Followers

i decree

zondag 12 april 2009

12 April, 2009

Concentreer je op LIEFDE ... alleen LIEFDE. Laat onwaarheden los die je gepresenteerd worden door diegenen die niet het beste met je voor hebben. Hoe weet je wat de Waarheid is? Door HET GEVOEL dat je hebt...

Gelukkig Paasfeest! Dat zeggen we hier beneden altijd. De paashaas heeft zeker niet hoog genoeg gesprongen om ook even gedag te zeggen bij jullie daarboven?

Weet je, er zijn hier beneden mensen die niet in jullie bestaan geloven, laat staan dat ze denken dat jullie je schepen op een zeker moment aan ons zullen tonen. Wij mensen zijn inderdaad vreemd op allerlei manieren. We zijn allemaal zo verschillend. Daarmee bedoel ik niet dat de één beter is dan de ander, ik verbaas me er alleen over dat wij met z'n allen deze planeet bewonen, terwijl we onderling zo anders zijn. Is dat bij jullie hetzelfde? Jullie zeiden ooit dat er vele soorten bij jullie aan boord zijn, denken jullie allemaal hetzelfde over vanalles?

Nee, ook niet. Hoewel wij verder ontwikkeld zijn, waardoor we ons bewust zijn van bepaalde zaken die simpelweg niet ontkend kunnen worden. Wij hebben een bepaald niveau bereikt, waardoor bepaalde kennis BEKEND en Vertrouwd en aanvaard is. Maar er zijn ook zaken die moeten worden besproken en waarover meningsverschillen bestaan. Maar altijd zonder ruzie. We doen wat het beste is voor ons allemaal. Er bestaat geen egoïsme, omdat dat niet iets van ons is.

Was het ooit ... waren sommigen van jullie ooit egoïstisch en hebben jullie dat nu achter je gelaten?

Dat klopt inderdaad voor sommigen. Zie je Blossom, we hebben al vaak tegen je gezegd, dat wat er gebeurt bij ons, in een andere 'ruimte' dan waar jullie zijn, moeilijk te bevatten is, omdat het op allerlei manieren anders werkt dan op aarde. Bijvoorbeeld, jij hebt het over de grote verscheidenheid onder de zielen op aarde. Jullie hebben vrije keus. Je kunt zelf kiezen wat het beste bij jou past, bij jouw individuele werkelijkheid. Jullie snappen soms niet dat waar jullie zijn, je kunt creëren wat je wenst. Dit is niet overal zo. Sommige zaken zijn zo ingewikkeld gemaakt in jullie dimensie. Jullie hebben een van de mooiste geschenken ontvangen, maar het is alleen maar verkeerd begrepen, en misbruikt op een manier dat sommigen het misschien niet eens meer als een geschenk zien, maar als een last. Verantwoordelijkheid voor jezelf zodat je verantwoordelijk bent als onderdeel van het geheel, werd je aangeboden en door jou geaccepteerd voordat je arriveerde op aarde. Dat deed je met enthousiasme, want de kennis van de Waarheid die iemand heeft als hij niet in de dichtheid van de aarde verblijft, stelt het gedachtenproces in staat zich te verbinden met het zielensysteem, en daar een manier van leven voor jullie planeet uit af te leiden die bestaat uit pure zaligheid en Liefde. Toch blijkt dat zodra jullie omringd worden door de dichtheid van de aarde en de kennis van de Ware zelf wordt verborgen door het systeem dat de mens zelf heeft toegelaten te ontstaan, helaas veel van dat enthousiasme verloren wordt.

Wij worden al zolang gevraagd om jullie simpelweg te observeren en op jullie te passen. Om de opkomst en ondergang van jullie creaties te noteren. Ooit was er een tijd dat we ons geen enkele zorgen om jullie maakten, omdat wij begrepen dat er altijd ups & downs zouden zijn vanwege jullie vrijheid van expressie. Maar toen leken de duistere, lagere vibraties toch steeds meer greep op jullie te krijgen op een manier die niet verwacht was. Het verbaasde ons om de greep te zien die het had op niet alleen de planeet zelf, maar ook op alle mensen erop. Het verbaasde ons nog meer om te zien dat de kracht van het Licht steeds zwakker werd naarmate de tijd verstreek. We namen nog steeds aan dat het Licht vanzelf wel weer terug zou komen ... we namen aan dat degenen die naar de aarde werden gestuurd, de zaak wel weer op de rails zouden krijgen. Er werd Licht naar jullie toegestuurd, door bronnen van grote wijsheid. Maar toch bleek opnieuw dat de verwachte verandering niet uitpakte zoals gepland. Daarom moesten er andere plannen komen. Zie je lieve dame, zoals we hebben uitgelegd, zijn wij deel van jullie en jullie deel van ons. We zouden niet kunnen en niet willen toestaan dat de val van de aarde nog eens plaatsvond. Daarvoor staat er teveel op het spel. Er komt een tijd dat jullie zullen begrijpen waar we het over hebben. Jullie vragen je af waarom jullie dat nu niet meteen kunnen ontvangen. Dat is niet omdat we jullie informatie willen onthouden, maar simpelweg vanwege de verschillen die er zijn tussen waar wij zijn en waar jullie zijn. Waar wij zijn bestaan er andere systemen, die gewoon niet aansluiten op wat jullie weten en begrijpen. Je zou er gewoon de logica niet van inzien.

Daarom gaan we door met te doen wat we kunnen om jullie de weg te wijzen naar deze Hogere vibratie waarin jullie veel zullen kunnen begrijpen van wat je nu niet kunt. Dit is de manier waarop wij jullie helpen. Jullie begrijpen meer en meer dat je het voor jezelf moet doen. Jullie kunnen niet in onze ruimte komen, totdat jullie vibratie op een frequentie komt die toestaat dat jullie met onze vibratie om kunnen gaan. Eerder zouden jullie je hier helemaal niet prettig voelen. Er is zoveel te vertellen, en tegelijkertijd kunnen we jullie nog maar weinig uitleggen op dit moment.

Ik voel wat jullie proberen te zeggen. Er komt van ons beiden frustratie af en ik voel me alsof we ons in een ongemakkelijke houding moeten wringen.

Er vindt een overgang plaats vanwege de Lichtere energie die jij met je meedraagt. Er vindt wel uitwisseling plaats, maar we hebben wel een zwakke verbinding vanwege de nieuwheid en omdat het nog tot rust moet komen.

Yep. Ik voel het. Zullen we vandaag dan maar stoppen? Hoewel er ineens iets zoemt in mijn voorhoofd.

(Ik voelde dat er een sterkere energie binnenkwam ... kon het alleen maar beschrijven als een ander soort 'Hogere?' energie.)

WE VRAGEN JE OM GEDULDIG MET ONS TE ZIJN. WE VRAGEN JE OM VAST TE HOUDEN AAN JE WAARHEID DIE JE IN JE HEBT. WE NADEREN HET BEGIN VAN WAT BEKEND ZAL KOMEN TE STAAN ALS HET PUNT WAAROP ER GEEN WEG MEER TERUG WAS. Zodra deze positie is ingenomen, zullen jullie de Waarheid niet langer meer kunnen weerstaan ... er zal simpelweg een keus uit paden ontstaan. Die keus welk pad te nemen zal er voor iedereen zijn, afhankelijk van je innerlijke situatie. Niemand zal een pad kunnen bewandelen dat niet aansluit bij zijn ziel. Iedereen zal de groep vinden waar hij bij hoort, want je zult ertoe aangetrokken worden als door een magneet. In deze groepen zal er een niveau van begrip zijn die nieuw is voor jullie wereld, op een manier die de ziel zal verheugen. Er zal Kennis zijn van wat er ooit was. Er zal de herinnering zijn aan een ruimte die je bekend voorkomt bij wat je op dat moment ervaart. Velen van jullie keren terug naar huis, maar op een manier die opnieuw niet uit te leggen valt.

De energie keerde toen weer terug naar zijn normale niveau.

We zijn ons terdege bewust van de grote verwarring over de periode die eraan komt. Er zijn energieën aan het werk die de ziel zorgelijk en ongerust maken over de aard van het spel.
Lieve vrienden, we kunnen jullie alleen maar woorden aanbieden, en door deze woorden bieden we de energie die we jullie vragen tot je te nemen. De vorige keer spraken we over het aanvaarden van onze woorden in je hart in plaats van in je hoofd. Dat is alles wat we kunnen doen op dit moment. We vragen je hier aandacht aan te schenken. Op deze manier voel je onze hulp.

Concentreer je op LIEFDE ... alleen LIEFDE. Laat onwaarheden los die je gepresenteerd worden door diegenen die niet het beste met je voor hebben. Hoe weet je wat de Waarheid is? Door HET GEVOEL dat je hebt. Dit hebben we al vaak uitgelegd. Voel wat je wilt. En creëer het dan. Hoe meer je in staat bent om te voelen in deze Hogere vibratie, hoe duidelijker het plaatje wordt. Snap je? Het wordt beter en beter. Maar alleen als je het 'snapt'. Daarom gaan we maar steeds door ... op dezelfde manier ... met hetzelfde te zeggen. Want uiteindelijk, beetje voor beetje, zul je het snappen.

Ik snap het, eerlijk waar. Want hoe meer jullie doorzetten, hoe meer ik het snap ... telkens een klein beetje meer. Ik denk soms dat ik het bevat, en dan ontdek ik dat ik het nog beter bevat. Ik voel dat het zo de hele tijd zal doorgaan. Opnemen wat we aankunnen, het dan even laten rusten, en dan weer wat meer opnemen. Waardoor we dan weer een stukje meer van het grote plaatje kunnen zien. Makkelijk ... als we het geduld hebben om dat te accepteren. Het is allemaal erg spannend op welke manier dan ook. Wat een reis maken we allemaal. 20 Jaar geleden had ik me nooit kunnen voorstellen dat ik zou denken zoals ik nu doe, en de Waarheden zou kunnen accepteren zoals ik die nu ken. Ik vraag me af hoe beperkt mijn visie van vandaag en mijn Waarheid van vandaag over 20 jaar zal lijken?

Dat zal afhangen van de betrokkenheid van je ontwikkeling.

Ik, zoals zovelen, wens dat meer en meer van ons het zullen 'snappen'. Het gevoel in de ziel zelf... dat WETEN is met niets te vergelijken. We hebben het allemaal ... we zijn het alleen kwijtgeraakt voor een tijd. Zodra je het weer terugvindt, laat je het nooit meer gaan!

In Liefde en dank en kippeneieren!

By courtesy of kees.

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar