Followers

i decree

woensdag 30 oktober 2013

29:10:2013

Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 29 oktober 2013    


(vertaling winny) 

Blossom:  Goede morgen, mijn vrienden. Weet je, ik ben gevraagd om jullie diverse kwesties te vragen ….  Kunnen jullie mijn aarzeling om dat te doen ook verklaren?  Soms stopt dat me om te beginnen met de channeling… voel ik me misschien alsof ik sommige vragen moet stellen en om me gezegend te voelen dat ik in deze positie zit. Waarom voel ik me zo ‘tegen deze diepe en betekenisvolle’ dingen’ namens anderen?

Federatie van Licht: Gegroet en aan jullie allemaal die wilden deelnemen aan ons aanbod van Liefde. We begrijpen de reden achter deze materie, Blossom en dat komt omdat in feite we zien dat het onze ‘toespraak’ niet is om dat zo te doen… Dus zeggen wij dat het meer zo  is dat jij onze ‘bedoeling’ oppikt.

Dus veel dat men VOELT waar ze antwoord op willen hebben…  is iets dat zij niet hoeven in deze tijd. We moedigen jullie aan om te ZIJN zonder die voortdurende zoektocht. We zeggen niet dat jullie niet moeten zoeken naar je kennis… maar we moedigen jullie aan  om in je zelf te zoeken.

Onze zoektocht is niet naar het zijn van een vraag en antwoord conversatie. Voor ons is het meer om raad te geven om de WAARHEID naar voren te brengen over wie jullie zijn…Het helpen jullie Ware potentieel te erkennen. Wij zien onze agenda niet als een  ‘informatie uitgeven’ wat wij niet als noodzakelijk voordelig zien voor de ziel… of men het antwoord wel of niet weet. Zie je?

Bloss: Ja, … persoonlijk heb ik niet veel vragen…  zoals we eerder besproken hebben, geef ik de voorkeur aan om naar voren te komen met wat jullie denken dat juist is voor deze specifieke boodschap in de tijd… Dus ga gewoon verder. Neem me niet kwalijk, zielen die me een vraag wilden laten stellen… en geloof me, er zijn er echt vele.

Fed.v.L: Nee, geen kwalijk nemen. Als dit middel om te communiceren er niet was… dit wonder van onderlinge verbondenheid wereldwijd.. tot welke methodes zouden jullie dan je toevlucht nemen?  Want WIJ WETEN dat jullie je naar binnen zouden hebben gekeerd om je antwoord te zoeken… Inderdaad heeft dit netwerk vele, vele voordelen… maar toch neemt dit een beetje de zielenzoektocht weg van wat wij zouden noemen ‘De juiste weg’. Want men neigt tot deze zielen-zoektocht via iemand anders’ zijn/haar woorden en men komt dan zeer in de war met hun eigen onderscheidingsvermogens. Terwijl als men alleen het zelf heeft om zich op te bouwen dan verwijdert men alle ‘wantrouwende spullen’ die jullie worden doorgezonden via jullie stromen van communicatie.

Dat wil niet zeggen dat dit enkele pluspunten heeft.  In tegendeel. Maar, zoals jullie weten… veel dat WAARHEID is, werd vermomd door bevlekte onwaarheden die stremden in de mix  en daarom vindt de ziel zich een beetje verbijsterd… niet wetend of iets wel Waar is of niet.

Bloss: ( Ik moest net mijn ogen vijf minuten sluiten en ging diep ‘uit’. Ik vroeg wat dit was en zij zeiden “We bereiden je voor op wat we gaan zeggen”… waarop mijn antwoord was “Oh,  Gawd!” ) 

Dus, .. wat komt er nu.. Heb ik het juist, dat GEVOEL dat ik net had?

Fed.v.L: Ja… wij downloaden van te voren al in je en bereidden je energie voor om de volgende woorden te ontvangen.

Bloss: Jullie weten dat dit mijn hart sneller laat kloppen, niet?

Fed.v.L: Dit is ook de energie van jouw vooruitlopen.   Laten we beginnen.

Betreffende zaken die velen van jullie betreffen…  wat betreft (aangaande) ‘t meest belangrijk is wanneer HET GEBEUREN waarschijnlijk plaats vindt….

BETWIJFEL JE EIGEN VERTROUWEN NIET,  liefste mensen. Wij begrijpen dat jullie je afvragen wie WIJ ZIJN en niet of wat wij zeggen  nu wel of niet tot verwezenlijking komt. Wij erkennen jullie gedachten en bezorgdheid over deze zaak.

WIJ VRAGEN JULLIE OM STANDVASTIG TE BLIJVEN IN HET WETEN DAT JULLIE INNERLIJKE KENNIS WEET DAT HET ZAL PLAATS VINDEN.

DAT IS ALLES DAT JULLIE HOEVEN TE WETEN.

DAT IS ALLES DAT JULLIE IN WAARHEID HOEVEN VAST TE HOUDEN.  

Jij hebt zelf gezegd, Blossom, dat als je het ‘wanneer’ loslaat jij je veel gelukkiger VOELT in je zelf.

LAAT HET WANNEER LOS.

Bloss: Dat is eerlijk genoeg. .. en we doen dat… als het niet om het feit was dat JULLIE en andere kanalen ons steeds blijven vertellen dat het imminent is… Dus ik VOEL dat dit een beetje vreemd van jullie is om dat te zeggen. Ik bedoel JULLIE zijn het die dit steeds naar voren brengen en ons allemaal opgewonden en opgehypt laten zijn,  met alle respect.

Fed.v.L: Omdat jullie de vibratie hoog en vol verwachting moeten vasthouden om het te laten plaats vinden.

Bloss: Dus, zeg je nu dat als we onze opwinding laten vallen dat het dan veel langer zou duren? Velen willen graag weten of dit GEBEUREN doorgaat plaats te vinden zoals gepland hoe dan ook … en toch zeggen jullie vaak dat het aan ons is. (door ons komt)

Fed.v.L: We zeggen absoluut dat dit GEBEUREN zal plaats vinden hoe dan ook… en toch zijn er bepaalde zaken die betrekking hebben op het feitelijke moment van ‘zijn’ gebeuren. We zeggen dat ‘Ja… de stel datum is niet zo neergezet zoals wij die oorspronkelijk hadden gepland… want die is al een paar keer verschoven.’

Bloss:  Echt? Dus wat? Zeggen jullie nu dat die al eerder had kunnen gebeuren?

Fed.v.L:  Ja.

Bloss: Mag ik dan vragen wanneer?

Fed.v.L: Op een tijd die velen verwachtten… maar er werd gezien dat het ‘aantal doden’  het aantal zou hebben overschreden van wat wij wilden… vanwege het niet voldoende (klaar)ZIJN met de vibratie van gereedheid.

Bloss: Aantal doden?  Ik dacht dat jullie vorige week zeiden dat het gesmeerd zou gaan bij een niet rampzalig Gebeuren?

Fed.v.L: En zo is het ook. Maar het ‘aantal doden’ zou niet door ramp en ‘oproer’ komen…. die zou komen door ‘een schok voor het zelf’ van degenen die gekozen hebben om in te slapen!

Terwijl NU… zovelen er van jullie zich nu bewust zijn… gewoon in dit laatste jaar zijn velen meer wakker geworden in zichzelf en zijn van binnen voorbereid in hun harts ruimte/harts tempo voor een dergelijke gelegenheid.

Zien jullie hoe meer ‘amped’/vamped/geed up/hyped up(hoe meer versterkt/opgeklopt/
aangespoord en opgeschroefd) jullie kunnen worden door verwachting, hoe meer voorbereid jullie worden?

Bloss: Jullie zeiden ooit dat we het zouden ‘merken’ voordat het zou komen… want De Energie zou veel te groot zijn om gewoon plotseling in onze ruimte te zijn. Velen VOELEN dat ze die opwinding bespeuren… maar hoe weten wij dat het niet alleen maar een ‘hype’ is die we zelf scheppen omdat wij dat willen? Ik droomde over het ‘merken dat er iets in de lucht zat’. Zullen we het WERKELIJK WETEN vlak voordat het gaat gebeuren?

Fed.v.L: Ja. Jullie kunnen het niet niet WETEN dat het op weg is. Want De Energie die hij in zich draagt moet het pad leiden om ‘voor te bereiden’.  In de zin dat zelfs als wij het ‘contained’(‘bevatten’) zouden noemen…. De Energie ervan zo groot is dat hij al om zich heen ‘sijpelt’ vanwege zijn intensheid. We zullen het misschien de fanfare kunnen noemen die zijn aankomst aankondigt!

Bloss:  Je zegt ‘hij’ en ‘hem’ en ‘zijn’…  dus kan ik vragen… is ‘Het Gebeuren’ een entiteit/energie/ding op zichzelf?  Terwijl ik er meer naar gekeken had als een ‘happening of gebeuren’ tegengesteld aan een ‘laten zien van zichzelf’….  Ik zet het niet goed neer. Zien jullie wat ik probeer te zeggen?

Fed.v.L: Dat doen we. En wij antwoorden erop dat HET GEBEUREN EEN ENERGIE IS  DIE VER BUITEN JULLIE VERMOGENS IS OM DIE TE BEGRIJPEN TOTDAT JE DAARTOE IN STAAT BENT DEZE TE BEGRIJPEN.. EN JULLIE ZULLEN HET KUNNEN BEGRIJPEN ALS HET KOMT.

Mogen we jullie ook uitnodigen om het feit te bezien… niet de mogelijkheid… maar het feit… dat als ‘HIJ’ eenmaal gebeurt… er veel op zijn voet gevolgd wordt. Een processie van Gebeurtenissen die jullie totaal ‘GELUKZALIG’ zal maken, zoals sommigen dat beschrijven.

Bloss: En zal het dan allemaal verdwijnen… zoals een parade die door de stad trekt?

Fed.v.L: In bepaalde mate… want de energieën zouden te sterk zijn om in hun originele staat te blijven. Maar de ‘parade’ zal ‘zweven en weggaan’ …  ‘zweven, fladderen en zichzelf verwijderen’, .. totdat men VERTROUWT  en gewend raakt aan de constante aanwezigheid ervan.

Denk eraan, beste vrienden… we hebben gesproken over het feit dat als dit Gebeuren plaats vindt… dat jullie zinnen en bewustzijn verhoogd zullen worden naar een veel Hoger niveau… Hoger dan waarop het individu in deze tijd vibreert…  en ieder zit in een andere fase van ‘het spel’.

Het kan niet zo zijn dat IEDEREEN plotseling op de zelfde vibratie zit. Dat zal stap voor stap gebeuren…. Overeenkomstig waarmee een individuele ziel in staat is om er mee om te gaan. Toch zeggen we opnieuw… dat als het plaats vindt.. zal euforie over de natie van de mensheid zwiepen. Het maakt niet uit op welk niveau ze zich in die tijd zullen bevinden.

Dit GEVOEL dat aan IEDEREEN wordt gepresenteerd.. .. kan niet de hele tijd ‘in de feitelijke stoffelijke ruimte’ blijven. … want dat zou TE sterk zijn… Maar de herinnering… het zaad van euforie zal in de herinneringen blijven van de LIEFDE zelf.
Jouw vraag Blossom, is: ‘Was het niet al hier voordat wij kwamen…  en wordt dit dan niet ontstoken door het Gebeuren’?
Bloss: Ja… dat dacht ik.
Fed.v.L: Ons antwoord IS dat het zaad van de NIEUWE weg geplant is in het systeem zoals je wilt… terwijl het zaad van LIEFDE dat JULLIE WETEN DAT JULLIE ZIJN… JIJ BENT….  en dat werd geplant ‘aan het begin’ van de LIEFDE zelf.

Bloss:  En met alle respect, ik  wil nu niet in dat hele scheppingsgeval gaan… niet gepast… en dat zal ook mijn hoofd ingaan… zelfs als jullie dat aan me KONDEN uitleggen… of inderdaad iemand anders. Dus… waar waren wij?

Fed.v.L: Blossom, wij pikken op en zijn ons bewust dat je nog steeds twijfelt dat zoiets zal gebeuren, is het niet zo?

Bloss: Nee… zoals ik eerder zei… ik twijfel eraan het dat imminent (direct)  gaat gebeuren.  Maar dat is in orde… ik ben gelukkig in mijn leven… en het zal gebeuren als het gebeurt… Ik denk dat ik meer bezorgd ben over jullie geloofwaardigheid (voor anderen)!

FEd.v.L: Laten WIJ dat ‘aan boord’  nemen. We danken je dat je ‘nog’ de boodschapper bent als je je voelt zoals je doet.

Bloss: Oh, neem me niet verkeerd ik HOUD ERVAN  om met jullie te converseren. Het is zonder twijfel fascinerend. Het zal ZO goed zijn als het ‘allemaal begint’… en ik weet dat jullie zeggen ‘het begon al lang geleden’…  maar ik weet wat ik bedoel!

Fed.v.L: Wij weten ook wat jij bedoelt.  Zet je gedachten in je hartsruimte en erken hun GEVOEL.  Dit is een goede oefening om te doen mocht je twijfelen.

Bloss: Ik doen dat. Ik voel me goed… wat zal zijn, zal zijn… en zoals White Cloud altijd zegt…  ALLES IS ZOALS HET MOET ZIJN… en om eerlijk te zijn. ..  Ik zou het niet op een andere manier willen. Ik ben gaan begrijpen dat wij mensen de hele zaak hier beneden anders ‘zien’… in vergelijking met wat jullie daar boven ‘zien’.  Maar een WETEN in mijn hart vertelt me dat ALS wij samen zijn …of… ALS het Gebeuren plaats vindt… we zullen lachen over hoe ‘wij dat hier zagen’… tot aan dat moment.   

Fed.v.L: Inderdaad… want vanaf dan verder… ZULLEN ALLE DINGEN VERANDEREN TEN GOEDE VOOR …. NIET ALLEEN DE MENSHEID… MAAR VOOR ALLES DAT IS.
DAAROM IS DIT GEBEUREN ZO ENORM GROOT DAT OP ZIJN PAD IS OM TE BESTAAN/ZIJN/GEBEUREN.

DIT IS ZO GROOT DAT HIJ HET BEWUSTZIJN ZAL DOEN VERANDEREN VAN ALLES DAT IS… NIET ALLEEN DAT VAN DE MENSHEID….

Als dat het geval zou zijn zou het zeker niet het geval zijn dat er zoveel ÍNTERESSE ZOU ZIJN VAN IEDEREEN RONDOM’.  

Als dat zo zou zijn… zou het louter een kort nieuws bulletin geven aan andere planeten, universums en galaxies dat zegt ‘Onderweg… Alles in orde’.

Maar… Liefste zielen op het grondniveau… ALLE OGEN ZIJN OP JULLIE GERICHT… WANT DAT WAT PLAATS VINDT HOUDT BESEF/BEWUSTZIJN IN VOOR IEDEREEN!
STEL JE DAT VOOR!

ALLES DAT IS….   ALLES….   ALLES…   GAAT NAAR EEN NIVEAU HOGER DAN HET EERDER HEEFT ERVAREN.

Bloss: Ik ben een beetje confuus. Bedoel je naar een niveau dat nooit eerder werd bereikt… zelfs Hoger dan ‘zoals het in het begin was’ … zoals ‘uit de bal van LIEFDE waaruit we allemaal oprezen?’

Fed.v.l:  JA  JA  JA !!!  …  Hoera!!   We zijn er! 

DIT IS HET HOE ENORM GROOT DIT IS… WANT LIEFDE ZAL NOOIT OP DIT NIVEAU ZIJN GEWEEST.

Bloss: Nou, je hoeft het alleen maar te zeggen!

Fed.v.L:  En dat hebben we. Onze conversatie moest daar naar toe voeren… om het te laten ‘inzinken’… met alle respect. 

ZIE JE HET NU?

Bloss: Nou, nog confuus hoor… want … laten we die ‘bal van Liefde’ voor de zaak van argumenten even ‘God’ noemen. Zeg je dan dat ‘God zelf’ omhoog gaat naar een nog Hoger niveau?

Fed.v.L: JA! 

Bloss:  Is dat mogelijk?

Fed.v.L: Alles is mogelijk… LEVEN is ontworpen om nooit te stoppen. Het is ontworpen om blijvend door te gaan zichzelf te verbeterend in en als zichzelf… en jullie vragen je af hoe ‘God’ meer kan zijn dan het ‘uiteindelijke’ dat ‘het is’.  (of het zijnde .w.)

Omdat dit kan.

WIJ/JULLIE/IEDEREEN… ZIJN DIE BALVAN LIEFDE… Daarom is het totaal acceptabel dat hoe meer WIJ/JULLIE/IEDEREEN  is gegroeid door het bestaan van zichzelf… dat LIEFDE ALS ZICHZELF … DOOR HET BESTAAN HEEN… OOK HETZELFDE ZAL DOEN. 

Bloss:  Nou, hoe aardig om dat te weten! Even ter verduidelijking… jullie zeggen me hier dat dit GEBEUREN .. de oorspronkelijke ontvouwing en het zicht en de introductie… vindt hier plaats op kleine, ouwe planeet Aarde? 

Fed.v.L: Inderdaad. BEGRIJP JE NU DE REDEN WAAROM WIJ WILLEN DAT JULLIE HET PRIVILEGE BEGRIJPEN OM IN DEZE TIJD DAAROP TE ZITTEN?

BEGRIJPEN JULLIE NU DE REDEN WAAROM ER ALLEEN DE STERKSTEN VAN DE STERKEN OP  ‘HAAR’ MOETEN ZIJN OM TE VERANKEREN EN TE STABILISEREN?
SNAP JE HT NU?

DE EER OM IN DEZE TIJD OP AARDE TE ZIJN?

Bloss:  By George, dat denk ik!!  Ik bedoel, dat is ENORM! We zijn hier voor een GEBEUREN dat plaats vindt wat LIEFDE zelf naar een HOGERE PLEK brengt dan die ooit GEWEEST IS…   in ieder aspect van die LIEFDE… WOW!  DAT IS ECHT OPWINDEND.

Fed.v.L : DAT IS HET INDERDAAD…. EN WIJ VERTELLEN JULLIE DEZE WOORDEN IN WAARHEID… HET IS NIET VER WEG MEER….

Bloss: Ah! … En ik vertel jullie in WAARHEID … dat dit kan betekenen op elke tijd nu van nu af aan tot het einde der tijden…. Feitelijk stelde iemand me voor om jullie te vragen of je een percent van waarschijnlijkheid kunnen geven of Het Gebeuren  plaats vindt in 2013, 2014 of 2015…. en dan hebben we minstens enig idee van hoe dichtbij  jullie feitelijk bedoelen…  kun je me daar misschien een antwoord op geven?

Fed.v.L:  We zeggen in alle ‘zekerheid’ (‘veiligheid’) … dat de waarschijnlijkheid dat wij ons laten zien voor het jaar 2014 voorbij is, heel sterk is.

Bloss:  Dank je hiervoor…  (* zie de opmerking aan het eind)  Ik moet zeggen… als het aan het eind van het volgend jaar is… dat is niet spoedig en nergens dichtbij imminent… organiseren jullie alsjeblieft een Google woordenboek!!! 

Fed.v.L: Wij beantwoorden een vraag louter op een manier om geschikt te zijn voor wat er gevraagd was… Zoals wij hier eerder over hebben gesproken… het element van verrassing is nodig… zelfs bij de opbouw sessie van de energieën die jullie zullen beleven. Het is nu tijd om onze energie terug te trekken, Blossom, omdat jij een beetje vermoeid wordt omdat wij voorbij ons gewoonlijke ‘eindpunt’  zijn gegaan.  En wij beseffen de uitstraling die dit kan hebben voor de rest van jouw dag.

Bloss:  Yep… Dat ken ik!  Dank je, jongens… ik heb er echt van genoten… en kijk vooruit naar meer van hetzelfde.

Fed.v.L: Wij zien ieder van jullie als EEN KRIJGER VAN LIEFDE…  en wij zijn dankbaar voor onze communicaties en verbinding met ieder die kiest om zich te verbinden via deze woorden die we jullie bieden.. Tot onze volgende ‘hot line’.. we zeggen jullie adieu.(we bid you adieu)

Bloss:  Ik weet dat jullie weten dat White Cloud zegt…  we bid you adieu…   en daar laat ik het bij… want als ik verondersteld wordt te WETEN. hoe hij hier helemaal in past… dan zal ik dat.. .. IN LIEFDE EN DANK. 


* alleen toen ik dit overlas… maakte ik de verbinding dat zij spraken over Het Gebeuren en gaven toch als antwoord ‘dat de waarschijnlijkheid van ons  die zich lieten zien voor het jaar 2014 voorbij is, heel sterk is’.  Dus neem ik aan dat een deel van Het Gebeuren is ‘dat zij zich laten zien’…  misschien in de ‘zo gezegde parade’! 
Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny


Originals and translations of Galactic Messages available on

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar