Followers

i decree

maandag 23 mei 2011

22 mei 2011

 
Zien jullie wat wij zeggen, lieve vrienden? We vragen jullie eens te meer om te herkennen…. wat
het belang is om IN LIEFDE TE BLIJVEN…
Het belang van IN LIEFDE TE ZIJN… ALTIJD. 
 
LEEF IEDER MOMENT VAN JULLIE DAGEN OM DE LIEFDE TE ZIJN DIE JULLIE ZIJN.
LAAT DE ANGST LOS DIE JULIE IN ZIJN HOL VERLOKT HEEFT… EN STOP VANAF DIT MOMENT… OM DIE JE NOG EEN MOMENT JE AF TE LATEN LEIDEN. ALS JE ANGST VOEDT ZAL DIE GROEIEN. ALS JE HET LAAT AFSTERVEN… KAN HIJ NIET MEER OPKOMEN.
 
Blossom Goodchild 
& de Galactische Federatie van Licht 
Blossom: Nou, ik dacht dat ik het opnieuw wilde proberen om te zien of jullie er zijn, omdat ik toen ik het eerder probeerde vandaag… jullie er niet waren. Is het nu een betere tijd?
Federatie van Licht: Het was niet dat de tijd verkeerd was. Het had meer te maken met jouw energieën en verenigbaarheid.
Bloss: Ja, ik dacht dat ik geprobeerd had om mijn ruimte te zuiveren van het ‘niet in de stemming’ zijn waarmee ik ontwaakte! Duidelijk dus dat ik het niet genoeg had gezuiverd. Ik veranderde wat dingen om me heen en had een goede dag, dus is het nu okay voor een sessie?
Fed.v.L: Het plezier is geheel aan onze kant.
Bloss: Oh, velen zouden dit betwisten. Laten we maar gewoon accepteren dat het een win/win situatie is, zullen we?
Fed.v.L: ZEKER… Terwijl jullie voortgaan op je reis door de ervaring van jullie Aarde… vinden we het noodzakelijk om onszelf af te stemmen op een vibratie die we vroeger niet waren tegengekomen door ‘ons’ en jullie.
Bloss: Wat zou dat zijn?
Fed.v.L: Wat een vast verbond is geworden tussen velen uit jullie wereld… en wat een verbinding maakt met onze energieën… terwijl velen de woorden nu lezen die wij voor jullie hebben en nog meer zullen aanbieden. Het is alsof er nu een automatische uitwisseling kan zijn van energievibratie en daardoor vinden we het erg toegankelijk om dieper in de harten te gaan… daar waar het begrijpen vandaan komt… dat zo velen van jullie zielen op Aarde het nu ‘Snappen’. Het is alsof wij in jullie kunnen ‘inpluggen’ terwijl je op zielenniveau leest, en dat laat zoveel meer gebeuren dan alleen het lezen van de woorden die we brengen. Dit werd voor ons niet ingecalculeerd en toch is het inderdaad een prettig ondernemen en het helpt bij de uitwisseling die zo prachtig in progressie toeneemt. De LIEFDE die door jullie allemaal wordt gepresenteerd naar ons… terwijl jullie LICHTER worden… heeft zo’n effect betreffende de versnelling van plannen die in het verschiet liggen.
Bloss: Nou dat is goed nieuws. Om me heen… mensen die ik ken… er schijnen werkelijk prachtige dingen te zijn die voor hen op hun plek vallen. Dat maakt me heel gelukkig… is dat omdat er een Hogere vibratie is die dat ‘doet’?
Fed.v.L: Het is een combinatie van ‘alles’ dat op zijn juiste plek zit. Voor degenen die het leven een briesje vinden. Het is een mengsel van wat zij hebben uitgezet om te bereiken… wat samensmelt met de Hoger energieën… en dat laat het GEVOEL plaatsvinden van opwinding en vreugde om het spel in te komen. En natuurlijk hoe meer dit resoneert en blijft resoneren... hoe meer… meer van het zelfde zal doorgaan binnen te komen, als iemand zich zelf verbindt met ALLES dat gepast VOELT op hun plek… terwijl we dichterbij de Hogere verwachtingen komen van de gedachte… die natuurlijk de werkelijkheid er van wordt.
Mogen we een specifiek ding uitleggen dat we constateren als iets dat de veren van veel mensen in de war brengt?
Bloss: Eh.. nee, dank je!... …..NATUURLIJK, dat mag je!!!
Fed.v.L: Er zijn mensen die willen doorgaan om in zaken te graven die angst scheppen. Ze gaan door met zoeken in jullie netwerk om meer en meer uit te vinden over iets dat niet van Goddelijke Natuur is. Deze schijnbare onschadelijke “studie” heeft verreikende consequenties. Want zien jullie dat niet? Zoals we eerder zeiden… jullie geven angst voedsel.
Stel je even voor dat computers niet waren uitgevonden. Dat er geen enkele manier was voor iemand om als die aan een kant verbazende… en toch verwoestende dingen aan de andere kant… die mogelijkheden die wel of niet kunnen plaats vinden aan het eind van jullie jaar 2012. Stel je voor dat niemand deze dingen kende. En dat ze in plaats daarvan zich bewust waren van… door op een Waarachtige wijze te leven wat hun hart vereerde… dat het was dat de GEVOELENS in hen… GEVOELENS van goed en opgetild zijn en nog het allerbelangrijkste: van LIEFDE die toenam toen de tijd verstreek. Ze herkenden de verschillen in zichzelf en het effect dat ze hadden op anderen. Ze merkten dat ook anderen een aura om zich heen schenen te hebben… een Lichtheid rondom hen die er eerder niet was.
En al die ‘opmerkingen’ lieten de GEVOELENS van het goede toenemen….
en zo ging het verder.
Ze waren zich niet bewust van vibraties die doorkwamen van elders. Ze waren zich niet bewust van sterke planetaire verbindingen en veranderingsgetijden. Ze wisten alleen wat er in en om hen heen was. En… dat VOELDE geweldig…
..en zo ging dat verder.
Ze waren niet in staat om de vibraties die aangeboden werden omlaag te brengen, omdat ze hun denken niet hadden gevuld met scenario’s van het een of ander. Veel scenario’s die elkaar tegenspraken… zodat men aan het einde niets wist van alles dat er kon zijn… alleen ‘gekke angst’ voor veel mogelijkheden die het denken bewolkten en het voor de geest roepen van zorgen van of men wel of niet de planeet verlaat of er wel of niet blijft… Of iemand ondergronds gaat of de hemelen in… Of er ooit een planeet overblijft na alle vertelde verhalen die de wereld tot uitsterven kon opblazen etc..!!
Zien jullie wat wij zeggen, lieve vrienden? We vragen jullie eens te meer om te herkennen…. wat
het belang is om IN LIEFDE TE BLIJVEN…
Het belang van IN LIEFDE TE ZIJN… ALTIJD.
Hoe meer het belang hiervan wordt begrepen, hoe makkelijker het zal worden om jullie wereld te bevrijden van dat wat er niet langer meer dient. Dat wat ontworpen is om verwijderd te worden… omdat niemand er langer aandacht aan besteedt en daarom, zal het weg schrompelen… door gebrek aan een voedselbron.
LEEF IEDER MOMENT VAN JULLIE DAGEN OM DE LIEFDE TE ZIJN DIE JULLIE ZIJN.
LAAT DE ANGST LOS DIE JULIE IN ZIJN HOL VERLOKT HEEFT… EN STOP VANAF DIT MOMENT… OM DIE JE NOG EEN MOMENT JE AF TE LATEN LEIDEN. ALS JE ANGST VOEDT ZAL DIE GROEIEN. ALS JE HET LAAT AFSTERVEN… KAN HIJ NIET MEER OPKOMEN.
Wat gaan jullie kiezen, lieve zielen? We hebben hier vaak over gesproken en toch… het schijnt dat er een noodzaak is in veel mensen om het ergste uit te zoeken dat zou kunnen gebeuren en om op die negativiteit voort te drijven. Niet omdat ze duistere zielen zijn doen ze dat, maar omdat ze het makkelijker vinden om in vrees te leven. Hoe kan dat nu? Wij begrijpen dit niet… toch WETEN we dat er veel STRIJDERS VAN LICHT zijn die het pad leiden. Ze laten de anderen de alternatieve weg zien van ZIJN… en geven een voorbeeld van hoe makkelijk dat kan zijn.
BEVRIJD ZE! WEES WEES WEES LIEFDE
Als je woorden van negatieve aard gesproken hoort worden…. Leg dan beleefd uit dat het alleen muziek voor je oren is waar je naar wilt luisteren in deze dagen. Laat je gedachten, laat je uitdrukking van die gedachten… jullie een gloed van Licht bezorgen die anderen toestaat om warmte in hun ziel te VOELEN.
BLIJF IN JULLIE WAARHEID! Op deze wijze zul je het pad verLichten voor iedereen die vergeten hebben hoe ze dat moeten doen. Toch kost het maar een glimp van herkenning van de ziel en iemands WAARHEID zal jullie vrij maken.
Wees geen vreemden voor jezelf en wat je bent. Toch, moge je de weg lopen die je ziel het WETEN laat VOELEN dat zij WERKELIJK op weg naar huis is.
Wij zijn in grote dank voor iedereen die verbonden energieën met ons hebben en we zijn WERKELIJK in grote vreugde omdat we NU zeker WETEN dat onze inspanningen om te helpen… gecombineerd met jullie inspanningen om jullie zelf en de planeet op te tillen, alle verschil uitmaken in de wereld!
In LIEFDE verlaten we jullie.
Bloss: In LIEFDE… dank ik jullie namens ons allen.

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar