Followers

i decree

zondag 4 juli 2010

Blossom met de Federatie van Licht 4 juli 2010Want zoals je WEET.. het gezegde gaat… als de leerling klaar is, zal de leraar komen.Blossom met de Federatie van Licht 4 juli 2010

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )Blossom: Een goede morgen voor jullie. Ik vraag me af of ik het onderwerp van onze laatste communicatie kan openen over “activering”? Veel mensen ervoeren wat heftigs, vele anderen niet en merkten toch later dat ze aura’s konden zien of een bepaalde verandering van binnen voelen, velen beleefden helemaal niks ook al zeiden ze een aantal keren: laat het maar gebeuren. Kunnen jullie uitleggen waarom sommigen wel en anderen niks voelden?

Fed. Vn Licht: Ja, we voelen dat dit passend is. Want we zijn er ons bewust van dat sommigen zich geslagen voelden omdat er geen resultaat kwam waardoor een soort van teleurstelling omhoog rees. Maar we vragen jullie te WETEN als wij zeggen dat als de inspanningen gemaakt zijn om die opdracht tot activering uit te voeren… DAT DIT ZAL ZIJN GEBEURD.

Bl: Dat is goed om te horen en toch hoe kan het dan dat sommigen het wel en anderen het niet voelden?

F. o. L. Door noodzakelijke aanpassingen voor iemands energieveld en door het trillingsniveau waarin ze waren op dat specifieke moment. Niet… we benadrukken dit, NIET door het niveau waarin ze de hele tijd zijn, als we dat zo kunnen uitdrukken. Er zijn velen die verwachten dat de Aarde ging bewegen… en vanwege die verwachting.. overstemde dat het feitelijke fenomeen en zoals je wilt “maskeerde” dat wat feitelijk plaats vond. Toch gaan we door te zeggen dat het gebeuren in iedereen HEEFT plaats gehad. Misschien zouden we kunnen zeggen dat enkelen een ‘timer’ hebben gekregen en degenen die het niet direct voelden zullen ZONDER TWIJFEL het moment WETEN waarop hun specifieke ‘timer afgaat’. Er kunnen ook voor sommigen… ‘activerings-triggers’ zijn die op de juiste tijd plaats vinden voor iedereen.

Bl: Dank je. Hebben jullie nog iets bij dit onderwerp te voegen voordat we verder gaan?

F.o.L: Ja. We willen nog iets opmerken over de oprechte intenties van velen om jullie wereld naar een Hoger rijk te brengen. Het activeringsproces achtte haar eigen-belang en velen meer dan jullie je realiseren gingen over naar hun innerlijke stem en volgden haar oproep. Zie je, lieve mensen? Zie je hoe het Goddelijke Plan samenkomt? Het gebeurt NU. Je hoeft alleen maar te gaan zitten en in de stilte van jullie zelf te VOELEN OM haar WAARHEID te KENNEN.

Bl: Dank je. Ik WEET dat ik dit eerder vroeg maar er zijn heel veel speculaties over wat er gaat gebeuren betreffende de uitstroom van Golf olie. Zo veel mensen leven in angst… begrijpelijk. Vinden jullie het juist om meer te zeggen over deze voortdurende ramp, om misschien de angsten van velen te verlichten? Als jullie VOELEN dat je alles gezegd hebt wat moest gezegd worden, dan accepteer ik dat natuurlijk ook.

Fed.o.L. JULLIE WERELD IS AAN HET EINDE VAN ZIJN CYCLUS. JULLIE VREDESTICHTERS WORDEN STERKER… IN VREDE… EN ER ZAL GEWETEN WORDEN DAT DE WAARHEID … VAN WAT IS… NIET LANGER MEER KAN WORDEN VERBORGEN. Decennia al leren velen van zaken die zij eerst alleen maar konden opvatten als wijsmaken. Wij zeggen, vanuit de HOOGSTE PLEK VAN AUTORITEIT… HEEL SPOEDIG…. Zal LICHT TUSSEN JULLIE komen dat niet kan worden bedekt of uit het zicht verborgen worden. * (zie onderaan) Een onthulling zoals jullie weten die wordt uitgesproken… ZAL plaatsvinden op een schaal waarvan we in het verleden hebben gesproken. Velen WETEN dit in hun hart. Velen VOELEN dit in je hart en bij tijden zijn we ons bewust van het smachten…. van het verlangen…. dat dit zal gaan gebeuren. Het is spoedig bij jullie.

Bl: Ik heb er een hekel aan om je te onderbreken, met alle respect… maar zoals we dat al eerder zeiden… Dat woord ‘spoedig’ slaat nergens op voor ons hier beneden. Jullie versie van ‘spoedig’ is nogal anders dan dat van ons hier beneden. Jullie ‘spoedig’ kan enkele jaren betekenen… en voor ons… dat is LICHTJAREN VERWEG… in termen van verwachting!!! ‘Spoedig’ betekent voor ons in de volgende paar dagen of maanden… dus om eerlijk te zijn… Kunnen we dat woord nu verwijderen… want voor ons aardlingen …. is dat zeer misleidend.

F.o.L: We aanvaarden je voorstel en we glimlachen als we opnieuw Licht van hart zeggen… oh… gij van klein geloof. (ye of little faith)

Bl: En ik accepteer dat Licht-van hartig ook, want zoals je weet, ik en wie weet hoeveel duizenden precies WETEN meer dan geloven… toch zit het in ons ‘tijdsverschil’ die dit dilemma veroorzaakt.

F.o.L: Toch is er geen dilemma vanuit ons perspectief. Jullie kunnen alleen maar met menselijke ogen kijken…

Bl: En toch VOELEN wij niet met ons geesteshart? En door jullie lessen leren we boven alles naar onze GEVOELENS te luisteren.

F.o.L: En wat vertellen je gevoelens je?

Bl: Een gevoel!!!

F.o.L: Waarover?

Bl: Over jullie komst… over jullie die tevoorschijn komen op de manier jullie altijd vertelden dat je zou doen…. SPOEDIG!

F.o.L: En zoals je net zei, hebben we jullie niet geleerd en ben je niet trouw gebleven aan deze les van WETEN dat je GEVOELENS jullie WAARHEID is? Want die en alleen die (je gevoelens) kunnen je waarschuwen wat er is. Jullie denk-gedachten kunnen zich afvragen en uitwisselen met alle vormen van energie die ELK gegeven onderwerp kan vertroebelen, en toch … vraag aan je ziel, vraag je hart wat het GEVOEL is over WAT DAN OOK en dat zal je altijd de WAARHEID geven. Want harten kunnen niet… dat is niet zo ontworpen… je iets anders geven dan wat is… de WAARHEID.
Dus deze GEVOELENS die zo veel mensen hebben, is wat er op het punt staat te gebeuren.

Bl: Maar wij weten niet wat die GEVOELENS ons zeggen… we kunnen ze VOELEN, maar wat zeggen ze ons?

F.o.L: Laten we je die vraag stellen… Wat zeggen je gevoelens je?

Bl: Ehm… Gaan we nu niet in cirkeltjes rond? We begonnen dit stuk met te zeggen dat de GEVOELENS ons zeiden dat jullie ‘spoedig’ zouden komen.

F.o.L: Dank je. Zullen we nu op dit wieletje verdergaan of zullen we doorgaan.

Bl: Begrepen! Wat wil je verder nog bespreken?

F.oL: Besluiten.

Bl: Over?

F.o.L: Jullie toekomst. Het is zo belangrijk, meer dan jullie je realiseren, om in deze tijd heel precies te zijn over besluiten die jullie maken betreffende je alledaagse bestaan. Til je spirit op naar een plek van grote waarde. Hoeveel denk je, waardeer je wie jullie zijn en waarom jullie hier zijn? Het is nuttig dat jullie eindeloos je GEVOELENS betrekt bij het inzien van de positie waar jullie hier inzitten, juist nu. Want door dit te doen, zul je de activeringsaanduiding afstemmen op een steeds toenemender frequentie die aanvaarding en begrip vrijmaken terwijl je in die steeds toenemende frequentie binnengaat.

Bl: Daar kan ik iets van snappen. Zeg je nu dat hoe meer we het privilege waarderen om gekozen te zijn om hier te zijn, in deze wonderbaarlijke tijd, hoe meer de trillingen omhoog gaan en hoe meer we onszelf waarderen… en hoe meer we onszelf nog meer waarderen… enz.. Snap je het plaatje?

F.oL: Dat is precies wat we zeggen.

Bl: Oooh! Ik hoorde net de zin die je wilde neerzetten en dacht… “daar gaan we!!’ En dat zinnetje was????

F.o.L: Jullie wachten op jullie zelf.

Bl: En jullie wisten dat ik zou zeggen… maar geef even meer detail op een dieper niveau, als je wilt. Omdat ik die zin naar de gedachtegang meeneem waar velen op wachten “Het
Sterrenkind” dat komt en ons een helpende hand brengt bij al die rotzooi die we hier beneden gemaakt hebben… dus hoe werkt dat samen met je stelling ‘wachten op jullie zelf.’

F.o.L: Is het ooit bij je opgekomen dat dit ‘SterrenKind’ waarover je spreekt juist een HOGERE versie kan zijn van jullie zelf? Uiteindelijk ben je te weten gekomen dat jullie gewoon een kleiner aspect zijn van wie jullie zijn, jullie beleven een ‘speeltijd’ op deze planeet aarde.

Bl: Speeltijd!!!!!!!!!!!!????????????

F.o.L: Inderdaad…. dit was de bedoeling… dit was de oorspronkelijke opzet. Om te spelen… iets om te lachen om vreugde en pret te hebben… is het niet zo? DIT WAS ONZE BEDOELING VOOR JULLIE. En alhoewel het experiment niet uitwerkte op de manier die we hadden aangenomen… is het niettemin IN HET GROTE SCHEMA VAN DINGEN…. gewoon een klein experiment. We kunnen jou GEVOELENS VOELEN, Blossom terwijl je dit voor ons opschrijft. We beseffen dat om als mens NU op jullie planeet te zijn, het erop lijkt dat wij maar weinig snappen van wat dit eigenlijk met zich meebrengt om ‘leven op aarde’ in deze tijd te ervaren.

Bl: Want als jullie hier diep in zouden zitten… alle afschuwelijkheden en rampen en controle en misbruik van vrije keuzen… enz. schijnt het toch wel te VOELEN dat het meer is dan een klein experiment dat zich afspeelt… ik moet dit zeggen… sorry hoor… geklungel!!! Ik ben niet boos als ik dit zeg, hoor, helemaal niet, het is gewoon dat ik een soort van GEVOEL heb wat je wilt gaan zeggen… en ‘IK SNAP HET AL’ maar als jullie eigenlijk hier op aarde jullie deel spelen dan VOELT het allemaal zo belangrijk wat wij doen.

F.o.L: EN DAT IS ZO. Maar begrijp wel door je innerlijke WETEN dat jullie een rol spelen. Jullie dragen je bestemde wil uit om deze kleine, kleine planeet, genaamd Aarde op te heffen. DIT IS VAN GROOT BELANG IN HET SCHEMA van dingen, en toch, als jullie in staat waren om de grootte van de eeuwigheid te bevatten, die natuurlijk niet te bevatten is, zou je ook tot de realisatie komen dat dit ‘GEBEUREN’ louter een klein aspect is als je de VOORALTIJDHEID overweegt. Iedere stap die gemaakt is langs het eeuwige pad van LIEFDE is eenvoudig een happening. Leven… alle leven… alle LIEFDE is eenvoudig het ervaren van een happening.

We kunnen ook je behoefte VOELEN om terug te keren naar de zaak van ‘wachten op jullie zelf’.

Bl: Ja, je zei, of IK VOEL, dat je liet doorschemeren dat degenen die in schepen in de lucht (aan de hemel) komen… een Hogere versie zijn van onszelf?

F.o.L: Dat is correct. En nu je dat weet, zie je nu het belang en de noodzaak dat jullie vibratie een graad krijgt die hiermee kan omgaan?

Bl: Nou ja, zo’n beetje. Ik vraag me af dat als we niet klaar waren om deze informatie te accepteren en te ontvangen, als ik dan uiteindelijk een Hoger aspect van mezelf ontmoet… deze mens .. zou omvallen van verbazing, en als we dat allemaal deden, dan zou er maar weinig van terecht komen. Ik ben WERKELIJK een beetje verloren nu hier… Dus, jullie zeggen dat we een Hoger aspect van onszelf gaan ontmoeten… Wat? Wij allemaal? Ieder van ons? Daar komt wat groots, ik kreeg net de strekking binnen van wat jullie eigenlijk willen zeggen. DIT IS ALLEMAAL ZO ENORM GROOT!!

F.o.L: Laten we dit even langzaam oppakken als we zeggen… denk over het idee na dat een groep zielen op jullie planeet aarde… een grote groep… samen … een SterrenWezen vormen.

Bl: Te gek!! Dus wat jullie zeggen is… VOEL IK… denk ik… dat degenen waar we ons zeer sterk mee verbonden voelen… zij die waarvan we zeggen waar we een diepe zielsverbinding mee hebben, als wij samen gekneed worden, we één ziel worden in de rijken van de sterrenmensen.

F.o.L: Dat is correct.

Bl: Dat gooit me van mijn sokken. Holy Moley en nog een andere uitdrukking!!!

F.o.L: En om nog een stap verder te gaan…

Bl: Steady Neddy, want ik val van m’n stokje!!

F.o.L: Gebruik dat zelfde scenario en pas deze happening aan bij het geval van de bezoekers die eraan staan te komen… dat zij het Hoger aspect van zichzelf ontmoeten, zodat menig “sterrenkind” die bij een zielengroep hoorde, dan EEN Hoger Wezen werd… en zo voort, en zo voort. Als je dit bij elkaar optelt, helpt het je misschien om het concept te begrijpen van EEN WORDEN.

Bl: Ja, dat doet het. White Cloud (een van haar gidsen. winny) sprak over een metafoor wat dit betreft, ik dacht eraan hoe Liefde in veel stukjes werd gebroken enz, dat is te lang om daar nu verder over te gaan, en ook al had ik dat begrepen, ik had er nooit naar gekeken vanuit het gezichtspunt van mensen. Ja, niet op de manier die jullie net beschreven. Het is zo vreemd om mijn hoofd daar omheen te krijgen… dus wat gebeurt er dan… als zeg maar… mijn zielengroep… zichzelf tegenkomt… wat beschreven is als een Sterren Wezen?

F.o.L: Dit, liefste onderzoekster, moeten we voor een andere keer laten. Op de een of andere manier moeten we dit bespreken met de Hiërarchie of het wel of niet correct is om zulke zaken te onthullen. Want zoals je WEET.. het gezegde gaat… als de leerling klaar is, zal de leraar komen.

Bl: En ik weet, gewoon, omdat ik het gewoon ben te WETEN, wanneer er een sessie voorbij is, dat de bel net is gegaan en het is tijd om naar buiten te gaan om te spelen. Zoals Alice in Wonderland eens zei ‘…’bijzonderder en bijzonderder!!!!!’ Mmm, veel om over te denken vandaag. Dank jullie om vandaag zoveel met ons te delen. Gedeeltelijk het plan dat ik ken en toch is het niet verplicht. Zoals voor ieder van ons die meer en meer wakker wordt in het Licht, delen we onze kennis omdat we dat willen, niet omdat we dat moeten. OK… ik veronderstel dat ik er goed over na moet denken WIE IK ben. Van wie ik een deel ben nu op dit aardeplan, die niet gewoon een vriend of deel van mijn familie is, maar feitelijk MIJ is!! HEER MAUD. En wat jullie vandaag met ons besproken hebben is gewoon een gangbaar stukje cake… Ik kan me gewoon niet voorstellen wat het ijs op de top zal bevatten! Tot aan de volgende keer, jullie hersenen wegblazers… veel Liefde Licht en dank!!
PHEW!!!!!

* Blossom: Omdat ik wat doorlas voor een spelling enz..kreeg ik het volgende stuk, en ZONDER REDEN… of voor elke reden, ik veranderde mijn pagina op mijn site en de volgende channeling kwam naar voren. Dus is voel dat ik jullie moet brengen naar de lezing die je opnieuw moet lezen… na een paar jaren lijkt het!! Heel vreemd… Echt ik las het gewoon, ik raakte niks aan en het kwam helemaal vanzelf op… (of niet)!

http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BGchannellings_page2.htm (around end of August 2008 )

Dit is het stuk: Blossom: sorry… een beetje laat om te werken vandaag!! Ik was bezig met jullie P.A.!!! (Press Association…? Winny) de Radio werd afgeblazen. Dat is goed. ‘Alles is zoals het moet zijn…’ Ik heb het gevoel dat het beter zou zijn als het wordt herboekt. Ik moet zeggen ik slaakte een zucht van verlichting toen ik dat hoorde! Ik begon al te zeggen “Ik weet het… lafaard’… maar gezien alles denk ik niet dat ik een lafaard ben!! Iemand anders?

Fed. O.L: Er komen problemen aan…..

Bl: Neem me niet kwalijk… wil ik dat echt horen?

F.o.L: Heb je niet eerder problemen beleefd Blossom? En we kunnen vrolijk zeggen dat je er tussen kwam voordat we onze zin konden afmaken….

Bl: Oeps sorry!

Fed.o.L: In feite spraken we niet regelrecht tegen jou. We spraken tot degenen die moed hebben en deze woorden lezen terwijl ze in hun hart de beproevingen kennen die misschien aan jullie ras worden gepresenteerd als de komst van ons schip aan jullie hemelen dichterbij komt. Toch vragen we jullie… OM NIET BANG TE ZIJN. Jullie hebben al genoeg vrees op je planeet nietwaar? Ons doel is om die te doen afnemen en niet om die te vergroten. Daarom hebben we jou nodig om je zielen uit te zoeken voor jouw WAARHEID. Want werkelijk als je die vindt weet je dat VREES onnodig is. Jij zelf Blossom hebt veel angst gekend in je wezen door het effect dat onze boodschap je bracht door de plotselinge verandering van je dagelijkse leven. Jij zelf moest een weg vinden om er doorheen te raken en om daar glimlachend uit te komen. En terwijl je doorgaat vind je kracht en werkelijke vreugde die je verrast, niet?

Bl: Zo nu en dan! Dat hangt er van af waar ik mezelf toesta om er echt bij te blijven. Het leert me in ieder geval om in het nu te leven want geen een kan voorzien wat jullie verschijning zal brengen aan mensen in de wereld en hoe dingen zullen gaan veranderen. Jullie moeten toegeven, dit is groter dan dat de Koningin (Queen van Engeland) effe over komt voor een bezoekje (met alle respect Uwe Majesteit!) (winny: Blossom woont in Australië) En natuurlijk vragen we ons allemaal af of onze dagelijkse leventjes zullen ophouden en nog duizend andere vragen die jullie zoektocht oproept.

Fed.o.L: We accepteren volledig jouw gedachten. We begrijpen de verwarring en toch, als je onze woorden volgt als WARE BRON, dan hebben we herhaaldelijk gezegd tegen je dat alles in orde zal zijn. JA. Er zal wel eerst een ontreddering zijn, op grote schaal, maar om die ervaring te neutraliseren zal er VREDE jullie planeet binnenkomen die nog niet teweeggebracht kon worden. Als jullie in die VREDE kunnen inademen zul je een begrip in je ziel voelen en zul je eenvoudig WETEN, dat HET IS BEGONNEN. Jullie vrees zal onmiddellijk aan de kant gaan, want er zal GEEN ONTKENNING ZIJN VAN DEZE WAARHEID dat we gekomen zijn om jullie te leiden op je pad naar huis. Hoe zullen jullie harten zingen, mijn strijders. Hoe zullen jullie stralen in het Licht van de tevredenheid van jullie hart. Zo lang hebben jullie als ras gewacht op je oproep. Zo lang hebben jullie geluisterd in de stilte en toch wisten jullie dat we jullie niet zouden verlaten en dat die dagen nooit ver weg waren. Want je kon dat voelen in je Wezen. Zoals zo velen het nu voelen. Je kunt ons eigenlijk ‘voelen’ in jullie energie stappen. Om je voor te bereiden. Om gewoon ‘hallo’ te zeggen. Terwijl we jullie voorbereiden, zo moet je jullie zelf voorbereiden. Zorgvuldig. Neem/vind de tijd in die toekomstige dagen om in de troost te zinken van de herinnering van je ziel. Jullie hebben lang gewacht op de tijden die gaan komen. Het is met enorme validity (? ..zegt Blossom) geldigheid dat wat wij aan je zullen presenteren van absolute overtuiging zal zijn voor de vragen die ieder van jullie heeft.

Bl: Bedankt daarvoor. Ik moet eerlijk zijn. Dat laatste stukje was wat moeilijk om doorheen te gaan en ik voel dat het steeds het beste is om dan te stoppen als ik dat voel, dus dat ik het niet moet PROBEREN… als je weet wat ik bedoel. Dus dank je voor deze informatie. Vandaag hebben we het emailboek uit gebracht. Dus toen jullie een hele tijd geleden zeiden dat het voordat het jaar om was, gedrukt zou zijn… en ik betwijfelde dat… Dat had ik niet moeten doen. Ik weet dat het nog niet in boekvorm is, en het heeft nog geen omslag! En … jullie wilden dat het genoemd werd ’foto’… natuurlijk was het door me heen gegaan dat de omslag een plaatje zou worden van ‘HET BEZOEK’! (Winny: Ja, en toen kwam die 14 oktober voorspelling van 2008. En dat was minder dan twee maanden later…. Dat ging echter niet door. Maar het zat er vlak bij. )

(Deze bladzijden wilde Blossom dat iedereen nog las.)


0

3.Sorry … a little late for work today!! Was busy being your P.A.!!! Radio got cancelled. That’s fine. ‘All is as’ etc. I have a feeling it will be more appropriate when it is rebooked. I have to say I breathed a sigh of relief when I heard! I was going to say ‘I know… coward’… but all things considered I don’t think I am!! Anyone about?

Challenges are ahead.

No offence… but do I really want to hear this ?

Have you not faced challenges before Blossom? And may we say with glee, you intervened before allowing us to finish our sentence …

Oops sorry!

We in fact were not speaking directly to you. We speak to those who are of courage and read these words knowing in their heart of the ordeals that may be presented to your race as the coming of our ship into your skies draws near. Yet we ask you … NOT TO BE AFRAID. You have enough fear upon your planet do you not? Our aim is to decrease it not to enhance it. That is why we need you to search your souls for your TRUTH. For indeed when you find it you will know that FEAR is unnecessary. You yourself Blossom have experienced great fear within your being from the effect that our message has brought to the sudden change of your everyday living. You yourself have had to find a way to move through it and come out smiling. And as you continue you are finding a strength and indeed a joy that is surprising you are you not?

Now and then! Depends on where I allow myself to go with it all really. It certainly is teaching me to live in the now for no-one can foresee what your appearance shall do to those in our world and how things will change. You have to admit, it’s a bit bigger than the Queen popping over for a visit (with all respect Your Majesty!) And of course we are all wondering if our daily lives will cease to be and a thousand other questions that your quest conjures up.

We fully accept your thoughts. We understand of the trepidation and yet, if you follow our words as a TRUE SOURCE, then we have repeatedly expressed to you that all shall be well. YES. There shall be initial upheaval on a large scale, but to counteract that experience there shall be a PEACE entering your planet that has not yet been able to be induced. If you allow yourself to breathe in that PEACE you shall feel an understanding in your soul and you shall simply KNOW that IT HAS BEGUN. Your fear will instantly subside, for there shall be NO DENYING OF THIS TRUTH that we have come to guide you on the pathway home. How your hearts will sing my warriors. How you shall shine in the Light of your hearts contentment. For so long have you as a race been awaiting your calling. For so long have you listened out into the silence and yet still you knew that we would not desert you and that these days were never far away. For you could feel it in your Being. As many of you feel it now. You can actually ‘feel’ us tapping into your energy. To prepare you. To just say ‘hello’. As we prepare you, so you must prepare your selves. Diligently. Take/find the time in these future days to sink into the comfort of the soul’s remembrance. You are, at these times of meditation being ‘fed’ the nutrients your soul requires for these times. You have long awaited these times that are coming. It is with enormous validity (?) that what we shall present to you shall be of absolute conviction to the answers that each one of you are asking.

Thanks for that. Got to be honest. That last bit was a little difficult to get through and I always feel it best to stop when it feels that way, so as not to have to TRY … if you know what I mean. So thank you for this information. We got the e-book out today. So when you said way back that it would be in print before the year was out and I doubted that … I shouldn’t have. I know it’s not in book form yet, but it doesn’t have a cover! And … you wanted it to be called ‘snapshot’… naturally it had s crossed my mind that the cover might be a picture of ‘THE VISIT’!

4.Whoa! What a ride this last month has been. And I have a feeling this is just the beginning! My mind is filled with a thousand things that I never knew of before I sent out your message. Many channellers world wide are confirming your announcement. Many have asked me to ask you questions. I feel more at home sticking to the way we have always worked and just TRUSTING in the fact that what you need to be known you shall make me aware of. I can feel your eagerness to begin … so lets!

Indeed there is excitement commencing in your world and MANY others. Blossom, we commend you for your bravery. Look how by being of this, we have been able to do our side in making sure that we are heard. And as you say … this is just the beginning. As days draw closer to our arrival, let it be known that there will be a tremor … a rumbling would be more apt. This is to be of no fear, but it is unavoidable.

Dear ones, who read these words. Understand this. From our hearts we wish that you be of PEACE on our arrival. This is essential. Do not succumb to the scare mongers of your world. We ask that you pay heed to the feeling within yourselves and KNOW that we are of THE LIGHT. For you shall be told otherwise. This is to deter.

We say CONGRATULATIONS to you souls of earth. For without your expectancy this ‘showing’ would not be possible. There is little time left now. We shall be there … as you say in your world … with bells on!

There are questions in my mind, such as the whereabouts etc, yet I know you have your reasons and therefore I shall abide by your knowledge in what is best for us as a race.

You are surprised as we are not flowing forth as you thought we may. Is this so?

Indeed … funnily enough though … I understand. I am keen to put up more postings as I am aware many wish for the next installment … And yet … I can feel that you intend to leave it as it is for now. I shall respect that. Although a tad frustrating. On the other hand, your silence is sending me a calmness of KNOWING and I don’t know what it is I am KNOWING, but I KNOW I KNOW! I shall try again when I feel it appropriate. Thank you my friends, for TRUSTING in ME. I feel all the support I have been shown has been encouraged by you … and it was much needed. I feel stronger about all this daily. When you’re ready then. In Love.


Federation of Light by Blossom Goodchild

http://folinjapan.blogspot.com/ - JAPANESE

http://flinfrench.blogspot.com/ -FRANÇAIS

http://flingerman.blogspot.com - DEUTSCH

http://folinchina.blogspot.com/ - CHINESE

http://flinspanish.blogspot.com - SPANISH

http://flindutch.blogspot.com – DUTCH

http://federationlight.blogspot.com – PORTUGUÊS

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar