Followers

i decree

woensdag 3 november 2010

November 2, 2010


Blossom met de Federatie van Licht


3 november 2010


Blossom: Ja, hallo aan jullie! Zoals altijd heb ik geen idee waarover jullie willen praten, dus laat ik het maar aan jullie over.

Fed. van Licht: We danken je voor je beleefdheid om ons gesprek te laten plaats vinden op de wijze waar wij voor kozen om te helpen. Het is verleidelijk voor je, nietwaar, om soms een bepaald spoor aan te geven, toch weet je Wezen dat we de voorkeur geven om over zaken te spreken waarvan we VOELEN dat die het beste zijn om op een bepaald moment naar voren te brengen? Dit komt vanwege de energieën van jullie die wij overal oppikken van hen die op het Aardeplan wonen en ondanks er misschien andere zaken voor jullie van belang lijken te zijn, andere zaken LIJKEN juister, het zat in onze overeenkomst dat met jullie gemaakt werd, dat we in staat zouden zijn om dat uit te spreken waarvan wij WETEN dat het de meest precieze weg is tot vooruitgang van jullie groei.

Bl: Yep, ik denk dat ik dit moet weten, want ofschoon ik goeie vragen heb om jullie te stellen, van veel mensen, heb ik ook het ‘WETEN’ om dat te laten zijn, of moet ik zeggen ‘om JULLIE te laten zijn’? Dus, nu dan, ga verder, wat is juist om vandaag over te spreken, oh stralenden?

F.v.L: Vandaag, wat niet een dag is vanuit ons perspectief, maar slechts een moment van onszelf om door te gaan onszelf TE ZIJN, willen we jullie woorden geven betreffende dat waar velen van schijnen weg te wijken. Want het is al gezegd in vele schrifturen op jullie planeet dat er een tweede komst zal zijn.

Bl: Struth Ruth! (zoiets als wis en waarachtig) Jullie gooien het er soms in! Doe maar!

F.v.L: We willen graag ons gezichtspunt neerleggen over deze zaak. Er zijn leringen in jullie wereld die vervormd of verdraaid en ge-her-arrangeerd zijn geworden om te passen in en bij degenen aan wier behoeften van het zelf moest worden voldaan tijdens hun posities van macht. Dit is niet gebeurd door een aparte ziel, maar door velen door al jullie historische gebeurtenissen heen. Als iemand bepaalde ‘verhalen’ kritisch bekeek zou het niet moeilijk zijn om fouten te vinden, om onwaarheden te ontdekken want ze zijn makkelijk herkenbaar door iemand die met de Waarheid van zijn ziel leeft. Toch is alles wat we vragen aan jullie om jezelf te KENNEN. We vragen niet om je te wagen aan een massa holocaust. We verwachten niet dat je jezelf uitlevert naar een plek die oncomfortabel voor je is om in te ZIJN.
Lieve mensen, luister naar jezelf. Hoor wat je hart je heeft te zeggen over alles dat je wordt voorgesteld in de dagen die voor je liggen. We zeggen je dat ieder van jullie zich bewust is van waarom hij hier is en waarvoor je kwam om te doen.

Bl: Toch zeggen velen die ik ken dat ze dat niet weten.

F.v.L: En toch, vanuit Liefde, in Liefde, zeggen we jullie dat jullie het al doen!

JULLIE ZIJN de tweede komst waarover is gesproken. Jullie allemaal! JULLIE ZIJN degenen die deze planeet gaan optillen naar haar Hogere rijken. JULLIE ZIJN degenen die daar in toestemden. We vragen jullie om te proberen dit te begrijpen. JULLIE, ieder van jullie is de vonk van Licht die ALLES IS. En jullie kunnen alleen WETEN hoe het VOELT om op die manier te ZIJN, als je accepteert dat dit zo is.

Want zolang als ieder mens er voor kiest om in slaap te blijven voor deze kennis, zo lang zal jullie wereld in de positie blijven waarin hij is. En zo velen van jullie werken onverbiddelijk om die wereld naar zijn Hogere vorm te doen opstijgen.

Mogen we een beetje meer aanvaarding voorstellen van wie jullie zijn? Een beetje meer bemoediging is misschien nodig om op die manier te helpen, want wij zijn in staat om de overweldigende vermoeidheid te herkennen terwijl jullie doorgaan om de wereld van Licht te creëren waarin jullie uiteindelijk in gaan trekken. Maar, zien jullie dat? Totdat deze gecreëerd is, ben je niet in staat om erin te trekken. Degenen van jullie die er zich bewust van zijn en dat al lang zijn geweest, zitten verder op het pad van de Waarheid dan degenen die pas kortgeleden hun ogen hebben geopend. Zij die een langere tijd al begrepen hebben, zijn in staat om wat nodig is zachtjes te zeggen tegen hen die pas ontwaakt zijn. En ALLES dat je moet doen…. ALLES dat je hoeft te doen… is LIEFDE te ZIJN. Wat anders kunnen we jullie zeggen om je te helpen dat ‘te snappen?

Bl: Dat weet ik eigenlijk niet. Jullie moeten soms erg gefrustreerd worden door ons. Het schijnt dat het zo natuurlik is voor jullie, want jullie zijn er vol van. Ik denk niet dat ik er vol van ben. … Ik heb momenten dat ik me heel LIEFDEVOL VOEL, maar dan kan ik weer niet op mijn hoede zijn en realiseer ik me dat ik nog zo’n heel heel lange weg heb te gaan voordat ik ook maar ergens dichtbij LIEFDE ZIJN ben, in zijn zuiverste vorm.

F.v.L: Toch ZIJN JULLIE het! IEDER VAN JULLIE. DAT BEN JE.

Jullie drukken gevoelens van frustratie uit… van het niet in staat zijn dat je WEET wie je bent. Jullie zeggen dat het allemaal erg goed is van ‘ons’ om die dingen tegen jullie te zeggen en dat we moeten proberen om in jullie schoenen te staan. We kunnen niet in jullie schoenen staan. Wij waren niet degenen in het plan om daar op Aarde met jullie te zijn. Wij waren degenen die benoemd waren om jullie hulp te bieden vanuit een andere plek. Een ander perspectief… want we WISTEN dat we niet verstrikt wilden raken in het spinnenweb van Aarde’s verwarring. WE WISTEN dat JULLIE onze hulp nodig zouden hebben…. want dit is wat werd overeen gekomen. .. DOOR ONS ALLEMAAL.

JULLIE VROEGEN ONS, OM IN DE NABIJHEID TE ZIJN OM JULLIE ER AAN TE HERINNEREN WIE JE BENT.
En dit is dus wat we doen. Totdat jullie zielen je dit herinneren, kunnen we jullie niet verder brengen want jullie moeten tot die herinnering komen om de volgende fase in te gaan.

JULLIE MOETEN JE het WEZEN DAT JE BENT, BEGINNEN TE REALISEREN in EEN MEER WAARACHTIG BINNENSTE… Jullie zien jezelf soms als waardeloos.. HOE KAN DIT? HERINNER JE WIE JE BENT.

WIE JE BENT zou er niet aan denken om zoiets te zien(om zo te denken). Jullie zijn niet waardeloos.

JULLIE ZIJN WAARD IN ALLE GROOTHEID WANT JULLIE ZIJN WERKELIJK GROOT. WAARD OM GEKOZEN TE WORDEN OM HIER TE ZIJN OMDAT JULLIE DEGENEN ZIJN DIE STERK GENOEG ZIJN OM DEZE PRACHTIGE PLANEET VAN JE OP ZIJN RECHTMATIGE PLAATS TE ZETTEN.
Zoals we al eerder zeiden, het zou een beetje vreemd zijn nietwaar, om zielen uit te kiezen die niet in staat waren om die opdracht te voltooien? Wat zou daar de zin van zijn? JULLIE WISTEN dat je al deze toetsen en beproevingen onder ogen moesten zien. JULLIE WISTEN voordat je hier kwam dat deze omstandigheden over je heen zouden komen. JULLIE WISTEN ook lieve zielen, dat jullie over de golven konden rijden en bij de dagen zouden komen die echt uiterste beperkingen van redenering zouden zijn.
WEET DAT WIJ HIER AAN HET DOEN ZIJN WAAR WIJ OVEREEN VOOR KWAMEN OM TE DOEN. HOOR ONS!

Wij roepen naar jullie vanuit onze positie van LIEFDE om ONS TE HOREN. HOOR ONS jullie vertellen wat jullie WISTEN dat je van ons zou moeten horen.
BEGRIJPEN JULLIE DIT? VOEL WAT WE ZEGGEN, WE ZIJN JULLIE BONDGENOTEN. WIJ ZIJN JULLIE KRACHT.

Het is onze positie om jullie spirits op te tillen in de tijd als ze terneer geslagen zullen zijn. We komen om jullie te laten weten dat je niet alleen bent bij deze overgang. Wij zijn met jullie.
Jullie zijn op Aarde, wij niet. Toch zijn we iedere stap aan jullie zijde en op een dag zullen jullie lachen met je hart als jullie harten ons begroeten en zullen we WETEN dat we in de Waarheid bleven en dat wat geweten wordt als DE GROOTSTE SHOW OP AARDE TE zijn, tot een goed einde brachten.

Bl: WOW! Ik kon echt voelen hoe jullie dit ‘probeerden’. In de zin van om zo hevig te wensen voor ons dat we zouden begrijpen wat je zei. En ik deed dat. Soms als ik met jullie communiceer,voel ik echt dat ik ‘het doorkrijg’. Dat geeft me zoveel hoop, en mijn ziel is gevuld met hernieuwde kracht om het GOEDE gevecht door te zetten. Ik voel dat jullie weten waar we doorheen gaan… zelfs kunnen we ook soms zeggen… probeer hier beneden een tijdje te zijn, ja..? En kom dan terug en praat dan met ons… je weet wat ik bedoel?

F.v.L: We weten wat je bedoelt vanuit het gezichtspunt van deze tijd die zo zeer belemmerend is om je Licht te laten schijnen. Want dit was … zoals ze zeggen, voorspeld. Dus ook wij maar ook jullie WISTEN dat dit zou gebeuren. Maar we kunnen het niet beleven zoals ‘menselijke’ zielen dat kunnen beleven en volledig begrijpen wat pijnlijk is voor jullie Wezen. We zijn alleen in staat om de resonantie van een specifieke energie te voelen en het herkennen in de vorm van lage of hoge ‘geest’. Als we degenen zien die op een lagere frequentie vibreren, als we voelen dat ze zeker op een hogere frequentie moesten zijn… we doen alles wat we kunnen door … hoe noem jij Blossom, je ‘Gouden Stralen’? te zenden naar die energieruimte. Soms wordt dat geaccepteerd, soms wordt die afgeslagen. Niet zo met opzet, maar gewoon omdat de dichtheid van de energie waarin iemand in die tijd woont, veel te ‘dik’ is om doorheen te penetreren.

Bl: Als tegengesteld aan dik om het door onze hoofden te krijgen! Wij vinden onze situatie zo erg frustrerend soms en toch, op jullie manier moet je dat net zo vinden?

F.v.L: Niet in dezelfde vorm. We willen alleen doen waarvoor we kwam om te doen en we gaan er mee door, hoe dan ook… om onze kant van het plan door te zetten. Wij hebben geen frustratie omdat we in de positie zijn om dingen zeer helder te zien, en we zijn erg blij over de beweging die gaande is.

Bl: Toch voelen wij ons, niet iedereen, zich soms zo neerslachtig. Stelden we niet voor, voordat we kwamen, om in deze tijd een klein zetje te krijgen, niet voor niks zou zijn? Zeker zouden we, als we wisten dat deze verraderlijke dagen ons zouden overkomen, we een klein rampenplannetje neergezet hebben. Ietsje om onze ziel op te tillen en om ons te laten weten dat we op het goede pad zaten? Zoals een speciale vriend van mij zei: “Vraag de Feds (de troepen) weer om alsjeblieft een keer een groot mens deemoedigende demonstratie neer te zetten. Ze kunnen dan denken aan iets dat eetlust opwekkend is, anders vallen we aan de tafel in slaap terwijl we wachten op het hoofdmaal.” Daar moest ik zo verschrikkelijk om lachen, en weet je? In alle eerlijkheid, dat zou zo goed zijn om te zien en om te VOELEN. Zeiden we dat niet in onze wijsheid voordat we kwamen en we overeenstemden dat jullie dat zouden doen… en misschien moeten júllie daaraan herinnerd worden????!!!!

F.v.L: Vrienden van ons…. VERTROUW ONS in de wetenschap dat we alles in de hand hebben. WE ZULLEN DOEN WAT ER IS BELOOFD.

Bl: Natuurlijk zullen jullie dat. We weten dat. Wat we niet weten is … wanneer en vanuit waar we zijn, als jullie dat kunnen brengen… we hoeven geen ‘DE GROOTSTE SHOW OP AARDE’, tot nu, als de algemene massa er nog niet klaar voor is… maar is misschien een klein snippertje repetitie… mogelijk? Dat zou een traktatie zijn vanaf de plek waar ik zit! En jullie antwoord…?
Er was geen antwoord. Maar ik had een enorme lach op mijn gezicht, desondanks.
Dank je team. We kijken vooruit naar onze reünie, hart tot hart? Oog in oog? Licht naar Licht. In Liefde en dank.

Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

Federation of Light by Blossom Goodchild

http://folinjapan.blogspot.com/ - JAPANESE

http://flinfrench.blogspot.com/ -FRANÇAIS

http://flingerman.blogspot.com - DEUTSCH

http://folinchina.blogspot.com/ - CHINESE

http://flinspanish.blogspot.com - SPANISH

http://flindutch.blogspot.com – DUTCH

http://federationlight.blogspot.com – PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

www.galacticchannelings.com

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar