Followers

i decree

vrijdag 1 oktober 2010

September 29, 2010

Het ding is, wat willen jullie graag dat we doen? Als jullie komen, bedoel ik?
Anders dan een hartaanval of twee, gillen, lachen, zingen, dansen, schreeuwen, bidden… hoe kunnen we bij de situatie helpen?


Door je te koesteren in je blijdschap.
Jullie hebben in al jullie levens zo op dit moment gewacht… letterlijk…. alle levens… het is raadzaam om je te koesteren in de Liefde en het Licht die we bij ons dragen
September 29, 2010
Goeienavond jullie, ik probeerde me gistermorgen alweer met jullie te verbinden maar jullie waren waarschijnlijk even shoppen of zoiets! Maar… hier ben ik nu, ik verbind me om te zien of jullie er zijn.

Het is natuurlijk een genoegen om dit gesprek met je te hebben. Het komt ons niet ‘ongelegen’ op een andere tijd, het is meer zo dat er storingen tussen ons en jou kunnen zijn die onze verbinding te moeilijk maakt om te ‘zenden’.

Ik begrijp dat, ik accepteer die keren. Geen zorgen daarover. Ik ben gewoon gelukkig als we het wel kunnen en het voelt dat dit een ’kunnen’ tijd is. Yippie! Als ik even mag…. er is veel opwinding hier op aarde, verhalen die onthuld worden die nooit toegestaan werden om verteld te worden en meer en meer ‘nieuws’ pikken die feiten op. Weet je zij die weten hebben zelfs enkelen aangesteld om met jullie te spreken als jullie komen. (VN). Alhoewel ze denken dat jullie misschien maar microben zijn!! Ik moest er om lachen.

Wij glimlachen ook. Toch informeren we je dat als wij onszelf een behoorlijk tijdje laten zien om jullie wereld nota van ons te laten nemen en om ons te accepteren, dat er dan geen eerste communicatie zal zijn op de manier zoals zij in jullie regeringen veronderstellen. Beetje bij beetje. Een stap per keer… om de zielen van jullie planeet zich te laten aanpassen aan wat ze zien. De tijd om te communiceren zit verderop in het plan. Jullie zullen eerst gaan zien. Dan zullen jullie horen. Dan zullen jullie die twee gaan integreren. We zeggen je in alle Waarheid dat onze verschijning op de manier zoals wij onszelf willen presenteren meer dan genoeg zal zijn om er mee verder te kunnen.

Dus echt het zelfde als wat jullie eerder zeiden.

Inderdaad. Toch zijn er nu verschillen in dat er veel meer zich bewust zijn van wie wij zijn en daarom zal er niet zo’n ‘spanning’ zitten op de hele manoeuvre.

Dat is een zegen. Want als ik daar aan denk, zo veel als ik er van zou HOUDEN om jullie te zien, mijn onzekerheid zit in het feit dat zo velen absoluut ontzet zullen zijn.

En toch zijn we specifiek geïnteresseerd in de tegenstrijdigheid tussen degenen die zich bewust zijn van de reden waarom we komen en degenen die zichzelf ervan hebben overtuigd dat we hier zijn om de planeet over te nemen om ons zelf te voeden!

En ik voel dat waar wij allemaal wakker voor zijn geworden de Liefde is die jullie brengen en waar onze ‘vriendelijke overreding’ begint om degenen in angst te laten WETEN dat jullie alleen maar hier zijn om ons bij te staan.

Mag ik even openhartig spreken? Voorbereiding is onderweg om te “verrassen”. Er is geoordeeld dat dit nu de meest veilige mogelijkheid is. Daarom zeggen we tegen jullie om op ROOD ALARM te staan.

Ooooh! Dat laatste zinnetje is GROOTS. Het laat mijn hart bonken en overslaan.

Harten zullen ons ‘horen’ komen lang voordat ze ons zien. Verlossing zit net om de hoek. Jullie van de Aarde hebben lang gewacht op de dagen die komen. Jullie hebben met je eigen Waarheden geworsteld, zijn heen en weer gezwaaid. Jullie hebben tegen stormen van onwaarheden gevochten en hebben gestreden naast degenen die jullie de ondergang wilden brengen. Toch zeggen we tegen jullie… de strijd is gewonnen. Het gevecht is over. Het is nu dat jullie snel een tijd in zullen gaan waar je mee OP DE HOOGTE bent. Het tij is gekeerd en neemt alles met zich mee dat verwijderd moet worden van dit land van jullie voorvaderen. Jullie zijn afgezonderd geworden van je voorouderlijke genoegens. Jullie hebben je recht verdiend voor de doorgang naar je Beloofde Land. En ALLES dat beloofd werd, ligt voor jullie.

Moet ik dan al gaan pakken?

Liefste dame… er is niets anders nodig dan de vreugde van jullie zielen. Want dit is ALLES wat jullie zullen hebben. ALLES dat jullie zijn zal worden omschreven. We vragen jullie nu om het moment te VOELEN van onze komst. Om je voor te bereiden zoals wij ons voorbereiden. Want jullie individuele energie heeft een ‘dienst’ nodig zodat die kan verblijven in dat waar wij onszelf mee omgeven. Voor het doel van veiligheid en bescherming kunnen we in een oogwenk verdwijnen. Als dit nodig is, wees dan niet ontmoedigd. We hebben aangezeten bij een raad en hebben ons rekenschap gegeven van wat er kan gebeuren.

Begrijp me niet verkeerd… maar jullie zeiden de laatste keer dat je alles onder controle had, en toch…

We begrijpen je dilemma miss Blossom.

Ongewone manier om je tot me te richten! Je begrijpt dan toch wat ik bedoel, met alle respect?

We houden met alles rekenschap. Maar, we zitten nu twee van jullie aardjaren op het spoor. In jullie tijd… moeten dingen een beetje ‘opgevoerd’ worden als we de plannen gecoördineerd moeten houden. We begrijpen jullie bezorgdheid voor deze zaak. We kunnen je energie voelen.

Oh, begrijp me niet verkeerd… Ik … net als veel anderen… ben erg opgewonden. Ik ben net zo hoopvol als de rest. Er zijn ZO velen van ons hier die voelen dat jullie gewoon een ‘go’ moeten geven! Wat kunnen we nu verliezen? Als het op een moment moet gebeuren dan laten we het doen. Omdat wanneer het ook is… het zal toch chaos veroorzaken, of het nu is voordat het jaar voorbij is, of drie jaren later. Ik voel dat ik wil zeggen ‘het is onze bestemming!’ Het ding is, wat willen jullie graag dat we doen? Als jullie komen, bedoel ik? Anders dan een hartaanval of twee, gillen, lachen, zingen, dansen, schreeuwen, bidden… hoe kunnen we bij de situatie helpen?

Door je te koesteren in je blijdschap. Jullie hebben in al jullie levens zo op dit moment gewacht… letterlijk…. alle levens… het is raadzaam om je te koesteren in de Liefde en het Licht die we bij ons dragen. Het is gunstig om jezelf toe te staan om precies te doen wat je hart van je vraagt. Alhoewel we niet direct contact gaan maken zoals men zich een contact voorstelt te zijn… we zullen zonder vergissing onze gedachten verbinden en ze op een lijn brengen met de gedachten van hen die in staat zijn om ‘zich af te stemmen’ op onze frequentie.

Hoe doen we dat?

Door onze vrede te VOELEN. Door vrede te ZIJN in jezelf. Door de ontreddering die deze zege kan veroorzaken zijn koers te laten lopen zonder bemoeiing met de verwarring van de zielen. Hoe meer vreugde van onze aankomst jullie kunnen verspreiden, hoe meer de ‘verontrusten’ bedaard zullen worden.

Het is erg vreemd, het is een soort déjà vu! Dit gevoel, dat het dit keer echt gaat gebeuren… die opwinding… en toch… Ik kan het niet helpen maar ik ben een beetje beverig in mijn Wezen… misschien oude patronen… en laten we eerlijk zijn… zo vaak hebben we onthuld wat we WETEN. Ik denk het MOET gewoon gebeuren op een bepaald moment. Dit WEET ik. Het is gewoon moeilijk om mijn hoofd om het feit heen te krijgen dat het ‘er nu is’. Alhoewel… jullie ‘er zijn’ kan nogal een tijdje zijn.

Opnieuwe begrijpen we je beschermende barrière. We bewonderen die en giechelen erover.

Ik denk dat jullie hetzelfde zouden doen als je mij was!

Zijn wij jou niet?

Grappig hoe dat zinnetje een hele andere bijbetekenis had totdat je me vroeg om het vraagteken erbij te zetten. Ja… we hebben geleerd dat we allen EEN zijn. Maar je weet waar ik vandaan kom.

Blossom… onze compatriot * … er zitten velen tussen onze specifieke ‘binnenste’ groep die willen dat jullie aarde opgeheven wordt met de makkelijkste structuur. Terwijl we niet in staat zijn om woorden over te brengen met een exact nauwkeurig effect, staan we het feit toe dat interpretatie gebracht kan worden door de gedachtevorm van ieder mens die luistert naar onze

Jullie wat?... ik kan dat laatste woord niet pakken.

Onze boodschappen.

Waarom is dit vertraagd?

Concentratie….

Van jullie kant of de mijne?

Die van jou. Vroeg jij je niet af of de woorden die we stap voor stap overbrachten een concrete zin vormden?

Zeker dat deed ik. Umm… misschien moeten we niet beuzelen met geneuzel als we wereldse zaken moeten bespreken.

En toch laten we onze ‘menselijkheid’ alleen zien.

Jullie? Menselijk? Jullie zijn de opzichters van de opzichters!!!

Toch hebben we veel geleerd van de mensenmanier door onze observaties van energie. Bijvoorbeeld… vanwege de energie die in onze woorden zit die we brengen via jou, ons voertuig… zijn we in staat om reacties te peilen van degenen die opnemen wat we zeggen. We kunnen specifieke frequenties ‘in grafiek brengen’ van gedrag over bepaalde onderwerpen van onze communicatie. Dit leert ONS over JULLIE. Het is onschatbaar gebleken om door deze opzet te worden geadviseerd. Toch zijn er vele keren geweest waarin we over bepaalde acties van bepaalde zielen diep nagedacht hebben.

Wat? Bedoel je dat letterlijk… als mensen?

Dat doen we. Want ieder van jullie zoals je weet laat een bepaalde frequentie zien. Waarom zouden we in staat moeten zijn om met een rekening te houden en niet met een ander? Het is niet zo dat we oordelen over de vergelijkingen die we maken. We vinden eenvoudig dat sommigen verkiezen om hun positie in gevaar te brengen door de eenvoudigste gedachtevormen.

Heb je tijd en energie om hierover uit te weiden?

Terwijl jullie wakker worden voor de diepte van jullie Waarheid, laat je jezelf in je eigen vibratie een bepaalde mate van Lichtvorm handhaven als je ziel haar identiteit. Het is geen kwestie van op grote schaal, toch kunnen er incidenten zijn die de Lichtvorm kunnen ‘dimmen’ (verflauwen) en die moet een tijdje op dat niveau blijven voordat deze een manier vindt om zichzelf te verlossen… voor zichzelf.

Kun je een voorbeeld geven? Hoe slecht moet de gedachtevorm zijn zodat dat gebeurt?

Het zou een voortduring van een aantal ‘lagere’ gedachtevormen moeten zijn die gebeuren moeten voordat het niveau werkelijk naar beneden valt. Het is niet noodzakelijk een algemeen gebeuren, toch als iemand door meer negatieve associaties de meer positieve ten val brengt, dan is het een makkelijke misstap. Eenmaal genomen houdt dit lusten in zijn greep. Maar voel voor geen ogenblik dat deze situatie niet te rectificeren is. Jezelf vergeven voor deze lagere beschuldigingen is de snelste manier om de vibratie van de ziel te herkrijgen en opnieuw ‘hoger in prijs’ te brengen in het Hogere streven.

En dit is waar we allemaal naar streven om dat echt te worden, nietwaar? Zielen wier gedachtevormen van de Hoogste, puurste Liefde zijn?

Want dit is wie jullie zijn. Dit is jullie terugkeer naar jezelf. We moeten nu vertrekken en toch… niet voordat we tegen jullie zeggen dat alles dat nu niet helder is… zal zo helder worden als jullie opstijgen in de Nieuwe Wereld. Zoveel zal zin hebben van zulke dingen die nu geen betekenis lijken te hebben op dit ogenblik. Maar het zal zijn. De weg voor je schijnt zijn Licht zodat jullie je weg naar huis kunnen vinden. We zullen wachten’

Met de ketel op het vuur?

Die heeft al gekookt.

Weer een déjà vu. Ik voelde me alsof ik terugkeek naar de tijd, twee jaren geleden toen we eenzelfde soort conversatie hielden… als ik me goed herinner… Ik denk dat ik zei: ‘twee klontjes suiker voor mij’ .. of zoiets. Dank jullie zo erg voor dit praatje… ik heb gemengde gevoelens… bezorgd… in de war… nieuwsgierig… twijfelend… emotioneel… Ik weet zeker dat ik nu door het hele alfabet kan gaan!! (ze zei: apprehensive, bemused, curious, dubious, emotionel..etc) De tijd zal het leren… dat is alles dat ik weet! In Liefde en dank aan jullie.

* Ik had de behoefte om de juiste betekenis op te zoeken van ‘compatriot’.. en ik kreeg een schok toen het aangaf: een persoon uit iemands eigen land.


Website: Blossom Goodchild


Vertaling: Winny

1 reacties:

 1. Dank je wel Winny,

  Ik kijk iedere dag of er weer iets nieuws geplaatst is, want mijn engels is miserabel.

  En op deze zat ik te wachten want ik plaats ze op de Niburu website.

  Nogmaals, mijn dank is groot...

  Liefs van Vonnie

  BeantwoordenVerwijderen

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar