Followers

i decree

zondag 1 mei 2011

Nieuwsbrief van Blossom Goodchild. 1 mei 2011


Nieuwsbrief van Blossom Goodchild.      1 mei 2011
(transl  winny) 


Welkom, oh vibratie opheffers!
Zonder twijfel wordt het meer en meer duidelijk dat WIJ degenen zijn die hier zijn om dit  Ascentie ding te doen. WIJ zijn degenen die het moeten laten gebeuren. Bij elke nieuwe dag ervaren WIJ een hogere energie die ons opslokt. Natuurlijk… het is onze keuze voor je eigen houding op elke gegeven moment betreffende elke gegeven situatie… toch zijn WIJ het aan ‘HET SNAPPEN’.
Als EEN mens, zijn JULLIE in staat om ZOVEEL te doen. Alle lessen die ons gestuurd zijn, kwamen om ons ‘het pad te laten zien’ en NU is het tijd om te doen wat we zeggen en ons zelf te laten zien dat als we dit kleine aspectje van onszelf laten zien… we een MACHTIGE HOEVEELHEID LIEFDE HEBBEN TE GEVEN.
Is het niet knap dat we begrijpen dat door deze LIEFDE te ZIJN, er niet ‘proberen’ DIE TE ZIJN, maar door het zelf dit te laten VOELEN, dat we niet alleen enorm de levens van hen waar we mee in contact komen aan het verheffen zijn… maar WETEN dat dit zoveel dieper gaat dan dat. Het verspreidt zich OVERAL.
Die LIEFDE die JULLIE VOELEN ‘IS’ dat wat de wereld aan het veranderen is. HET IS ZO MAKKELIJK!...  En kijken we er even naar.. het is nauwelijks werk! Iedere glimlach  op je gezicht laat de vibratie van de planeet weer een stukje Hoger gaan. Ja! JULLIE GLIMLACH is het wat het verschil maakt voor onze wereld!
EENVOUDIG!.. SNAP JE?  Door ieder moment je WAARHEID  te leven en IN VREUGDE TE ZIJN… vervullen wij onze doelstelling. Dat kwamen we hier doen…  WEES GELUKKIG… HA,,,  Je moet er van HOUDEN!!
Ja, het heeft tijd nodig gehad om door te filteren… om een grote schoonmaak te houden en het zelf te bevrijden van dat wat niet meer dient… maar het was het waard… denken jullie niet? VOEL NU… de NIEUWE JIJ.  De moedige strijder van Licht die deze stappen zet door de misten van verwarring heen en die aan de andere kant aankwam als het LIEFDESLICHT van de Meest Ware vorm van een menselijk WEZEN. We transformeren van menselijke WEZENS in LICHTWEZENS. Jullie hart is zoveel Lichter nu en weet je… 
oh, jullie diddelie dum dum doe… dat  jullie het verschil kunnen VOELEN.
EN… HET GAAT NOG BETER WORDEN OMDAT … JULLIE IN JEZELF LOPEN! HET HOGERE ASPECT VAN JULLIE ZELF!
EEN STAP TEGELIJK  WOE HOEOE!!!
We kiezen zelf welk pad we willen lopen en met wie, toch zullen we allemaal ongetwijfeld eindigen in hetzelfde paradijs. Ik weet niet of ik op het pad tegen jou aanloop, misschien omdat je deze woorden leest die ik net schrijf… maar een ding is zeker… Ik zal jullie daar absoluut zeker zien  !!
Vlak voordat ik ga, terwijl we praten over ‘Oplichten’ zul je nu op de menubar van mijn website een knop zien die ISAGENIX heet. Ik deed daaraan mee en zette die uit naar het universum om mijn gezondheid en welzijn te verbeteren en om enkele kilo’s ’op te lichten’..  nou, een beetje meer in deze dagen dan enkele! … en de gelegenheid om al die drie zaken terug te brengen tot een, kwam tot stand in dit ene product. Ik nodig je uit om te kijken of je behoeftes hetzelfde zijn. Ik begin vandaag en ik kan alleen maar zeggen… kijk uit wereld… ik kom er aan!
GA DOOR MET LIEFDE VOELEN IN JE ZIEL.  Als je alleen maar glimpen van dat GEVOEL hebt…  zet ze vast… herinner je die en bouw er verder op door, door ze Dank te geven voor alles in je leven…. Alles dat deel van jou  en je bestaan is… dank ervoor… en VOEL  de uitbreiding van Liefde in je. En vergeet niet om iets ervan te ‘bottelen’  zoals de Federatie van Licht gevraagd heeft. Ons zal op tijd verteld worden wat we er mee gaan doen.
Een heel klein beetje meer nog… ik ben aan het leren om financiële overvloed te accepteren en er waardig voor te zijn met gemak en gratie…  dus voel je vrij me bij dit leren te helpen door dit te bezoeken:
(Ik geef ook cursussen  in brutaal zijn… of is het humor? Mooi zinnetje!)
Heel veel dank voor jullie prachtige brieven met ondersteuning. Ik VOEL me heel nederig en geëerd om in die positie te zitten.  Laat me je een Waarheid geven die ik hieruit heb geleerd…
ER IS EEN ENORME VERANDERING AAN HET GEBEUREN IN ZO VEEL MENSEN. TWIJFEL ER NOOIT AAN DAT JE HIERIN NIET ALLEEN BENT. WIJ WERDEN UITGEKOZEN OM HIER TE KOMEN. WE ZIJN HIERIN ALLEMAAL SAMEN… ALS EEN LICHT!  SCHIJN ZO HELDER MOGELIJK ALS JE KUNT, MEDE BEZOEKERS!!
En doe het met
Liefde, Licht, Gelach en gouden Stralen…    Ik dank je daarvoor!...    
Blossom


0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar