Followers

i decree

maandag 21 juni 2010

VERY IMPORTANT MESSAGE - JUNE 21, 2010Blossom met de Federatie van Licht op 21 juni 2010 (Zonnewende)


(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )


Blossom: Hallo mijn vrienden. Ik weet dat het vandaag een dag is waarop velen gaan mediteren en hun LICHT gaan brengen naar de wateren in de Golf (Mexico). Er is zo’n diep gevoel in me dat niet is uit te drukken door te weten dat dit veel groter is dan wij aannemen, ook al weten we hoe groot het al is. er is een profetie dat de zee zwart wordt… (winny: Hopi: “You will hear of the sea turning black, and many living things dying because of it”. Hopi Prophecy. Je zult horen dat de zee zwart wordt en dat vele levende dingen erdoor sterven.) en daarna is er de laatste voorspelling dat er schijven aan de hemel verschijnen. Hoe kunnen wij helpen op een manier die verondersteld wordt? Er zijn velen die Liefde en Licht sturen naar de situatie, maar zijn er genoeg van ons om deze verandering te maken? Is er meer dat we kunnen doen? Ik VOEL dat deze tijd zo belangrijk is.

Federatie van Licht: Zielen van planeet Aarde… neem onze oproep ter harte als we vragen om jullie glorie te laten schijnen vanuit de kern van je Wezen. Por de bron in jullie op… jullie WAARHEID in deze tijd… want werkelijk ieder van jullie heeft gewacht dat dit kwam… en nu is het hier. Sommeer vanuit je Hoogste Niveaus van


AL JULLIE WETEN. Laat de Hoogste energie van wie je WERKELIJK bent naar buiten gaan en wordt het Licht, dat in een vorm mag komen, die van dienst kan zijn.


JULLIE ZIJN HIER OM DEZE WERELD TE VERANDEREN. JULLIE ZIJN HIER OM DEZE SITUATIE TE VERANDEREN.


En toch moet het zijn dat jullie ‘WETEN’ dat dit het is waarom jullie hier zijn. Half geloven…. of half hopen zal het probleem niet corrigeren. En toch zeggen we jullie… het resultaat van dat wat zo somber schijnt in deze tijd is niet wat men ooit zou herkennen in de mogelijkheden.


WE DRINGEN BIJ JULLIE AAN TE WETEN dat door je kracht te sturen in de energie die om jullie planeet heen is… door haar te zenden niet alleen naar de buitenkant maar naar de innerlijke diepten van haar positie dat erkend wordt wat er bewerkstelligd kan worden. Ook al weten jullie niet wat het resultaat zal zijn in je menselijkheid, je Hoogste zelf WEET HET WEL. en zal overeenkomstig handelen… als je VERTROUWT op jezelf. Als jullie WETEN dat NU de tijd daar is.


Velen van jullie hebben gewacht om je orders te krijgen… wel, nu komen ze… en dit is er een van… Dit is ALLES er van.


DENK ER AAN WIE JE BENT… EN DOOR DAT TE DOEN ZUL JE ALLES ACTIVEREN DAT SLAPEND HEEFT LIGGEN WACHTEN OP DIT MOMENT.


Wij kunnen voor jullie je systemen niet activeren… jullie moeten dat zelf doen.


Bl: Kun je zeggen hoe alsjeblieft?


Door te vragen… door je wezen te laten WETEN dat jullie, het aspect van jullie dat NU hier is op Aarde ‘KLAAR IS OM TE ONTVANGEN’. Jullie Hoger zelf kan en zal het systeem in jullie niet ter plekke activeren totdat jullie het signaal zelf geven dat je klaar bent. Het is tegen onze principes om tussenbeide te komen in dit proces want het moet de keuze zijn van het individu.


Bl: Als we dat gevraagd hebben… wat kunnen we verwachten?


Inwijding. Een welkom thuis. Een verandering in jullie vibratie die merkbaar zal zijn voor jullie en degenen waarmee je in contact komt. Jullie zullen langzaam bij het voorbijgaan van de dagen je innerlijke kracht merken. Jullie zullen al je verwachtingen te boven gaan van wie je bent met alles dat je bent.


DE TIJD IS NU. DE TIJD IS HIER. ER KAN GEEN UITSTEL MEER ZIJN.


WORDT WIE JE ZELF BENT.


WEES! BEN! DIEN! ACTIVEER.


We willen je nu vragen om te stoppen met verder lezen en je ogen te sluiten en drie diepe ademhalingen te doen. We bedoelen dat niet alleen voor jou Blossom om dat nu te doen… maar voor iedereen die deze woorden leest om te stoppen en dat op dit moment te doen. Terwijl je dat doet stel je dan het witste, helderste Licht voor dat door je kruinchakra binnenkomt en zich van binnen en om je heen zich uitbreidt. Laat dit vanuit je binnenste om je heen gaan… door jou, naar búiten jou gaat, je aura in en zit er even in met twee volgende diepe ademhalingen. We vragen jullie om dit nu te doen…. Terwijl je de woorden herhaalt: ‘ACTIVEER ACTIVEER ACTIVEER’. Jullie zullen weten als het gedaan is en als je klaar bent om je ogen open te doen om verder te lezen. Jullie zullen het gewoon weten als je ‘je systeem hebt geactiveerd’.


Bl: Nu, ik lijk niet op te kunnen houden met puffen… en ik breng grote zuchten naar buiten. Dat was ENORM voor mij. Ik ben zo opgewonden hoe het ook voor alle anderen zal zijn. Ik haalde diep de adem in en zoog het Licht op en opeens gebeurde het… het raakte me… mijn lichaam begon te huiveren alsof het een elektrische schok kreeg… Ik kon echt het moment van ACTIVERING VOELEN. Ik bleef even in die ruimte totdat de energie was gesetteld en opende toen mijn ogen. Veruit… Dit VOELT gewoon erg GROOTS!!!!!!!!!


En nu willen we tegen jullie allemaal zeggen om weer je ogen te sluiten en om een tijdje dat juist voor jullie VOELT… te danken en dankbaarheid te geven aan de IK BEN die jullie zijn. En terwijl jullie dit weten naar buiten brengen… STUUR HET NAAR JE PLANEET… OM HAAR OP TE HEFFEN… Om haar jullie eenheid te laten VOELEN met ALLES DAT IS…. OP DIT MOMENT VAN HET NU.


Bl: Oh my! Ik wil een beleefde expressie! Want aan degenen die dit lezen wil ik vertellen wat me gebeurde op het moment van het nu. Ik sloot mijn ogen en begon te zeggen dank je, en ik barstte onmiddellijk in tranen uit. En ik snikte en snikte alsof ik zo erg veel verdriet had. Toen dat gedaan was merkte ik dat ik kalm was en dat ik steeds weer zei:… ‘WE ZIJN EEN. WE ZIJN EEN’. En toen kreeg ik een prachtig visioen van een paar handen die MOEDER AARDE vasthielden en het woord : ‘WELKOM” kwam in me op. Ik hoop dus, nou, ik denk feitelijk dat ik WEET dat ieder van jullie je eigen ‘ACITIVERING’ meemaakt, terwijl die healing plaats vindt.


Dus, nu, waar waren we gebleven?


We waren bij het deel waarbij we ons herverbinden met jullie op een andere frequentie. Met JULLIE ALLEMAAL. Het was niet bekend aan jou Blossom, maar dit moment werd gepland. Op de kaart gezet, zoals je zou zeggen.


Bl: Ja, ik had ook geen channeling noodzakelijk gepland vandaag, maar ik voelde wel degelijk het wenken van jullie dat sterker en sterker werd. Nu weet ik waarom! Dank jullie zeer.


We voelen dat het belangrijk is dat zo veel mogelijk mensen deze specifieke communicatie krijgen te lezen. Want dit ‘ACTIVERINGS’ EFFECT zal een intens resultaat hebben bij wat er staat te gebeuren.


Bl: En dat zal zijn?


Zoals we zeiden… het staat te gebeuren. Als we dat zouden zeggen… zou het net zo’n teleurstelling zijn te weten wat je verjaarscadeautje is vóórdat je het uitpakte.


Bl: Dit is nou een deel van wat ik in me voel, niet? Ik denk dat jullie me hoorden zeggen tegen je toen ik iets over de Golf hoorde… waar gaat het over? Wat is dit gevoel in me dat ik niet anders onder woorden kon brengen dan ‘iets gaat ten onder’.


Inderdaad. Dit is wat het GEVOEL is. Want hebben we ieder van jullie niet gevraagd om je uit te drukken via je GEVOELENS. Om te luisteren naar je GEVOELENS want die zijn jullie WAARHEID. En dit VOELEN wat jullie VOELEN is nou juist dat. Een diepe kennis van iets dat je al wist voordat je kwam. En door zijn grote effect dat dit ZIEN GELOVEN IS zal hebben….


Bl: GULP!!!!!!!!! Gevolgd door een snelle inademing….

is dit waarom zo velen van jullie de enormiteit kunnen VOELEN erin.
Opnieuw zeggen we…..


DE TIJD IS NU. WIJ ZIJN BROEDERS EN ZUSTERS ONDER DE WAPENEN. MAAR TOCH NIET ‘ONDER DE WAPENEN VAN OORLOG’ MAAR ‘ONDER DE WAPENEN VAN LIEFDE’ DIE JULLIE OMHULT. WAPENEN DIE JULLIE DRAGEN (OPTILLEN). WAPENEN DIE JULLIE OPHEFFEN NAAR JE RECHTMATIGE PLEK WAAR JE NIET LANGER WORDT BEDWONGEN, WAAR JE NIET LANGER BENT OVERGELEVEERD AAN DE GENADE VAN DEGENEN DIE DE KRACHT VAN LIEFDE NIET BEGREPEN… EN ZICHZELF NIET… OP DE MANIER WAAROP LIEFDE IS BEDOELD.


MAAR NU MIJN KINDEREN…. BRENG IK JULLIE THUIS. IK VERWELKOM ELK EN IEDEREEN THUIS. IN HET LICHT VAN MIJN TUIN VAN OVERGAVE. WELKOM THUIS MIJN KINDEREN


Blossom: zoals ik eerder al zei… mijn hart is zo vol, ze lekt uit mijn ogen! IK VOEL ME ZO ERG GEZEGEND. WIJ WORDEN ALLEMAAL ZO GEZEGEND.

ZO ZIJ HET


In Liefde en dank.


Wow wow wow wow!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

* Ik wil hier even wat zeggen aan een dame die heet Bronwyn Freihaut. In februari sprak ik over een dame die me een ‘top up/healing’ had gegeven en het energieniveau van mijn channelling was merkbaar gestegen.

Deze “LICHT DAME” nam weer contact met me op, ongeveer veertien dagen geleden en zij vloog van Sydney in de nacht (met een kleine aandrang van White Cloud en de Federatie) naar me toe om me twee sessies te even van haar verlichtend heelwerk en ze vloog de volgende dag terug. Ik was overweldigd door de toewijding en devotie van deze dame door het doen van waar ze toe geroepen was en ik ben zo dankbaar naar haar. IK WEET dat de communicatie van vandaag die ZO KRACHTIG IS, niet zou hebben plaatsgevonden als zij haar hart niet gevolgd had. Dus Bronwyn… Van allen die door deze channeling worden “geactiveerd” …. DANK JE MIJN VRIENDIN… DANK JE!Federation of Light by Blossom Goodchild

http://flinfrench.blogspot.com/ -FRANÇAIS

http://flingerman.blogspot.com - DEUTSCH

http://folinchina.blogspot.com/ - CHINESE

http://flinspanish.blogspot.com - SPANISH

http://flindutch.blogspot.com – DUTCH

http://federationlight.blogspot.com – PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/
0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar