Followers

i decree

maandag 12 juli 2010

BLOSSOM 12 JULI 2010 ONTHULLING NAAR DE WERELDBLOSSOM 12 JULI 2010 ONTHULLING NAAR DE WERELD(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )


Beste Allemaal,Ik wilde dat ik in staat was om nog meer onderscheidend te zijn bij mijn onderscheidingen!! Ik kreeg dit de vorige week binnen en tot nu toe voelde ik er niks bij.Maar nu sturen meer van mijn begeleiders dit door, dus ik buig nu in genade, vergeef mezelf dat ik een sufferd was en ik ondersteun dit volledig! Steve Beckow is de man die de volgende intense video maakte (en niet omdat ik er zelf in sta!!)http://sbeckow.wordpress.com/2010/05/24/somehow-ill-find-my-way-home/

Als jullie zijn werk niet kennen, hij is beslist een googletje waard! (maar dat zijn we ook allemaal!!) Steve is een belangrijk voorbeeld van hoe WIJ, het gewone/speciale volk van planeet Aarde DEGENEN zijn die ons uit de knoeiboel moeten halen.GOED GEDAAN STEVE. GOED GEDAAN ALLEMAAL !! Bloss.

Steve Beckow: “Ik begrijp uit de New York Times (1) dat ik de Wereld UFO Dag gemist heb van 2 juli 2010. Ik ben hevig teleurgesteld. Maar geen zorgen. Ik heb een remedie. Laten we nog weer een ander feestelijk gebeuren presenteren.Door het recht waarmee ik begiftigd ben als soeverein burger van Planeet Aarde (en dat zelfde recht hebben ook jullie gekregen), verklaar ik zondag 1 augustus 2010 tot de “Wereld Onthullings Dag (WD2)”.

Ik nodig elke burger van Aarde op die dag uit om op zijn of haar eigen beste manier uit te drukken onze galactische familie uit te nodigen, (2) die heden boven deze planeet zijn gesitueerd in ruimteschepen van diverse maten en vormen, uit andere tijden, ruimtes en dimensies, om hun aanwezigheid te onthullen.Als de galactische mensen op zondag 1 augustus niet antwoorden, verklaar ik, met dat zelfde recht waarmee ik begiftigd ben (en jullie ook verkregen) hierbij dat de eerste zondag van elke maand tot Wereld Onthullings Dag (World Disclosure Day) is totdat de galactische mensen verzekerd zijn van hun welkom hier en erin toestemmen zichzelf aan ons bekend te maken.Ik zeg dit terwijl ik het volgende begrijp:


(1) Dat de galactische mensen om deze planeet heen overstelpend vriendelijk en deugdzaam van karakter zijn en hier zijn om ons te helpen bij de planetaire transformatie die verwacht wordt aan het eind van de huidige periode of cyclus in december 2012.


(2) Dat de galactische mensen dienaren zijn van dezelfde God zoals wij dat ook zijn en geleid worden door hogere Raden met vriendelijk en deugdzaam karakter van wie de reden om hier te zijn is om de planeet te redden van de vernietiging waarheen zij snel fstevende in deze eeuw van nucleaire verwoesting en wereldoorlogen.


(3) Dat de tijd voor Aarde bereikt is om haar plaats in te nemen tussen de familie van beschavingen, met hun hulp en leiding, en onze isolatie te beëindigen tussen de mensen van andere planeten en sterren.

Bedenk ten slotte dat die gelegenheid alleen tot vreugde en viering is, laat me er aan toevoegen dat er ook een zeer nuchtere en serieuze kant aan zit en die is, in mijn opinie, dat de galactische mensen de technologie en de wil bezitten om de verschrikkelijke olieramp in de Golf van Mexico te stoppen en dat ze alleen wachten op een uitnodiging van ons om dat te doen.

Bij afwezigheid van een lange, achtergebleven uitnodiging vanuit onze regeringen, denk ik dat de galactische mensen wachten op spontane uitingen van welkom van de mensen van Planeet Aarde om tevoorschijn te komen en om te beginnen met het herstelwerk van deze wereld.


Ja, er zijn hier ooit negatieve sterrennaties geweest die een ongelukkige invloed hadden op de Aarde in periodes van onze geschiedenis door onderwerping en ontvoeringen.


(3) Maar ik begrijp dat deze buitenaardsen (extraterrestrials) verhinderd werden om bij de planeet te komen door ruimtecoalities zoals de Galactische Federatie, welke Aarde’s bewakers en begeleiders zijn. Deze negatieve ET’s (extra terrestrials) kunnen nu niet meer bij de planeet komen.

Het is nu tijd om de onwetendheid van ons over onze ruimtefamilie te beëindigen, van enige die onze voorvaderen zijn, enige uit onze toekomst en al onze ‘beste wensen’ brengers.

Ik zal andere artikelen op mijn website zetten (4) en, als dat is toegestaan, op OpEdNews (5) waarin ik uitweid over alle aspecten van de onthulling. Maar nu wil ik gewoon alleen deze uitnodiging aan jullie naar buiten brengen zodat jullie gaan uitdrukken, op de manier die jezelf denkt wat het beste welkom is aan onze galactische familie, en hen uit te nodigen de Aarde openlijk te benaderen en om zichzelf te laten zien.

Ik vraag jullie dringend om deze uitnodiging zo ver en wijd te laten circuleren tussen vrienden, relaties, collega’s en kennissen. Ik vraag jullie ook om petities, demonstraties, vredige marsen en andere feestelijke gebeurtenissen te organiseren om aan onze galactische familie ons welkom over te brengen.

Dit is onze uitnodiging – aan een nieuwe era in de wereldgeschiedenis en een nieuwe wereld.
Met alle liefde en licht,
Soeverein Burger van Planeet Aarde”

Heel veel dank. Liefde, Licht, Gelach en Gouden Stralen
van Blossom.


0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar