Followers

i decree

woensdag 13 november 2013

13.11.2013


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 13 november 2013    Blossom:  Ik was van plan om morgen met jullie te praten maar het huis is nu enkele uren rustig, dus hoop ik dat we nu kunnen praten. Zijn jullie je er bewust van dat dit een plotseling besluit is?

Federatie van Licht:  Inderdaad…. En  met de DAAD dat we woorden van hulp bieden om jullie er doorheen te leiden.

Bloss: Ik neem aan dat het ‘ons er door heen leiden’ betekent: de volgende fase van de evolutie van deze planeet?

Fed.v.L:  INDERDAAD!

Bloss:  Weet je, veel mensen hebben geschreven om te vertellen over een ‘Eenheids’ ervaring die ze kregen. Ze kwamen bij een  bijna dood ervaring of in een meditatie of gewoon plat in bed liggend en plotseling WHAM!  Daar waren ze erin… in een ALLES BEGRIJPEND…  ALLES WETENDE EUFORISCHE  ‘ruimte’.  Dit moet het GEVOEL zijn dat we kunnen verwachten als Het Gebeuren plaats vindt?
Fed.v.L: Dit  is precies de ervaring! Toch vragen we iemand om op te merken dat als individuen…  deze ervaring voor ieder anders zal zijn… afhankelijk… zoals we zeiden… van het niveau van bewustzijn dat men reeds heeft bereikt.

Bloss: Dus dan zou het voor velen die al klaar wakker zijn… niet zo zijn, dat hen dan meer of minder ‘hetzelfde’ overkwam?

Fed.v.L: Hier heb je ons weer eens, verloren in het verwoorden.  Want elke ziel op Aarde die in deze tijd een ‘werkelijkheid’ wilde ‘ervaren’ van  hun eigen keuze… zal daarom wat zij ‘wilden’ ervaren tijdens het komende GEBEUREN … dat zal iets van hun eigen keuze zijn.

Bloss:  ECHT?  Hoe werkt dat dan?

Fed.v.L: Als men kijkt naar een vuurwerk show… kan met ‘ooh en aah’  zeggen…. Dus iedereen neemt aan dat ze ‘oh en ah zeggen’ omdat iedereen hetzelfde beleeft. Maar die belevenis wordt niet net zo ervaren als een ander doet vanwege iemands persoonlijkheid. Dat zegt niet dat er niet hetzelfde niveau van ‘oh en ah zeggen’  is van verbazing voor de schoonheid… maar iedereen zal dit anders ‘beleven’ … meer door hoe het bekeken spektakel de hartsruimte van de ziel raakt.

En daarom… dat wat men ‘waarneemt’ via HET GEBEUREN zal anders GEVOELD worden… overeenkomstig iemands keuze van hoe zij dit willen waarnemen.

Bloss:  Kunnen jullie dit wat toelichten? Zeker door wat jullie gezegd hebben….  IEDEREEN zal in ontzag zijn en meer of minder op zijn knieën?  Hoe kan men dat dan zo anders zien als een ander?

Fed.v.L: Door jullie keuze. Door jullie reis tot zover…  door wie jullie zijn.

Toch zeggen we categorisch dat IEDEREEN  het zal begrijpen en iemands ‘werkelijkheid’ op dat VERBAZENDE MOMENT zal geen twijfel achterlaten in het gehele WEZEN van het zelf… dat ze net iets gezien hebben dat NOOIT EERDER heeft plaats gevonden …. En het maakt niet uit hoe zij het hebben willen ontvangen.

Want dit wat dat gaat komen heeft NOOIT EERDER PLAATS GEVONDEN… OOIT …. EERDER.

We vragen jullie om in je gedachten zo’n moment te VOELEN…  in voorbereiding op wat er gaat komen.

Bloss: Maar hoe kunnen we dat VOELEN… als we het nooit eerder ervaren hebben?

Fed.v.L: Jullie kunnen diepe ademhalingen van LIEFDE doen en van waardering in jullie hartcentrum.. Je hartcentrum zal WETEN waarop je je voorbereidt en zal jullie helpen je er voor op te bouwen/bereiden.

Bloss:  Iemand vroeg of we ‘keren’ zullen beleven van ‘BIJNA VOELEN’ van wat er gaat komen, … eerder dan dat het ons plotseling raakt. Kan dat het geval zijn?

Fed.v.L: Daar stemmen we zeker mee in. We spraken over het ‘herauten/aankondigen van Het Gebeuren’ … Maar men zal KENNIS hebben van zijn mogelijke resultaat voordat het komt… afgeleid uit de visioenen en adembenemende momenten die er aan vooraf gaan.  Want zoals we daar al over hebben gesproken… De energie van wat gaat komen is VEEL TE STERK  om niet al te worden GEVOELD voordat die ‘ZELF’  komt.

Bloss:  Ik weet dat jullie niet te veel van het spel weg kunnen geven… dus daarom zal ik dat respecteren en niet te indringend vragen. De vorige keer, of de keer daarvoor, stelden jullie voor dat er was overeen gekomen dat ik jullie zou laten weten hoe het hier beneden was… Om jullie een overzicht te geven en dat heb ik na al die jaren… In alle eerlijkheid BID ik echt vanuit het diepste punt in mij… een innig gebed dat dit GEBEUREN in de niet al te verre toekomst ligt (vanuit ons perspectief van tijd) Zoals jullie zullen weten is er in de laatste week veel dood en verwoesting gebeurd in een van Aarde’s landen (Filipijnen) en hoe zij die achter bleven moesten lijden in deze tijd kan men helemaal niet bevatten. Er is zoveel  hutspot van energieën door onze wereld heen en de LICHTENDE MENSEN  in menselijke vorm zijn aardig vermoeid terwijl ze werken als ze slapen enz. om zo’n zwaarte te verdrijven.  DUS ECHT, HOE SNELLER HET ER KAN ZIJN HOE BETER!!!!!

Fed.v.L: We accepteren dat veel niet is zoals men het wenst te zijn. Maar wij brengen jullie vreugde met woorden van ‘veranderingen’ die net om de hoek staan.

Bloss:  Fantastisch, maar zoals ik als antwoord schreef deze week aan een ziel… dat zou dan natuurlijk nog afhangen van hoe lang die straat is! Soms… als men echt toegeeft om daar ‘naar toe te gaan’ in hun hart.. naar de plekken waar sommige zielen het in deze tijd moeten verdragen…. De pijn is echt veel te veel om te dragen…  DIT IS WAAROM WIJ zo wanhopig de verandering nodig hebben om snel plaats te vinden. Want wij hebben er zeker meer dan genoeg van.Van wat het leven niet moet zijn en we zijn ZO, ZO, ZO ERG KLAAR  om het leven te gaan beleven zoals wij het WETEN in ons WETEN dat het zou moeten zijn.

Fed.v.L: En jullie zullen dat. Jullie zullen dat zeker.
Wat dit Gebeuren zal doen is precies dat. Laat je in een manier van leven opgaan waar het leven voor ontworpen was.
HET LIEFHEBBEN VAN HET LEVEN VOOR ALLES DAT HET JE HEEFT TE BIEDEN MET HET HOOGSTE ASPECT VAN LIEFDE EN VOOR HET HOOGSTE GOED VAN IEDEREEN.

De zegeningen van elke ademhaling zullen duidelijk worden…
Want wij bevelen…  (verordonneren) :
Dat HET GEBEUREN  pas het begin is.  Als eenmaal de Hoogste Energieën gesetteld zijn… beetje bij beetje… dan laten die ‘de parade’ gebeuren, zoals jij het noemt, Blossom… om erop te volgen.

Als eenmaal jullie atmosfeer  zich heeft aangepast aan de Hogere voltage.. dan zal dit zoveel meer ‘van de show’ zich laten presenteren. Zodat uiteindelijk… dat wat er op volgt… meer of minder de gewoonte/alledaags  zal worden, terwijl de ‘tijd’ zoals JULLIE DIE KENNEN…  verdergaat.

Toch zeggen we er ook bij… dat zelfs jullie begrip van ‘tijd’ anders zal ‘schijnen te zijn’ voor jullie. We kunnen het alleen neerzetten in de zin van ‘dat het langzamer gaat tot bijna aan stilstand’ … of zo is het hoe het voor jullie zal VOELEN.

Bloss:  En toch… is het niet zo dat na al  die jaren de ‘tijd’  sneller is geworden… tot op het punt dat we veel uren verloren hebben van een normale dag zonder ons dat te hebben gerealiseerd.

Fed.v.L: Dit is zo… en toch is het natuurlijk niet de ‘tijd’ die zich heeft verhaast… want jullie mensen die beseffen WETEN dat er geen tijd is… maar het is de verandering van vaart en snelheid…

Bloss:  Ooh…  steady Neddy!!!   … wees niet zo wetenschappelijk voor mij… of anders verliezen we de verbinding!!! 

Fed.v.L:  ….. die jullie dagen korten ‘lijken’ te maken… en ‘dat is zo’ door juist die verandering. 

Maar…..   ‘ TERWIJL’ …  DAT GEBEUREN  plaats vindt… zullen jullie een tijd van geen-tijd beleven. In de zin van … alsof de tijd ZAL stilstaan. Niemand op de planeet zal gaan VOELEN alsof ze ‘DIT’ moeten verhaasten en dat het voorbij moet zijn omdat ze terug moeten keren naar hun werk!!!!!!!! 

Bloss:  Neem ik nu aan dat na zo’n ENORM GEBEUREN …  ALLE activiteiten een tijd zullen stoppen?

Bloss:  We begrijpen wat jij bedoelt… activiteiten vanuit het perspectief van een normale dag die zullen zeker/absoluut een tijd stoppen.

WANT NIETS ZAL OOIT MEER HETZELFDE ZIJN. 

Veel dat zo erg belangrijk in iemands leven is, zal nog weinig of geen belang meer hebben,  helemaal niet…. ooit WEER. 
Velen zullen zichzelf ENORM VERANDERD vinden.
ENORM TRANSPARANT.

Liefste Blossom… het is moeilijk om zelfs maar over de veranderingen beginnen te spreken die iemand in zichzelf zal ontdekken.

Bloss:  Oh, ga door… geef het een draai!! 

Fed.v.L: Voor degenen die nogal ontwikkeld zijn in het begrijpen, zullen in deze tijd… na HET GEBEUREN zullen zij in staat zijn in het raam van de ziel te kijken en WETEN wat een ander denkt en VOELT.

Bloss:  Ooh. Dat kon een beetje riskant zijn!!

Fed.v.L:  Toch niet… want DE ENERGIE die dit GEBEUREN  in zich draagt… zal iemands gedachten en GEVOELENS veranderen  in die mate dat er maar weinigen zullen zijn die in de oude patronen van denken blijven.  Want DEZE LIEFDES ‘BACIL’ zal iemands WEZEN transformeren tot aan een veel diepere plek van WETEN WAT LIEFDE IS.

Men zal niet langer een ander meer WILLEN beoordelen en het moment waarop ze dat wel doen… zullen ze onmiddellijk vergeving aan zichzelf vragen.  Want hun KENNEN van LIEFDE ZELF… zal de grootste leraar zijn.

Als men eenmaal de ‘Energie Aanwezigheid’ heeft gevoeld van de ‘LIEFDE ZELF’ …. Kan deze niet meer worden vergeten en wordt Deze de meester van alle lering over alles dat HEILIG is.

Bloss:  Mmm!  Definieer ‘Heilig’ voor me…  liever dan dat ik het opzoek bij de Ware betekenis van mijn maatje Google… die, moet ik zeggen, waarschijnlijk net zo veel weet als jullie.. maar wel heel weinig GEVOELENS zitten daarin. ,,, dus mijn geld gaat naar jullie! Ik WEET mijn eigenversie van wat het betekent.

Fed.v.L: Wij beschrijven het woord ‘HEILIG’ om absolute eerbied voor de HOOGSTE ORDE  uit te drukken.

Bloss: Dat is een goeie. Jullie begin met een tien! Hoe zou je in woorden uitdrukken wat die HOOGSTE ORDE is?

Fed.v.L: We gaan door, door te stellen dat de HOOGSTE ORDE is wat jullie WETEN dat uiteindelijk het beste gedrag is of uitvoering van wie jullie zijn.

Want jullie zullen in je een ander soort ‘eerbied’ erkennen, Jullie GEVOELENS zullen in ontzag zijn voor JULLIE GEVOELENS!  Slechts weinigen op jullie planeet in vergelijking met iedereen die erop woont…  hebben dat GEVOEL van EENHEID ervaren zoals er bij het begin van deze conversatie over werd gesproken…  en toch voegen we erbij dat zelfs nog meer van dat GEVOEL .. meer dan zij ervoeren…  gaat komen. 

Want als een collectieve ervaring zal de ‘Stem van Wijsheid’ enorm worden verhoogd.

Bloss: De Stem van Wijsheid?  Mag ik zo brutaal zijn om daarmee verder te gaan?

Fed.v.L: Dat mag je! Toch antwoorden wij in Waarheid dat we gewoon niet de VOLLE aard van dat wat gaat komen, kunnen onthullen.

WIJ WILLEN ALLEREERST DE VERRASSING NIET BEDERVEN… MAAR TOCH IS HET NODIG VOOR ZIELEN VAN DE AARDE OM IN BEPAALDE MATE.. VOORBEREID TE ZIJN VOOR DE KOMST VAN HET GEBEUREN…  DE FUNDERINGEN MOETEN GEPLAATSTWORDEN… EN DAT IS GEBEURD. 

JULLIE…. LIEFSTE MENSEN…. ZIJN DE GRONDINGSKRACHT.

JULLIE…  ZIJN ZO DICHTBIJ DE THUIS KOMST. 
JULLIE… HEBBEN JE BESTEMMING BEREIKT. 
DE EINDLIJN WORDT BIJNA AANGERAAKT EN HET LINT GEBROKEN TERWIJL JULLIE DOOR NAAR DE ANDERE KANT GAAN VAN … HET ALLES. 


BLOSS:  Ik VOEL dit als WAARHEID in mijn hart… en het maakt mij niet uit wanneer het gebeurt.. want IK WEET DAT HET ZAL GEBEUREN… en als dat zo is… zal het de juiste tijd zijn… ook al bestaat de tijd niet… ALLES IS ZOALS HET MOET ZIJN. DIT LEREN WE NET TE BEGRIJPEN. .. HET MAAKT NIET UIT WAT ER GEBEURT… Opnieuw veel dank natuurlijk. Om te worden vervolgd bij de volgende keer als we praten… IN LIEFDE en dankbaarheid. Bloss   xxx  


Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar