Followers

i decree

zaterdag 12 juni 2010

9 juni 2010


WERK JULLIE WONDEREN UIT, BROEDERS EN ZUSTERS VAN HET UNIVERSUM… VERANDER DE MANIER WAAROP JULLIE DE DINGEN ZIEN. ZIE DINGEN TERWIJL ZE VERANDEREN. JULLIE ZIJN HIER OM DIE VERANDERING TE BEWERKSTELLIGEN. DAAROM KWAMEN JULLIE.

GEEF NIET OP. GEEF NIET OP. DEZE DAGEN VAN NU ZIJN DE DAGEN WAAR JE NAAR HEBT VERLANGD. HET IS TIJD VOOR ACTIE. STOP MET WACHTEN. HANDEL NU. ACT-I-ON! HANDEL!


Blossom met de Federatie 9 juni 2010(vertalingwinnyd@stralendetoekomt.nl )


Blossom: Zijn we klaar om te Rock and Rollen?

Federatie van Licht: Laten we onze toespraak aan jullie vandaag beginnen met een paar feiten op te noemen die misschien van belang zijn voor degenen die in deze tijd in bepaalde zaken geïnteresseerd zijn.

Zeker.

Ten eerste willen we alle geruchten verdrijven over wat wel of niet formaties aan jullie hemelen zijn… welke in deze tijd behoorlijke beroering veroorzaken.

Spreken jullie over de spiralen? (w: er worden er meer gezien in deze dagen.)

Inderdaad. En toch zullen we zo vrij zijn om jullie te vertellen dat wat jullie nu zien helemaal niet vergeleken kan worden met wat er gaat komen.

Kun je uitleggen wat dit zijn. (Bloss: Ik heb met opzet niet iemand anders zijn uitleg gelezen, om niet te worden beïnvloed… apart dan van het nieuws dat zegt dat het raketten of zo zijn.. en dat voelt helemaal niet als Waar voor mij). Hoe kunnen jullie dat aan ons uitleggen?

Wij noemen het energie ‘bubbels, of bellen’. Dat wat jullie kunnen zien is minimaal vergeleken bij wat daar eigenlijk is. De vibratie van die ‘’bellen’ is een frequentie die gecondenseerd is om in staat te zijn in jullie atmosfeer ‘te werken’. Wat jullie zien zijn de eindsporen van een energie die letterlijk “jullie wereld Oplicht”. Dat wat jullie niet kunnen zien doet wat het moet doen op een schaal waarvan de nauwgezetheid iets is dat jullie tot nu toe niet kunnen bevatten.

Nauwgezetheid in wat… wat doet het dat het moet doen?

Dit her kalibreert de nieuwe energie die jullie wereld is binnengegaan en smelt de oude energie ermee samen, om er een geheel mee te vormen en die te doen ‘rijpen’.

Dat klinkt naar oude kaas.

En toch maken we een soortgelijke vergelijking. Want zie je, het is als een gerijpt laten worden door leeftijd wat het sappigste aroma verkrijgt voor de smaakpapillen. Alhoewel jullie loslaten wat je niet langer van dienst is, moeten jullie ook begrijpen dat veel van wat jullie zijn… de Waarheid over wie jullie zijn… altijd bij jullie zal zijn. Dat zal met jullie ZIJN, want jullie zijn dat. Daarom, alhoewel jullie al het oude loslaten en het nieuwe laten binnenkomen, laten jullie ook de ‘levensduur van je WAARHEID’ omhoog meegaan met de nieuwe energie die in Waarheid een bepaald onderdeel is van dat waar jullie mee begonnen.

Deze spiralen zijn er niet alleen voor jullie om je daar over te verwonderen… dat is hun bedoeling niet, alhoewel het plezierig is… ze zijn naar buiten gebracht om de veranderingen in jullie aardse vibratie bij te staan. Wat jullie schijnen te zien is niets vergeleken met dat wat er feitelijk wordt bewerkstelligd. Ze veranderen de energie in en om je heen op een niveau dat niet te meten is, denk even aan die draaiende energiebubbels en zou je dan niet zeggen dat ze je diepere ademhalingen brengen? Zeg je niet dat je de energie kunt VOELEN die er in zit, als je er even een moment tijd voor neemt?

Deze spiralende Lichten zullen over jullie wereld beginnen te verschijnen… op plekken die misschien heel onwaarschijnlijk lijken. Ze worden op bepaalde punten op het rooster geplaatst en in die energiepunten, kunnen ze vergroten wat ze zijn.

Wie ‘stuurt’ ze?

Wij doen dat.

Hoe?

Dit is niet zo erg moeilijk. Dit is niet onze manier. De intense energie die daarin is bevat is, zoals we kunnen zeggen… onder druk gebracht. Het is gekoesterd en er is op geconcentreerd. We gebruiken ook het woord ‘geconcentreerd’ op twee manieren. We concentreren ons erop om de energie op te bouwen en dan concentreren we de energie om die vrij te laten zodat die in jullie atmosfeer opgaat.

Verexcuseer mijn onwetendheid… maar werpen jullie die energie vanuit je voertuig? Gooi je hem uit het raam? Wat Hoe?

We zenden hem uit via gedachtevorm. We transporteren hem vanuit de sluis waarin we hem hebben opgeladen, energie hebben verschaft door gedachte… en laten hem dan vrij op de precieze plek die voor hem is uitgezocht.

Weet je… niet alleen bevatten ze de coördinaten van hun positie en hun reis (want zoals we al zeiden… wordt veel ervan…. als het reist… niet gezien) maar hij bevat ook ONZE LIEFDE. Een hoeveelheid LIEFDE die nu Hoger is dan ooit. Toen wij met jullie begonnen te communiceren, lieten we je weten dat er Liefde werd gepenetreerd in jullie atmosfeer… zoals dit al eonen van tijd gebeurde. Maar toch NU… terwijl we dichterbij de Nieuwe Wereld komen, zijn we in staat om met zuiverder sterkte …LIEFDE door te filteren, LIEFDE die WIJ zijn, LIEFDE die JULLIE zijn… toch zijn jullie in een hele lange tijd, nog niet in staat geweest om deze graad van jezelf te kunnen VOELEN.

JE KUNT DIT VOELEN PLAATSVINDEN IN JE ZELF, IS HET NIET ZO?

Ja, ik kan dat. Ik kan VOELEN hoe ik in mijzelf ben omhoog gegaan. Het is niet makkelijk om uit te leggen, en toch weet/kent mijn GEVOEL het verschil.
Kan ik nu naar een ander onderwerp overgaan, waar zoveel mensen momenteel zich zorgen over maken, en dat over het lekken van olie gaat? Over het verwoestende effect dat dit op ons dierenleven heeft en voor onze oceanen… kunnen jullie daarover met ons praten?.. Als het nu is toegestaan voor jullie, alsjeblieft?

Eerst willen we je spreken over de gevederde vrienden en alle andere levensvormen die jullie oceanen zien als deel van hun thuis… voor hen die nu blijkbaar gesmoord zijn en waar alle adem uit is weggenomen… jullie moeten weten dat hun energie nu getransformeerd is naar Licht en dat ze vrij zijn.

Er staat een verandering aan te komen binnen deze omstandigheden die van schokkende waarde is, want niemand kon het resultaat hebben voorzien. En toch zeggen we tegen jullie, dat jullie gebeden, jullie LIEFDE’S aanbiedingen voor deze zaak veel waardevoller zijn dan elke discussie die plaats vindt. Gesprekken kunnen gehouden worden maar gaan vaak niet verder. Ze worden niet altijd gebruikt, want er wordt niets overeen gekomen. MAAR GEBED, ZEGENINGEN, LIEFDE… met de kennis van de WAARHEID die JULLIE ZIJN en wat LIEFDE feitelijk is, kan direct het hart van iets binnengaan. ONMIDDELLIJK. Denk er ook aan, dat ALLES IS ZOALS HET
MOET ZIJN. Er zijn geen vergissingen/fouten. Leven ontvouwt zich langs haar pad.

Ik VOEL dat sommigen misschien vinden dat dit specifieke gebeuren niet de term kan krijgen van dat ‘dit bedoeld is’.

En toch… willen we over dat feit praten. Want zoals we al heel vaak hiervoor gezegd hebben… Jullie zijn niet in staat om te zien wat er plaats vindt op jullie planeet vanuit de positie waar WIJ in zitten. Als je dat kon zien, zouden jullie meningen over de MEESTE zaken die jullie alarmerend vinden, in een klap transformeren.

Gebruik deze situatie als een gelegenheid. Een reden tot experimenteren met die Hogere graad van Liefde die jullie worden… die jullie zijn. Want als jullie het WETEN, zal de innerlijke WAARHEID van dat weten… wonderen volbrengen. Wonderen zijn eenvoudig je kracht KENNEN en die gebruiken. Als je WEET DAT ALLE DINGEN MOGELIJK ZIJN… ECHT, WEET DIT… dan zal er geen bekommernis meer zijn. Misschien is het tijd voor degenen op jullie planeet om op een dieper niveau van zichzelf te beginnen experimenteren. Om in deze dagen van Ascentie, waarover wordt gesproken, op een diepere plek van WETEN en VERTROUWEN te komen.

Velen van jullie wachten, wachten, wachten… misschien is het tijd voor JOU om een HALT toe te brengen aan dat wachten.. en om nu te handelen. WEES WIE JE BENT…. NU.

Jullie spreken over de wonderbaarlijke dagen die voor je liggen. We moedigen je aan te weten dat dit WAARHEID is. En toch is het slechts JIJ die deze dagen tevoorschijn kan roepen. Het is slechts JIJ die betrokken kan ZIJN in het uitvoeren van deze dagen die je wenst.

NU is het tijd… het is tijd om te ZIJN. Tijd om te stoppen met geloven en om zonder twijfel te WETEN, zonder het je af te vragen… wat JE LICHT is. Dan is het voor jou om dat LICHT te GEBRUIKEN. Om het naar die plaatsen te sturen die zo’n grote nood hebben. Plaatsen van volstrekte duisternis, waar geen Licht zo lange tijd heeft kunnen binnenkomen.

NU IS HET TIJD VOOR VERANDERING. NU IS HET TIJD OM STOUTMOEDIG IN DIE PLAATSEN VAN DUISTERNIS BINNEN TE GAAN EN OM JE LICHT ER IN TE SCHIJNEN.

Stuur je energie naar delen van jullie planeet die jullie LIEFDE op grote schaal nodig hebben. Maak dit een doorgaande golf die constant stromen van LICHT en LIEFDE werpt vanuit jullie wezen in deze plaatsen van droefenis. Een bewuste stroom van energie die voortdurend stroomt vanuit jullie Wezen. Een bewustzijn die… gewoon is. Laat dat de energie leveren vanuit jou… naar de kern van zaken die jullie wereld confronteren. Want als dit het hart raakt van de zaak, kan het de buitenste schil doen smelten die de Liefde weerhoudt om binnen te komen. Samen als EEN hebben jullie het talent om de barrières af te breken en eenmaal in de innerlijke wijkplaats, laat dan de LIEFDE haar werk doen. Ga diep naar binnen… want het helen van alleen de oppervlakte zal haar welzijn niet ondersteunen.

WERK JULLIE WONDEREN UIT, BROEDERS EN ZUSTERS VAN HET UNIVERSUM… VERANDER DE MANIER WAAROP JULLIE DE DINGEN ZIEN. ZIE DINGEN TERWIJL ZE VERANDEREN. JULLIE ZIJN HIER OM DIE VERANDERING TE BEWERKSTELLIGEN. DAAROM KWAMEN JULLIE.

GEEF NIET OP. GEEF NIET OP. DEZE DAGEN VAN NU ZIJN DE DAGEN WAAR JE NAAR HEBT VERLANGD. HET IS TIJD VOOR ACTIE. STOP MET WACHTEN. HANDEL NU. ACT-I-ON! HANDEL!

Woorden falen weer. Toch vragen we jullie om te VOELEN wat we door woorden willen zeggen. VOEL HET in het centrum van je hart… want daar, als dit gevoeld wordt… zullen jullie vinden wat je WEET… begrijpen jullie de diepte van de WAARHEID waar we jullie aan doen herinneren. Dat is alles wat we doen/gedaan hebben… jullie herinneren aan wie je bent en waarom je hier kwam. Jullie slaap heeft jullie laten vergeten. Maar als je oprijst vanuit je diepe sluimer, zullen ook je herinneringen ontwaken, en de herinnering met zich meebrengen van de LIEFDE die alle kennis brengt… ALLE Waarheid die opnieuw wordt geëerd en omhelst.

Het is niet alleen tijd om te handelen… Ik weet ook, dat het tijd is om vandaag af te sluiten. Ik weet dat ik voor velen spreek als ik zeg Dank jullie. Dank schijnt nu zo heel ontoereikend.

Toch zijn wij in staat om de betekenis erachter te VOELEN. Op dezelfde manier dat we willen dat je hetzelfde doet met dat wat wij voortbrengen. Het is ONZE WAARHEID.

En die voelt erg het zelfde als die van mij. En toch begrijp ik dat het misschien niet die van iedereen is. En dat is het wonderbaarlijke van WAARHEID… het is onze eigen Waarheid..

http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG76june9.html

Federation of Light by Blossom Goodchild

http://flinfrench.blogspot.com/ -FRANÇAIS

http://flingerman.blogspot.com - DEUTSCH

http://folinchina.blogspot.com/ - CHINESE

http://flinspanish.blogspot.com - SPANISH

http://flindutch.blogspot.com – DUTCH

http://federationlight.blogspot.com – PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on


0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar