Followers

i decree

maandag 27 april 2009

26 April, 2009

Nou, daar zijn we dan weer. Het is wel een zware week voor me geweest, om in mijn Waarheid te blijven ... te allen tijde. Door het uitzenden van jullie 14 oktober boodschap bevind ik mezelf in een positie die ik nooit aan had zien komen (geen "maar jij bent toch helderziend?" grappen) ... en elke dag leer ik weer iets beter hoe ik standvastig moet blijven in wat ik weet dat de Waarheid is. En ik WEET dat jullie, mijn vrienden, de Waarheid zijn ... voor mij. Ik ga nog steeds door met me met jullie te verbinden, omdat ik 'voel' dat het hetgene is wat ik moet doen. Ik heb deze week wel gedachten gehad om ermee te stoppen ... mijn menszijn heeft wel wat klappen opgelopen ... maar tegelijkertijd weet mijn hart/ziel allang dat ik dat nooit zal doen. Ik zou mezelf niet meer zijn, als ik deze kant van mij afsloot. Dus ... laten we maar weer verder gaan ... zwaarden van Licht in de lucht ... die deze weg afleggen ... die borden van "wegwerkzaamheden" tegenkomen hier en daar ... maar die geduldig verder gaan ... geleid door borden die ze de weg naar de Waarheid wijzen. Ok, genoeg geklaagd, dit moest ik even kwijt maar verder kijk ik uit naar ons gesprek van vandaag, zoals altijd ... als jullie het ook passend vinden.

Dierbare. Sommige dingen begrijpen we, en andere weer niet, aangaande menselijk gedrag. We vermoeden dat het best moeilijk is voor diegenen die gevonden hebben wat ze zochten, en dat ook eren door in die Waarheid te blijven ... door in die Licht ruimte te blijven staan. Laten we om te beginnen zeggen, met respect voor al het leven, dat wij geleerd hebben van de vele fases die een mens moet doorlopen om zichzelf te worden. Soms wordt ons iets aangeboden waarvan we weten dat het niet overeenstemt met het Ware pad. Dat soort zaken herkennen wij meteen aan de vibratie die ze met zich meedragen. Aan de frequency van hun bedoeling. Voor ons is het makkelijk om vast te stellen wat in het belang van het geheel is, en wat niet.

In het licht van de hele mensheid bezien, erkennen wij de verschillen die jullie voor elkaar hebben. Wij stellen ons niveau bij naar dat van sommigen van jullie ras, om kennis te accentueren waarvan wij vinden dat die noodzakelijk is om in de praktijk gebracht te worden door jullie, om het beste van jullie zelf te kunnen vinden. Maar hoewel we medewerking ondervinden, lopen we ook vaak tegen een muur aan, zoals jullie dat zeggen. Maar hiermee laten we ons niet confronteren op een manier waarop velen van jullie in jullie wereld dat zouden laten gebeuren. We proberen die muur niet te doorbreken met geweld, en onze trots zorgt niet voor woede bij ons. We zijn van Liefde. Dat is wie we zijn. Dat is wat wij te bieden hebben. Dus bieden we die 'muur' onze Liefde aan. Hij kan kiezen om daarin mee te gaan, of rechtop te blijven staan in zijn eigen overtuiging. Beiden zijn niet onze zaak. Zijn keuzes moet hij zelf maken. We kunnen en moeten geen verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. We bieden simpelweg Liefde aan ... in zijn puurste vorm. Het kan geaccepteerd of afgewezen worden. Het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt, is dat het vrij aangeboden wordt, zonder voorwaarden.

Zie je lieve Blossom ... Wat we je proberen duidelijk te maken, is het feit dat het niet noodzakelijk is om iedere steen in die muur te onderzoeken. De muur bestaat uit veel afzonderlijke delen ... die samengevoegd, dat ene ding vormen. Als iemand ertegenaan loopt, hoeft hij niet elk molecuul te onderzoeken om erdoorheen te komen. Iedere steen vormt het geheel. Iedere steen heeft ervoor gekozen om onderdeel te zijn van die muur. Iedere steen heeft zelf een besluit genomen of hij al dan niet deel wilde uitmaken van die muur. Daarom zeggen wij tegen jou, en ook tegen iedereen die graag notie neemt van onze woorden ... besteed geen aandacht aan het hoe en waarom. Want je zult de antwoorden misschien wel nooit vinden, en kostbare energie verspillen aan die speurtocht. In plaats daarvan ... bied je Liefde aan aan ALLES en iedereen ... iedere minuut van de dag.

Jullie zijn allemaal zo druk aan het onderzoeken wat er voor jullie in het verschiet ligt als jullie deze nieuwe vibratie binnengaan. Wij zeggen tegen jullie ... ontspan jezelf even! Als je je gewoon concentreert op wat je aan het doen bent op ieder moment, en onthoudt dat het enige wat belangrijk is aan dat moment, is dat het uit Liefde gedaan wordt ... dan zullen alle angsten en twijfels en nonstop gegons in het hoofd verdreven worden. Dan heb je geen antwoorden nodig. Als we het zo mogen zeggen: er zijn geen antwoorden.

Eh ... zeg dat nog eens, als je wilt.

Er zijn geen antwoorden.

Ja, dan had ik het toch goed gehoord ... en dat betekent???

Dat betekent ... dat je Alle kennis al in jezelf hebt. Als je Alle kennis al hebt, heb je ook geen vragen, want je weet alles al. Dus kunnen er geen antwoorden zijn, want er zijn geen vragen.

Interessant. Maar weet je wat het is ... als je hier beneden als mens op aarde leeft, ondervind ik, en ik denk dat ik voor velen spreek, dat je hoofd vol met vragen zit, omdat wij de antwoorden niet weten!!

En toch moet je leren te aanvaarden dat JE DIE WEL WEET. Als je nou eens zou stoppen met al dat 'niet weten' ... Als je jezelf zou toestaan om simpelweg te zijn ... we vragen je om dat diep op je te laten inwerken ... jezelf toestaan om simpelweg te zijn ... dan zou alles wat je ooit nodig had (of dacht dat je nodig had) zich zo voor je ogen ontvouwen. En tegelijkertijd zeggen we, dat je niets nodig zou hebben omdat alles er simpelweg al zou zijn als je helemaal uit Liefde kwam.

Als jullie zielen niet gevangen zitten in het vlees, is er een groot verschil met jullie begrip van wie je bent. De essentie van wie je bent, ken je dan. Daar heb je geen vragen over, want dat weet je en accepteer je. Als je ervoor kiest om in de aardse vibratie te komen, bepaalt dat vele zaken aangaande je zielenzelf en waar het geplaatst wordt in het grotere plaatje. Aarde ... zoals we al eerder gezegd hebben, is niet voor zwakke zielen.

Yep ... dat had ik ook al voor mezelf uitgevogeld, bedankt! Maar toch komt het door onze menselijke vorm dat we zoveel moeite hebben met het niet begrijpen van zaken. Dat komt omdat we in deze dichtheid verblijven, toch?

Inderdaad.

Maar dit hebben we zelf niet zo gemaakt ... is dat niet ... mag ik zeggen ... de aard van het spel?

Dat had het niet hoeven te zijn. Vergeet niet dat wat er nu op aarde gebeurt, een optelsom is van wat er in jullie verleden gebeurd is. Wat er vóór jullie gebeurd is, heeft jullie gebracht naar de plek waar jullie nu zijn. "De plek", zijnde de situatie waarin jullie planeet zich nu bevindt. De Nieuwe Vibratie die doorsijpelt en zovelen van jullie beïnvloedt ... doet dat omdat JULLIE als bewustzijn op aarde ervoor gekozen hebben om je te 'hervormen' ... Her-vormen ... Jullie vorm veranderen. Want als dat bewustzijn begonnen jullie je de fout van jullie manier van doen te realiseren, als we het zo mogen zeggen. Jullie verzamelen je nu met grote kracht om deze verandering tot stand te brengen. Niets kan jullie stoppen. Tenzij jullie er zelf voor kiezen om te stoppen ... door angst en propaganda.

We zijn ons bewust van de reactie die er kwam op onze stelling "Pas op voor valse profeten". Was dat niet een reactie die voortkwam uit vele verschillende aspecten, afhankelijk van de ziel en zijn mate van groei van het individu dat het las? Er werden vele interpretaties op losgelaten, die weer tot meer vragen leidden ... die weer antwoorden zoeken. We draaien het wiel steeds weer opnieuw om, nietwaar?

Als we het zo mogen zeggen, zoals we ook zullen blijven doen: zoek het binnenin jezelf. We zeggen vaak dat de antwoorden binnenin liggen.

Maar jullie zeiden net dat er geen antwoorden zijn.

Dat is zo, maar totdat je stopt met vragen stellen, zullen er altijd antwoorden gezocht worden. Er zijn hoogontwikkelde wezens op jullie planeet die dat begrepen hebben vanuit VREDE in hun zielenzelf. Ze zoeken niets. Want zij hebben een plek in zichzelf gevonden die tevreden is. Ze hebben geen oordelen. Ze hebben geen angsten. Ze bewandelen simpelweg deze aarde van jullie in begrip van de Waarheid.

Lieve vrienden van aarde ... Laat het los. Bevrijd jezelf van dat wat je denkt dat je bent, en wandel in dat wat geen gedachten nodig heeft, maar simpelweg ... IS.

Dat is het voor vandaag ... ik kan het voelen. Zoals altijd mijn dank voor jullie wijsheid. Jullie woorden hebben mij vandaag erg geholpen op het persoonlijke vlak ... Ik voel dat dat jullie bedoeling ook was, maar ik vertrouw erop dat dat voor vele anderen ook geldt. Ik laat me, net als vele anderen, nog steeds door ze leiden ... want voor mij ... in mijn ruimte ... klopt het. Het is mijn drijvende kracht, zoals ze zeggen! En zodra ik merk dat ik ze 'vergeet' ... wat gebeurt er dan? ... dan zink ik! Langzaam maar zeker, dag na dag, komen we er steeds dichterbij om 'het te snappen'. IN LIEFDE & DA

By Courtesy of Kees

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar