Followers

i decree

dinsdag 13 juli 2010

Juli 13, 2010Jullie ZULLEN ONS KENNEN zoals je droomt ons te kennen. Want jullie dromen zijn jullie toekomstige realiteit.

Wij omhelzen jullie… Onze familie in Licht.


BLOSSOM MET ONZE FAMILIE VAN LICHT, 13 JULI 2010

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )

Blossom: Hier ben ik weer!! Ik voelde net dat ik jullie moet laten weten dat ik een blog gepost heb die een van die mini channelings bleek te worden. (het gaat er toch niet om dat ik een nieuwsbrief heb en dat ik jullie niet informeer als er nieuws is!)

Het is begonnen. Kun je het voelen?

Herinner je dat we in deze tijd hier zijn omdat wij degenen zijn die vrijwilligers waren en werden gekozen. Dus velen vroegen dat en toch zijn WIJ DEGENEN die gekozen werden. Het beste is dan dat we een bepaald moment niet als vanzelfsprekend aannemen. Het beste is dan dat we onze innerlijke kracht oproepen omdat we Weten dat grote veranderingen gaan plaats vinden op onze planeet en het gaat er om dat we NU die strijders worden die we zijn. Het is tijd om onze kleuren te tonen en te handelen op de manier waarvan we weten dat het onze Waarheid is. En … binnen die WAARHEID kan er geen plaats zijn voor twijfel, geen ruimte zijn voor angsten. We weten op de hoogste niveaus van onszelf dat vrees en frustratie, wanhoop en onzekerheid alleen maar afschrikwekkende emoties zijn voor de taken die we hier kwamen uitvoeren. We hebben al zolang gewacht, we huilden tranen van ongeduld. We hebben onze hoofden in het zand van de tijd gestoken en stonden degenen toe die met hun eigen belangen van controle en macht ons sloegen met hun duisternis totdat we het Licht niet meer konden vinden aan het eind van de tunnel. En echt voelde het niet soms dat het Licht uit was gegaan?

HET IS NU AAN HET VERANDEREN. WE ZIJN AAN HET VERANDEREN. WE ZIJN ONSZELF AAN HET TRANSFORMEREN OM DIE VERANDERINGEN NAAR ONZE PLANEET DOOR TE VOEREN. HET PLAN WERKT. HET GEBEURT NU. DE TIJD IS DAAR.

Dus laat die patronen los die je hebben geketend en gebonden. Maak je ziel vrij en WEET dat het LICHT DAT JULLIE ZIJN zich aan het voorbereiden is om te gaan schijnen. Dit Licht van jullie, dit LICHT dat ieder van ons IS, is zich aan het bekrachtigen om klaar te zijn voor wat er voor ons ligt.

Dit gevoel in jullie hart. Dit antwoord op jullie Hogere oproep zegt je dat het is begonnen. Er is geen terugkeer meer. Het pad zal zichzelf presenteren als verraderlijk op de reis en toch hebben jullie ieder het gereedschap om het rotsachtige terrein te boven te komen. Jullie werden getraind als strijders en NU zijn jullie tot actie gekomen om jezelf en vele anderen naar de NIEUWE WERELD te brengen.

Zij die grote kracht hebben zullen de zwakken dragen als de rivieren onstuimig worden. Zij die MACHT hebben zullen alle kleinen bijstaan die niet begrijpen en hen verder voeren.

Wij hebben gesproken over verandering. Wij hebben jullie gevraagd om VERTROUWEN in onze woorden te hebben en jullie hebben met je hart geluisterd en nu zullen we… samen… hand in hand over De Brug lopen.

Roep ons als jullie hart huilt… we zullen je antwoorden en we voelen je verdriet, toch kunnen we je niet toestaan je in je eigen tranen te verdrinken. Om die reden slaan we acht op jullie roepen. Wij, die jullie familie zijn, voegen ons bij jullie in een gezegende vereniging en zeggen je dat de procedures op hun plek zijn, alhoewel onzichtbaar, en op het moment van glorie als we onze WAARHEID onthullen zodat iedereen dat ziet, dan zal iedereen WETEN. Iedereen zal zich herinneren waarom ze hier zijn en wat zij kwamen doen. Alle vragen zullen worden beantwoord en er zal een vastberadenheid en een herkenning zijn die alles te boven gaat wat zich tot nu toe heeft laten zien.


Sommigen van jullie hebben dromen over dit moment. Sommigen van jullie staan hun hart toe je beelden te laten zien van wat er zal gebeuren. Er kan geen ontkenning zijn in jullie harten als het LICHT je Wezen vult. Want dit door Liefde gevulde Licht zal je GEVOELENS onmiddellijk doen smelten naar een goddelijke staat.


Deze dag zal komen. Jullie WETEN hiervan. De dag zal gekenmerkt worden en die zal jullie wereld zoals jullie die vandaag kennen, veranderen.


Dus laat je angsten los over alles dat rondom je plaats vindt. Weet dat de GODDELIJKE vonk die in ieder is niet uit kan of zal gaan. Wij zijn hier om jullie bij te staan. Wij zijn hier om jullie er doorheen te helpen. Jullie ZULLEN ONS KENNEN zoals je droomt ons te kennen. Want jullie dromen zijn jullie toekomstige realiteit.


Wij omhelzen jullie… Onze familie in Licht.

.
9.30pm. Tues 13th July . 2010.
Golden Rays
Gouden Stralen.

Bloss xxx


Blossom Goodchild

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar