Followers

i decree

dinsdag 12 oktober 2010

October 12, 2010Zend je Licht naar IEDEREEN. IEDEREEN die op jullie planeet is. ALLES dat leven is… op Aarde… alles dat leven is ergens…. overal… zijn jullie. Houd van het Leven zelf want jullie en de HELE schepping zijn dat..Houd van iedereen evenveel, lieve mensen. Houd je grootste Liefde niet in reserve voor degenen van wie je voelt dat die het verdienen. GEEF LIEFDE aan IEDEREEN. WEES LIEFDE voor IEDEREEN..En als IEDEREEN dit begrijpt…. Zijn jullie Opgestegen in je nieuwe wereld.
Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 12 oktober 2010


Vertaling winnyd@stralendetoekomst.nlHier zijn kleine stukjes die ik in de paar dagen voor de eigenlijke channeling vanmiddag op 12 oktober, ontving.10 oktoberBlossom: Vandaag is het 10-10-10. Waarvan me verteld is dat het een belangrijke dag is voor onze planeet, waarop de Hogere energieën van Licht in staat zijn om door de 10-10-10 poort te stromen. Dat is cool (of fantastisch). Alhoewel als er geen tijd is ben ik een beetje in verwarring over hoe deze data plaats vinden enz…. ik denk dat het astrologisch is… maar er is meer dat me verwart en ik vind het prima om die vragen maar los te laten en aanvaard dat wat is… is… Moeten we al die antwoorden kennen? Ik leer nou juist om de dingen op hun natuurlijke weg zich te laten ontvouwen en ze te laten stromen. Dus zwijg ik nu en laat jullie maar stromen.Federatie van Licht: In de huidige tijd van jullie aarde hebben jullie veel tegenstrijdigheid gezien tussen dat waarvan sommigen van jullie WETEN dat de Waarheid is en dat wat anderen WETEN wat de Waarheid is. Hier doorheen druppelen veel onbeantwoorde vragen die het denken vol verwarring achterlaat, zoals je zei. En toch vragen wij jullie om je denken vrij te maken van zulke zaken. Door dit vol te stoppen met die Waarheid tegen onwaarheid, blijft er maar weinig ruimte over voor de WAARHEID om te ZIJN. Als iemand moet verder komen met een staat van denken waar alle zaken losgelaten worden om zich te settelen en zichzelf aan te passen, dan zou je merken dat de tarwe uit het kaf wordt gesorteerd zonder enige hulp van je volgepropte gedachten. Door jullie hart op zijn juiste plek te stabiliseren en dat te laten VOELEN wie het is… dan wordt het helemaal vanzelf zichzelf.Denk aan iets waar je van Houdt. Voel die LIEFDE. Voel dit echt totdat het een tinkelend gevoel wordt door je hele WEZEN. Dat ben JIJ. Jullie, als je levend bent en niet afgeleid wordt door andere overwegingen. Dit is wat we jullie vragen om te doen op een voortdurende basis zodat er in toekomstige dagen geen inspanning meer voor nodig is. De gedachte van LIEFDE heeft geen gedachte nodig. Want die is eenvoudig jij zijn… altijd, aldoor. Terwijl jullie Vertrouwen op je hart dat het klopt om je door te laten gaan met ademhalen, vragen we jullie om Vertrouwen te hebben in je zelf om Lief te hebben om jullie te laten doorgaan….Bl: Ik wachtte op een woord om die zin af te maken… maar de verbinding was verbroken. Ik probeerde het opnieuw op 11 oktober… Niks!12 oktoberBl: Zo daar ben ik weer. Derde morgen op een rij. Als jullie hier zijn… heerlijk… als het niet zo is… dan is dat ook goed… Dus… Eh… Zijn jullie daar?Fed. Van Licht: We zijn hier.Bl: Fantastisch. Waar zouden jullie graag over willen praten vandaag?F.v.L: We zijn geneigd om over dat te praten wat op het punt staat te gebeuren. Dat wat door zo velen van jullie beschouwd werd als consequenties om je over te bekommeren. Dat wat voor velen van jullie soms een uiterste druk is geweest op jullie ruggengraat. We verzekeren jullie lieve zielen van Aarde dat voorstellen in deze tijd erg problematisch zijn geweest want wij willen alleen dat het juiste resultaat eruit voortkomt. De laatste tijd hebben velen zich mopperig gevoeld. Het verloop van tijd lijkt een eeuwigheid en toch zeggen we dat het maar eenvoudig is, gewoon het volgend moment na het nu. NU, waarin wij degenen van jullie respecteren en eren die standvastig zijn gebleven in de LIEFDE voor jezelf en jullie planeet. Er is veel rondom en in jullie wereld dat wil dat je gelooft wat geen Waarheid is. Er zijn er die jullie veroordelen voor dat wat je in je hart WEET dat de Waarheid is. Wij prijzen jullie voor je moed. We zeggen je dat jullie geslaagd zijn voor dit deel van jullie opdracht. Jullie hebben geleerd om de malligheid te begrijpen die voorgesteld werd door anderen om jullie af te houden van dat wat jullie Goddelijk recht is om aan het licht te brengen. Dat wat in jullie is. Dat wat jullie ZIJN.
Jullie hebben lang gewacht op dat wat zichzelf presenteert.Verbinding verbroken!12 oktober. Later op dezelfde middag. Ik voelde dat ik een wenk kreeg, dus ik wenkte terug en daar gingen we!Bl: OK. Ik ben weer teruggekomen om het vandaag een tweede keer te proberen omdat ik voel dat jullie nu klaar zijn. Er schijnt veel angst verkocht te worden, die verspreid wordt (dus wat is er nieuw?) wat betreft duistere krachten van de aarde die een alien ‘invasie op het toneel willen brengen’ dat duistere energieën onze planeet aanvallen om die over te nemen. Welke woorden van wijsheid… oh geduldige woorden… hebben jullie voor degenen die… met alle respect hoor… doorgaan om voor dit soort gegevens te vallen?F.v.L: We zouden zeggen niet anders dan wat we altijd zeggen. Waarom kiezen jullie ervoor om jezelf bang te maken? Het lijkt op wat jullie hebben verzonnen in je filmwereld. … dat wat op de titelrol staat… “horror movie”. Als jullie daar naar kijken, ben je al bang, voordat het angstige stuk verschijnt, omdat de doos waarin die binnen kwam je dat vertelde… je al waarschuwde dat dit het geval zou zijn. Vanuit jullie gezichtspunt als menselijke Wezens die opstijgen naar een Hogere vibratie van Licht… of jullie je er nu bewust van zijn of niet.. is het dat jullie hart waarschuwt je onmiddellijk voor dat wat je gaat horen/lezen. Wij voelen dat we niets toe hoeven te voegen aan wat we reeds gezegd hebben in vorige communicaties met jullie. Focus je op het Licht. Lees en luister naar zaken van Licht om de plek/je ruimte vast te houden met een vibratie die Liefde brengt en een vrolijke stemming… vrolijkheid voor de ziel.


Hoe zou het zijn, lieve mensen, met al dat gepraat over Ascentie, en met de beloftes die we jullie gedaan hebben, dat er een invasie zou plaats vinden? Denk daar nu even serieus over na. Gebruik je intelligentie en laat niet al die… we denken dat jullie zouden zeggen… mumbo jumbo (hocus pocus) … verwoesten wat jullie naar een ruimte heeft gebracht met jezelf die het zo goed deed. Laat dit zinnig maken van dit corrupte straatje los dat enkele mensen gekozen hebben om daarop te lopen. Het is niet aan jullie om oordeel te hebben over waarom of hoe die dingen zijn gebeurd. Het is niet aan jullie om iets te oordelen in een of andere vorm. Het is echter wel aan jullie om je te realiseren dat deze tijd op jullie planeet… meer dan ooit, wat we nadrukkelijk gezegd hebben tegen jullie die daar naar luisterden… het is een tijd waarin het van het grootste belang is om waardering te hebben voor wie jullie zelf zijn en het LICHT dat jullie zijn. Houd vast aan dit WETEN.LEES DEZE WOORDEN NIET ALLEEN MAAR. GLIJD ER NIET ZOMAAR LICHTJES OVERHEEN OMDAT JULLIE ZE AL EERDER HEBBEN GEHOORD. We zeggen opnieuw: HET IS IN DEZE TIJD VAN HET GROOTSTE BELANG DAT JULLIE JE LICHT VASTHOUDEN.Sta sterk in het weten wie je bent en laat niks van zo’n overdracht van onwaarheden jullie energie doen afzakken. Dit is de tegenactie van onze voorstellen en als jullie kiezen om te worden opgeslokt door de onrust en de angstige opmerkingen en mogelijkheden die anderen kozen om zich mee te verbinden, dan ontdoen jullie je van alle goeds dat je tot nu toe gedaan hebt. Hier hopen de duisterder zielen van jullie planeet op. Als jullie in de val trappen laat je hen de macht over jullie nemen.
LUISTER NIET LIEVE MENSEN NAAR DAT WAT JE MET ANGST VERVULT. LUISTER ALLEEN NAAR DAT WAT JE MET LICHT VULT. BEGRIJPEN JULLIE DAT? BEGRIJPEN JULLIE DE REDEN WAAROM DAT IS?Bl: Ja, ik begrijp het. En ik denk veel anderen ook. Het is zo makkelijk voor iemand om zo nu en dan uit te glijden, specifiek als zulk angstig nieuws wordt getoond oor iemand waarin iemand een tijdje als LichtBrenger vertrouwen had…..Fed.v.L: Of iemand zichzelf nu een Lichtbrenger noemt daar kun je een mening over hebben. Want hoe kan iemand een lichtbrenger zijn als ze in een of andere vorm alleen angst brengen? Woorden zijn heel aangrijpend in jullie wereld. Toch met Liefde… in Liefde.. zeggen we tegen jullie… hebben wij niet gevraagd dat je woorden moest laten varen, want ze zijn een ‘gebrekkige’ taal, en om het hart de eerste plaats te laten innemen? Laat het GEVOEL dat je voelt voorrang hebben over dat wat gesproken wordt. Het is werkelijk essentieel voor jullie van de Aarde, als jullie je missie succesvol uitdragen om “DIT TE VATTEN’. Wat vóór jullie ligt zal afhangen van je gevoelens over het resultaat. Als je kiest om bang te zijn en om te luisteren naar propaganda, dan zul je helpen bij het verspreiden van hetzelfde. Maar begrijp dit… we vragen vanuit de verste plek van wie wij zijn aan jullie om jezelf te herinneren in de dagen die voor je liggen, en om koppig vast te houden, om IN LIEFDE een sterk hart te hebben.Degenen van jullie die wakker zijn geworden voor hun innerlijke Waarheid hebben dat om een reden gedaan. Vóór de anderen uit. Zodat jullie bakens van Licht mogen zijn. Wees wegwijzers voor degenen die bang zijn. Jullie WETEN HIERVAN. Jullie zullen het voelen… zoals je zegt… in je botten. Ieder deel van je zal in één ogenblik… weten… jullie aanwezigheid hier op Aarde in deze tijd begrijpen. De hele Ascentie voortgang zal “hallo” tegen jullie ziel zeggen als zij zich presenteert op de meest unieke wijze. Jullie zielen zullen hun bedoeling herkennen. Deze herkenning zal alles dat mysterieus heeft geleken, blootleggen. Alles dat je heeft doen afvragen waarom jullie hier zijn en waarom jullie hier zijn om wat te doen zal vergeleken kunnen worden met een verblindende Lichtflits… en als de ogen zich hebben aangepast…. zal het pad duidelijk gemaakt zijn. Dit is het belang van het opvolgen van wat JULLIE hart zegt. NIET het hart van je buur… maar je eigen harteruimte. Want elk zal zich hun doel herinneren en ieder heeft een taak te doen. En het zal duidelijk gemaakt worden aan jullie als de opwinding verdwijnt en de zaak klaar is om te worden uitgevoerd met genade door degenen die goed geluisterd hebben naar de wijsheid van binnen. Verwar woorden van onwaarheid niet met woorden van Waarheid. En hoe wordt dit gedaan? Natuurlijk… door het hart te vragen hoe het voelt over specifieke woorden. Jullie kennen de juiste werkwijze lieve mensen. Het is nu tijd om te handelen naar wat jullie WETEN dat Waarheid is.Bl: Als ik dat allemaal voor jullie opschrijf, voelt mijn hart zich trots… een soort van geëerd voelen alsof jullie een speech houden voor je mensen… als een generaal die voor zijn legers preekt… dat soort … Ik voelde me zo sterk en klaar om te gaan.Fed.v.L: En daar hopen we op. Wij willen graag dat ieder van jullie die wij kunnen bereiken, klaar is om je plicht te vervullen als de zon opkomt bij een nieuwe dageraad.Bl: Nu, mijn vrienden, want wij hier beneden voelen dat jullie dat zijn voor ons… IK WEET dat wat er ook gaat plaats vinden na de vele nieuwe dageraden waarbij we dan wakker zijn, dat er een leger van ons is… duizenden en duizenden die in positie staan, al lange tijd. We weten misschien niet precies in onze menselijke vorm waar we mee te maken krijgen… maar we weten dat onze zielen er naar verlangd hebben om de beweging te beginnen. En we zullen allemaal doen wat er nodig is om degenen te helpen die het niet begrijpen. Om de harten van de pas ontwaakten tot rust te brengen. We zijn klaar… velen van ons…. Echt, we zijn klaar.Fed.v.L: Alles wat wij van jullie vragen is om in je WAARHEID te blijven….. STEEDS. Als jullie dat doen, dan kan angst zich niet vastzetten. Houd je zwaarden van Licht hoog op naar de hemelen. Jullie zijn de krijgers van Waarheid. Soldaten van Licht. Laat het Licht dat jullie zijn, wat jullie altijd zijn geweest… naar iedereen uitschijnen…. laat hen de weg naar voren zien en maak de duisterder energieën machteloos om te slagen. Zend je Licht naar IEDEREEN. IEDEREEN die op jullie planeet is. ALLES dat leven is… op Aarde… alles dat leven is ergens…. overal… zijn jullie. Houd van het Leven zelf want jullie en de HELE schepping zijn dat. Houd van iedereen evenveel, lieve mensen. Houd je grootste Liefde niet in reserve voor degenen van wie je voelt dat die het verdienen. GEEF LIEFDE aan IEDEREEN. WEES LIEFDE voor IEDEREEN. En als IEDEREEN dit begrijpt…. Zijn jullie Opgestegen in je nieuwe wereld.Bl: Geen woorden. … Ik vertrouw erop dat jullie mijn hart kunnen VOELEN. In Liefde en dank….Opnieuw… ik wilde het even herhalen…. Ik ben maar de boodschapper!Website: Blossom Goodchild
Federation of Light by Blossom Goodchild

Original and translations of the Galactic Messages available on

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar