Followers

i decree

woensdag 20 januari 2010

January 17, 2010

Lieve vrienden van de Aarde. Velen van jullie gaan door met je normale alledaagse dingen… mogen wij zeggen, met alle respect… onbewust van de WAARHEID wie jullie werkelijk zijn.


Blossom: hallo daar… ik ben het, hier beneden… doen we een volgende sessie?

Ja, inderdaad, zoals jij vandaag opgeladen bent. We herinneren ons dat er tijden geweest zijn in je vorige communicaties waarop alles wat wij wilden uitdrukken ver weg stond van wat jij wilde dat we zeiden. Hier bedoelen we mee dat wat voor ons begrijpelijk was, niet van hetzelfde kaliber was wat jullie op aarde verwachtten te horen.

Blossom: Bedoel je nu iets specifieks?

Ja best. Zoals het nu begrepen gaat worden, resoneren wij op een geheel andere trilling dan jullie die op aarde zijn. Als je je het dagelijks leven van .. zeggen we bijvoorbeeld een mier voor zou stellen? Wat op een normale manier plaats vindt voor een mier is natuurlijk heel iets anders dan dat van een menselijk wezen zoals jullie zijn. Dan moet je het feit in ogenschouw nemen dat WIJ geen menselijke wezens zijn, zoals jullie geen mier zijn. En daarom gaat wat vanuit ons dagelijks bestaan verwacht wordt, ver voorbij aan dat wat misschien voortkomt uit jullie aardse vibratie. Een mier kan weet hebben van jullie… van je energie… en toch kan van hem echt niet verwacht worden al je gedachten en redenen te kennen die horen bij jullie dagelijkse activiteit. Dan zie je nu hoe dat is, hoe wij er in deze tijd voor kozen om kennis naar jullie over te brengen wat we als nuttig zien voor jullie. En toch benadrukken we, we zijn niet van jullie… van jullie frequentie. We peilen wat we voelen dat belangrijk gebruik van informatie is door… bijvoorbeeld… de kleuren die we zien. De snelheid waarmee die trillen. Dit proberen we te interpreteren in ‘onze taal’… en toch in WAARHEID hebben we die niet. Niet op de manier waarop wordt gesproken. Want we hebben alleen telepathische communicatie nodig.

Blossom: Zoals dit? De manier waarop wij werken?

Een beetje. Toch is het niet precies hetzelfde. Want wij gebruiken woorden om met jou te communiceren zodat onze bedoelingen worden begrepen. Waar wij wonen is geen noodzaak voor woorden… want het ‘voelen’ van de bedoeling wordt al door een ander opgepikt… die van dezelfde frequentie is… die verfijnd is afgestemd op een ander, het is makkelijk te begrijpen wat men wil uitdrukken. Soms zijn jullie in je wereld in staat om iemands frequentie zodanig op te pikken en precies te weten wat ze willen gaan zeggen. Dat is hetzelfde… en toch… Opnieuw… Verschillen in frequentie laten ons niet met precieze details ons punt uitleggen, omdat dit gewoon niet aangenomen kan worden. Op dezelfde manier zou een mier niet begrijpen hoe je een computer aan moet zetten en om dat systeem te gebruiken, en daarom dient het er maar weinig toe te proberen te beginnen dat uit te leggen. Begrijp alsjeblieft dat we niet neerbuigend doen. Het is gewoon zoals het is.

Blossom: Dus, als jullie zeggen dat je met ons werkt wat afhangt van de kleuren die we afgeven in deze tijd… bedoel je dan ons allemaal of heb ik, als channeler er veel mee te maken?

Lieve dame, we zouden en kunnen niet met je communiceren als je verdediging laag/zwak is. Dat zou voor jullie niet dienstbaar zijn voor je gezondheid en voor de Waarheid van onze communicatie. En daarom, zoals je goed hebt begrepen, toen je pas ziek was, zou het werkelijk niet goed zijn om er maar over te denken een verbinding te maken tussen onze werelden. Je bent je er bewust van als je een stemming of vibratie hebt die hoog genoeg is om contact te maken, en we ‘horen’ je wens en we genereren de gevraagde ‘know how’ om dit te laten plaats vinden.

Blossom: Moeten jullie dan ophouden te doen, zeg maar, waar je mee bezig bent? (Ik denk dat ik dit al eerder heb gevraagd… foutje van mijn herinnering… sorry!) Ik weet dat jullie in het verleden gesproken hebben over Edwina, jullie plaats vervanging voor mij… is het zo dat degenen die er bij betrokken zijn in een positie moeten gaan in een bepaalde kamer zodat dit kan plaats vinden?

Je pikt onze gedachten al op voordat je eindigde met je vraagstelling. De beste manier voor ons om het aan je te beschrijven is dat van een kamer, die jouw energetische gedachte patroon kan bevatten terwijl we heen en weer communiceren. En toch is het helemaal niet zoiets als een kamer zoals jij die kent. Het is meer als een ‘sifon’. (een hevelfles.w.)

Blossom: Is dat de wereld die je bedoelt…’sifon’? … ik vond het moeilijk dat op te pikken.

Dat is een betere beschrijving. Dan zie je een glasachtige dunne buis en krijg je het gevoel alsof alles dat tussen ons plaats vindt heen en weer gefilterd wordt door die buis. Opnieuw weer de beste manier die we kennen om het proces te beschrijven. Want, zoals je weet, is er geen beperking aan de energieruimte van het leven zelf. En daarom konden we niet gewoon jouw en onze gedachten uitzenden in de hoop ze dat met een beetje geluk en een goeie bedoeling, naar de plek toe zouden gaan waarheen ze gestuurd werden. Ze moeten ingekapseld worden om ze op koers te houden, zogezegd.

Blossom: Ja, dat kan ik zien. En toch schijnt het zo makkelijk te zijn vanuit mijn gezichtspunt… ik luister gewoon naar het volgende woord in mijn hoofd (alhoewel ik feitelijk jullie niet kan horen) en schrijf dat op. Is het net zo voor jullie? Pikken jullie ook gewoon op wat ik opschrijf en aan jullie denk?

Dat is alles. Communicatie door telepathie weeft banden. In jullie wereld heb je allerlei soorten gadgets(apparaatjes) om te helpen dat jullie samen praten. Wij hebben zulke dingen niet nodig.

Blossom: En geen rekeningen! Ik weet dat veel mensen willen dat ik vraag waarom ik in staat ben om me te verbinden met jullie en anderen niet? Ik weet zeker dat er velen op een veel Hogere vibratie zitten dan ik, dus wat maakt het zo makkelijk voor mij om te doen?

Omdat jij niet weet wie je bent. Als je dat wel wist dan zou je je dat niet afvragen.

Blossom: Nu dan… het is zo… Misschien iemand anders, of iemand die dit leest zou zeggen… ja ga dan verder…. Wie ben ik? Maar weet je? Eigenlijk heb ik helemaal geen wens om dit te weten. Als ik dat wist zou me dat veranderen wie ik ben… hier beneden op deze vibratie. Ik voel gewoon dat het niet goed voor me zou zijn dat te weten. En tegelijkertijd te weten dat ik het op een bepaald niveau moet weten. Het zou onmogelijk zijn dat niet te weten.

Lieve vrienden van de Aarde. Velen van jullie gaan door met je normale alledaagse dingen… mogen wij zeggen, met alle respect… onbewust van de WAARHEID wie jullie werkelijk zijn. We proberen je dit op elke manier te zeggen die we maar kunnen. Jullie accepteren dit op een bepaald niveau in jezelf en toch, net als Blossom zojuist deed, veeg je het aan de kant.

Blossom: Nee, ik veegde het niet aan de kant…. Maar ik voel dat ik hier als een aards wezen ben met een aardse bedoeling. Wie ik ook ben als spiritueel lichaam met een begrip dat hier beneden niet kan worden begrepen, dus daarom… voel ik… me niet helemaal toegestaan om het te weten.

Waarom?

Blossom: Wat voor verschil zou dat nou uitmaken… Dat maakt toch niks uit.

Precies. Het betekent niks anders dan de pracht van jezelf erkennen! Want dat doen jullie gewoon niet!... en we zouden dat zo graag willen dat je begint het belang te begrijpen van die erkenning. Want dit zal je toestaan om de wonderen uit te brengen die daarin liggen. Jullie zitten je allemaal af te vragen wanneer al dat ‘wonderbaarlijke spul’ begint te gebeuren… wanneer jullie werkelijk de start van de Nieuwe Wereld beginnen te zien. Lieve Mensen, zoals we tegen je zeiden in de dagen hiervoor…

JULLIE ZIJN DEGENEN DIE DEZE NIEUWE WERELD SCHEPPEN.

Daarom precies vragen we jullie je te verbinden met je Hoger zelf om te WETEN HOE je deze wonderbaarlijke aspecten van jezelf naar buiten brengt IN je menselijke vorm om die WONDERBAARLIJKE WERELD te starten. Zie je? Snap je het nou? HET IS AAN JULLIE!! En toch ontkennen jullie nog steeds je door God gegeven rechten. Om de zuiverste LIEFDE TE ZIJN. DAT ZIJN JULLIE.

We zijn ons bewust dat velen voelen dat channelingen in deze dagen dezelfde dingen herhalen, telkens weer. En toch… in een klas situatie zou het maar weinig waarde hebben om iemand een hogere graad te leren van wiskundige raadsels als de basische dingen optellen en aftrekken niet waren begrepen. Men zou dat gewoon niet kunnen. En precies hetzelfde is zo met de spirituele begrippen over jezelf.

Er zijn universele wetten waar je onder geen enkele omstandigheid mee kunt knoeien. Er is vrije wil op jullie planeet in de vorm van de menselijke uitdrukking. Dit is een Goddelijke Gave. En mogen we zeggen, dat wordt niet altijd gewaardeerd op de manier zoals het aan jullie werd gepresenteerd. Maar dat kan niet worden veranderd… want dat was een wet van jullie wereld toen die werd geschapen. We hebben dit al onder woorden gebracht in het begin van onze communicaties met jullie. Dus willen we er mee doorgaan door te zeggen dat… Er zijn wetten die in dit hele universum zitten van jullie en in al de universa. Deze wetten zijn van Goddelijke essentie en niets zou deze wetten proberen met voeten te treden. Op dit moment is het alles wat wij willen aanbieden over deze zaak want we kunnen jullie niet naar de úniversiteit’ meenemen voordat je op school gestudeerd hebt. Toch zeggen we …. Ja, jullie zijn een menselijke vorm en daarom van menselijke aard, maar jullie ontwerp, je bestemming… zoals we dat uit hebben gelegd… is .. om ‘nieuwe menselijk wezens’ te zijn door je spirituele essentie in balans te brengen met je menselijke perspectief. Om in staat te zijn je spirituele gaven (waar geen eind aan komt) te laten spelen met de menselijke vorm.

Jullie wereld spreekt van de dagen van Atlantis, of Lemurië… van werelden met ontwikkelde beschavingen …. En toch zeggen we tegen jullie.. door JULLIE KEUZE … zijn jullie hier om NU een NIEUWE WERELD voort te brengen die jullie meeneemt voorbij de glorie van deze vorige werelden die onder je attentie zijn gebracht. Want velen van jullie hier, nu… ervaren die werelden van toen… en leerden van dingen die niet worden herhaald, zoals geaccepteerd… Jullie groei als ziel weet van de afbraak/valkuilen die door hebzucht en gebrek aan volledige geest zijn voortgebracht. Met andere woorden als de ziel zich afscheidt van haar WAARHEID voor haar egoïstische willen, heeft men geleerd door het overlijden dat zulke pogingen tot gevolg hebben. Deze NIEUWE WERELD zoals we zeiden is ver voorbij wat jullie je kunnen voorstellen.

Blossom: Sorry voor het onderbreken van de stroom, maar als het buiten onze voorstelling is… hoe kunnen we dan iets scheppen als we ons dat niet kunnen voorstellen? …. Ik krijg mijn antwoorden al voordat ik mijn vraag gesteld heb…. Cute!! (uitgekookt!!)

Ja, inderdaad. We zijn in deze laatste communicaties op een dieper niveau dan vroeger. En daarom is het makkelijker.
Het antwoord dat je al wist … en wij verwachten dat velen dit weten ook voordat we dat zeggen… want velen zijn ook met hun zielsvibratie omhoog gegaan…

Hoe meer je jezelf toestaat je te verbinden met je Hoger Zelf… DIE WAARHEID DIE JULLIE ZIJN… hoe meer je in staat bent om je aan te passen aan de Hogere frequenties… die bevat voorstellingen die jullie je nog niet hebben voorgesteld. Hoe Hoger jij je vibratie omhoog laat gaan hoe meer informatie er uit het WETEN van je Hoger zelf gebracht kan worden. Zo makkelijk is het.

Blossom: En misschien zouden sommigen zeggen… Maar ik probeer mijn vibratie omhoog te brengen, maar ik denk dat de draaiknop vast zit!!!

En misschien zouden wij zeggen… ont-draaiknop het dan! Wij kunnen dat niet doen voor jou. Jullie zelf kunnen je bevrijden van oude wegen. We komen alleen om je te helpen om manieren te ontdekken om het niveau van LIEFDE te ontdekken die jullie Werkelijk zijn. Wij kunnen en zullen dat niet voor jullie doen. We kunnen op die manier niet tussenbeide komen.

JULLIE ZIJN LIEFDE. Hoe meer jullie je gedragen in de volheid van LIEFDE ZELF, hoe Hoger je vibratie wordt. Hoe Hoger je vibratie wordt hoe meer ZUIVERE LIEFDE je begrijpt en wordt. Hoe Hoger je oprijst hoe meer LIEFDE je bent… en je wordt dan uiteindelijk de WAARHEID VAN JEZELF. WEES LIEFDE, LIEVE MENSEN. ALLEEN LIEFDE. HET HOOGSTE NIVEAU VAN LIEFDE DAT JE KUNT ZIJN VANAF WAAR JE BENT OP ELK MOMENT VAN JE BESTAAN. Want dan en dan alleen zul je de Waarheid herkennen waarover wij spreken. Ook al kunnen wij dit vrijmoedig zeggen…. Jullie harten weten dat we over WAARHEID spreken.

Blossom: Ja.. het mijne weet het… ik kan niet voor iemand anders spreken, Maar het diepste deel van mijn Wezen VOELT wat jullie zeggen en resoneert er meer mee dan met elke andere lering die me gebracht werd in mijn hele leven. Ik weet dat we allemaal het pad moeten volgen dat het best bij ons past… en ik vind dat dit pad van jullie zo’n makkelijke manier is om te lopen. Dank je heel veel om dit met ons te delen. Ik VIND HET HEERLIJK om weer opnieuw in jullie ruimte te zijn. Dit vult mijn hart met een lied! ♪ ♪ ♪ ♪ Oh what a beautiful morning♪ ♪ ♪ ♪ ♪ zoals mijn vader in de douche zong!!!

Blessings of Love to All from the ALL. Zegeningen van Liefde aan Iedereen uit het Al.

Blossom: Opnieuw wil ik een Adieu zeggen. Vaarwel. Ik weet niet of mijn denken terugkeert naar zoals White Cloud zijn communicaties afsluit… of dat op een moment in de toekomst White Clouds WARE identiteit wordt onthuld… wat me verteld is dat op een dag zal gebeuren… op zijn eigen juist tijd… Mmm… het complot verdicht zich!!!

Translator: Winny
Email: winnyd@stralendetoekomst.nl


Federation of Light by Blossom Goodchild
http://federationlight.blogspot.com/ - PORTUGUÊS
http://flinspanish.blogspot.com/ - SPANISH
http://flindutch.blogspot.com – DUTCH
http://flingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar