Followers

i decree

maandag 14 oktober 2013

14:10:2013

Blossom met de Galactische Federatie van Licht 
op 14 oktober 2012

(vertaling winny)

Wel, goede morgen aan jullie, mijn vrienden… en moet ik ook zeggen:  ’Gelukkige Verjaardag?’ … want het is vijf jaren geleden de dag, zoals jullie weten dat de Grote ‘Niet-Show’  niet/is gebeurd! My!   Wat een levenslange tijd geleden schijnt dat! En hier zijn we dan nog steeds samen… moeten we niet even een kaars aansteken met diner voor… mij en wie er ook meer bestaat in jullie bewustzijn? Waarschijnlijk een beetje te druk voor mijn doen! dus… Hier zijn we dan….

Federatie van Licht:  Hier zijn wij, Blossom en daar ben jij. Inderdaad gaan we door met onze relatie/vriendschap want dit is hoe wij dit wilden hebben… jullie en wij… toen wij deze regeling troffen. Er is veel speculatie, niet, betreffende het toekomstige, komende Gebeuren?

Bloss: Ja… Veel opgekloptheid op het internet, ‘goed en juist’ en jullie zouden de scenario’s niet geloven die er verzonnen zijn!

Fed.v.L: Ja, dat zullen we wel. Want er wordt begrepen dat verlangen aanwezig is en daarom valt het makkelijk om iets te beweren door veel dat gepresenteerd werd om het zelf te helpen bij welke benodigdheden men nodig heeft om te passen bij wat men VOELT als de wensen van de ziel.

Maar kunnen wij ieder eraan herinneren…..  luister nauwkeurig naar jullie hart. VOEL hoe geschreven of gesproken woorden ECHT resoneren met die ruimte in jullie… Want wij zien veel propaganda verspreid worden om je af te leiden van het WERKELIJKE GEBEUREN dat volgt.

Bloss: Nogal een aantal hebben gevraagd naar de ‘voorraad’ waar jullie over spraken. Velen bereidden zich voor op 21 december 2012 en daarom ligt dit er al… maar men vraagt zich af voor hoe lang men zich moet voorbereiden?

Fed.v.L: Wij kunnen daar niet direct commentaar op geven want veel zal afhangen van de effecten die Het Gebeuren overal heeft.

Bloss:  Dat heeft zin en ik dacht al dat jullie op die manier zouden antwoorden. Dus zeggen jullie dan misschien drie maanden en dat is dan tegengesteld aan drie weken of drie jaren?

Fed.v.L: We kunnen dat niet zeker zeggen… we zeggen ook dat die voorraad misschien helemaal niet nodig is!  Toch is het ’t best om noodvoorzieningen te hebben… gewoon in het geval dat.

Het feit is dat de energie die doorkomt bij dit Gebeuren van een enorme grootsheid is en daarom kan deze krachtlijnen/elektriciteitsnetten en roosters beïnvloeden en alle zaken van elektrische aard. Maar hoe lang dit zal duren om opnieuw te regenereren… daar zijn we niet zeker van… totdat het onderweg is.

Bloss: Velen zijn bezorgd dat dit Gebeuren catastrofaal zal zijn. Er zijn geruchten van aardbevingen enz….  Kunnen jullie niet… zien zoals iedereen doet… ons jullie visie erop geven over wat jullie ‘denken’ dat er zal gebeuren?

Fed.v.L: We zullen het woord catastrofaal zeker niet gebruiken… want dit houdt vrees voor omwenteling in en alle natuurlijke rampen nietwaar?

Wij zien dat DIT GEBEUREN van euforische aard is. Een die de manieren van jullie planeet gaat veranderen.

Bloss:  WOW.. Plotseling toen ik die zin opschreef, werd mijn lichaam helemaal geleiachtig en een prachtige Vrede kwam over me heen en dat is er nu nog.

Fed.v.L: Dit is om je ervan te verzekeren dat Dit Gebeuren van deze aard is en GEEN enkele vorm van ramp is.

Hoe kan het zijn dat zo’n Gebeuren gaat plaats vinden… een dat het bewustzijn van de gehele planeet gaat veranderen… en dat is dan voor vrees en dood… en verwijderingen van de planeet weg… en geen voedsel en water… en aardbevingen… en pool veranderingen, enz?

Bloss: Geen poolverandering dus?

Fed.v.L: Niet in onze berekening. Dat werd eens zo gezien als een uiteindelijke mogelijkheid maar die is er niet meer.

Bloss: Maar zijn de polen niet aan het bewegen?

Fed.v.L: Doen ze dat niet altijd? In bepaalde mate?

Bloss: Ik weet het niet.

Fed.v.L: Dan leggen wij  dit aan je uit.. dat JULLIE MOEDER AARDE… en degenen  erop… deze verschuiving al eonen van tijd hebben ondergaan.

Men is nu in de positie waar een ‘lift off’ (opstijging of omhoog gaan) zullen we zeggen… imminent is. Na vele maan cycli van planning en resultaten vaststellend.

Soms ‘lachen’ wij vanuit ons hart bij al het ‘redeneren’ achter sommigen van jullie gedachtepatronen.

Soms kan men wanhopen en toch doen wij dat niet… want we weten beter… dat iemands gedachten zo misleid zijn dat zulke voorstellingen zo rampzalig konden zijn… terwijl dit een van DE MEEST WONDERBAARLIJKE GEBEURTENISSEN IS DIE KUNNEN PLAATS VINDEN.

Denk je dat met al die jaren van planning… en plannen om de mensheid op te heffen en op te waarderen… dat degenen ‘aan de leiding’ het besluit zouden nemen om dit allemaal in een ramp te laten eindigen? Dit is geen horror film die komt…

DIT IS JULLIE WAARHEID IN LICHT/VAN LICHT die aan jullie WORDT teruggegeven.

WAAROM?  Waarom liefste zielen, zouden jullie je voorstellen dat het zo’n ‘moeilijk  einde zal hebben’? 

DIT IS EEN GELUKKIG BEGIN!

WIJ VERHEUGEN ONS.  WIJ VERHEUGEN ONS.  WIJ VERHEUGEN ONS!

Want dat wat bij jullie is… zoals we eerder zeiden… zal jullie op je knieën brengen in ontzag en dankbaarheid om IN DEZE TIJD LEVEND IN HET MENSELIJKE VLEES TE ZIJN.

Het GEVOEL dat door jullie heen zal spoelen zal jullie in een staat van WETEN brengen, dat JULIE ZIJN AANGEKOMEN! 

Denk geen moment dat er verwoesting zal zijn. Er kan wat verwarring zijn… maar er zijn plannen op hun plek voor iemand om te worden verzekerd dat alles gedaan wordt om de staat van energie terug op zijn plek te krijgen en het vermijden van enige ‘worsteling’(of gedoe) zal onder controle zijn.

Bloss: Ik VOEL velen die zich wat afvragen bij  die laatste zin. Bedoelen jullie roof of plundering… gaat alle elektriciteit een tijdje weg?

Fed.v.L: Ja… toch kunnen we zeggen.. dit is een inplantering in iemands denken. Zo is het hoe iemand is gevoed(voorzien) (w.gevoed door wat er verteld werd). Dit is de oude wijze.

Maar, als de energie van het nieuwe over jullie heen komt  en alle Wezens opslokt… zal er een ONMIDDELLIJKE VERANDERING ZIJN in het systeem… in de mindset/denken van alle zielen op de planeet

De erkenning van het zelf zal terugkeren.

De erkenning van WAARHEID zal van binnen GEVOELD worden en daarom zal het onwaarschijnlijk zijn dat daden van hebzucht en gebrek daden gebeuren… want iedereen zal aan hun buur geven en ontvangen.

BESCHOUW … EEN VERANDERING VAN HART, VOOR DE HELE MENSHEID.

DIT IS WAAR NAARTOE JULLIE GAAN UITKIJKEN.

DIT IS WAT HET GEBEUREN JULLIE AANBIEDT.

Bloss: Zal iedereen dit accepteren?

Fed.v.L: Dit weten wij niet… maar dit is wat wij aanbieden.

Dit is waarbij we het feit bespreken dat dit een eerste (zaak) is!  En daarom … kan resultaat niet worden GEKEND.  Wat wij wel weten is dat het grootste deel van de zielen op Aarde een betere manier wensen… een mooiere. Wij VERTROUWEN dat als die gelegenheid wordt geboden… het grootste deel dit zal aannemen.

Voor de weinigen die niet klaar zijn… zal het niet lang meer duren voordat ze dat wel zijn… want de vibratie van jullie GEHELE planeet zal enorm worden opgeheven… en wij bedoelen ENORM… en daarom zou men niet in staat zijn om erin te berusten behalve als ze waren voorbereid om er iets aan te doen!

Bloss:  Velen zijn bezorgd over kinderen en huisdieren.

Fed.v.L: Maar wij weten niet waarom! Waarom zou de MEEST GROTE golf van ZUIVERSTE LIEFDE DIE OOIT JULLIE PLANEET RAAKTE… de kinderen en huisdieren daar buiten laten en hen niet voegen bij die vereffening/vergelijking? Opnieuw ‘glimlachen’ wij vanuit ons hart bij zo’n redenering. (onbillijk kunnen we er aan toevoegen)

Bloss: Er is een lied in onze wereld die een zin heeft:  ‘Ik kan het voelen komen in de nacht, oh Heer. Het is een gevoel waar ik mijn hele leven al op heb gewacht… oh, Lord!’ 

Het blijft me door het hoofd gaan. Mijn zorg is… en die van vele anderen denk ik… over die twijfel dat we weer worden meegenomen voor een ritje het tuinpad op… en hoe vaak zullen we ‘er voor vallen’.  Mijn gezegde deze dagen is ’We zullen wel zien’..   omdat geen van ons voor de gek wil worden gehouden wat zo velen van ons al denken!!  Maar dit twijfelen… dat opnieuw weer niets zal gebeuren… kan niet goed zijn voor het grootste goed!

Fed.v.L: Dit twijfelen is deel van het plan om jullie val te veroorzaken… door degenen die slechts de wens hebben dat jullie vallen!  

Bloss: Maar, zijn het dan niet die ‘niet van de Aarde zijn’  die valse hoop hebben gegeven?

Fed.v.L: Dat is voor jullie om dat te beslissen want wij zien dit ZEKER niet op deze manier. Alles dat wij gegeven hebben aan jullie is onze Waarheid. Om jullie te assisteren bij deze overgang. Dat wat niet is gebeurd is niet omdat wij onwaarheid spraken of vleiden….  Het waren gewoon bedrieglijke energieën die speelden met emoties en voorspellingen van leugens.

Bloss: OK… even wat serieuze opruiming te doen hier… right… dus… stap een… de tweede helft van die zin… laten we die even in stukken breken. .. Als jullie zeggen dat  het gewoon bedrieglijke energieën waren die speelden met emoties en voorspellingen van leugens.  Kun je dat dan verduidelijken wat jullie bedoelen? 

Fed.v.L: Wij zijn ons bewust dat je denkt dat wij suggereren dat JIJ Blossom bedrieglijke energieën hebt ervaren die je door je heen channelde om verkeerde voorspellende datums te geven, niet?

Bloss:  Nou… ik check dat even…..

Fed.v.L:  Nee… we bedoelen dat dit het geval geweest is bij sommige… of zelfs bij veel ‘gegeven datums’ … om de KENNER van die Waarheid belachelijk te maken. Maar wij bedoelen ook, dat … boodschappen van Waarheid en gebeurtenissen die gebeuren waar mee geknoeid werd… niet de boodschap als zodanig… maar dat wat er nadat de boodschap was afgeleverd, gebeurd is om te voorkomen dat zulke gebeurtenissen plaats vinden.

MAAR… LATEN WIJ DIRECT ZEGGEN…

ER IS NIETS DAT HET GEBEUREN DAT NAAR JULLIE TOE KOMT KAN BELEMMEREN OF ZICH ER MEE KAN BEMOEIEN.

NIETS HEEFT DE MACHT OM DE ALMACHTIGE KRACHT TE VERKNOEIEN.

NIETS KAN DOEN ALSOF, OF IMITEREN DAT WAT KOMEND IS IN DE WAARHEID VAN WAT HET IS.

NIETS.

Bloss:  Punt aangenomen. Dus als niets zich ermee kan bemoeien… waarom kan ons dan niet verteld worden wanneer?

Fed.v.L: Omdat het nodig is dat het ‘onverwachts’ kan gebeuren.  Om veelvoudige redenen.

Liefste zielen…         VOEL onze energie omdat Dit Gebeuren steeds dichterbij komt.

VOEL de WAARHEID van wat wij zeggen.

Laat alle triviale/onbeduidende zorgen die van enorme betrokkenheid schijnen te zijn… nu wegsmelten… want…. WIJ BELOVEN JULLIE….

DE TIJD KOMT ERAAN dat zulke zaken niet langer meer in staat zijn om deel van jullie maaksel te zijn.

Want in ieder van jullie wakende ogenblikken zullen jullie dankbaarheid geven door  LIEFDE TE ZIJN.

WIJ ZIJN IN ZULKE OPWINDING OM JULLIE TE BRENGEN NAAR EN JULLIE TE VERWELKOMEN IN DE NIEUWE WERELD.

HOUD JE HOED VAST! 

Bloss:  Zijn jullie serieus? Je zei dat zo vaak in 2008… Ik moet zeggen dat als Het Gebeuren echt SPOEDIG doorgaat…. Ik niet weet hoe ik mijn hoed kan vast houden….  Ik zal die misschien moeten opeten!  Mmm. Echt? HOUD JE HOED VAST!  Wat betekent dat … in jullie termen?

Fed.v.L: Meer op het punt van wat betekent het in die van jullie?

Bloss:  ‘Wees gereed voor wat er gaat gebeuren.’

Fed.v.L: Moeten we daar meer aan toevoegen?

Bloss: Eigenlijk wel ja…  Ik weet dat onze tijd bijna op is maar… ik ben me bewust dat ik en degenen om me heen die me schrijven ZICH ZO UITGEPUT VOELEN… en echt sterke pijnen en klachten hebben door het hele lichaam… ik bedoel ECHT STERKE.. Nog commentaar… anders dan … ‘deel van de Ascentie’? 

Fed.v.L:  We zeggen dat het ervoor zorgt dat je meer rust terwijl je normaal daar niet over zou denken. We zeggen ook… dat het letterlijk de verandering is in de dichtheid van jullie bot structuren… Daar waar jullie van ‘gemaakt zijn’ in deze tijd dat is te zwaar voor de nieuwe energieën waar je in moet wonen. In eenvoudige termen ‘lopen/bewegen’ helpt niet!

Als je aan zulke kwalen en pijnen lijdt… visualiseer dan je lichaam dat in de lucht omhoog gaat, zich opheft… dat koolzuur vasthoudt….  … dat het rust op zachte wollige wolken zodat de dichtheid verdwijnt en daarom blijft er ‘minder’ van achter… gewoon Lichtere Wezens… Lichtere botten… nu.

Lichter ALLES.  WANT ALLES DAT JULLIE ZIJN IS LICHT… en het zou onjuist lijken om je hart er niet bij te laten passen.

WE HOUDEN VAN JULLIE.

Bloss:  Oh, en hoe houden wij van jullie! (als ik zo stoutmoedig mag zijn voor velen te spreken)  Gelukkige 14 oktober! …  die eens de ergste dag van mijn leven was… als weerspiegeling… dat liet me zien welk pad ik moest lopen en ik ben zo blij om ‘op dit pad te lopen’!!   In Liefde en dank.


Vertaling: Winny 
 0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar