Followers

i decree

vrijdag 12 februari 2010

11 Februari, 2010

Blossom met de Federation of Light 11 februari 2010

( Vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )Blossom: Goedenavond jullie. Is het in orde om te chatten? voor mij is het nu een goede tijd.


Welkom zuster van ons.


Bl: Nou, dat is een ongewone manier om je tot me te richten.


En toch is het juist en zoals wij daarvoor kiezen. We zijn heel opgewonden met het resultaat van de *healing die maar enkele van jullie dagen geleden met jou gebeurde. Blokkades werden op een niveau weggehaald wat jou verbaasd laat zijn over de graad waarop we nu met elkaar kunnen werken. Waar zou je willen beginnen?


Bl: Oh! Emm.. Nou, ik denk dat ik de voorkeur geef om dat aan jullie over te laten. Je zegt dat je onze energie kunt lezen dus ik laat dit liever aan jullie capabele handen over.


Zo zij het. We aanvaarden dat hoffelijk. Beschouw iedereen, als je wilt, die op een plek in hun Wezen is aangekomen die goed van dienst is. Beschouw het idee dat over een heel korte tijd, en we bedoelen dit in jullie aardse termen… dat jullie wereld zoals die nu is, niet langer zal zijn. Je vraagt dan welke veranderingen zullen komen? We willen in de kern van jullie Wezen zetten dat jullie je voor deze verandering al lang genoeg hebben voorbereid en dat jullie Wezens je aan dat niveau hebben aangepast waarvan nu veel klaar is om te beginnen. Er is een stellingname bij de Hiërarchie die een gevoel van optilling *dispels =verstrooit/strooit in de diverse gelederen van ‘onze communiteit’. Er is een gebied aan boord van veel schepen waar degenen zijn die gewacht hebben… net zoals jullie… om in uiterste opwinding te zijn. Alles is naar buiten gebracht uit hun opslag eenheden en werd gecheckt en dubbel gecheckt om te verzekeren dat niets kan worden misbruikt of mis geïnterpreteerd.


Bl: Kun je misschien uitleggen wat precies in deze opslag eenheden zit?... Ik stel me voor dat het iets veel belangrijker is dan jullie winterkleren!!


In blokken van grote containers zijn er verduurzamingen die bepaalde schatten/rijkdommen uit niveaus van Hogere vibratie in staat stellen om in hun volmaakte formatie bewaard te worden. Deze ‘verduurzamingen’ laten ons energieën handhaven uit andere vibraties en ze in hun Waarste vorm te presenteren. Het is een delicate operatie om deze waardevolle stukken in de openheid van zelfs een van onze moederschepen te brengen. Zo waardevol (kostbaar) zijn ze in hun glorieuze vorm.


Bl: Ik blijf voelen dat ik niet praat met een energie die feitelijk nu op een schip is…


Zo is het. We komen uit een niveau van begrijpen dat boven dat ligt van hen die op een positie van groot belang zitten op deze vaartuigen die jullie Het Licht van de Nieuwe Wereld moeten leveren.


Bl: Dus, zeg je… dat zij op het schip feitelijk het Licht hebben om aan ons te geven?


Ja, dat is correct. Laten we iets meer uitleggen zodat jullie denken in staat is te aanvaarden wat we vanavond met woorden aanreiken.


Eonen van jullie tijd is het al aan velen bekend dat er werkelijk Lichtschepen zijn aan jullie hemelen. Dat is niets nieuws. En toch is het pas op deze dag en tijd… dat we Hogere Waarheden kunnen onthullen.. vanwege het optillen van de vibratie op jullie planeet. Het grote plan is in de hoogste graad op het doel gericht en alles verblijft op zijn juiste plek, zodat alles samenkomt in de Goddelijkheid van dat wat is voorgenomen.


Er zijn nu velen meer op jullie Aarde die wakker geworden zijn voor hun eigen Divinity (Goddelijkheid) en dat heeft deze grote verandering voortgebracht die op dit moment aan het gebeuren is en wat zo verder zal doorgaan. Het is zo opwindend voor ons om te WETEN dat we op de rand staan van de onthulling van geheimen die bij jullie moesten worden weggehouden… zuiver omdat jullie nog niet klaar waren om dit te ontvangen.Dit Licht waarover we spreken … DEZE GODDELIJKE GENADE… opnieuw struikelen we over de ontoereikendheid van de woorden… is met de “Bewaarders van het Licht” meegereisd, met buitenmatige veiligheid… tot aan de tijd waarop het aan jullie kan worden voorgesteld.


Bl: Ik kan dit in mijn hart VOELEN, op dit moment… en toch, lijkt het dat we problemen hebben om uit te drukken wat je wilt zeggen.


We zullen volhouden. Het is louter de nieuwe vibratie waarin we werken die met beide partijen tot rust komt.


Dit Licht… deze schat… is een geschenk aan jullie wereld vanuit een plaats die geen substantie heeft. Het is een zuiverende energie die als die in jullie atmosfeer wordt vrijgelaten een fotosynthese gaat beginnen van een aard zoals jullie die nog niet kennen. Als dit gebeurt zullen er merkbare veranderingen komen die noch kunnen worden afgewezen noch ontkend.


Bl: Mag ik vragen op welke wijze je dat bedoelt?


Op een manier die jullie zintuigen laat wankelen. Want het zal in een flits duidelijk voor jullie zijn dat alles wat jullie weten betreffende jullie Nieuwe Wereld, vlak voor je ogen zich zal voordoen en gebeurt. Deze nieuwe ‘besprenkelingen’ zullen met grote koppen op jullie TV schermen komen. Zulke nieuwe fenomenen zullen opkomen en veel interesse veroorzaken over jullie hele globe.


Bl: ‘Besprenkelingen’?We dachten al dat je vraagtekens zou zetten bij onze keuze van woorden.


Bl: En je antwoord is dan?


We zullen heel zachtjes partikeltjes van dit Goddelijke Licht ‘sprenkelen’, een beetje per keer op jullie planeet en dat zijn werk laten doen. Het is dat voor een tijd… .. het is mogelijk dat alleen kleine hoeveelheden kunnen worden verstrooid anders zou dit een beetje wanorde veroorzaken vanwege zijn immense kracht. De integratie moet langzamerhand plaats vinden. Jullie stoffelijke lichamen zullen ook een verschil merken met deze nieuwe energie. Er zal een Lichter gevoel komen in het feitelijke stoffelijke lichaam.

Bl: Fantastisch… zullen mijn schellen van de ogen vallen… krijg ik er dan bewijs van… Ik kan me niks magischer voorstellen.!!!Het zal beginnen met een GEVOEL van binnen uit dat Lichtheid zal bevatten door het hele Wezen heen. Alsof men beleeft soms om op lucht te lopen.


Bl: Dit is fabelachtig nieuws. Want terwijl je deze informatie doorgeeft kan ik iets VOELEN van die Lichtheid waar je over spreekt. En laat me je zeggen… dat voelt goed!!


Laten we dan zeggen… het is verstandig om ook gegrond te blijven… Want men kan een beetje te diep betrokken raken bij dat gevoel… waardoor aardse zaken achter gelaten worden… en toch zeggen we dat het nog niet de juiste tijd is dat dit gebeurt. Er moet een evenwicht blijven. Dat is een van de redenen dat velen van jullie Licht Wezens hier zijn. Om deze nieuwe Licht energie binnen te brengen en te verankeren waar wij zo delicaat voor gezorgd hebben.Bl: Nu klink je net alsof jullie op en van het schip zijn.


Dat is een beetje verwarrend voor je nietwaar?


Bl: Nou, ja! In een minuut zijn jullie erop, en in het volgend ben je er niet op… Daarom vraag ik jullie met het diepste respect… wie zijn jullie nou PRECIES?En we antwoorden… we zijn de Brengers van Vrede. Wij zijn niet van jullie wereld. We hebben geen vorm. Wij die met jullie communiceren op dit moment zijn alleen van Licht. Daarom kunnen we er op en niet op zijn, als dit past.


We spraken eerder met je, betreffende inspecteurs over/boven de inspecteurs.


We zijn een belichaming van Licht dat zeer gelukkig is om met dit grote plan te werken en veilig te stellen dat alles op zijn plek zit. Wij zijn degenen die besluiten maken betreffende snelle veranderingen die misschien uitgevoerd moeten worden. En ja… we lezen jullie gedachten… wij zijn degenen die de meest serieuze beslissing namen om de missie te aborteren die beloofd was op de datum van jullie

14de oktober (2008. w). Dit, waar je je heel bewust van bent, was niet iets voor degenen van “lagere rangen”, om over te beslissen. Dit kwam van de Hoogste Raad en we kunnen zeggen dat we juist kozen om te doen wat we deden. Het resultaat… als we door waren gegaan zoals gepland, zou een ellendig resultaat geweest zijn voor een groot aantal van bewoners op jullie planeet. Als de tijd juist is zullen we meer informatie geven over deze zaak want we voelen dat het belangrijk is dat wordt begrepen wat er feitelijk plaats vond. En toch willen we jullie vragen om geduld te hebben. Want als de tijd komt waarop we kiezen om de werkelijkheden te openen van waar we mee geconfronteerd werden, zal het een volmaakte * “co-ergence” lijken en meer volledig worden begrepen.


Bl: Kun je misschien iets meer praten over dit Licht? Ik heb nooit werkelijk gedacht over een nieuwe vibratie, of over een nieuwe energie die in een schip wordt vervoerd. Ik stelde me altijd voor dat er gewoon een soort stroom van boven naar beneden kwam!!


Hoe kunnen we helpen om je uit te leggen wat het feitelijk is?


Bl: Door vol te houden denk ik.


En toch willen we weer benadrukken dat niet alle dingen van ‘onze’ verlichting door ons uitgedrukt kunnen worden op een manier zodat jij je dat kunt visualiseren.


Bl: Ga door dat te proberen…


De Bewaarders van het Licht willen vergeleken worden met die in jullie wereld als de Knights Templar (Tempel Ridders) worden gekend. De Bewaarders van het Licht hebben geen vaste rangschikking. Ze zijn de Hoogste belichaming en hen is deze vorm van Licht toevertrouwd te beschermen en dat Licht is ontworpen om de Nieuwe wereld tot bestaan te brengen.Bl: Dat is een aardig zware taak. Hoe werden die Bewaarders gekozen en hoeveel zijn er?


12. Want dat is een goddelijk aantal. Hoe ze werden verkozen? Ze waren een onderscheidende groep die zichzelf voorstelden aan de Hoogste raad. De verkiezing van een dergelijke verzameling van Licht werd ondernomen door een serie van wat jullie testen zou noemen, en opnieuw, dit is slechts een woord dat juist is voor uitleg - bedoelingen. De testen werden dus ondergaan door De Bewaarders voordat ze in de positie waren om zichzelf voor te stellen. Dat is niet anders dan in jullie wereld als jonge geesten getraind worden in een bepaald klooster om als ze ouder zijn, van dienst te zijn. Dit is een zelfde situatie en toch niet in de zelfde trant, maar dit is het dichtst bijzijnde waarmee we kunnen komen om je te helpen begrijpen.


Bl: Dus… dit is dus Licht, reist aan boord onder de grootste, heiligste bescherming, totdat het tijd is om te doen wat er bedoeld is gedaan te worden?


Dit is correct. Zie je, lieve… het is niet ‘zoals je je misschien voorstelt’ een grote container waarin dit Licht is opgeslagen. Deze containers herbergen de.. zullen we zeggen… gecondenseerde versie. Het is een nooit eindigende bron die er in is opgeslagen.Bl: Als je zegt De Bewaarders beschermen het…
Tegen wie??


Tegen zichzelf.


Bl: En dat betekent?


Deze Lichtkracht is alleen van zichzelf. Het kent alleen zichzelf… niets anders. Het wordt daarom ‘contained’ (bewaard) op een manier die onder controle wordt gehouden. Omdat zoals we zeiden, als het in zijn volheid gepresenteerd zou worden.. alles in één keer… dan zou jullie planeet dichtbij … het woord dat we willen gebruiken is.. des -integratie zijn.


Bl: Dus hoe beschermen De Bewaarders het dan voor zichzelf?


Door het veilig te bewaren. De containers/kamers waar deze bron van Licht in verblijft… is van een ontwikkelde technologie die de gecomprimeerde vorm er comfortabel in laat blijven. Deze kamers worden gescand en gemonitord om de schat er in te bewaren, op haar immer meest juiste staat.


We schijnen te zijn afgedwaald van waar we mee begonnen door er over te spreken. En toch is het nu ook onze intentie om zulke dingen te onthullen die tot nu toe buiten jullie kennis basis is gebleven. Alhoewel we willen zeggen dat sommigen zich hier van bewust zijn.. en sommigen zullen zich deze informatie herinneren uit hun herinneringsopslag die al aan hen bekend is. Want omdat we zeggen… Velen van jullie zijn hier om dit Licht te helpen verankeren terwijl het door sprenkelt.

Bl: Nou, ik voel dat we nu aan het eind komen van onze sessie.


Inderdaad dit is juist. We willen niet te veel toegeeflijk zijn. Want wij leren door de energie die involueert op jullie menselijke vorm (die binnenwaarts krult. w). Dit is niet hetzelfde voor ons, toch kozen we ervoor om waakzaam te zijn ten behoeve van jullie.

Bl: Jolly Good! Zolang als jullie het allemaal onder controle hebben. Ik heb er vanavond echt van genoten. Dank jullie voor het meedelen van die informatie. Goed spul is dit wat!!!


We wensen je Adieu…


Ik zou graag spoedig een uitleg willen hebben wat betreft waarom dit “adieu” ding de laatste tijd gebeurde. Dat gebeurde nooit specifiek… wat ik me kan herinneren.. en dat is absoluut een teken voor me dat mijn maatje White Cloud er is.


Alles op de juiste tijd, lieve dame. Alles op de juiste tijd.


Bl: Billijk genoeg. Daar kan ik mee om gaan. Goedenacht aan jullie. Heb zoete dromen!!


Onze werkelijkheden! Tot de volgende keer… We zenden onze zegeningen aan iedereen.Blossom: * Ik was zeer gezegend om een healing te krijgen van een prachtige Lichtwerker die Noosa vorig weekend bezocht. White Cloud had haar dat gevraagd en toch toen ze het bezoek aflegde zei ik dat ik me zo goed voelde en dat ik geen healing nodig had, dus we dronken een kop thee en babbelden wat in de plaats daarvan. Maar… toen ik die avond begon met mijn meditatie hoorde ik direct jou zeggen: ‘je hebt een healing nodig.’ Ik belde haar de volgende morgen en ook zij kreeg later op de dag door dat het ‘verstandig was voor Blossom om die healing te krijgen.’ Wie zijn we om daar over te redetwisten? Dus kreeg ik die. En duidelijk was het nodig. Heel veel dank aan een heel speciale ziel. Heus!


*Dispels… (verstrooit of verdrijft)(winny: strooit?) Ik dacht dat dit een raar woord was om te gebruiken. Het woordenboek zegt… alsof bij versplintering. Dus denk ik dat het wel past.


*Coergence. Mijn kop eraf, maar ik kan niet vinden wat dit woord betekent… en toch duikt het op in enkele zinnetjes als ik het Google. Als iemand hier bij kan helpen… dank je wel. En dan hopen we maar dat het zinvol is in het zinnetje!!!Federation of Light by Blossom Goodchild


http://flingerman.blogspot.com/

- DEUTSCH


http://federationlight.blogspot.com/

- PORTUGUÊS
http://flinspanish.blogspot.com/

- SPANISH
http://flindutch.blogspot.com -

DUTCH


Original and translations of all channeled messages

http://peacelovelove.blogspot.com/

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar