Followers

i decree

zondag 21 november 2010

21 November 2010

Blossom met de Federatie van Licht

21 november 2010

Blossom: Hiya. Ik ben het. Ik voelde in me een afstemming. Heb je ons, oh zo krachtige stervelingen, iets te bieden?

Federatie van Licht: We hebben onze Liefde en onze wijsheid. We hebben altijd onze Liefde om aan jullie te geven. Geen enkele omstandigheid kan dit veranderen. We zijn er van, bestaan eruit. Jullie zijn ervan, bestaan er uit. Dus, hoe zouden we dat niet kunnen doen? We aanvaarden, terwijl we nu meer van jullie manieren begrijpen, dat er soms problemen zijn met jullie begrijpen hiervan. Soms leerden we te weten dat jullie zielen zich zo erg alleen voelen. Dit is werkelijk een onbekende status voor ons. Wij, zoals WIJ zijn… en dat is ook wie JULLIE echt zijn, ieder van jullie… KENNEN dit GEVOEL niet. Wij WETEN dat we EEN zijn met elkaar. EEN met ALLE dingen. En daarom, hoe kan er dan zo’n gevoel zijn in jullie? Behalve dan doordat jullie niet volledig begrepen hebben dat JULLIE deel zijn van het geheel. Deel van ALLES!

Bl: Nou, ik zelf ben me bewust dat we deel zijn van alles. Als EEN. IK WEET dit.
Ik aanvaard dit, en toch, in alle eerlijkheid, voel ik me nog heel vaak alleen. Ik ben gezegend dat ik een prachtige ondersteunende familie en vriendschappen om me heen heb, toch kan ik zo vaak eenzaamheid sterk voelen. Ik verbind me en VOEL een vredige ruimte als ik mediteer, maar terwijl ik omga met het dagelijkse ‘gedoe’, is er nog steeds een verlangen in mijn ziel. Ik denk aan LIEFDE ZIJN. IK WEET dat dit het antwoord is op hoe we door deze aangrijpende tijd komen, ik vraag me af of jullie ons enkele ‘tips’ kunnen geven hoe DE HELE TIJD… IN DIE EENHEID ‘TE ZIJN’.

Fed.v.L: En toch, zien jullie het niet? JULLIE ZIJN ERIN… DE HELE TIJD.. jullie kunnen er niet NIET IN ZITTEN. Want jullie bestaan ERUIT.

Bl: Dus, hoe kunnen we dit met een vollediger capaciteit erkennen? Anders dan de hele dag te zitten mediteren, wat gewoon niet is uit te voeren.

Fed.v.L: Door het te aanvaarden door het TE WETEN.

Bl: Ik aanvaard het en ik WEET HET, toch zit ik niet de hele tijd op die plek van volle LIEFDE en vrede. Helemaal niet. Hoe nemen we de volgende stap? Hoe kunnen we op die plek ZIJN?

Fed.v.L: Door je Ware Zelf te ZIJN. Laat ons je wat vragen. Dit is niet nieuw voor je, voor niemand van jullie. Hoe ver zijn jullie gekomen op jullie manier? Jullie geaardheid? Jullie begrijpen? Jullie acceptatie? Jullie trouw aan jezelf? Hoe ver zijn jullie gekomen in je gedachten over mogelijkheden die eens ver verwijderd lagen van de realiteit waar je in kon leven? Denk hier eens over na, lieve mensen. Kijk naar hoe ver… in zo’n duidelijk korte periode van jullie tijd… jullie zijn omhoog gegaan in en jullie zijn samengesmolten met Hogere energieën en hierbij is/heeft deze onmiskenbare transitie plaatsgehad zonder dat jullie dat werkelijk merkten.

Bl: Nou, ik kan niet zeggen dat ik het niet precies gemerkt heb! Maar ja, als je dat zo neerzet, dan hebben we allemaal binnen onszelf al ver gereisd.

Fed.v.L: En als jullie dagen meer ‘gekruid’ worden zul je doorgaan om hetzelfde te doen, maar op een sneller tempo dan nu. En daarom zal jullie begrip van ALLE dingen zich verdiepen en deze diepere LIEFDE dat is jullie bedoeling om te ZIJN, dat zal worden toegestaan om zichzelf door jullie heen uit te drukken. Het is al van jullie, het is VAN jullie, IN jullie. WEET ook, dat moet je achten, dat WIJ … waar WIJ zijn.. dat is een totaal andere vibratie dan dat van het Aarde niveau. Daarom, deze Liefde ZIJN.. is alles dat er is. Als je in staat was om ons in onze omgeving te bezoeken zou je zo ook ZIJN, zonder gedachten om het te PROBEREN te ZIJN. Omdat je het gewoon zou ZIJN. De energie frequentie bestaat ERUIT.

Bl: Gaan jullie me dan niet even een nachtje uitnodigen? Het zou onbeleefd zijn dat niet te doen.

Fed.v.L: We glimlachen bij je woorden. Want een ‘sleep over’ of ‘een nachtje’ is veel accurater dan je je misschien realiseert. Zoals velen van jullie WETEN, verlaat je de dichtheid van de Aardevibratie als je slaapt en jullie ziel wordt vanzelf dat waarvan je zegt waar je naar verlangt om te worden.

Bl: Geef dan even de slaappillen door, als je wilt? Ik maak maar een grapje met je. IK WEET dat we hier zijn om onze bestemming te vervullen. Nou, eigenlijk de bestemming van het menselijke ras! En als ik het zo neerzet, lijkt het nogal groots en belangrijk. En zo is het!!

Fed.v.L: En jullie doen het allemaal zo goed. Het feit van de materie is dat het NU is waarop ALLES TOT HET LICHT KOMT, dat jullie in staat zijn om te begrijpen WAAROM jullie hier zijn. Dit is het belang: dat jullie kennis naar de voorgrond van ‘wie jullie zijn’ gebracht wordt. DIT is de tijd NU, dat jullie het deel herkennen waarvoor je hier kwam om te spelen.

JULLIE KENNEN DIT! JULLIE KUNNEN DIT VOELEN!

Dit omhoogkomen in je ZIJN. Deze beroering in jullie ziel, ben je gewoon zelf, is jullie Waarheid, die je vertelt over deze tijd. Deze tijd waar je op hebt gewacht, zo lang al. Die is hier. Jullie herkennen dit feit, en toch laten jullie je ziel gevuld worden met verwarring. ALS je luistert naar je Wezen, ALS je leert begrijpen wat je ziel je luid en duidelijk vertelt, dan ben je in staat om verder te reizen met een volledig begrijpen van wat je hier kwam doen om tot stand te brengen.

Bl: Het is zo dat ik WEET wat je zegt en bij veel dingen in deze dagen, ben ik in staat om instinctief te weten wat er met me resoneert en wat dat niet doet. Mijn vraag, als ik mag, is… hett zijn duidelijk dingen die de ‘lagere energieën’ van deze planeet voor ons in petto hebben om ons te bedriegen, dat die niet resoneren met ons die in het Licht leven, toch kunnen we niet zeggen dat ze onwaar zijn, omdat het nogal duidelijk is dat bepaalde projecten onderweg zijn voor deze lagere energieën om te proberen in controle te blijven. Dus, zien jullie wat ik vraag? Het is een Waarheid, ook al resoneert dit niet met waar mijn Zijn zich bevindt, dus alhoewel we weten ons te richten op Licht, wat deze ‘grapjassen’ van plan zijn, dat kan niet worden genegeerd. En met de technologie die ze hebben, als zij besluiten om ons te bedriegen door ons dingen in de lucht te laten zien die niet van jullie zijn, maar daar wel op lijken… zal ons hart, zullen onze zielen… dan in staat zijn te WETEN dat we worden bedrogen?

Fed.v.L: We zeggen dit tegen ieder die deze bezorgdheid heeft. Het technologische gereedschap dat heden op jullie aardeplan bestaat, of dat nu ten goede of ten slechte wordt gebruikt, kan niet worden vergeleken met de technologie die bestaat ‘buiten’ jullie planeet Aarde. Het zou een vergelijking zijn zoals je speelgoed vergelijkt met het bestaande. Met alle respect, denk je dat wij ons niet bewust zijn van de plannen van degenen die hun weg kwijt zijn, waar ze aan werken? Liefste dame, we onderschatten niet je intelligentie, helemaal niet, maar mogen we tot het maximum waartoe we in staat zijn, benadrukken dat er zaken plaats vinden die ver, ver buiten het begrip zijn van het grootste deel van degenen die zelfs maar ‘iets weten’ op jullie plan.

Bl: Ja, dat kan ik accepteren. En nogal eerlijk, ben ik daar gelukkig niet bij betrokken. Ik heb al een genoeg moeilijke tijd om alles proberen te begrijpen wat onder mijn aandacht wordt gebracht. Ja, ik moet dit nog vragen, als jullie technologie zo is als jullie zeggen, en ik twijfel daar niet over of over jullie, kun je misschien nog een keer aan me uitleggen waarom het niet mogelijk was voor jullie om de actie (van de ‘lagere energieën’.w.) te stoppen die zou hebben plaatsgevonden als jullie een van je moederschepen zouden hebben onthuld op 14 oktober 2008? Wat zouden de lagere energieën hebben gehad wat jullie niet in staat waren om op te sporen en dat konden stoppen.

Fed.v.L: Leven!

Bl: Betekent wat?

Fed.v.L: Het meest kostbare van alles op jullie planeet is het LEVEN zelf. Het meest kostbare overal is het Leven zelf. Hiermee konden we niet onderhandelen of een compromis over sluiten. Zoals we eerder zeiden, als wij ons hadden laten zien zoals we beloofden en dat regelden, zou het leven op een allergrootst denkbare schaal van jullie planeet worden verwijderd, en dit konden we niet riskeren.

Bl: Maar als jullie technologie hebben ver buiten die van de aarde, hoe zou er dan een risico zijn geweest? Dat is iets wat ik niet snap.

Fed.v.L: Omdat, ook al hebben we technologie ver buiten dat van jullie aardeplan, dat dit niet betekent dat we in staat zijn om in alle/elke zaak tussenbeide te komen. Want er is vrijheid van keuze. Er werd besloten in die tijd, dat het ‘t beste was om de missie te onderbreken, en dat liever dan de verreikende consequentie te hebben als we waren doorgegaan.

Bl: Okay, maar als het niet aan jullie was om tussenbeide te komen op die manier, hoe kan dat dan anders zijn als er ‘valse vertoningen’ zijn aan de hemelen?

Fed.v.L: Omdat dit niet het grote verlies aan menselijk leven zou betekenen dat gebeurd zou zijn rond de oktober gebeurtenis die we je vroegen om aan te kondigen. Mogen we veel van jullie denken en harten op je gemak stellen?

Bl: Ja, alsjeblieft. Omdat het, zoals je weet, allemaal soms een beetje te veel wordt voor ons aardlingen!

Fed.v.L: Alles gaat buitengewoon goed en volgens plan. Denken jullie dat toen het ‘Ascentie’ plan begon, dat wij misschien niet de problemen beseften die daar omheen zaten? Denken jullie dat we misschien het feit niet zagen dat er ‘lagere energieën’ die dat zouden betwisten? Denken jullie ook maar een moment serieus, lieve mensen, dat dit specifieke aspect misschien aan onze aandacht was ontsnapt?

Bl: Als jullie dat zo zeggen…. Natuurlijk niet!

Fed.v.L: Wat zou jullie anders vrede van denken geven, nietwaar? Wij zijn ons bewust van die zogenaamde ‘macht’ die denkt dat zij jullie Aarde beheersen? Toch is het een illusie. Als jullie hersenen of je denken dit een werkelijkheid laten worden, dan is er maar weinig dat wij kunnen doen.

Toch… JULLIE WETEN dat… JULLIE … DE MACHT ZIJN.
JULLIE ZIJN DE GROOTSTE MACHT. ALS EENMAAL GENOEG VAN JULLIE DAT DENKEN… DAN IS ER ALLEEN MAAR DE NIEUWE DAGERAAD DIE ZAL OPRIJZEN. AL HET ANDERE dat niet VAN LICHT is, zal wegvallen. DE TIJD DIE ER NU IS VOOR JULLIE, WERD GEPROFETEERD.
DIT ZAL ZIJN.

Denken jullie dat we enkele zeer belangrijke onderwerpen hadden gemist omdat we ons niet concentreerden? Wordt wakker liefste zielen voor wat jullie in je hart WETEN dat de Waarheid is.

JULLIE ZIJN LICHT. WEET DAT. JULLIE BRENGEN JEZELF EN JULLIE PLANEET NAAR EEN HELDERDER LICHT. EEN KONINKRIJK VAN LIEFDE WAAR IS ALLES DAT EENMAAL IN JE GEDACHTEN EEN SPROOKJE WAS ...DIT ALLES ZAL JULLIE DAGELIJKSE DROOM ZIJN. Want jullie dromen van vandaag zijn de beginselen van jullie toekomst. Jullie van de aarde scheppen de NIEUWE WERELD waar jullie VAN ZIJN (UIT BESTAAN).

Als de grote bazen niet dachten dat jullie daartoe in staat waren, laten we dat even categorisch stellen, zou je niet een van hen zijn die op jullie Aardeplan was om dit te scheppen. WEET DIT als een feit. WEET dat als WAARHEID. Dus met alle Liefde zeggen we tegen jullie… voer je spel op met het weten wie jullie zijn! Als jullie dit niet helemaal WETEN, hoe kunnen jullie dat dan helemaal Zijn?

Voordat we vandaag vertrekken, willen we jullie onze bemoediging bieden, onze eer, onze vreugde, ons respect en meest van alles onze Liefde. IN ALLES… VOOR ALLEN… wat JULLIE ZIJN en DOEN.

Bl: Zoals altijd spreek ik voor velen als ik zeg ‘ditto’ back at ya! (dito terug aan jullie!) Dank jullie HEEL veel voor het deel dat JULLIE spelen. We zijn zeer erkentelijk. In Liefde en dank!


Federation of Light by Blossom Goodchild

http://folinjapan.blogspot.com/ - JAPANESE

http://flinfrench.blogspot.com/ -FRANÇAIS

http://flingerman.blogspot.com - DEUTSCH

http://folinchina.blogspot.com/ - CHINESE

http://flinspanish.blogspot.com - SPANISH

http://flindutch.blogspot.com – DUTCH

http://federationlight.blogspot.com – PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

www.galacticchannelings.com

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar