Followers

i decree

donderdag 5 mei 2011

5 mei 2011


Blossom  met de Galactische Federatie van Licht   op 5 mei 2011
Transl  winny
winnyd@stralendetoekomst.nl

Blossom: Goede morgen voor jullie. Toen ik me afstemde zag ik heel duidelijk een Gouden Kelk. Ik herinnerde me dat White Cloud lang geleden opperde dat we iedere morgen voordat we opstaan… een Gouden Vloeistof uit een Gouden Kelk moesten visualiseren te drinken en dat zou onze dag enorm waardevoller maken. Treurig genoeg, net als bij zoveel dingen, ging die suggestie direct mijn hoofd uit, en toch WEET ik dat ik er door jullie aan herinnerd wordt en ik geef deze suggestie verder aan degenen die dit willen doen en het daarom heilzaam vinden. Dit was jullie plan toch, niet?

Federatie van Licht: Ja, inderdaad. Mogen we toch ook voorstellen om dit te doen op een dieper niveau in jezelf. Want als iemand bedenkt dit te drinken, is het voor de ziel om het Licht te VOELEN dat je WEZEN binnenkomt als je dat doet. Als je dit begrijpt op een Hoger niveau van jezelf dan maakt dit alle verschil in de wereld.

Bloss: Nou, net als alle dingen, kunnen we het alleen maar doen. Dank jullie. Ik moet zeggen… mijn hoofd gonst van energie nu, dus ik kijk heel erg uit naar ons gesprek.

Fed.v.L: Wij ook. Er zijn dingen waar je naar moet luisteren die onbeduidend schijnen te zijn maar toch vanuit onze positie, is dat helemaal niet zo.

Bloss: Zoals?

Fed.v.L: Zoals de empathie vanuit je hart naar dingen om je heen brengen.… gebeurtenissen die jullie wereld schokken en die jullie wereld MOETEN schokken… want door diep in de WAARHEID van jezelf te duiken… zal jullie oude kennis je leiden naar de correcte manier waarmee je met die omhoog komende zaken, moet omgaan. Het begint allemaal voor jullie ogen te gebeuren. Die veranderingen die nu politiek, financieel en vanuit het milieu gebeuren, komen NU zodat jullie die zien. En wij zeggen dat in de komende dagen dringende zaken van wereld integriteit aan de oppervlakte zullen komen en worden blootgelegd. Op die manier zal veel ontwrichting van het denken voor velen gebeuren die zich niet bewust zijn van de situatie vanuit hun WARE perspectief. Voor degenen die zichzelf bewust lieten zijn van wereldse zaken met een ‘perspectief van buiten de wereld’, zullen deze evenementen niet als verrassing komen. Toch voor velen… zullen hun systemen schokgolven krijgen van ongeloof en dit zal zorgen voor een behoorlijke chaos voor de niet-ingewijden. En hier komen jullie erbij… onze gehele grondkrachten die zo ijverig.. en al zo lang… het trekken van hun hart hebben gevolgd en zaken hebben onderzocht die van het grootste belang waren voor het opstijgen van de planeet en hun deel erin. 

Ja, we hebben vaak gezegd tegen degenen die verloren leken en die niet wisten wat van hen nodig is... we zeiden…  wees geduldig, want die tijd komt er aan.

NOU HIER IS IE!

Wacht gewoon even af en zie hoe jullie ijver voor deze zaak beloond zal worden vanuit de plek in je ziel die je zal BEVESTIGEN dat het pad dat je gevolgd hebt, dat was waarvan je WIST dat dat WAARHEID was. 

Bereid jullie WEZEN voor zoals we je gevraagd hebben. Want ‘druk’ zal de staat van de dag zijn… en toch zal vervulling jullie beroeren om verder te strijden. Wees ook voorbereid om op te staan tegen vijandigheid en verzet. Denk eraan dat velen die in slaap zijn gebleven, ‘hun kluts kwijt raken’ (zonder grond zullen voelen) door wat er zich zal ontvouwen,. Het zal enkele zielen heel veel tijd kosten om in staat te zijn die ‘knop om te draaien’ in hun opvattingen.

ZIELEN VAN AARDE. ZIELEN VAN GROOT LICHT. Laat je schoenen glimmen! (of: sta vanaf de grond in je licht) Verzamel al het gerei om je heen, alle instrumenten die je gewonnen hebt in deze hele leerperiode en houd ze bij de hand. Want die zullen jullie goed kunnen gebruiken.

Kunnen jullie het niet VOELEN? Kun je in je hart aanvaarden dat dit GEVOEL er is vanwege het feit waarover we gesproken hebben… dat waar jullie op gewacht hebben staat nu op jullie drempel? Het is zo dichtbij. Wij zijn zo dichtbij. Het is net alsof alles op zijn plaats staat, boven en beneden… en gewoon op de rand van onze stoelen staat te wachten op het sein ‘daar gaan we’. 

BOVEN ALLES…  DOOR ALLES HEEN… ALTIJD… BLIJF IN JE LICHT. 

Jullie hebben niet tot zover gereisd om te vergeten waarom je hier kwam. Waarom jullie op tijd op deze planeet kwamen.

WAT NU VOOR JULLIE LIGT ZAL JULLIE BEKRONENDE GLORIE ZIJN.

JULLIE ZIELEN SPREKEN NU TEGEN JULLIE IN DEZE MINUUT EN LATEN JULLIE WETEN DAT HET BEGINT.

We vragen je nu om even te stoppen bij deze reading en om vier diepe ademhalingen te doen en als je dat doet, om jezelf te zien als die STRIJDER  VAN LICHT DIE ZIJN ZWAARD OMHOOG NAAR DE HEMELEN HOUDT!  En om je voor te stellen dat vele duizenden van jullie dat zelfde doen. VOEL DE KRACHT DIE JULLIE SAMEN ZIJN ALS EEN. ER IS NIETS MEER DAT OP JULLIE WEG STAAT. JULLIE ZIJN LIEFDE.

Bloss: Wat mij betreft, toen ik dit deed voelde ik zo’n passie in me opkomen en ook tranen. IK VIND HET HEERLIJK als ik gevuld ben met het WETEN dat dit echt is. Dit is geen wishful denken meer voor een wereld die soms zo verstoken is van LIEFDE. Dit is feitelijk aan het gebeuren.

WIJ ZIJN DEGENEN DIE ONSZELF STAAN TE REDDEN.

Er zijn NU zo velen van ons. We erkennen het… we kunnen VOELEN… WIE WE ZIJN. Het is zo opwindend…en het lijkt me nu heel juist om te zeggen:  DANK JULLIE guys om ons te laten zien hoe we naar binnen kunnen reiken en onszelf konden vinden. IK WEET dat JULLIE en WHITE CLOUD me over het pad hebben gevoerd dat me zoveel vreugde en begrip heeft gebracht. Jullie woorden van wijsheid hebben me een Nieuwe Weg van ZIJN getoond en om die wijsheid in de praktijk te brengen heeft me een kant van mezelf laten zien die me trots laat VOELEN deel van dit alles te zijn. IK WEET dat ik voor velen spreek, wat dit betreft. En ECHT voor mij…  dit heeft mijn leven in een leven veranderd waarvan ik voel dat het waard is geleefd te worden. Al zolang bestond ik alleen. Struikelend ging ik mijn pad af… en ik realiseer me dat zo velen nog steeds ‘achter blijven’. Jullie hebben een grote hoeveelheid zielen laten wakker worden en op hun beurt zijn ze nu in staat om te helpen bij het ontwaken van zo vele anderen. Ik schat dat jullie WETEN wat voor goeie taak jullie gedaan hebben??

Fed.v.L: Wij danken jou voor je vriendelijke woorden en toch zeggen we dat alle eer naar jullie uit moet gaan… de zielen van Aarde die de moeilijke taak hadden om barrières af te breken tussen energieën die standvastig hun grond vast hielden en star de gang naar het nieuwe tegenhielden. Jullie waren het, ieder van jullie die door marcheerden toen niets nog zin leek te hebben. Als twijfels alles overschaduwden wat jullie een tijd bestudeerd hadden… en dat iemand zich niet alleen zijn/haar eigen kennis/weten afvroeg, maar ook de essentie  van wie ze waren en wat zij WISTEN wat WAARHEID is. 

En toch… jullie hebben het gedaan. .. IN LIEFDE… WANT DOOR LIEFDE… gingen jullie verder,  WETEND dat waar je hart je aan herinnerde, het enige was dat je nodig had om aan getrouw te blijven. En door dat te doen… zou je niet zeggen, oh geliefde vrienden en familie… dat er NU TOTAAL GEEN TWIJFEL  meer is in je op dit kritieke ogenblik…  dat jullie werkelijk STRIJDERS ZIJN VAN HET GODDELIJKSTE LICHT? 

Bloss:  YEP. BEN IK.  IK SNAP HET!!!!

Fed.v.L: WEET dat er niet alleen een bataljon troepen op de grond zijn, maar ook is er een groot legioen die bondgenoten dienen die niet op Aarde wonen die met jullie zijn om jullie te helpen het tot een goed einde te brengen. Als we zeggen groot, bedoelen we GROOT. Wat jullie je voorstellen van wat een van onze grote vloten zou zijn… verdriedubbel dat! En dat is dan nog maar een sectie! Er is geen manier voor ons mogelijk om jullie te beschrijven wat er allemaal bij betrokken is bij deze metamorfose. Toch, al kan het niet worden beschreven… we vragen jullie om deze WAARHEID te KENNEN/WETEN.

Bloss: Het is nog geen uur geweest vandaag, maar toch VOEL ik dat jullie volgende woorden zullen zijn: ‘genoeg gezegd’. 

Fed.v.L: Genoeg gezegd voor vandaag behalve jullie allemaal nog te vragen om onze LIEFDE te VOELEN. We vragen jullie te WETEN dat we als EEN bij jullie zijn in alles dat aan jullie wordt onthuld. WE HOUDEN VAN JULLIE. WE DANKEN JULLIE. JULLIE LICHT SCHITTERT ZO HELDER. WIJ ZIJN ER ZO BLIJ MEE. 

Bloss: Dito! In LIEFDE en Dank. xxx
Original and translations of the Galactic Messages available on
0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar