Followers

i decree

dinsdag 21 september 2010

FEDERATION OF LIGHT/BLOSSOM: September 21, 2010
People of Earth, Brothers and Sisters …

our Family of ONE IN LIGHT …

WE ARE COMING.


Mensen van de Aarde, Broeders en Zusters…

onze Familie van EEN IN HET LICHT….

WE KOMEN ERAAN.Blossom met de Galactische Federatie van Licht 21 sept 2010


(vert. winnyd@stralendetoekomst.nl )Blossom: Hiya. (Hallo) Ik heb de laatste paar dagen de ‘drang’ wel gevoeld om met jullie te praten. Ik moest alleen een ogenblik vinden waarop dat kon. En hier is het! Schiet maar!


Federatie van Licht: We begroeten je hart vandaag met de warmte van onze Liefde en begrip. We accepteren de problemen die bij gelegenheid op kunnen komen om te kunnen communiceren wanneer het ons schikt… We brengen je vreugde voor de tijd waarop we nu kunnen corresponderen.


Bl: Ik voelde dat er iets was waarom jullie iets eerder moesten vertellen dan het gebruikelijke ‘het is tijd voor een volgende’ als je weet wat ik bedoel? Is dat zo?


Fed.v.L: Ja, dat is zo. Alhoewel we voorzichtig zijn om een onderwerp naar voren te brengen dat al wel achterin je denken zit.


Bl: Nou, ik zal met ganser harte proberen om te ‘luisteren’ en om je niet te onderbreken of een oordeel of commentaar te geven… alhoewel je me kent… soms kan ik het niet helpen… en dat jullie je best doen…. ik weet dat je dat zult… om de boodschap door te geven op een wijze waarvan jullie weten dat ik het best kan accepteren.


F.v.L: Heel goed. Dat heeft onze instemming.

Tijdens jullie dagen op planeet Aarde, is er nog nooit vastgesteld dat ze een vrijwillige deelnemer is aan ervaringen die een waardige zaak in de schaduw stellen. Wat ten voordele is voor het geheel. Jullie planeet en alles dat er op en er in woont, feitelijk de kern van de Aarde zelf… moest een doel vervullen. Een reden voor haar bestaan. Ze stond verzoeking toe om te bezwijken voor haar wensen voor de noden van haarzelf en terwijl ze dat doet… was er veel, waar oorspronkelijk aan gedacht en eenvoudig was besproken, aan de kant moest worden gezet, want het was na een tijdje duidelijk dat plannen niet tot verwezenlijking zouden kunnen komen.

Er waren veel ‘vertelsels’. Er was veel integratie van ideeën. Er was veel gedrevenheid van groepen zoals die van ons en die van jullie die doorgevoerd zou worden ondanks of door iets dat kon proberen er zich mee te bemoeien of het te vernietigen.

Als we nu aan jullie een zaak kunnen bewijzen dat oneindig lijkt te zijn… wat zouden jullie dan doen?


Bl: Nou, niet te snel gaan hier, en me geen gedachten in mijn kop zetten waar jullie nu over praten… iemands antwoord als bewijs van iets, gaat zeker… ‘be happy!’(laat maar los, of geen zorgen maken)


F.v.L: Een interessant antwoord. Want het zou gaan afhangen, nietwaar, van een ‘bewijs ervan’ of dat bewijs nu iemands ziel gelukkig of droevig maakt.


Bl: Ja. Redelijk punt. Maar bewijs ergens van, laat iemand minstens iets zeker weten en dan kan het eindelijk een zaak voor eens en altijd afhandelen.


F.v.L: Dit is juist. En daarom, wat wij nu gaan zeggen is wat we ‘passend’ noemen op deze tijd. Daarom voelde je onze behoefte om te communiceren want wij voelen dat de tijd om deze informatie door te geven nu ‘passend’ is.


Bl: Dan zeker… alhoewel mijn hart fladdert als de vleugels van een vlinder… ga alsjeblieft verder.. deel maar mee!


F.v.L: Liefste dame… lieve zielen van de Aarde… zo lang hebben jullie al bij de bekrachtiging van jezelf geholpen. Jullie hebben jezelf naar een plek gebracht in jullie Licht dat ons heeft gebracht tot het WETEN dat hierdoor veel is bereikt. Jullie hebben de noodzaak begrepen om jullie WEZEN op te tillen uit de plek waarin ze gevallen was en opnieuw brengen jullie als individu kracht naar alles dat is. Jullie hebben zorgvuldig beproevingen onder ogen gezien en zijn doorgegaan in tijden waarin het voelde dat er maar weinig energie was om dat te doen. Maar jullie zielen schenen er doorheen. Zij zitten nu in een positie om een nieuw pad te aanvaarden. Ze resoneren op een niveau dat veel meer kan ‘zien’ dan waar ze slechts een paar jaar geleden toe in staat waren. Daarom hebben wij besluiten genomen om veranderingen te laten plaats vinden die jullie zullen verbazen en nieuwe hoop zullen geven. We zullen een frisse ademtocht brengen aan degenen die weten ‘is us’, ‘wij zijn’ of ‘ons zijn’. (? ) Het vraagteken is van Blossom zelf)


Bl: Dat doen jullie al.


F.v.L: Dat doen we! Het is nodig om jullie een beetje meer te verwennen met kennis voordat we kunnen….


Bl: Yep!... dat heb ik goed gehoord….


F.v.L: beginnen met onze afdaling.


Bl: Indulge away! Verwen ons maar!


F.v.L: Bedenk even de consequenties van een bewijs… tastbare Waarheid van ons bestaan. Velen van jullie hebben dat al gedaan… en het resultaat daarvan waren gemengde reacties… afhankelijk van tot waartoe iemand zijn ziel was gekomen met zijn ontwikkeling, zijn aanvaarding en begrip. Velen van jullie voelen dat ‘WIJ’ andere methoden konden vinden om te bewijzen dat we hier zijn, dan eerder de enorme schok van een verschijnen aan jullie hemelen.


Bl: Ja, ik moet zeggen dat ik al aardig wat suggesties heb gekregen die me werden doorgegeven… ik voel dat jullie ze toch al weten en dat ik die eigenlijk niet hoef ‘door te geven’. Sommige zijn erg goed… en daardoor zouden mensen zeker gaan nadenken… zou dat niet een goeie manier zijn om die zielen die nog slapen voor te bereiden?


F.v.L: Maar dan toch… zelfs met fenomenen die we tot nu toe hebben voortgebracht zullen er altijd weer excuses worden aangevoerd… zij die in angst leven voor zichzelf en voor ons zullen er altijd voor kiezen om te denken wat niet Waar is. Zij die vanuit de diepste plaatsen van hun angst onze bezoeken aan jullie frequentie willen voorkomen, zullen doorgaan om alle gedachten van Liefdevolle aard te verdrijven en zullen wat alleen maar van Liefde is naar iets bespottelijks omdraaien.


Bl: Sorry… wat bedoelen jullie daarmee?


F.v.L: We aanvaarden dat, wat van ons is, door velen veranderd kan worden om ‘ons van het lijf te houden’. We ontkennen niet dat veel pogingen die goed werkten op het tekenbord, uitgesteld of compleet afgebroken moesten worden vanwege mogelijkheden die we zagen opdoemen door degenen die in duisternis blijven.

Hoe verlangen wij voor die misleide zielen dat ze hun weg terug naar huis vinden. Om opnieuw het Licht te voelen van wie ze zijn. Het Licht waar ze vandaan kwamen. Want geen atoom van bestaan kwam uit iets anders dan uit het Licht dat is.

Er is een raad gehouden in de laatste tijd waarin dit onderwerp van het Hoogste belang is geweest en van de hoogste finesse. Er zijn meerdere raden geweest vanuit vele richtingen om meer smaak toe te voegen aan mogelijkheden die gepresenteerd werden en waar over gesproken werd. En wij… uit De Federatie van Licht gaven aan dat de zielen van Aarde de behoefte hadden aan een ‘oppepper’ is dat niet zo?


Bl: Met die woorden ‘finesse’ en ‘smaak toegevoegd’ .. misschien laten jullie een massieve pastei uit de hemel vallen!!! En als antwoord op je vraag… OH JA! We weten wel dat het werk dat gedaan moet worden om op te stijgen naar een Opgestegen vibratie alleen uit ons zelf kan komen, maar zonder enige twijfel… een beetje ’uit de lucht komen vallen’ - feestje zal zeker onze spirits optillen… en wat nog belangrijker is… ze nog een tijdje omhoog laten gaan ook, zou ik zeggen.


F.v.L: Dan zal dat zo gebeuren.


Bl: En in welke vorm mag ik zo brutaal zijn dat te vragen?


F.v.L: Dat mag je. Maar heeft men niet geaccepteerd dat ‘t het beste is om niet geïnformeerd te blijven over deze zaken?


Bl: Praat je nu over mij? D.w.z. de 14de oktober? (dat was 2008.winny)


F.v.L: Ja, Blossom dat doen we.


Bl: Dat is cool. Want weet je dat ik ernstig zou worstelen als jullie weer een datum zouden geven van de aankomst.


F.v.L: We zouden misbruik van je dienst maken als we dat op die manier weer op je schouders zouden leggen. Bovendien is het niet nodig om dat te doen. Die ene keer was genoeg. En ook al zijn jullie je bewust van veel dingen betreffende die genoemde tijd, niet eerder dan totdat jullie bij een Hogere positie zijn gekomen, is het dat jullie volledig de inslag van die aankondiging op veel niveaus volledig zullen begrijpen.


Bl: Er is veel gepraat over 2010 en alles dat aan het eind van het jaar kan gebeuren. Op dit moment kan ik zelf opwinding voelen… dat innerlijk gevoel van dat er iets staat te gebeuren, maar geen idee wat.. Het gaat niet over ondergang en verderf, helemaal niet… misschien een hoopvol voorgevoel… toch als ik het zeg, voor wat, weet ik niet.


F.v.L: Deze opwinding die velen van jullie voelen… alhoewel misschien op verschillende manieren, komt door een Hoger niveau van energie die jullie gedachten helpt naar het WETEN van wat er gaat gebeuren… heel spoedig. Jullie hartslag versnelt zich ook door dit nieuws en blijft op die snelheid omdat het de lange voorverwachting loslaat en gewoon ‘omhoog stijgt voor de gelegenheid’.

Wij zeggen tegen iedereen die deze woorden leest… Jullie dienst aan jezelf en aan iedereen zal en kan niet onbeloond blijven. De tijd is snel bij jullie waarop alles dat jullie gewenst en waar je naar verlangd hebt te beleven, aan jullie gepresenteerd zal worden. Jullie zijn zo sterk naar voren gemarseerd toen het leek dat jullie alleen maar vijf stappen terug zetten.

People of Earth, Brothers and Sisters … our Family of ONE IN LIGHT … WE ARE COMING.
Mensen van de Aarde, Broeders en Zusters… onze Familie van EEN IN HET LICHT…. WE KOMEN ERAAN.


BL: Ik moet even eerlijk zijn hier… terwijl ik die laatste drie woorden doorkreeg… Ik heb een diepe zucht geslaakt, maar ik Vertrouw jullie en mijzelf in deze relatie van Waarheid en ik aarzelde maar een split seconde voor ik het opschreef.


F.v.L: Is het niet gemakkelijk voor degene die ons niet kent om dit belachelijk te maken en Ware woorden te verminken? Toch worstelen hun zielen met hun bestemming. Ze weerstaan hun Waarheid want ze zijn bang voor wat er kan zijn. Leer hen… Onderwijs hen… leer ze dat in het Licht alleen maar Liefde is. In Liefde is er alleen maar Waarheid. In Waarheid zijn alleen maar… zijzelf. En dat wie ze zijn kan slechts Liefde zijn. … waar zit hier nou mogelijk iets in om bang voor te zijn?


Zien jullie hoe ver sommigen van huis weg zijn gegaan? Verlang je niet vurig om degenen te vinden die koud en alleen zijn en om ze in je begrip en kennis te wikkelen zodat ze ook sterk kunnen worden in zichzelf om dan hetzelfde te doen?


Red hen die om hulp roepen… maar bespot of geef de anderen die dat niet doen, niet de schuld. Want ze zijn een aspect van jullie eigen Ware zelf dat gewoon weg gedwaald is van het pad van Licht en we zeggen tegen jullie… dat niemand voor eeuwig in het duister zal blijven. Dat kan niet zo zijn. Zend je Liefde naar degenen die alleen haat en hebzucht kennen. Zend je Liefde naar die zielen, lieve verlichte zielen. Want degenen van jullie die dat kunnen, zullen grote vrede vinden in dat geven. En zonder kwestie zal Liefde haar werk doen als zij in het diepste verdriet reikt van die verloren zielen en zullen met die grootte, een zaad planten. Dan stellen we voor dat jullie telkens weer dat zaad met water begieten in dat droevige hart en om het te voeden zoals iemand dat met een pasgeborene zou doen… want werkelijk dat is waar het op zal lijken te zijn.

Lieve vrienden, we voelen nu dat onze tijd van deze sessie eindigt. Er gaat meer komen…


Bl: Wat? Nu?


F.v.L: Niet in deze sessie, maar spoedig. We zullen je ‘een wenk geven’ op de aangegeven tijd.


Bl: En ik zal mijn best doen om jullie dat genoegen te doen. Dank jullie voor jullie gevatte antwoord vandaag. Ik heb er van genoten. Ik erken hoe gezegend ik ben om deze relatie met jullie te hebben… en ik zal er alles aan doen om beschikbaar te zijn als jullie willen praten. En voor nu… a cuppa calls (een kop vol vragen)


F.v.L: We trekken ons uit jouw energie en kijken uit naar onze volgende communicatie. Wees in vrede… Wees van Vrede. Het is jullie natuurlijke staat.

Vertaling: Winny

Federation of Light by Blossom Goodchild

http://folinjapan.blogspot.com/ - JAPANESE

http://flinfrench.blogspot.com/ -FRANÇAIS

http://flingerman.blogspot.com - DEUTSCH

http://folinchina.blogspot.com/ - CHINESE

http://flinspanish.blogspot.com - SPANISH

http://flindutch.blogspot.com – DUTCH

http://federationlight.blogspot.com – PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

www.galacticchannelings.com


0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar