Followers

i decree

zondag 14 november 2010

14 November 2010


We vragen boven ALLES, bij ALLES dat gaat komen… dat jullie WETEN DAT JE LIEFDE BENT.

Jullie zijn de glorificatie van LIEFDE. Het is LIEFDE die jullie er triomfantelijk doorheen leidt, want er is NIETS dat dit overtreft.

Er is NIETS dat dit kan verslaan. LIEFDE zal jullie naar je nieuwe plaats voeren. Als jullie dit WETEN in de kern van je WEZEN, dan is dit inderdaad een tijd om door te marcheren. Een tijd om te ZIJN waarvoor je kwam. LIEFDE!

WEET DIT. LIEFDE is het antwoord op iedere vraag die je maar kunt bedenken. Want LIEFDE zit in alles.

Niets zou er/kan er bestaan als er geen LIEFDE was. Want Liefde is ALLES wat er is en ALLES wat er ooit zal zijn.


Blossom met de Galactische Federatie van Licht

14 november 2010

Blossom: Goedemorgen voor jullie. De laatste tijd heb ik mijn positie met jullie staan te bekijken, de rol ik die speel, en waar ik in alles sta en waarom??? Anderen lijken politieke, economische enz informatie door te channelen en jullie zullen waarschijnlijk erkennen dat het voor mij japanse geometrische gegevens lijken te zijn die je aan een peuter probeert te downloaden, dus begrijp ik waarom we hier niet mee omgaan… toch vroeg ik me af… Echt, als jullie doorkomen om ons wijsheid te bieden over onszelf en hoe eenvoudig het is om Liefde te ZIJN, wat kan ik dan nog meer zeggen? Als we het nu niet begrijpen zullen we het dan ooit wel begrijpen? Ik voel dat we nu zo veel weten en er zeker van moeten zijn dat we dat ZIJN, … LIEFDE, bedoel ik.

Feder.van Licht: Is dat waardoor je ons wilt schrappen, lieve dame?

Blossom: Nee, helemaal niet.

F.v.L: Waar wilde je dan over spreken?

Bl: Dat is het net. Er moeten miljoen dingen zijn waar we van kunnen afweten, en toch, waar moeten we beginnen? Terwijl we weten dat we eerder spraken over het toestaan dat jullie kennis brengen waarvan JULLIE voelen wat het meest gepast is voor ons..

F.v.L: En dit hebben we dan ook tot nu gedaan. Wij zullen er niet voor kiezen om ‘het schip te verlaten’, zo dicht bij de kust. We hebben goed samen gereisd en onze kaarten vertellen ons dat we veel voor elkaar hebben gekregen binnen onze assistentieplannen. Wat heb JIJ nodig Blossom?

Bl: Ah! Dat is het net! Ik weet het echt niet! Ik wil nou niet specifiek onze communicatie stoppen, helemaal niet, maar ik VOEL misschien dat we onze koers of zoiets moeten veranderen. Waar gaan we naar toe met al dit gepraat?

F.v.L: Naar Huis.

Bl: Toch lijken we daar zo ver van af te zijn… nou misschien, zo dichtbij en toch veraf… ik kan natuurlijk alleen over mezelf praten.

F.v.L: En daarom vragen we je wat JIJ wilt?

Bl: OK. Iets tastbaars. Iets dat ons helemaal optilt. Iets dat zegt: “Ok grond personeel… we hebben jullie niet verlaten.’ We WETEN dat jullie dat niet hebben gedaan. We WETEN al zoveel dingen nu. Toch zijn velen van ons gefrustreerd. We DOEN ons best om in onze Waarheid te blijven. We SPELEN ons spel hier beneden, maar we willen zograag een of andere vorm van EEN DUIDELIJK ‘HALLO MENSEN’ van jullie. Ik denk niet dat jullie met al je technologie niet in staat zijn om iets te bedenken dat zou verbazen, iets dat niet afgedaan wordt als een weerballon. Ik weet dat jullie iets spectaculairs kunnen doen zonder alarm te maken, en toch de wereld laten zien wat er in het vat zit en als jullie dat doen zou dat niet alleen onze zielen optillen, maar het zou de vibratie van de planeet een heel punt op de Richter schaal doen optillen, nietwaar? Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs jullie toestel aan de hemelen te zijn, maar wel zeker een spectaculair schouwspel van iets dat buiten deze wereld mogelijk is… iets voor ons om ..’oooh’… en ‘aaahh’ te doen?

F.v.L: Liefste Blossom, je mist het punt hier.

Bl: Duidelijk! In jullie wijsheid… gooi het er tegen aan… recht tussen m’n ogen!

F.v.L: Ten eerste bereiden we jullie van planeet Aarde voor op wat er gaat gebeuren. Als iemand niet klaar is voor de komende dagen dan zou het zijn dat zoveel planning zou gaan mislukken. Het is noodzakelijk dat alles precies in positie is op exact het juiste ‘keerpunt’. En het gaat om dit ‘keerpunt’ wat je mist. We vragen van je, jullie die gekozen hebben om te zijn waar je bent… om standvastig te blijven in je Waarheid.

Bl: Dat doen we, het is gewoon zo wat voor jullie een minuut lijkt te zijn, misschien een maand of een jaar zelfs voor ons is en daarom hebben we momenten waarin we voelen alsof we nergens snel komen.

F.v.L: En toch is jullie progressie immens. Velen van jullie hebben jezelf voortgedreven met waarvan je voelde dat je geen kracht voor had. Jullie ZIJN op schema. Jullie ZIJN op schema. Hoor je deze woorden? Erken je ze? Want als je die niet erkent, als je ze ziet als woorden zonder betekenis, dan zou het geen punt meer zijn dat we doorgingen.

Bl: Ja, ik hoor ze. Ik VOEL ze. Ik WEET dat ze Waar zijn in het Goddelijke plan. Toch hebben we die al zolang gehoord en zelfs dan kunnen we zeggen: “Oh, goed… alles is ticketyboe’… het schijnt voor velen nog een worsteling te zijn die nooit ophoudt.

Laten we mijn houding even veranderen, ja!!???... OK

Hallo, mijn vrienden, ♫ ‘Oh what a beautiful morning. ♫ . Oh what a beautiful day’ ♫ Goed. We doen het zo goed hier beneden, het is prachtig hoe we onze rol zo goed spelen en zo snel vooruitgaan. We herkennen allemaal de veranderingen die zich afspelen en alhoewel een beetje ongemakkelijk soms, we herkennen ze voor wat ze zijn, en we doen ons best om bovenin te blijven. Hoe gaat het met jullie? Welke woorden van wijsheid willen jullie meedelen?

F.v.L: Het gaat ons altijd buitengewoon goed. We hebben geen twijfels over de positie van wat er plaats vindt en daarom staat er niks in onze weg. We kozen ervoor om met jou, Blossom, te ‘chatten’ om zodoende hoop te sprenkelen tussen jullie mensen. We bieden jullie opheffing aan want dat is onze keus om dat te doen. We willen geen zaken met je bespreken die van politieke/economische aard zijn omdat dit onze wens niet is. Dat is inderdaad, zoals gezegd, de positie van anderen en we hebben ieder een deel in het grote plan te vervullen.

Bl: Dus wat staat er vandaag op het menu als discussie?

F.v.L: Onderscheiding.

Bl: OK Maar hebben we daar al niet over gesproken?

F.v.L: Inderdaad. En toch zijn we ons bewust dat niet iedereen dat acht. Het is noodzakelijk om naar je hart te luisteren, VOEL het tegen je spreken…. Zegt het je..’WAARHEID’ of ‘ONWAARHEID’?
Doe dit bij alle zaken, ALLE zaken. Want in deze dagen terwijl het duister vertrekt, is er steeds de mogelijkheid dat wat schijnbaar aan de massa’s wordt voorgesteld als Waarheid ... dat dit meer dan waarschijnlijk een onWaarheid is. Veel dat in je komende dagen zal gebeuren, en we spreken van ‘voor de deur staand’, zal aan degenen die aan de macht zijn, worden toevertrouwd om ‘Licht te laten schijnen’ op bepaalde zaken. Maar als jullie niet MET JE HART LUISTEREN, zullen jullie allermeest zeker op een dwaalspoor worden gebracht en misleid. Het gaat om degenen die begrijpen wat er achter de schermen omhoog komt dat in kracht moet blijven en posities moet aannemen van autoriteit. Waarheid is Waarheid. Dat kan niet worden vermomd. En toch zeggen we tegen jullie dat als je de vertoning van verhalen herkent die staat te gebeuren, je onmiddellijk zult WETEN dat de tijd waarover we hebben gesproken, er is.

Bl: En toch, vermommen niet zo velen de Waarheid.

F.v.L: En toch, werkt dat? Waarheid is Waarheid is Waarheid is Waarheid. Maar er wordt veel werk verzet om te proberen om iets te laten lijken op wat het niet is… dit kan niet verborgen worden voor het feit van WAT IS. Deze woorden zullen meer betekenis hebben voor jullie als dat, waar we over spreken, plaats vindt.

Bl: En toch, met alle respect, waarom moeten jullie praten over wat ook, dat zo is? waarom zijn jullie niet in staat om naar buiten te komen met… wat ook .. het is? Zeg gewoon: “In de dagen die komen, gaat dit en dat gebeuren.”

Bl: We antwoorden daarop met ‘We hebben zeer sterke redenen hebben om dat niet te doen’. Zijn niet de best gemaakte plannen weggevallen in het verleden door juist dit te doen?

Bl: Mmmm! Je hebt hier een punt. Dat punt mis ik niet!

F.v.L: Wees waakzaam, lieve mensen. Veel veranderingen gaan gebeuren (in jullie tijd) zeer spoedig. En als er eenmaal aankondigingen gaan komen van een soort dat jullie met grote verrassing neemt, zullen er verdelingen komen. Er zal beroering en verwarring komen op grote schaal, omdat dat wat verteld wordt, zal worden opgepakt en aan de wolven gevoerd.

Bl: Sorry, wat bedoel je daar precies mee?

F.v.L: Er zullen versies van de Waarheid worden aangekondigd. Daarom spreken we zoals we spreken. ‘Neem niet alles op’ als Waarheid waar jullie naartoe geleid worden om te geloven dat het Waarheid IS…. want dat is het niet. Het zullen er versies van zijn. In jullie wereld is er een echt artikel en dan hebben jullie ‘veel kopieën’ van dat artikel, vermomd als het echte en toch zal er iets/ergens, in/over dat artikel zijn dat zal onthullen wat het Werkelijk is… bedrog… en toch kan het zo echt schijnen aan het begin. Wees Waakzaam! Alles waar jullie voor zijn voorbereid, al die keren dat jullie je onnuttig voelden en zo langzaam vooruit gingen zal spoedig aan jullie bewijzen dat die werkelijk zeer waardevol waren. Want het zal spoedig zijn dat jullie je onderscheiding in praktijk MOETEN gaan brengen tot aan het maximum van je vermogen. Zie je nu waarom we weer willen spreken over deze zaak van ‘Onderscheiding’?

Bl: Ja, doe ik. En ik accepteer wat je zei, want toen je me die woorden gaf voelde ik nogal de dringendheid ervan. En ook interessant omdat ik voelde dat we misschien aan het praten waren op een politiek’ niveau, terwijl we in het begin vandaag zeiden dat we dat niet doen.

F.v.L: En toch voelen we dat het nodig is om ons geval mee te delen bij die specifieke zaak die komt. Het zal niet een zaak zijn die ongemerkt zal gebeuren, dat is zeker. Het zal niet zo zijn, dat als je het nieuws die dag niet ziet, dat je dit zult missen, want het zal wereldwijd worden verspreid en het zal HET ONDERWERP zijn van gesprek, overal.

Bl: Ik neem aan (en ik weet dat iemand dat nooit moet doen) dat jullie praten over ‘onthullingen’?

F.v.L: Toch zullen velen ‘aannemen’ dat het op een bepaalde manier gebeurt en wij zeggen dat het op een verrassende manier zal zijn, de wijze waarop het wordt gebracht. En daarom zeggen we tegen jullie om ‘te luisteren naar jullie Waarheid’. Want om met de Waarheid te beginnen, die zal niet worden gepresenteerd op de manier die gunstig is voor het geheel.

Bl: Oh dear!! En zal dat uiteindelijk worden gecorrigeerd?

F.v.L: Dat zal afhangen van hoe velen kiezen om IN HUN WAARHEID TE ZIJN. Zonder twijfel is het meest gunstige dat het makkelijk kan worden gecorrigeerd. Het is niet zo dat dit niet kan. MAAR DE WAARHEID IS… DE WAARHEID. En daarom zullen velen van jullie in je eigen begrijpen komen. Een tijd waarop je zult WETEN wat je bedoeling is op een manier waar je om hebt gesmacht. Er zal een mengsel van gebeurtenissen zijn die op de ene tijd plaats vinden.

Bl: Een grote smeltpot!

F.v.L: En daarbinnen moet iedereen voor zichzelf de Waarheid van hun hart ontdekken. Er zullen velen, velen zijn die aanboord springen om op een manier te dienen waarvan ze nooit hadden gedacht dat ze dat zouden kunnen. Jullie worden opgeroepen om je mede leiders te dienen naar HET LICHT. Het grondwerk is voltooid… de training is over… Jullie lieten jezelf om een reden tot zover komen. Het allerbeste moet nog komen.

We vragen boven ALLES, bij ALLES dat gaat komen… dat jullie WETEN DAT JE LIEFDE BENT. Jullie zijn de glorificatie van LIEFDE. Het is LIEFDE die jullie er triomfantelijk doorheen leidt, want er is NIETS dat dit overtreft. Er is NIETS dat dit kan verslaan. LIEFDE zal jullie naar je nieuwe plaats voeren. Als jullie dit WETEN in de kern van je WEZEN, dan is dit inderdaad een tijd om door te marcheren. Een tijd om te ZIJN waarvoor je kwam. LIEFDE! WEET DIT. LIEFDE is het antwoord op iedere vraag die je maar kunt bedenken. Want LIEFDE zit in alles. Niets zou er/kan er bestaan als er geen LIEFDE was. Want Liefde is ALLES wat er is en ALLES wat er ooit zal zijn.

Bl: Mmm! Dat was waard om naar te luisteren, terwijl ik op een bepaald moment de missie van vandaag wilde onderbreken. Wat een andere herkenning en verandering van houding kan veroorzaken. Ik spreek je spoedig weer, als ik mag? In Liefde en dank.


Federation of Light by Blossom Goodchild

http://folinjapan.blogspot.com/ - JAPANESE

http://flinfrench.blogspot.com/ -FRANÇAIS

http://flingerman.blogspot.com - DEUTSCH

http://folinchina.blogspot.com/ - CHINESE

http://flinspanish.blogspot.com - SPANISH

http://flindutch.blogspot.com – DUTCH

http://federationlight.blogspot.com – PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

www.galacticchannelings.com1 reacties:

  1. Zie ook mijn artikel over de geschiedenis van het channelen:
    http://zilvervis.wordpress.com/2010/11/14/channelling-in-historisch-perspectief/

    BeantwoordenVerwijderen

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar