Followers

i decree

donderdag 9 april 2009

APRIL 6, 2009


We hebben je in je geestesoog net de grote piramides laten zien. Er is
ooit een tijd geweest dat wij met elkaar samenwerkten in Liefde en
respect voor elkaar...
6 April.

Dit is een beetje onverwacht. Ik heb net mijn thee op, toen ik een
sterk kloppend gevoel rond mijn derde oog voelde, alsof ik opgeroepen
werd om jullie te contacteren. Dus hier ben ik. Ik voel heel sterk dat
jullie aanwezig zijn en iets willen zeggen.Inderdaad, dierbare, je hebt gelijk, en we danken je dat je de tijd
neemt voor ons. Tegelijkertijd hebben we ook vele anderen opgeroepen.Even opmerken dat het nu 19.45 uur is. Ik ben wel behoorlijk
uitgeblust, moet ik zeggen.Dat geldt ook voor vele anderen die we opgeroepen hebben. We wilen je
graag meenemen op reis, als je daarin toestemt.Ja. (Hoewel ik het wel even bij White Cloud gecheckt heb en hij knikte
met z´n hoofd en liet me een veiligheidsgordel om me heen zien. Voor
een schokkerige reis misschien, of een snelle). Ik weet alleen niet of
jullie willen of ik achter de computer blijf zitten om alles te
noteren of dat ik gewoon mijn ogen moet sluiten en `vertrekken`.(Ik voelde de behoefte om te gaan liggen, dus dat deed ik ... en hier
ben ik weer, een half uur later. Ik heb geen enkele herinnering aan
wat er al dan niet gebeurd is ´ergens anders´). Ik neem aan dat jullie
alles aan me verteld hebben dat je wilt vertellen, maar dat ik dat
gewoon niet weet. Klopt dat?Er is nog meer dat we graag willen zeggen in je menselijke bewustzijn,
als we niet teveel van je tijd in beslag nemen?Het is avond...geen plannen voor de disco vanavond!!!!!Soms als we met je communiceerden de afgelopen dagen, respecteerden we
de beslissing om sommige onderwerpen nog op de achtergrond te houden,
omdat het de juiste tijd nog niet was om ze te bespreken. Maar er is
iets dat we nu naar voren willen brengen, als dat mag?Zeg het maar! Dat is aan jullie natuurlijk.We zien in, en zijn het eens met de waarheden van velen van jullie
groepen op aarde, dat wij onderdeel zijn van de wens die uitgestraald
wordt binnen ons gedachtenbereik. Velen geloven dat ze ons niet
bereiken, maar dat is niet zo. In feite, als er ergens een gedachte
wordt uitgezonden vanuit liefde, of vervuld van liefde, kun je er vrij
zeker van zijn dat wij hem oppikken. Het is ons al lange tijd
duidelijk geworden ... dat er daadwerkelijk velen van jullie zijn die
het gevoel hebben dat het juist zou zijn voor ons om de "Alle lichten
op groen"-knop in te drukken. Klopt het niet, Blossom, dat vele
brieven aan jou hierop gewezen hebben?Ja, maar dat wisten jullie al, en waarschijnlijk nog wel meer ook,
stel ik me zo voor.Met deze wetenschap hebben we overlegd, en hieropvolgend besloten dat
er inderdaad een lichtshow moet plaatsvinden.Mijn hart klopt nu heel snel...niet omdat jullie dat nu zeggen...maar
omdat jullie dat ook al eerder gezegd hebben. Je weet wat ik bedoel!
En dat stelt me voor een groot dilemma. En ik dacht nog wel dat jullie
me niet nog eens in deze positie zouden plaatsen? Ik wil dit nu niet
eens teruglezen! En ik zit hier ook niet te glimlachen, moet ik
eerlijk zeggen. Moest ik dat echt weten? Konden jullie het niet gewoon
laten voor wat het was en doen wat jullie moeten doen op vrijdag.Niet bepaald.

Waarom niet?Omdat er bepaalde zaken zijn die hieraan voorafgaand openbaard moeten worden.En waarschijnlijk gaan jullie me dat nu vertellen. Sorry, ik ben een
beetje '"boos" (niet helemaal het goede woord), maar daar zal ik nu
niet aan denken...Dat is waarschijnlijk vanwege hoe het in het verleden gelopen is, en
je het gevoel hebt dat wij ons woord niet hielden.Als jullie gewoon verder gaan, gaan we daar nu maar even niet op in,
ik wil niet afdwalen van het hoofdpunt.
Liefste Blossom, er moet een moment komen dat ALLES WAT WIJ ZIJN in de
openbaarheid gebracht moet worden, vind je ook niet?Jullie stellen me maar steeds van die voor de hand liggende
vragen...of doe ik dat zelf om maar niet op het hoofdpunt te hoeven
komen...nu stel ik zelf voor de hand liggende vragen...zullen we maar
gewoon verder gaan...Het is onze wens om voor jullie de waarheid van de ziel zelf terug te
winnen, en we hebben het gevoel dat dit op een snellere manier
mogelijk is wanneer wij onszelf laten zien. Het zou zeker de nodige
frequencies versnellen die noodzakelijk zijn om anderen bij te houden,
die zich al op de juiste plek bevinden.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik me nu in een vreemde positie bevind, ik
zag deze conversatie echt niet aankomen en ik zou graag een hele
geldige reden willen waarom jullie willen dat ik dit nu naar buiten
breng, want geloof me, die heb ik nodig!Maar we hebben nog geen datum genoemd of een tijd die jou in dezelfde
vuurlinie zou plaatsen als de eerste keer.Dat is waar ... Mmm, ik adem weer wat makkelijker. Misschien liep ik
een beetje te hard van stapel. Ik heb het hier behoorlijk moeilijk
mee, moet ik zeggen. Sorry als ik niet echt help, jullie hebben me
natuurlijk niet opgeroepen om een beetje wazig te reageren. Momentje,
laat me mijn gedachten even ordenen en mezelf in de juiste positie
plaatsen.We begrepen je reactie, maar toch voelen we ons een beetje verkeerd begrepen.We kunnen elkaar een hand geven!!Lieve dame, we hebben zo veel vertrouwen in je gesteld, en jij in ons,
onze verbintenis met elkaar is al heel ver gekomen sinds lang geleden
toen we samen begonnen te werken aan "De Brug". Je herinnert je direct
het begin van de reis met ons, en de twijfel en het hartezeer die dat
veroorzaakte, maar kijk nu eens wat we allemaal doorstaan hebben.
Hebben we geen gebeurtenissen overleefd die menselijke vriendschappen
niet eens zouden overleven? In ons hart hebben we reizen gemaakt. We
hebben van elkaar geleerd. Nu zijn we aangekomen op een punt dat we
het gevoel hebben dat we ons kunnen verbinden met vele anderen in
jullie aardse vibratie. Want we hebben tot ons grote genoegen geleerd
dat er nu heel veel zijn die klaar zijn om zich bij ons aan te sluiten
in dit doel dat jullie aardse harten willen bereiken. We zijn gekomen
om daarbij te helpen, dat weet je.We hebben je in je geestesoog net de grote piramides laten zien. Er is
ooit een tijd geweest dat wij met elkaar samenwerkten in Liefde en
respect voor elkaar. Er is ooit een tijd geweest dat zij die niet op
aarde verbleven, zich op die manier in verbinding konden stellen met
degenen die daar wel verbleven. Het was alsof er geen 'grens' tussen
ons was. Deze tijd komt er opnieuw aan. Deze tijd is nu zo dichtbij,
omdat het bewustzijn van jullie planeet een niveau bereikt heeft
waarop deze samensmelting opnieuw mogelijk kan zijn.Er zijn er nu zoveel die de hereniging van zielen uit andere plekken
in dit universum nastreven. Stapje voor stapje bouwen we het
VERTROUWEN tussen velen opnieuw op. Hiermee bedoelen we niet alleen
tussen mensen van Liefde op aarde, maar er is een hereniging van
velen afkomstig van vele plekken die nu kan plaatsvinden in de
geplande situatie. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen verder kan
gaan zonder oponthoud, omdat, zoals we al eerder zeiden ...
het is niet alleen jullie planeet die betrokken is bij dit grote plan.Dus, met alle respect, wat jullie in feite zeggen is dat op een zeker
moment in de toekomst de plannen die jullie gemaakt hebben, uitgevoerd
zullen worden.Eerder dan je denkt.Dat is het nou juist, vrienden, ik denk niet! Ik heb geen mogelijke
tijdplanning meer voor jullie komst. Dat vind ik fijner, want dan is
er geen verwachting of teleurstelling. Als je komt, kom je. Ik kan het
niet anders bekijken. Het klinkt misschien nonchalant of respectloos,
maar zo bedoel ik het niet. Het is gewoon de manier waarop ik en vele
anderen hier met mij, er nu tegenaan kijken. Natuurlijk zou het alles
veranderen, maar tot het moment dat het echt gebeurt, gaan we gewoon
door op de manier die ons het beste lijkt. We proberen de vibraties
hier te veranderen, en helpen anderen te begrijpen en te ontdekken dat
het leven zoveel meer inhoudt dan dat we geleerd werden.We zeggen tegen jou, lieve dame, dat zoals we beloofd hebben, er een
ontmoeting aankomt tussen onze rassen en die van jullie. En als het
gebeurt, zal het met een grotere vreugde zijn dan jullie ooit hebben
kunnen voorstellen. Daar geven we je ons woord voor.Ik dank jullie voor je integriteit ... als dat het juiste woord is?!
Ik voel dat we aan het eind gekomen zijn van deze sessie. Ik ga nu
even diep ademhalen en teruglezen wat we hebben opgeschreven ... en
dan, zoals altijd, dapper zijn en het op mijn site plaatsen. Met
liefde en dank naar jullie, mijn vrienden. Als ik moet geloven dat dit
allemaal de waarheid is, en dat moet ik, omdat mijn hart en gezond
verstand met dat vertellen, dan kijk ik heel erg uit naar wat komen
gaat ... en alleen maar om iets spectaculairs te zien in de lucht zou
genoeg zijn voor mij ... voor dit moment. Wanneer het jullie maar
uitkomt!We zijn trots op wie we uitgekozen hebben om mee te communiceren.Dankjulliewel. Ik aanvaard jullie compliment met gratie, zoals ik
geleerd heb. Ik voel dat dit de laatste conversatie is voor de
Wereldwijde Visualisatie op Goede Vrijdag ... het zou nog beter zijn
als het een Goede Vliegdag werd! In Liefde en Licht, mijn vrienden. In
Liefde en Licht!


By courtesy of kees

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar