Followers

i decree

woensdag 21 november 2012

20-11-2012Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 20 november 2012    

Bron: Bron:  http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG161nov20.html


  
Blossom: Nou, Goede Morgen!  Iets waar ik de vorige keer over nadacht… Als jullie De Overzieners van De Overzieners zijn…..   zijn er dan ook Overzieners van de Overzieners van de Overzieners en als dat zo is…. wie zijn zij…. Wat doe ZIJ en … krijg ik daar een woordje over?  

Federatie van Licht: Welkom aan jou liefste dame en het is in ons belang en in dat van jou om alles wat jouw gedachten willen bespreken met ons, te ‘overzien’.  Inderdaad zijn er ‘rangen’ boven ons station. In feite, vele. Men zou verbaasd staan bij het aantal  niveaus die bij dit GROTE GODDELIJKE PLAN zijn betrokken. Want dit is niet zoals je weet een plan dat gaat over het verhuizen van een huis naar een volgend. Dit PLAN houdt de opheffing van een gehele planeet in en allen die op haar varen! 

Bloss: Ik ga zo terug naar de Hiërarchie, momentje. Alleen om een punt naar voren te brengen… jullie zeggen: ‘allen die op haar varen.’ Er zijn enige mensen die VOELEN/denken dat zij die niet wakker zijn, niet ‘met deze tocht meegaan’… toch zijn zij van/op de planeet. Kunnen jullie JE GEVOELENS duidelijk maken daarover? Men kan zo in verwarring raken door al die ‘mogelijkheden’ daar verder. 

Fed.v.L: Wij zeggen IN ONZE WAARHEID dat het geen GODDELIJK PLAN zou zijn, als het zo was dat sommigen zouden worden achtergelaten. Want het is zo… dat als men heeft verkozen om op reis te zijn in deze aangrijpende tijd… is dat precies… hun keuze. Want op deze planeet van jullie is er de welwillende factor van de vrije wil en daarom de vrije keuze.  Dit werd aan de mensheid gegeven. Waarom/Hoe kan het zijn dat iemands keuze dan zou worden beoordeeld of ze wel of niet met hun verlichting verder gaan op een hoger of op een lager vlak? 

Er zal niemand worden achtergelaten in het grotere schema van dingen.

Wij zijn allen EEN. Hoe zou een deel van het ENE niet kunnen Opstijgen? Noem je dat eerlijk om te discrimineren over het tempo dat iemand koos te nemen als zij op HUN reis lopen?

Bloss: Dus,  verduidelijk dan ook dit… Er wordt gezegd dat we naar de vijfde dimensie opgaan… stoffelijk ….  DUS…  gaan we dan ergens anders naar toe? 

Fed.v.L: Nee.  Toch gaan JULLIE… in jezelf zeker door. Het is best moeilijk om dit te beschrijven. 

Bloss: Schiet je beste schot …. Ik VOEL dat dit belangrijk is.

Fed.v.L: Als een klein meisje droomt te gaan trouwen en zich die speciale dag voorstelt en alles wat er bij hoort… laat ze zichzelf dat in haar geest zien….   Ze VOELT zich die sprookjesprinses in ‘haar denken’.. voor de tijd die ze visualiseert dat ze ‘dan daar’ is … maar dat zit in haar toekomst… niet in haar ‘nu’. Als haar toekomst in haar NU komt  kan ze wel of niet dezelfde japon aanhebben waar ze altijd van ‘droomde’… afhankelijk van hoe haar ‘gedachten en ideeën’ zich hebben veranderd toen ze zichzelf naar haar ‘toekomst’  liet lopen. Ze zal dragen wat het meest gepast is voor haar op dat moment van zichzelf. Als ze terugkijkt naar haar droomvisioen als kind… zou ze VOELEN dat de ziel die zij toen was… zo lang geleden… niet meer past bij de ziel waar ze naar toe gegroeid is. Natuurlijk is ze nog steeds dezelfde… toch is ze, zoals we zeggen ’in haar ziel gegroeid’. Dit houdt in het WEZEN/ZIJN VAN EEN VIBRATIE die past bij het niveau van de ziel.

Velen van jullie merken dat je niet langer kunt resoneren met veel dat je eens wel deed. Niet alleen wil je er niet meer mee resoneren… je kunt het niet langer meer tolereren om in die vibratie te zijn. Omdat… jullie vibratie samen met je begrip en de frequentie van LIEFDE omhoog is gegaan, waar je jezelf toestaat in te zijn. Zelfs als je slechte dagen hebt… laat je je niet terug ‘zinken’ in het niveau dat je eens was. Jullie hebben dan alleen een ‘buitengewoon slechte’ dag. 

Voor ons… in onze WAARHEID… is dit hoe wij dit het beste aan jullie willen beschrijven als we kunnen….  JULLIE ASCENTIE. 
ER ZAL GEEN/ KAN GEEN ASCENTIE PROCES ZIJN DAT HET ZELFDE IS ALS EEN PROCES VAN IEMAND ANDERS. 
Want omdat jullie allemaal individuen zijn…. kun je dit alleen ALS INDIVIDU ervaren. Het verschil zal zijn overeenkomstig het niveau/frequentie/vibratie dat/die iemand in die tijd heeft bereikt. 

Bloss:  De tijd van wat?

Fed.v.L: De tijd wanneer er op jullie Aarde plan… een transformatie is..   EEN KEERPUNT IN ENERGIEËN. Niemand… maar dan ook niemand zal DIE ERVARING GAAN MISSEN…  toch zal dit veel opwindender zijn voor sommigen dan dat dit voor anderen zal zijn, afhankelijk van het niveau van LIEFDE en begrip waar naartoe ze zichzelf gebracht hebben. 

Bloss:  Ik voel me best onhandig als ik dit zeg…  neem aan: ik channel jullie… maar er is een HEEL GROOT deel van me dat ECHT HOOPT… NIET WEET…  HOOPT dat als de veelbelovende 21ste december komt…. we iets zullen beleven dat ons echt laat WETEN dat ‘HET’ heeft plaats gehad. Toch is er zoveel in me dat zich een beetje VOELT als: “Wat als ons iets verteld wordt dat er iets is gebeurd … zoals een grotere instroming van energie die binnenkwam en ja, de planeten staan op een lijn en we zullen een verschil merken in onszelf als de tijd verder gaat’ enz.  Met andere woorden…. Met alle respect ‘Wat als dit net zo is als altijd?’ en ik BEDOEL dat ook met alle respect. 

Fed.v.L: Wat zal je dan doen, Blossom? Houd je op met leven? We denken niet dat je dat zult doen. We glimlachen terwijl we zeggen: ‘Oh, gij met een klein geloof.’

Bloss: Jullie hebben dat eerder gezegd en je hebt gelijk dat je dat alweer doet! Dat is waarom ik dat bedoel  moet ik niet… van alle mensen… moet ik niet OVERTUIGD zijn dat alles zal veranderen op of rond die datum?

Fed.v.L: Waarom zou je dat? We hebben je nooit gevraagd om iemand blind te volgen. Want wij vragen… vanuit de meest diepe plaats van je ziel dat je WAAR/ECHT BENT VOOR JEZELF.
We begrijpen ook dat je op dit moment….  niet…  ons perspectief… kunt delen over die zaak. Toch zeggen we tegen je…. 

(de Energie groeide enorm sterk) 

Fed.v.L: KEN U ZELF.

WEES U ZELF.

DAT WAT GAAT KOMEN NAAR JULLIE PLANEET ZAL IN STAAT ZIJN  MET GEMAK VOOR JULLIE HET KONINKRIJK VAN DE HEMEL TE SCHEPPEN.

HET ZIT IN JULLIE MACHT… WANT HET ZIT IN JULLIE.
VERBIND JE MET DE HOOGSTE GENADE VAN JEZELF EN WIJD JE GEDACHTEN AAN DIE HOOGSTE OVERVLOED VAN WAARHEID EN LIEFDE.

WIJ DIE NIET VAN DE AARDE ZIJN… MOETEN ONS DEEL UITSPELEN. WE ZENDEN JULLIE ENERGIE EN GEDACHTEN OM JULLIE TAKEN TE VERVULLEN.

DAT WAAR JULLIE HARTEN OM ROEPEN… ZIT IN JULLIE.
TERWIJL DE KRACHT VAN DIT ALMACHTIGE KONINKRIJK VAN LICHT OVER JULLIE HEEN REGENT… ZULLEN JULLIE JE OPNIEUW VERENIGEN MET DATZELFDE KONINKRIJK DAT IN JULLIE IS.

HET SAMENSMELTEN VAN WERELDEN WAAR WE OVER HEBBEN GESPROKEN… ZAL DAAR BEGINNEN. WANT DE WERELD DIE IN JULLIE LIGT… ZAL ZICH OPNIEUW VERBINDEN MET DE WERELD DIE WIJ NAAR JULLIE TOEZENDEN EN SAMEN ZAL DE NIEUWE WERELD WORDEN GESCHAPEN. 

DE TIJD IS DAAR.

AAN DEGENEN MET VERMOEIDE HARTEN STUREN WE ENERGIE OM DE LAATSTE MIJL TE LOPEN.

HOUD JULLIE SPIRIT NIVEAUS IN EVENWICHT.

GEEF NIET OP IN DIT LAATSTE UUR. WIJ ZIEN JULIE SOMS WANKELEN EN WE VERLANGEN ERNAAR DAT JULLIE VOELEN  WAT WIJ POGEN TE VERTELLEN. 

DE BRON VAN ALLE SCHEPPING ZAL NIET/WIL HET NIET ALLEEN AAN JULLIE OVERLATEN DIT IS EEN GODDELIJK PLAN. 

ALLES DAT IS…  IS GODDELIJK

WANT ALLES DAT IS… IS VAN HET GODDELIJKE. ER IS NIETS DAT HET NIET KAN ZIJN. 

DAAROM … ALLES IS DEEL VAN DEZE GODDELIJKHEID EN WIJ STIJGEN  SAMEN OMHOOG…  VOOR ALTIJD OMHOOGGAAND.

WANT ER IS GEEN BEGIN EN ER IS GEEN EINDE… ALLEEN PROGRESSIE. ZELFS VANUIT DE BRON VAN E E N VAN WAARUIT JULLIE ALLEN KWAMEN EN NAAR ZULLEN TERUGKEREN.

JULIE ZULLEN NIET DEZELFDE KUNNEN ZIJN ALS JE THUIS KOMT. WANT THUIS KAN NIET HETZELFDE ZIJN.

WANT JULLIE…. IEDER VAN JULLIE IS VAN HUIS VERANDERD OMDAT JULLIE JEZELF HEBBEN VERANDERD. JULLIE HEBBEN HET ‘AL’ (alles) VERANDERD… VANAF HET BEGIN DAT NOOIT BEGON TOT AAN HET EINDE DAT NIET ZAL EINDIGEN. 

JULLIE WERD DE VRIJE WIL GEGEVEN OM LIEFDE UIT TE DRUKKEN EN TE ERVAREN ALS ZICHZELF….

JULLIE TRANSFORMEREN DE ENERGIE VAN ALLES DAT LIEFDE IS… ALLES IS LIEFDE…. NAAR EEN HOGER NIVEAU VAN ZICHZELF TERWIJL JULLIE HOGER IN JEZELF KOMEN. DAAROM KAN DIT NIET EINDIGEN… WANT JULIE ALS EEN… ZULLEN ALTIJD EEN HOGER NIVEAU BEREIKEN VAN JEZELF/ZICHZELF… LIEFDE… EEUWIG.. 

Bloss: Dank jullie. Ik VOEL dat dit de Overzieners van de Overzieners van de Overzieners waren…! De kracht van de energie voelde zeker zo.

Fed.v.L: Dit kunnen we bevestigen…. Toch zullen we dit uitdrukken op de manier dat wij van de zelfde rang  zijn… toch zijn er drie niveaus in deze rang en zitten wij ergens in het midden!

Bloss: Nou, dank jullie opnieuw voor die uitwisseling. Dus om in het kort te zeggen… eigenlijk… zeggen jullie dat er ‘Een Happening’ zal zijn….  Jullie hebben geen datum gegeven… en deze happening zal ieder van ons naar een Hoger niveau brengen van onszelf… en het maakt niet uit op welk niveau we dan zijn…

Fed.v.L:  We zullen ook graag toevoegen aan enkelen… die verkozen hebben om in slaap te blijven… dat er een ‘Grote Onthulling’  zal zijn. Afhankelijk van de WAARHEID van hun ziel en de reizen die ze gemaakt hebben… kan het zijn dat zij plotseling VOLLEDIG ontwaken en zich automatisch op een Hoger niveau bevinden dan iemand die zijn spirituele pad vele jaren heeft bestudeerd. Het is niet aan iemand om een ander te beoordelen naar hun positie in dit grote schema… want jullie kennen  de reizen van iemand anders niet en dat wat hen gegeven werd en wat ontvangen was langs het pad. 

Er zijn zo velen van jullie die op zo veel Goddelijke manieren hebben gekozen om van dienst te zijn. Er zijn zo velen van jullie die verlangen om dit gekozene te vervullen.

Liefste zielen…. Broeders en Zusters… want wij zijn EEN FAMILIE VAN LIEFDE…  zo heel spoedig zal het Nieuwe Pad bij jullie zijn. De geschiedenis zal niet worden herhaald. Dit is nu vastgesteld.

Degenen van jullie die kwamen om te dienen zullen zichzelf in dienst zien. De harten van zulke dienaren zullen overstromen van LIEFDE en toewijding voor die dienst. 

Verzamel je kracht… zing vanuit je hart en geef dankbaarheid op een Nieuwe Manier.

WEES DANKBAAR.

BRUIS IN DANKBAARHEID VOOR HET WEZEN DAT JE BENT… DIENEND OP DE POSITIE DIE JE DOET.

NAAR VOREN EN OMHOOG WE DIENEN SAMEN… ALS EEN… IN GODDELIJKE LIEFDE.

Bloss:  Dank jullie heel veel. Ik had deze krachtstoot nodig. Opnieuw heb ik me een beetje niet goed GEVOELD.. met alles…  en dat laat me nog meer verdrietig VOELEN dat ik me verdrietig voel… als je weet wat ik bedoel.

Fed.v.L;  ZOIETS! 

Bloss:  IK HOUD VAN JULLIE. Zegeningen en dank voor de positie waarin ik dien. In Liefde en dank. Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar