Followers

i decree

dinsdag 15 juni 2010

Gouden Stralen naar de oceanen!


Vraag van Blossom om te luisteren naar een dringende boodschap van Keisha, de kleine grootmoeder.

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )Hallo Iedereen, excuseer me om je dag binnen te dringen… maar ik voel dat het belangrijk is om deze boodschap door te geven. Voor degenen die nog niet gehoord hebben van Keisha, Little Grandmother. Neem even de tijd om haar op youtube te zien. Google haar. Haar waarheid laat me huilen en zij is zonder twijfel hier om onze wereld te helpen. Wij zoeken allemaal naar wegen om van dienst te zijn, specifiek wat betreft de oliecrisis. We weten NU dat de kracht van ALLEN/EEN ons Licht op het Hoogste niveau kan brengen.

Dus jullie die daartoe in staat zijn, doe mee.

Natuurlijk is het niet alleen op deze specifieke tijd waarop we onze Liefde moeten aanbieden voor deze crisis. Op elke manier die je aanstaat, die je past, denk eraan om een oceaan van kristal water te visualiseren en dat al het leven er vrij in zwemt.


Dank je heel erg… Zo maken we een verschil. Zo kunnen we onze wereld veranderen… door onze krachten te verzamelen… en te ZIJN wie we zijn… LICHT EN LIEFDE.


Laten we ALLES DAT WE ZIJN sturen naar die plek die zo’n behoefte daar aan heeft. Er is ook een blog post over de Golf crisis met meer informatie over hoe we kunnen helpen.


http://blossomgoodchild.blogspot.com/


Gouden Stralen naar de oceanen!


Blossom Goodchild.DRINGENDE BOODSCHAP VAN KIESHA, LITTLE GRANDMOTHER

deel dit met je hele mailingslijst mensen!Op 6 juni… 12 uur in de middag op Mountain Standard time (2PM EST) … vraag ik dat de ‘hele stam van vele kleuren’ samen in gebed, in meditatie gaat… een reis voor de liefdevolle heling en een omhelzing met de lijdende Moeder Aarde… Ik roep jullie allen op met een donderende stem zodat je me hoort…. Verzamel je. Laten we samen bidden om de ruimte vast te houden voor onze lijdende Moeder. Geef deze boodschap door aan allen die willen horen!


Verspreid de boodschap naar iedereen die jullie horen, dit is heel belangrijk! Dit is onze eerste grote handeling als de Stam van Vele Kleuren om een verschil te maken voor onze Moeder… We moeten als EEN handelen. Wij zijn de Stam waarover de ouden gesproken hebben en nu is het tijd om ons bijeen te rapen om een verandering op te roepen… om onze harten te gebruiken en onze Liefde om Meer Grote Geest te ontmoeten, de sterrenbroeders en zusters om met ons mee te doen om Moeder Aarde Liefde en helend licht te geven. Ze zullen jullie horen. Jullie sterrenbroeders en zusters luisteren en wachten op dat wij hen oproepen… ze zijn werkelijk en willen ons helpen… We moeten onze harten en zielen samenbrengen… het is nu tijd om te bidden voor onze Geliefde Moeder… de tijd is daar… we MOETEN HANDELN… en handelen als één.


Geef deze boodschap door aan allen die je zullen horen. Op 6 juni in de middag om 12 uur Mountain Standard Time, verzamel dan je harten en je gebeden. (winny: nee, het is niet te laat. Je kunt het altijd nog doen.)

Als Kleine Grootmoeder, als de sjamaan van deze stam van Vele Kleuren, als Wijsheid Bewaarder van Moeder Aarde en RaadsVrouwe en Sjamaan roep ik allen op die mijn roep horen. … We moeten bidden voor onze Moeder… als een hart… als een volk, als een stam en we Zullen Gehoord Worden!! Grote veranderingen gebeuren… ze zullen gebeuren! Ze zijn al onderweg… als het beangstigend lijkt weet dan dat de verandering voor het hoogste goed is… en we Hebben Hulp!!


Nu, mijn familie…. Mijn stam, mijn volk… ga en verspreid deze boodschap waar je dat ook naar toe kunt brengen…. We bidden samen op de 6de !!!!!!!!!!! (en natuurlijk altijd ook later….!! winny. Je kunt het altijd doen) Ga nu, ga met mijn zegening en ga met mijn liefde…. Ik houd van jullie.


Je Kleine Grootmoeder!

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar