Followers

i decree

zaterdag 30 januari 2010

January 30, 2010

Please see:
http://www.youtube.com/watch?v=8POHkMQg0Dw


Please see:
http://www.youtube.com/watch?v=8POHkMQg0Dw30 januari 2010 Blossom met de Galactische Federatie.


(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )

Blossom:Het is nu 06:30 uur (in Australië dus.w.) en het voelt alsof het een goede tijd is om te channelen. Laten we eens kijken of jullie er zijn.

FoL: Inderdaad we zijn er… altijd. Alhoewel het ook zo is dat velen deze woorden in twijfel zouden trekken. Zuiver door het uitgangspunt dat we niet gezien kunnen worden… Velen veronderstellen dan dat we er gewoon niet zijn. We vragen om het daarmee niet eens te zijn.

Blossom: Toch begrijpen veel mensen dat jullie van een andere vibratie zijn en daarom, door de vibratie waarin wij zitten, we niet in staat zijn om jullie met onze ogen te zien. Ik heb pas geleden gehoord dat een man een groot schip zag en toch konden mensen om hem heen dat niet zien. Betekent dit dan dat alleen iemand die zijn vibratie tot een bepaald niveau heeft verhoogd, in staat zal zijn om jullie te zien als jullie er voor kiezen om met je Licht show te komen? Ik ben me er bewust van dat we onze vibratie omhoog moeten brengen… toch heb ik altijd gedacht dat als jullie die grote voorstelling geven, iedereen dat kan zien, en dan maakt het niet uit naar welk niveau of frequentie ze zijn opgestegen of niet… teneinde het helpen massaal wakker te worden … om de vibratie te veranderen naar waar die moet zijn. ..!

FoL:En dat heb je juist gedacht. Mensen die ons nu kunnen “zien” zijn gewoon een snelle blik gegund. Het zou maar weinig zin hebben om alleen aan enkelen alles te presenteren wat we hebben. Dat is helemaal niet onze bedoeling. Zie je, velen, alhoewel die nu nog in slaap zijn, zullen zich onmiddellijk herinneren wie ze zijn als we ons in jullie wereld laten zien. Het is niets meer dan herinneringscellen die zich herinneren wat ze al weten. Daarom worden zo veel van jullie aangetrokken tot deze woorden omdat ze zich al verbinden met het Hoger deel van jullie ziel die reeds alles WEET wat zal zijn. Wil je dat we dat toelichten?

Blossom: Als je wilt en toch voelt dat al aardig helder voor me.

FoL: Dan laten we dat zitten. En keren we je gedachten naar andere zaken die zich bezig houden met dat wat wij denken wat van belang is voor jullie ras.

Blossom: Ok…. Ik wil nog wel even wat over iets vragen als ik mag. Dat heeft betrekking op wat wij noemen” ‘Google Earth’. Daar verschijnen vaak vreemde vormen op… iets van grote proporties, of iets kleins. Er is bedacht door mensen die dit bestuderen, dat deze vormen iets staan te bedekken. Voor de 14de oktober 2008, als ik het me goed herinner, zeiden jullie dat jullie dat waren. Kun je hier met ons over praten? Ik word hier echt opgewonden van als ik die vormen zie. Op weer andere tijden is daar helemaal niets te zien.

FoL: We willen proberen om dat uit te leggen wat bewijs kan zijn voor iets ingewikkelds. Zoals met veel dingen, we kunnen jullie nu weer een eenvoudig antwoord geven van ’ja, wij zijn dat’ maar we denken dat dit niet bevredigt wat je wilt weten.

Blossom: Juist! Het is zo dat de vorm soms bijna de halve wereld overgaat.

FoL: En je punt is dan?

Blossom: Nou, ik stel me voor dat jullie schip (schepen) enorm groot is maar dat lijkt me wat belachelijk.

FoL: Waarom? Hebben we in vroegere dagen niet gezegd dat onze schepen van enorme afmetingen zijn en dat men schepen nodig heeft in een schip voor middelen van transport.

Blossom: Ja. En dan aanvaard ik wat je zegt over de maat. Maar hoe kan het zijn dat er soms veel kleinere vormen zijn? En dat de vormen ook variëren op de wijze waarop ze worden gepresenteerd.

FoL: Daar is geen ingewikkelde reden voor. Kleinere schepen ‘breken gewoon door de barrière’.

Blossom: Welke barrière?

FoL: De time warp. (de tijdskromming.w)

Blossom: Het spijt me, want ik zet net een stap naar links en dan een stap naar rechts!!!.. Het is nu wel een goeie tijd om uit te weiden!!

FoL: Wat op jullie google earth wordt gepresenteerd is verre van wat er feitelijk is. Het WARE beeld wordt inderdaad met opzet geblokkeerd door bepaalde apparatuur dat ons opspoort. Het komt zeker niet gelegen voor bepaalde mensen die ons verborgen willen houden om deze WARE beelden te tonen. In zekere zin gerieft ons dit ook. Want het is de tijd nog niet om te onthullen wat wij Werkelijk zijn. Alhoewel we willen zeggen dat het steeds dichter bij komt.

Blossom: Nou, neem me niet kwalijk… maar ik ben blij om dat nou los te laten. Vanuit ons gezichtspunt is ons al zo lang verteld dat jullie komen en dat jullie spoedig komen… Ik ben nu in vrede door te aanvaarden dat als jullie komen je dat zal doen, en hoe glorieus dat zal zijn. Tot dan hebben we een taak te doen van leven, liefhebben en genieten.

FoL: Hoe gelukkig zijn we je perspectief te horen. Want we wilden al die tijd niets anders van jullie.

Even terugkerend naar het onderwerp… het is best ironisch dat we op die manier worden gewist. Want het brengt ons eigenlijk een gunst. Het laat de belangstelling omhoog gaan. Het laat de mensen met een meer wetenschappelijke tendens weers -patronen uitzoeken enz en dit is echt een onregelmatigheid voor een grote meerderheid. We stellen voor dat jullie een oogje houden op dit specifieke fenomeen.

Blossom:Fenomeen lijkt me een raar woord.

FoL: Toch kozen we dat woord. Blijf er regelmatig naar kijken en jullie zullen weten waarom dit woord werd gekozen.

Blossom: Iemand vroeg me om aan jullie te vragen naar de objecten die rond de zon vliegen. En blijkbaar zijn de beelden nu al gecensureerd. Kun je wat voorlichting hierover geven?

FoL: Nee, helemaal niet.

Blossom: Oh! Kun je DAAR dan wat meer over zeggen??

FoL: Wij kiezen ervoor om sommige dingen ontdekt te laten worden op de manier waarop ze ontworpen zijn om te worden ontdekt. Niet alle dingen… maar sommige. Begrijp je dat als we alles zouden onthullen, als we antwoorden zouden geven op alle vragen die gesteld werden dat er dan geen ruimte meer over was om ontdekkingen te doen op natuurlijke wijze? Jij hebt altijd het benul gehad dat het niet goed voelde om de myriaden vragen te stellen die aan jou gesteld werden om ze te vragen. Dit past ons ook. Want we zijn hier niet….we zijn hier niet ten dienste van die zaken gekomen. Alhoewel het denken van jullie op aarde zich veel dingen kan afvragen die je verbijsteren… betekent het niet dat wij hier zijn om die antwoorden aan je te geven. Het is de zaak om alles zich te laten ontvouwen zoals het moet zijn en dit houden we in gedachten als we met jou converseren. De vragen waarop we graag willen ingaan zijn die waarvan we voelen dat die overeenstemmen met dat wat wij vinden wat nuttig is op het huidige moment van jullie tijd.

Er is nog zo veel dat nog niet is gedaan… zoals je zou zeggen… en zo moet het zijn. In jullie wereld.. in deze delicate tijden vindt er een verschuiving plaats in de energieën die de ziel in verwarring brengen. Zij die ‘in het weten zitten’ vinden het al moeilijk genoeg. Zij die in ‘het niet weten’ zitten voelen zich erg neerslachtig over ‘Het Geheel’. De opwinding aanwezig op het land en in het zelf is een direct resultaat van het zich ontvouwen van het meesterstuk dat gekend wordt als Het Goddelijke Plan. Als in het diepste plekje van je weten je WEET dat het GODDELIJKE DE ENE WAARHEID is… DE ENIGE WAARHEID… dan vragen we jullie om op dit weefsel te VERTROUWEN als dit zich ontvouwt.

We hebben eerder gesproken over een jigsaw puzzel. We gebruiken dit woord weer omdat het past bij bedoelingen van uitleg. Soms kan iemand niet het stukje vinden waar ze naar zoeken. Ze zoeken en zoeken, op de oude grond. Ze worden heel intens in hun opdracht, en raken meer geconcentreerd hoe langer de zoektocht duurt. En toch als men de aandacht zou verleggen naar een ander gebied, ging zoeken naar een ander stukje dat ze misschien makkelijker vinden… dan konden ze er meer stukjes bijleggen zodat het bij elkaar past, en dat zou hen op hun beurt meer resultaat brengen van dat specifieke ‘scenario’. .. en dat zou hen een groter idee geven van wat ze werkelijk aan het zoeken waren in dat stukje dat ze eerder niet konden vinden.

Blossom: Ergens in mijn hoofd snap ik dat!

FoL: Het kan best niet in je hoofd gesnapt worden maar je ziel verstaat dit perfect. Dit bedoelen we met dat ‘WETEN’ . als woorden niet toereikend zijn, omdat het begrijpen ervan uit het hoger deel van je ziel MOET komen. Want daar verblijft het WETEN. Het is niet altijd belangrijk om ‘het te snappen’ op een niveau van begrijpen in de aardse vibratie. Want als de ziel het als juist ziet om het begrijpen op de voorgrond van het aardse zelf te brengen dan zal zij dat doen op de meest juiste tijd.

Blossom: Ik heb geen idee meer hoe we daar op kwamen!

FoL: Door de stroom toe te staan van wat is, lieve dame. Zo gaat dat.

Blossom: Grappig genoeg dacht ik dat jullie dat weten!!! Moeten we nog even doorgaan? Dat voelde als een ‘eind’ en toch ben ik blij om door te gaan als jullie dat willen.

FoL: Dat is alles wat wij wilden zeggen in deze communicatie. Zoals je in je hoofd onlangs hebt gehoord… Vaak kan het nuttig zijn te weten dat ‘minder meer is’.

Blossom: Een hele intelligente directeur leerde me dat in mijn jeugdige dagen. Yep, ik kan absoluut ‘voelen’ dat de sessie van vandaag voorbij is. Het zijn toch echt vreemde en mooie tijden waarin we leven. Ik voel dat het Nieuwe Jaar ons ‘dwingt’ om aan onszelf te laten zien waarvan we gemaakt zijn. Mens of muis… zink of zwemtype. En door de tranen van frustratie heen… lach ik… omdat IK WEET dat als ik naar mijn doodsbed ga… ik aanneem dat er nog een volgend is in de toekomst…. Dat geen van deze molshopen die zichzelf laten zien als bergen maar een jota zullen betekenen… maar hoe we er voor kozen om er mee om te gaan en ons gedrag er ten opzichte van… dat zal het meest aangrijpende ding zijn in mijn denken als ik mijn laatste adem haal… ik ga lachend… en denk ‘wow, wat een tocht’!.

Heel erg bedankt. Zoals altijd … is het genieten om de eer met jullie te spreken.

FoL: De eer is wederkerig.

Jullie zijn te vriendelijk! In Liefde en dank. Roger over en uit. (radiotaal.w)Translator: Winny
Email: winnyd@stralendetoekomst.nl


Original and translations of all channeled messages

http://peacelovelove.blogspot.com/


0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar