Followers

i decree

maandag 10 augustus 2009

8 augustus - Channeling Blossom Goodchild in het Nederlands


"Je pikt ook op dat wij graag zouden willen voorstellen dat als deze ceremonie plaatsvindt voor ieder individu … dat ze zouden kunnen beginnen met het aansteken van een kaarsje."


Ik voel de opwinding om me weer met jullie in verbinding te stellen na een paar weken. Hoe gaat het ‘daarboven’? Ik zal jullie laten dicteren wat JULLIE het meest toepasselijk vinden op dit moment … dus het podium is voor jullie … zogezegd.

Wij zijn blij om weer in correspondentie te staan, hoewel het verstrijken van de tijd zich hier anders manifesteert dan in jullie schaal van tijdsafstand.

Afgezien van alles waarover gesproken is, en uiteindelijk quantum grenzen kiezend om de raadsels van de tijd af te beelden, willen we je een voorstel bieden dat misschien past bij datgene waarvan we hopen dat het zowel het verstand als de geest een plezier doet.


Daar gaan jullie weer … die openingszin … die langzaam, woord voor woord tot me komt en ik die geen idee heb waar jullie naartoe willen. (Ik moet zeggen … zelfs na de channeling en het teruglezen, laat dat openingsstatement me nog steeds een beetje in verwarring!) Ga verder, o jullie intelligenten.

Liefste dame, bij wijze van vergeving voor de zelfvernietigingskoers die degenen op jullie planeet voor vele eeuwigheden nastreefden, willen we voorstellen dat een massale “VERGEVING” plaatsvindt. Wat wil zeggen … er moet begrip komen dat wat er NU is … het gevolg is van de uitholling van de ziel door de behoefte om aan datgene wat NU als onnodig en onpassend gezien wordt, te voldoen en die behoefte te bevredigen. Je wordt er rijker van om vergeving door/van jezelf aan jezelf te accepteren, want dan is de lei weer schoon … zogezegd. Daarom stellen we voor dat een algemene vergeving aan HET GEHEEL en aan ALLES plaatsvindt, want wij begrijpen dat dit de snelheid zal verhogen van het formuleren van een Hogere frequentie die makkelijk toegankelijk zal zijn om zich met jullie data te mixen …

Kunnen jullie even verduidelijken wat je bedoelt met ‘data’ in die laatste zin?

Zeker. Binnen de formule die huist in de energie van elk en ieder individu, ja, zelfs in elke en iedere LEVENDE molecule … is er een formule die daar bestaat. Een patroon … die de frequentie laat bestaan waarin ‘het leven’ ‘de levenskracht’ dwingt en de som van het totaal creëert. Als de individuele formule van een ziel niet zijn gelijke had binnen de ratio van de formule die bestaat in de vibrationele frequentie die het LEVEN laat ZIJN, dan zou het zich niet ten volle kunnen verbinden met de bron. We zouden in simpelere woorden willen zeggen …

Ja, alsjeblieft!!! ….

dat je ernaar zou kunnen kijken als twee puzzelstukjes die de juiste berekening gemaakt hebben om op elkaar ‘te kunnen passen’ en zich zo aan het andere stukje te kunnen aansluiten. Ga dan even verder op deze aanname, en zie hoe alle andere individuele stukjes zichzelf aansluiten bij ‘hun’ tegenstukje … ga dan nog een stapje verder en zie hoe al die stukjes uiteindelijk samenvallen in dat ene plaatje. Jullie wereld … jullie universum, is één puzzel … en nu laten we je ook nog meer puzzels zien die daar in lagen bovenop liggen. Je ziet beelden van manen, planeten etc. Dan laten we je al die stukjes zien die in één grote zak geplaatst worden, die afgesloten wordt en door elkaar geschud wordt, zodat alle stukjes gescheiden worden. Alle universums, alle frequenties van een individu zoals jezelf, aangesloten bij zijn universele tegenstukje … misschien dat van een maan, die weer aangesloten is bij ZIJN universele tegenstukje … en dat alles in één zak. Alles samen als onderdeel van HETZELFDE DING. DIT, dierbaren, is hoe we jullie willen helpen in het begrip dat de puzzel in de zak IS hoe HET IS. Het is geen toekomstige gebeurtenis die erop wacht om plaats te vinden … HET IS HOE HET IS. ALLES IS ÉÉN.

Toch … willen we jullie nu voorstellen dat ALLE stukjes in de zak ‘weer aangesloten’ moeten worden. Maar deze keer moeten ze niet in lagen bovenop elkaar liggen … ze moeten ÉÉN GIGANTISCH PLAATJE vormen. ÉÉN VERENIGD FRONT. De vergelijkingen van de formules WORDEN nu geherstructureerd. Een NIEUW model. En wij zeggen jullie dat dit is waarom zovelen van jullie nu zulke verwarring ervaren. Zo’n confrontatie met zichzelf. Zelfs vraagtekens zetten bij de geldende universele wetten. Stel je voor één moment de enormiteit van dit project voor. Dat kan nog niet bevat worden in het brein van het grootste genie. Toch zeggen wij tegen jullie … het gebeurt. Daarom spreken wij ook over ‘DE NIEUWE WERELD’. Want jullie hele samenstelling, jullie eigen individuele formule wordt bijgesteld, herschikt, vormt een NIEUW partnerschap met een nieuw tegenstukje en de verbinding moet opnieuw tot stand gebracht worden.

We begrijpen dat dit misschien moeilijk te bevatten is. Het is moeilijk voor ons om ook maar te PROBEREN om het uit te leggen. Maar we willen er wel mee doorgaan. Jullie tegenstukje in de ether heeft zich ook aangepast aan de HOGERE FREQUENTIE … en dus ook zijn formule veranderd om ‘bij te blijven’. In die verandering is het ook vereist dat het het tegenstukje blijft van hetzelfde tegenstukje waaraan het voorheen verbonden was … dus stel je eens voor wat erbij komt kijken om dit te synchroniseren op de schaal van ALLES WAT ER BESTAAT.

Maar toch … vindt dit alles plaats zonder dat wij iets hoeven te doen?

Niet zozeer, dierbaarste. Want de rol van iedere ziel in dit geheel moet gespeeld worden op de toppen van zijn kunnen.

En kennis … stel ik me zo voor. Want als ze er niets vanaf weten, hoe kunnen ze er dan vrijwillig een onderdeel van zijn?

Op zekere niveaus is een aspect van de Hogere Zelf er automatisch bij betrokken en doet het wat het moet doen. Op andere niveaus … kan er misschien verzet zijn van een aspect van de totaalziel dat zich niet klaar voelt voor de verandering die plaatsvindt. Maar wij zeggen … het vindt plaats en zal doorgaan met plaatsvinden of iemand nou meegaat met zijn energie of zich ertegen verzet.

Dus, voor degenen onder ons die graag een helpende hand bieden op wat voor manier dan ook, wat stellen julie voor dat wij doen?

Zoals we al voorstelden aan het begin van deze communicatie, EEN VERGEVING op grote schaal zou frisheid brengen in het diepste deel van iedere ziel en aan de diepste kern van jullie MOEDER AARDE.

Jullie zien bloemen die opengaan; jullie zien de rijkdom van de bodem. Dat kan hernieuwde groei snel plaats laten vinden. Het zou een ontwaking tot stand brengen van wat verstikt is door de schaamte om weer opnieuw te bloeien.

Het is aan ieder individu die deze woorden tegenkomt, om dit voor zichzelf te doen. Om tijd te vinden in troost en kalmte, en diep in de ziel te gaan, en vergeving vrij te laten voor alle misdrijven voor/van de totaalziel. Dan is het aan de vergeving om in de zielen van alle anderen van die totaalziel te reiken en dan verder te gaan met de VERGEVING VAN ALLES van het geheel dat ooit bestond en dat niet van het Hoogste nut was voor ALLES WAT IS.

Als iemand mij vraagt om ze te vergeven voor iets wat ze misschien gedaan hebben … is mijn gevoel dat er niets valt te vergeven … ze legden alleen maar hun reis af … om te ervaren waar ze zich op dat specifieke moment op hun pad bevonden … in feite … terwijl ik dit schrijf, krijg ik mijn eigen antwoord. Zoals in … het feit dat ze zich bewogen hebben naar een plaats waarin ze vragen om vergeven te worden … is simpelweg een manier om aan zichzelf te laten zien dat ze weer een beetje verder geklommen zijn op de ladder van de ontwikkeling.

Wat … o, jij intelligente … precies ons punt is over iedere individuele ziel die alles VERGEEFT. Denk aan de impact die dat zal hebben. Je pikt ook op dat wij graag zouden willen voorstellen dat als deze ceremonie plaatsvindt voor ieder individu … dat ze zouden kunnen beginnen met het aansteken van een kaarsje. Aan het eind van dit onderdeel … zou het symbolisch versterkend werken als hij zijn kaarsje uit zou blazen, even zou wachten terwijl hem Liefde aangeboden wordt, en dan het vlammetje weer te laten ontbranden … in het WETEN en het begrip dat DE NIEUWE DAGERAAD AANBREEKT.

Je vraagt je af of je dit zou moeten doen op een specifieke datum als iedereen in synchroniciteit met elkaar verbonden is … maar wij verzekeren je dat de kracht door ieder individueel wezen zal komen wanneer hij er klaar voor is op zijn eigen moment, om deze geweldige voeding tot zijn volle creatie te laten komen.

Er … zonder enige twijfel … zal een verandering gevoeld worden in de vibrationele opwaartse aantrekking van de ziel. Er zal een afwerping van lagen stof plaatsvinden die je ervan weerhouden hebben om in je volste Licht te schijnen. En mogen we je ook voorbereiden op het feit dat ieder individu hoogstwaarschijnlijk ook tranen zal moeten plengen, om het puin der tijd weg te wassen en het hart vrij te maken van de schaduwen die daar zonder toestemming verbleven hebben.

We moeten nu vrij snel vertrekken … ONZE LIEFDE IS JULLIE … JULLIE LIEFDE IS ONS.

Ok … snel, of jullie missen de bus!!! In Liefde en dank zoals altijd.

Het werd onder mijn aandacht gebracht dat ik ‘dom’ moest zijn als ik bepaalde woorden moest opzoeken en dat dat allemaal onderdeel uitmaakte van mijn ‘trucje’. DUH! Natuurlijk heb ik wel van deze woorden gehoord … maar iedereen die mij kent … weet dat zulke woorden gewoon niet in mijn woordenschat voorkomen. En om het voor mezelf te bevestigen moet ik checken of ze logisch zijn binnen de gegeven zin. Daarom doe ik altijd zoveel moeite voor de juistheid van de uitleg van het woord en hoe geschikt het is. Dat wilde ik even zeggen!!!

www.blossomgoodchild.com
By courtesy of Kees

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar