En toch, van waaruit jullie in deze tijd gestationeerd staan, zijn jullie verstoken van zo veel Waarheden. Toch zeggen we je… in al ons WETEN… dit zal niet zo zijn in de dagen die voor je liggen. Daarom ‘smeken’ we jullie niet om te geloven… maar om te WETEN dat jullie PRACHTIGE GODDELIJKE WEZENS zijn. Waarin jullie wonen, de menselijke schelp, zoals je weet, is alleen een gerieflijk voertuig die je ziel vergezelt en je een huis geeft voor deze zeer nodige aardse reis. Als je daarin niet beperkt wordt, ben je een vrije geest. Dan is er geen denken dat je verwart, er is alleen je spirit … je ziel… de JIJ die alleen LIEFDE is en alles wordt geaccepteerd en begrepen.


Er zijn grote hoeveelheden over deze zaken die we kunnen meedelen en toch WETEN jullie. JULLIE… die zich zo moedig vrijwillig hebben aangeboden om dit experiment uit te voeren. JULLIE die jezelf hebben vooruit gebracht om wegwijzers te zijn. Ga verder. Loop moedig in jullie Licht en in jullie Liefde. Want het duurt niet meer lang voordat jullie de hoek omgaan en alles verandert van perspectief.


Bl: Ik weet dat dit het signaal is om de dag uit te roepen. Dank jullie. Dank van iedereen van ons voor allen van jullie. Praat spoedig verder! In Liefde en Licht xx


http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG87oct22.html

Hier is Blossoms begeleidende brief.:

Hallo Iedereen.

Dank je voor al jullie hulp betreffende het geval van facebook. De ‘bedrieger’ legde contact met me via mijn blog. Een ziel die heel veel Gouden Stralen nodig heeft lijkt me! In ieder geval dat is nu geregeld! Pff!

Hier is de channeling van vandaag, geniet ervan!

http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG87oct22.html

Ook wil ik dit met jullie delen voor degenen die bij de meditatie willen zijn Global Oneness Day`` op 24 Okt. 24, 2010.

To find out more please visit www.humanitysteam.org . (Alles in het Engels.)

Heb een geweldig weekend en zit veel in:

Love Light Laughter and Golden Rays.

Blossom

Translator: Winny

Federation of Light by Blossom Goodchild

http://folinjapan.blogspot.com/ - JAPANESE

http://flinfrench.blogspot.com/ -FRANÇAIS

http://flingerman.blogspot.com - DEUTSCH

http://folinchina.blogspot.com/ - CHINESE

http://flinspanish.blogspot.com - SPANISH

http://flindutch.blogspot.com – DUTCH

http://federationlight.blogspot.com – PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

www.galacticchannelings.com

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar