Followers

i decree

maandag 26 november 2012

26-11-2012

Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 26 november 2012    

Bron: http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG162nov26.htmlBlossom: Zo, weer een week is dichterbij gesuisd… steeds dichter bij het eind van het jaar… en  MY MY!  Hoe is dit jaar voorbijgevlogen. Ik laat het nu aan jullie over… Jullie weten het ’t best VOEL ik. …

Federatie van Licht: De warmste groeten aan iedereen. Je spreekt van tijd die voorbij vliegt en wij zijn het er mee eens dat dit voor jullie het geval is. Maar in de Nieuwe tijd zal het nog sneller schijnen te zijn…. Nog veel meer omdat er GEEN tijd is. Tijd is van het oude paradigma en zal minder en minder belangrijk worden als de ‘tijd’ verder gaat. De komende weken zullen worden alsof de dag een minuut is.

Er is al zoveel Liefde die doorstroomt… onopgemerkt voor sommigen… maar bij velen wint deze aan stuwkracht. Laat het zo zijn Liefste Mensen… dat jullie harten verwelkomend en open zijn voor de instroom van energie die op/in jullie planeet regent. 

Denk eraan dat je constant LIEFDE BENT en dat de tijd nu bij jullie is om het zelf TE VULLEN met zichzelf.

Je kunt een beetje verwarring VOELEN over wat dit eigenlijk betekent en we zijn ons bewust dat we hier heel vaak over hebben gesproken… toch gaan we gewoon door om jullie er aan te herinneren. Want als het muntje valt zal de loterij worden gewonnen! 

Vanuit het perspectief van iedere ziel… afhankelijk van waar dat perspectief ligt… zal er een golf van uitputting komen vóór Het Gebeuren uit… we zeggen het eenvoudig om het te erkennen. Dit heeft een tweede resultaat omdat dit het zelf voorbereidt op de Hogere energie die gaat komen. 

Blossom: Veel mensen praten over gebeurtenissen betreffende zonne-energieën… ik heb dat zelf niet bestudeerd… kunnen jullie daar eigenlijk Licht op laten schijnen?

Fed.v.L: Omdat de Zon inderdaad Licht werpt! Wat we zullen zeggen over deze zaak is dat veel activiteit direct uit dit voertuig zal stromen. Opnieuw willen we niet de verrassing wegnemen en toch erkennen we dat ‘de zonnegod’ een groot deel gaat spelen in wat er duidelijk gaat worden.

MEN MOET NIET VERWACHTEN WAT MEN VERWACHT!

We willen zeggen dat op de momenten van VOLSLAGEN WAARHEID…  men er goed aan doet om zich met lichaam, geest en ziel op één lijn te stellen met de belevenis. 

Die zal voor iedereen verschillend zijn.. toch zeggen we dat er een ‘algemene grond’ zal zijn, waarin IEDEREEN een verandering zal herkennen.

Haal adem en blaas uit op het diepste niveau en open je WEZEN voor WAT IS.

Liefste bewoners van de Aarde…. De einddagen zijn aan hun eind. Nieuwe dagen zullen gaan schijnen en zullen IEDEREEN hernieuwde HOOP geven op een prachtige Aarde. Een planeet van schoonheid die JULLIE gaan herscheppen in de glorie van zichzelf.
Men zal het verschil merken in de zielzelf… het maakt dan niet uit welk niveau men heeft bereikt tot nu toe. Want deze Licht Liefde die gaat binnenkomen zal de spirit laten zweven en  ZICHZELF zijn. 

Oh, de vreugde die jullie zullen beleven. Zoals je zou zeggen… die zal je van je sokken gooien.

Bloss: En zal die vreugde blijven?

Fed.v.L: Tot op een bepaalde hoogte… die zal immens zijn bij zijn ‘Dageraad’ .. toch zal die een beetje sudderen voor anderen om hen aan hun nieuwere Hoger niveau aan te passen. 

NIEMAND ZAL HETZELFDE BLIJVEN ZOALS ZE EENS WAREN.

Bloss: En toch zal het leven … gewoon verder gaan?

Fed.v.L: Niet ‘gewoon’ verder gaan. Het Leven zal een Nieuwe Verlichting aannemen. 

Voor DEGENEN DIE DAT WILLEN… zij zullen zichzelf vinden in een wonderland dat vanuit het hart komt… Een verschil van hart zal DUIDELIJK  zijn voor het zelf en de wil om het ‘Goed te doen’.

Bloss: Kun je dat een beetje uitleggen… ‘Goed te doen’. 

Fed.v.L: De wens van zelf-meesterschap zal duidelijker zijn. Zo lang heeft men ‘onder de duim’ gezeten en was de absolute volmaaktheid van het Menselijk Wezen vergeten. Men zal in staat zijn om de situatie te bekijken die geweest is en iedere beweging maken die mogelijk is om de schade die over hen is gebracht, te corrigeren.

Die zal van de bovenste plank zijn in iemands wensen… Want als dit eenmaal is gecorrigeerd, dan zullen de sprongen met sprongen komen… en het ‘soort’ wereld waarop iemand Vertrouwde om in binnen te gaan… zal op de drempel staan… met de deur wijd open. 
Zielen van de Aarde… Zielen van het leven… als dit Licht op jullie regent… vind in jezelf om er vergeving aan te vragen… Vergeving aan het zelf omdat het van het pad was afgedwaald van tijd tot tijd.. en paden zocht die niet altijd zo nuttig waren…  maar innemend. 

Zoek ook vergeving van hen die ECHT de duisterder paden hebben gelopen en niet in staat waren om een weg naar vrijheid te vinden… Want zij raakten zo verloren en verschanst op dat specifieke looppad… dat alle gedachten van zonnelicht hun gedachten verlieten en daarom ook hun ziel. 

Als dit Licht komt… en JULLIE vindt… de WAARHEID VAN JULLIE . En de diepste Liefde biedt voor het zelf en voor ALLES DAT IS. 

VOEL die Liefde… want wij zeggen jullie… die zal overweldigend zijn.

Bloss: Dus zal dit een bepaalde tijd zijn? Want ik heb een video gezien van een Maya heer die kortgeleden sprak over een acht minuten tijd die er zijn waarin we bewust zouden worden gemaakt van een Hoger bewustzijn en vandaar uit zou het aan ons zijn om dit ‘te vervolgen.’…  zoiets!! 

Fed.v.L; Zoals we zeggen… deze Lichtstroom zal niet voortdurend zijn… toch zal dit ‘kortstondig’ zijn in termen van het Grote Schema van dingen.

Bloss: Ik bedoel… als iemand druk is… Dan kunnen ze dat dan waarschijnlijk gaan missen!!?? 

Fed.v.L: Nee… dat zou niet mogelijk zijn. Dat wat gaat komen is NIET van dezelfde vibratie van iets dat eerder is gekomen. Het zal niet zijn zoals je eerder zei dat sommigen er zich wel en anderen er zich niet bewust van worden…. zoals in een sterrenpoort opening bijvoorbeeld.

WAT ER GAAT KOMEN KAN NIET AAN WORDEN VOORBIJ GEGAAN. 

Bloss:  Met alle respect.. dit is allemaal goed en wel voor jullie… Jullie weten waar je over praat… wij niet! Wij moeten het vermoeden en ‘ons stuk eruit nemen’ uit al die verschillende voorstellen die over de zaak zijn gedaan. Ik weet dat er niet lang meer te gaan is… maar ik moet zeggen…. Zoveel als ik mijn best doe om in de best mogelijke ruimte te zijn totdat die tijd komt… voor mij is het… bijna een herinnering van 14 oktober 2008.. toen het wachten bijna onverdraaglijk scheen… vermengd met opwinding en met heel veel vooruitlopen op! 

Fed.v.L: Toen zeiden we dat men zoveel mogelijk moest ademen door meditatie als mogelijk was en het WETEN moest toestaan van de ziel om VREDE in de situatie te brengen.

WEET IN JE HART EN BLIJF VERZEKERD IN JE DENKEN… DAT WAT ER GAAT GEBEUREN, GEBEURT DOOR DE GODDELIJKE VERGROTING.
ALLES DAT DOORGAAT IN JULLIE EN OM JULLIE HEEN IS HET GODDELIJKE PLAN DAT WORDT UITGEVOERD.
DENK ERAAN… HET MAAKT NIET UIT HOE HET KAN VERSCHIJNEN. 

Bloss: Als je zulke dingen zegt… zal het dan zijn om het ruwe met het zachte samen te nemen? 

Fed.v.L: Het zal zacht zijn als je wilt dat het van fluweel is… en ruw als je dit van steen wilt laten zijn. 

Wij willen jullie niet in verwarring brengen op dit ogenblik… we willen louter jullie gedachten vergezellen met dat wat het meest waardevol is.

Bloss: Dank je. Ik wil ook graag helder maken dat jullie geen datum hebben gegeven waarop dit Licht komt…. Is daar een reden voor? 

Fed.v.L; Wat herinner jij je? 

Bloss: Dat ik besloot om niet met ‘tijden’(datums) door te gaan voor zo ver het jullie betreft…

Fed.v.L: Wij houden ons enkel aan je wensen.
Stel je dit voor… WEET het… Dat het Licht dat VANUIT jullie planeet schijnt ongelooflijk schitterend is. … Want er zijn velen, velen van jullie die in hun hart WETEN dat de dageraad van een NIEUWE WERELD op elk moment zal beginnen.

Deze energie die naar buiten schijnt geeft zo’n grootheid aan de zaak.

STEL JE VOOR… dat allen ‘ín het weten zijn’. .. jullie harten kloppen als EEN en jullie gedachten zijn van dezelfde vibratie van LIEFDE en de wens is om deze Nieuwe Wereld te laten gebeuren.

Want diep in jullie hart weten jullie dat je missie… waar je zo lang op hebt gewacht en in het hart soms zoveel vurig verlangen voor hebben gevoeld..  jullie gaan STRALEN naar de tijd waarvoor je je inschreef die je wilde bereiken. EN BEREIKEN ZULLEN JULLIE DIE. 

Haalt ALLE twijfels uit je gedachten… laat jezelf baden in de Gouden glorie van jullie bereikingen. De weg die bereisd is, is niet zonder valkuilen geweest, doch de weg waarop je gaat reizen is een van glorieuze zonneschijn.. die helemaal geplaveid is met een GEVOEL dat ontsteekt en opwindt. 

Liefste zielen… wij zijn met jullie… jullie zijn met ons.

Wij WETEN dat wat gaat komen alle verwachtingen te buiten gaat. 
Wij WETEN dat JULLIE steeds hebben doorgemarcheerd naar deze tijd… eeuw na eeuw…. en NU is die hier.

De hemelen weergalmen van Vrede… als het leven een geheel nieuwe betekenis krijgt… en toch… is dit het oudste verhaal in het boek. 

Bloss: Veel dank..  (dit schijnt best kort te zijn, alhoewel het 2 uren kostte om te maken… ik had een hele grote interruptie… ik verloor het document in het midden!   Prijs Google!)    


mailto:bloss@blossomgoodchild.com.au 


Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar