Followers

i decree

vrijdag 1 januari 2010

MATTHEW MESSAGE + MEDITATION

De brandstof en bewapening van lichtwerkers is LIEFDE!

"Lieve zielen Jean en Lou, we zijn ons dringend bewust van de potentie voor dodelijke aanvallen en vergeldingsaanslagen terwijl een tumulteuze energie van dualiteit zichzelf uitspeelt. We bevelen van ganser harte jullie ideeën aan van collectieve gebeden, meditatie, gedachten en intenties om het hele Midden Oosten met liefde te overspoelen om de duisternis in licht te transmuteren die zich staat op te bouwen.

Omdat dit jullie wereld is en dat jullie hier zijn om de wereld te bevrijden van de zielen die licht weerstaan en zij nemen wanhopige maatregelen om hun macht te behouden, lichtwerkers en individuen die liefde uitzenden met een focus op een vredige oplossing is de sleutel om de druk te verlichten.

Niettemin hoe het ook zij dat de slagen in die regio komen, er zal geen massale en zich verspreiden grote brand gebeuren. Alhoewel het onvermijdelijk is dat het in doden en schade zal resulteren, door de wens van de Aarde te eren, heeft God toestemming gegeven dat beschavingen uit de buurt hun technologie gebruiken om verwoesting van leven en eigendommen op grote schaal, te voorkomen. Dit moet bekend worden om de gevoelens van angst die de duisteren in bevolkingen willen veroorzaken te elimineren of minstens enorm te verkleinen. Vrees is hun brandstof en bewapening; de brandstof en bewapening van lichtwerkers is LIEFDE!”
Ik houd van jullie beiden.... Suzy.

Translator: Winny
Email: winny@littlefireball.nl
Speciale Vredeswake voor het Midden OostenHallo!

Wat volgt is een aanvulling op de huidige Meditatie Focus #207: Overgang naar Hemel op Aarde [Transducing Heaven on Earth] (http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/MeditationFocus207.htm)

en zal effect blijven houden zolang de situatie in het Midden Oosten hierom vraagt. Het wordt aanbevolen dat je een deel van je momenten van gebed en meditatie wijdt aan het assisteren in de verwezenlijking van de collectieve missie die in onderstaand uitreksel wordt uiteengezet. Speciaal deze komende drie zondagen, op de normale tijd, 16.00 uur UTC (kijk voor jouw overeenkomende starttijd op http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?day=03&month=01&year=2010&hour=16&min=0&sec=0&p1=0amp;p1=0).


Help alstublieft om deze oproep voor een Speciale Vredeswake voor het Midden Oosten aan zoveel mogelijk mensen te verspreiden.

Jean Hudon

Focus Groepsondersteuner

http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htmSpeciale Vredeswake voor het Midden OostenDe originele Engelse versie voor deze Speciale Vredeswake voor het Midden Oosten is gearchiveerd op

http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/MiddleEastPeaceVigil09.htm


Wij maken je erop attent dat je ook veel informatie over deze speciale Vredeswake in het volgende Engelse verzamelwerk kunt vinden:

Het Oog van de Storm Serie #9: Een Samenvloeiing van Tegenstrijdige Energieën (geplaatst op 31 december 2009) [Eye of The Storm Series #9: A Confluence of Conflicting Energies (posted December 31, 2009)]

http://www.earthrainbownetwork.com/Archives2009/EyeStorm9.htm-------

SAMENVATTING

Nu wij een nieuw decennium ingaan dat vele beloften inhoudt voor een betere toekomst voor allen, is de huidige mondiale situatie vol van diverse moeilijke uitdagingen. Deze moeten vreedzaam opgelost worden voor het grotere goed van allen, voordat wij samen verder kunnen gaan met het vaststellen van de voorwaarden die in de nabije toekomst zullen rijpen naar de manifestatie van een Gouden Tijdperk van Vrede, Liefde en Harmonie op Aarde.De meer directe uitdaging waar wij voor staan is de verslechterende situatie in het Midden Oosten met de voortgaande worsteling voor de vestiging van een blijvende vrede tussen Israëli’s en Palestijnen, en de zich uitbreidend gewelddadige politieke beroering in Iran. Maar meest belangrijk is dat er vele indicaties zijn dat, in het licht van een aantoonbare impasse in de internationale bemoeienissen om de medewerking van Iran veilig te stellen dat zijn niet aan een nucleaire verspreiding zullen bijdragen, er een verhoogd en dreigend risico van een onbezonnen militaire actie zou kunnen komen, met potentieel verwoestende consequenties.

De pruttelende energieën van haat die het Midden Oosten geplaagd hebben sinds de Staat Israël in 1948 gecreëerd werd, zijn nu diep ingebed in de harten en hoofden van ontelbare zielen, daarmee een wolk van donkere gedachten formerend die door zieke geesten wordt gebruikt om het niveau van angst en haat te vergroten en die zichzelf nu voedt als een gigantische wervelwind. Deze psychische tornado veroorzaakt een ravage in de structuur van Leven op Aarde en totdat er voldoende spirituele activiteit gegenereerd wordt om de wortel van dit probleem aan te pakken, die het gevolg is van een diepgaande waan van onwetendheid van ons gewone spirituele karakter als zielenfragmenten van de Omniversele Ene, zal er veel in de wachtstand gezet worden – een situatie die niet veel langer kan duren vanwege de groeiende evolutionaire druk om een wereldwijde ontwaking te versnellen naar, en een herinnering aan, Wat Wij Zijn.


Als mede-scheppers van onze Bestemming en als geleid vanuit de plek in onze ziel die De Wil van de Schepper Weet en het werkelijke doel van ons bestaan in dit fysieke veld van ervaring, is het de plicht van ons allen om verantwoordelijkheid te nemen voor de genezing van deze breuk in ons collectieve begrip, zo dat alle zielen die nog steeds gevangen zitten in het vasthoudende bewustzijn van dualiteit snel bevrijd mogen worden van de duistere invloed van angst en haat en van het doordringende gevoel van afscheiding van Alles Dat Is dat door die gedachtevormen wordt gekweekt. Het licht in onze macht om als Een globale zielenfamilie de deur in ons globale bewustzijn te sluiten en te verzegelen voor de duistere invloed van vroegere mis-creaties en van alles dat het Licht en Liefde mist om de zielen van onze spirituele broeders en zusters in het Midden Oosten en op andere plaatsen nog langer te tiranniseren, en om hen speelballen te maken van de sluwe angsten en martelende haat die in hen geïmplanteerd is.Om het hen mogelijk te maken hun eigen vrije wil te gebruiken om te kiezen voor betere levensvoedende opties, hebben zij het nodig om te weten en voelen op zielniveau dat wij hen allemaal onvoorwaardelijk liefhebben, maakt niet uit welke vroegere leerervaringen zij hebben doorgemaakt of geïnitieerd. Zodat zij verder kunnen kijken dan hun huidige vooroordelen en vervormde percepties, en de liederen van Vrede en Liefde kunnen horen die uitgaan van onze zielen. Om dat te doen, moeten wij eerst in onszelf alle vooroordelen en vervormde percepties helen naar alle proces-beïnvloeders die betrokken zijn bij deze karmische verlichtende ervaringen, in het Midden Oosten of waar dan ook op Aarde, inclusief onze naaste buren, om het genezingsproces in zijn geheel te kunnen starten. Hierin ligt onze directe verantwoordelijkheid. Daarna, door veeleisendheid en in nederige erkenning voor onze noodzaak tot assistentie, naar onze ontelbare bondgenoten zowel in andere dimensies van Leven en vanuit andere locaties in dit universum, om het helende Licht van Liefde te vergroten en precies te leiden waar zij het meest nodig is zullen wij allemaal mee-manifesteren, wij zullen het sluiten en verzegelen van de deur zoals hierboven genoemd in zwang zetten en daarmee, de trend zetten voor schijnbaar wonderlijke openingen van harten en zielen die zowel in het Midden Oosten als over de hele wereld de veranderingen voor Vrede, Liefde en Harmonie zullen triggeren welke wij gezamenlijk zouden moeten bereiken, omdat dat onze Missie is, Hier en Nu … voor het Grootste Goed van Allen als Eén.

-------Als deze e-mail naar u is doorgestuurd en u wilt een maandelijkse Meditatie Focus ontvangen (alleen in het Engels) en soms Vredeswakes, zend dan een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met "I want to receive the Meditation Focuses" bij ‘Ontwerp’.Voor meer informatie zie alstublieft het geposte materiaal (in Engels) door the Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm


By Special Courtesy of Winny and Puk
Email:winny@littlefireball.nl + pmdl@ziggo.nl
www.matthewbooks.com

Suzy’s email: suzy@matthewbooks.com

www.matthewbooks.net - ALL TRANSLATIONS

www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://matthewinsweish.blogspot.com – SWEDISH new

http://matthewinjapanese.blogspot.com/ - JAPANESE new

http://mattthewmessages.blogspot.com/ - ENGLISH

http://matthewdeutsche.blogspot.com/- DEUTSCHE
http://matthewfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS

http://www.lightworker.it - ITALIANO
http://matthewsindutch.blogspot.com/ - DUTCH
http://matthewenespanol.blogspot.com/ - CASTELLANO

http://livrosmatthew.blogspot.com/- PORTUGUÊS
http://mesajedelamattei.blogspot.com/- ROUMANIAN

http://www.selvet.dk/forum/forum.asp?FORUM_ID=460 – DANMARKS

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar