Followers

i decree

dinsdag 5 november 2013

05.11.2013


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 5 november 2013    Blossom: OK. Hier gaan we weer! Hallo! Jullie vorige communicatie bracht enkele gemengde GEVOELENS in mijn brievenbus. Sommige mensen vonden het heerlijk, door alle informatie die jullie brachten. Anderen waren boos dat jullie zeiden dat Het Gebeuren zal plaats vinden aan het eind van 2014. Boy, krijg ik er vaak van langs vanwege jullie, maar dat wordt weer totaal gecompenseerd door de Liefdevolle woorden van degenen die ‘het snappen’. Dus, vraag ik me nu af, waar jullie vandaag over willen spreken.  Onder die omstandigheden VOEL ik dat de bal bij jullie ligt.

Federatie van Licht: Gegroet, Blossom en aan ieder die deelneemt aan onze ondernemingen om te assisteren bij het omhooggaan van IEDEREEN. Wij begrijpen de vermenging van emoties die voortspruit uit onze gekozen woorden, want iedereen reist op zijn eigen pad en ieder zal daarom reageren op wat wij bieden overeenstemmend met waar hun voetstappen op hun reis worden neergezet. Wij komen slechts om te assisteren…. Dit herhalen wij telkens weer. Zelfs voor degenen die de voorkeur geven aan het de handdoek in de ring gooien…  assisteren wij bij hun groei… maar zij zien dit zeker niet op die manier.

Wij vragen ons ook af hoeveel credit iemand zichzelf wil geven terwijl ze verder reizen? Want, inderdaad hoe men gereisd heeft, ze zijn over bergen en zeeën gegaan zonder zelfs maar het uitzicht op te merken. Als men achteruit zou zitten en een of twee momenten  landschap in zich opneemt dan zouden zij begrijpen dat ze nu op veel rijkere weiden uitkijken dan die van niet zo lang geleden.

Die opbouw… naar DIT GEBEUREN… maakt iemand gek, nietwaar?

Bloss: Nou, voor sommigen ja, voor anderen niet. Sommigen hebben er geen idee van. Soms is er een GEVOEL van spanning omheen. Ik zien waarom jullie dat vragen om ons niveau van opwinding vast te houden. Maar het is niet altijd makkelijk als men genesteld wordt in het dagelijkse leven. Het is nogal moeilijk om je helemaal iets zo ENORMS ‘voor te stellen’ en om niet te spreken over in een niet al te verre toekomst.

Fed.v.L: Broeders en zusters van de mensheid… jullie zijn je al lang bewust dat de ziel van jullie zelf in het bereik zit van nieuwe Hoogtes. Jullie VOELEN dit al op veel  wijzen.  Die van frustratie van de oude wijze… en dat van VERWONDERING als  jullie momenten van dank uit het hart ‘bereiken’ door geen enkel specifieke reden.

Gewoon door ZIJN.

Jullie WETEN… Jullie  WETEN….  Jullie  WETEN… dat jullie er zo dichtbij zijn…

Bloss: Ja… zoiets. Ik bedoel echt niet om negatief te klinken… maar die eind lijn die zo dichtbij is, ligt niet in het zicht…  maakte ik een foutje… of zoiets? Dat is het net… het blijven hangen… en dan komt weer die twijfel over ‘wanneer’. Ik weet dat ik klink als een oude plaat, maar het schijnt het onderwerp te zijn op dit moment.  Dat GEVOEL in je als je iemand daarover vertelt en je WEET dan dat ze denken dat je duidelijk een waanvoorstelling hebt… en dus denk je zachtjes in je. ‘Op een dag.. laat het alsjeblieft op een dag zijn…. Laat het gebeuren.’  Niet om daarna oenig te zeggen ‘Hè, hè…  ! dat zei ik je toch!’ gewoon dat je in jezelf WEET dat je het goed hebt. Het is ok voor jullie ‘daar boven’ … Alles gaat gesmeerd door. Maar voor ons hier beneden die het WETEN … lijken we soms  voor anderen als een sandwich te zijn die bestemd is voor een picknick!!  Ik klaag er niet over of doe er niet neerslachtig over…. Ik zeg het gewoon!

Fed.v.L: Wij gaan door met LIEFDE zenden. Want het komt slechts door jullie uitleg dat wij in staat zijn om in te schatten hoe het voor jullie is. Dat was deel van onze overeenkomst bij die communicatie.

Bloss:  Oh… daar had ik nog niet eerder over nagedacht… In dat geval… ga zitten en neem een kopje. Grapje! Om eerlijk te zijn, zou ik niet weten waar ik moest beginnen. En ik VOEL dat alles wat er echt toe doet in de lange run, is dat we PROBEREN om op ieder moment de LIEFDE TE WORDEN DIE WE ZIJN.  Als we dat kunnen doorkrijgen… dan is er maar weinig overgebleven om te doen.

Fed.v.L: En jullie doen het goed bij dit onderwerp. Ieder van jullie. Iedereen repeteert en repeteert om ‘Dat goed voor mekaar te krijgen’  zodat als de ‘Openingsnacht’ komt… de show volledig aanslingert zonder technische haperingen!

Bloss: Als jullie zeggen dat wij de aanwezigheid van Het Gebeuren zullen VOELEN, voordat deze komt door zijn enorme grootte… Kun je dan een beetje meer specifiek zijn hierover?  Zodat we zullen WETEN wat we kunnen verwachten?

Fed.v.L: We zullen ‘Herald’ doen (of ‘Aankondigen’)  bij het komen van deze energie.

Bloss: Ik VOEL het woord ‘trompetten’ in mijn hoofd, maar ben onzeker of dit van jullie of van mij is, omdat het woord ‘herald’ dat in mijn denken kan hebben gebracht. Denk eraan… we spraken over de ‘na parade’ de vorige keer. Misschien is er een ‘op warmings’ band?

Fed.v.L: Dat wat jullie kunnen verwachten zal een opgemerkt verschil zijn in alles waar jullie ooit getuige van waren aan jullie hemelen.

Bloss: Dus zal het dan ook visueel zijn?

Fed.v.L: Maar ook van geluid. Maar het meeste van alles … is de emotie in het hartcentrum. DAT is wat men het meest van alles zal merken en herkennen.  Er zal een opbouw van dit GEVOEL zijn in jullie… om je voor te bereiden voor het FEITELIJKE …. BEZOEK! 

Bloss:  Oh my! Oh my Mary Lou!  Ik aarzelde echt voordat ik dat laatste woord opschreef  BEZOEK VAN WIE?  

Fed.v.L:  Je weet, Blossom dat wij jullie niet te veel kunnen onthullen. Jullie WETEN  dat we gesproken hebben over het noodzakelijke element van verrassing.  Toch ZIJN we edelmoedig in onze bewoordingen de laatste tijd… en ook voorzichtig tegelijkertijd.

Bloss: Nou, het was het proberen waard. Het ding is, als het eenmaal is gebeurd… zal niets meer ooit hetzelfde zijn. Ik vraag me af of we dat volledig begrijpen? 

Fed.v.L: Wij vragen ons dat ook af.  Wij stellen ons veel vragen betreffende de reactie van de mensheid. Dit kunnen wij niet voorspellen. Maar er komt een tijd waarin men vooruit MOET gaan, ondanks dat en met dat wat er gaat gebeuren zal moeten worden omgegaan ALS EEN GEHEEL… DOOR HET GEHEEL… terwijl  WIJ/JULLIE/ALLEN naar de volgende fase van evolutie gaan.

De Opwinding is soms overweldigend.

Bloss:  Ja, zeg het me…. En jullie hebben minstens enige aanwijzingen! Dus, even terug naar dit ‘herauten’ als dat goed is?

Fed.v.L: Nog verder… terug naar het GEVOEL daarin. Velen van jullie zullen op enig  moment in je leven in Liefde zijn gevallen(verliefd zijn geworden). Er is niemand die dat op een of ander kruispunt in zijn leven of in een ander leven niet zal hebben ervaren. De euforie die dit brengt laat alle andere zaken naar de achtergrond vervagen … Alles dat niet past bij het gelukkige hart verdwijnt als men zich focust op deze ‘Nieuwe Liefde’.  Neem een momentje om die ‘opwinding voor het leven’ dat dit bracht, je te herinneren.

Dan liefste kameraden…. Vragen we je om je voor te stellen om je dat GEVOEL  te vergroten  meer dan een aantal dat je niet eens kunt tellen…

NIETS ANDERS ZAL ER MEER TOE DOEN ANDERS DAN HET GEVOEL VAN LIEFDE.

DE ZUIVERSTE ONVOORWAARDELJKE LIEFDE VOOR ALLES DAT IS.

IN EEN ADEMHALING ZAL ALLES WORDEN BEGREPEN.
ALLES ZAL DOOR JULLIE WORDEN GELIEFD IN EEN ZALIG MOMENT.

Bloss: Bedoelen jullie dat die zaligheid maar een moment zal duren?

Fed.v.L: Nee. Maar op dat eerste moment zul je een ‘explosie’ van ALLE WETEN krijgen… die enige tijd zal blijven.  We zijn ons bewust dat je wilt WETEN voor hoe lang? Maar dit zal variëren van ziel tot ziel. Want MEN kan met deze fase niet doorgaan om AL DAT WETEN full time vast te houden, want in alle WAARHEID zou dit mogelijk IEMANDS hersenen OPBLAZEN’!

En ja, inderdaad, JULLIE als individu zullen nooit meer hetzelfde ZIJN. JULLIE als individu zullen nooit terugkeren naar het ‘oude zelf’ van voordat HET GEBEUREN plaats vond.  Dat zou niet mogelijk zijn. Want de ervaring van ‘HET’ kan de dingen niet laten doorgaan te zijn zoals ze waren.  Als individu of als het geheel.

De gehele loop van de mensheid staat op het punt te veranderen ‘Voor jullie ogen’.
 
Bloss: En uit wat jullie de laatste keer zeiden… alles in het bestaan.

Fed.v.L: Niet noodzakelijk Blossom. Want veel dat in het bestaan ‘ergens anders’  is,  is al zeer op zijn koers. Want  in ‘die sector’ zal de energie van LIEFDE … de Vibratie van LIEFDE zelf  gewoon omhoog gaan… en geen andere koers gaan lopen.

Bloss: Kun je dan een beetje meer specifiek zijn over dit ‘veranderen van koers’, alsjeblieft?  Dat is nogal een bewering.

Fed.v.L:  Niet zo groot. Kijk naar de koers waarop jullie zijn. Kijk naar alles dat jullie wereld ‘naar BENEDEN heeft gebracht (gehaald).  Zeker moet de richting worden veranderd om ‘naar BOVEN’ te worden gebracht. Dat is alles dat wij er mee bedoelen…

Bloss: Maar…. Dat is iets groots. is het niet? 

Fed.v.L: Maar wat reeds GEVOELD wordt is het dat plaats vindt. Dit is geleidelijk geweest. Een wenden naar (een keren naar/ een neigen naar). Maar wij zullen het met de woorden ‘full speed vooruit ‘zetten  op een koers die nooit meer terug kan keren naar de oude manier. Alles dat moest worden geleerd door zulk een naar beneden vallen is genormaliseerd… en geacht  niet meer noodzakelijk te zijn om terug te keren naar zulke diepten.

De ENIGE manier … als dit Gebeuren plaats vindt… is OMHOOG.

Hoe jullie harten voortdurend zullen zingen. Jullie zullen een nieuwe manier van leven beleven. Een nieuw Leven. Als jullie bij iedere zonsopgang wakker worden zullen jullie WEZENS zingen van vreugde om ieder kostbaar moment te beleven dat jullie wordt geboden.

Terwijl jullie elkaar begroeten zal er een grote verandering van energie zijn door hoe men elkaar begroet op jullie planeet in deze fase van de tijd. 

Om deze nieuwe wijze te beleven, zal de noodzaak brengen om iemands leven te ervaren via de zuiverste LIEFDEVOLLE energie uitwisseling tussen elkaar en met inderdaad het zelf.
Wij erkennen de worsteling die jullie van de Aarde soms beleefd hebben… het probleem  om zelfs maar even een glimlach aan elkaar te geven.

DE TIJD MET ZULKE PROBLEMEN VOOR DE ZIEL IS AAN HET EINDIGEN.

WAT STAAT TE BEGINNEN ZAL JULLIE LATEN LACHEN, DANSEN EN ZINGEN OVER DE VERWONDERING VAN WIE JULLIE ZIJN EN IN DANKBAARHEID VOOR IEDERE ADEMHALING DIE JULLIE DOEN.

MERK DIT OP IN DE DIEPSTE PLEK VAN JULLIE WEZEN, LIEVE VRIENDEN…

WAAR JULLIE HIER VOOR KWAMEN OM TE BEREIKEN ZAL WORDEN BEREIKT, ZONDER FALEN!

HET GEBEUREN IS HET PASSEREN DOOR DE SLUIERS VAN DE TIJD NAAR EEN GRENZENLOZE, EINDELOZE STROOM VAN LIEFDEVOLLE GEDACHTE… WOORD EN DAAD!

JULLIE KWAMEN HIER OM DIT TE LATEN GEBEUREN… EN HET ZAL GEBEUREN! 

ZONDER KWESTIE!

ZONDER TWIJFEL!


Bloss:  ZONDER DATUM!   Sorry, dat kon ik niet helpen!  Nou, dat schijnt het te zijn…. Een beetje verder langs het pad van begrip. Dank jullie mensen.  Ik kijk vooruit naar ieder moment ervan. In Liefde en dankbaarheid.


Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar