Followers

i decree

dinsdag 18 augustus 2009

17 augustus - Channeling Blossom Goodchild in het Nederlands


"Jullie komen te voorschijn als de vlinder, die zijn iriserende vleugels spreidt en de nieuwe luchten in vliegt."


Hallo vrienden. Nou, wat vliegt de tijd als je plezier hebt! Hier beneden op aarde is het heel belangrijk om plezier te hebben … voor mij althans, maar toch lijken heel veel mensen niet echt te weten hoe ze lol moeten maken. Voor mij is het heel eenvoudig … maar voor sommigen lijkt dat niet zo te zijn. Ik vind lachen zo’n zegen. Het is zo’n lekker opstekertje! Vertel eens … kunnen jullie ook wel eens lekker lachen zo nu en dan, of is dat een beetje ‘buiten jullie zone’?

Wij zijn niet in menselijke vorm, dus we zouden zeggen dat we niet ‘giechelen’ op dezelfde manier zoals jij je voor zou stellen. Maar … jouw woord ‘opstekertje’ vinden we wel heel toepasselijk omdat wij wel momenten hebben waarbij onze kleur letterlijk oplicht.

Ik dacht dat je ging zeggen ‘lichter worden’ … dus … wat … Je bedoelt zoals op een lichtknopje drukken en dan steekt het licht op, zeg maar?

Op een bepaalde manier zou dit de meest toepasselijke manier zijn om het in jullie termen te beschrijven. Zie je lieve dame, zoals we eerder gezegd hebben, tenzij je van de vibratie bent waarin wij verblijven, ben je van zovele, vele dingen niet in staat om ze te begrijpen. Als wij jou maar een paar seconden van jouw tijd in onze vibratie zouden kunnen geven, zou je onmiddellijk weten waarom wij niet in staat zijn om bepaalde dingen uit te leggen.

Maar, volgens de kennis die ik opgedaan heb, zouden wij niet in jullie vibratie kunnen zijn, omdat wij het te ‘verblindend’ zouden vinden aangezien wij nog niet van die vibratie zijn … in ons Wezen.

Er komt een tijd in jullie toekomst dat jullie in staat zijn om zoveel meer te ervaren. Wanneer jullie opklimmen naar de puurdere frequentie die ontstaan is, zullen jullie zeker ontdekken dat dingen die ooit heel ‘buitenaards’ voor jullie waren, heel natuurlijk geworden zijn. Dit moet je van ons accepteren … Het feit dat het niet is wat je bijna aan het worden bent … maar dat het is wat je al bent! En als je gezegd wordt dat je vergeten bent wie je bent … tot op zekere hoogte is dit zo, maar we willen je ook vragen om te erkennen dat er een aparte frequentie aan de atmosfeer van jullie aarde toegevoegd is die gemaakt was om precies dit te doen … om jullie te laten vergeten. En gedurende een bepaalde periode heeft het zijn werk ook goed gedaan. Maar nu is het … hoe zullen we het zeggen … alsof het ‘chemicaal’ versleten is … aan het verslijten is … zoals een immuunsysteem. Na een tijdje … past datgene waartegen men immuun probeert te worden … zich altijd zo aan dat het weer als winnaar tevoorschijn komt … maar wij ZEGGEN HEEL DUIDELIJK … dat dit niet opgaat binnen de spirituele reactie van je zelf. Want dat kan niet langer gecontroleerd worden. Het is ieder hooghartig verzinsel dat ontworpen werd ten nadele van de Hogere zelf, ver ontgroeid. De ziel kan niet gecontroleerd worden. In bepaalde delen van jullie wereld is men wijsgemaakt dat dat wel zo is … maar wij zeggen je dat dit niet mogelijk is. In het fijnste, puurste aspect van de zielenzelf is er ALLEEN die zielenzelf die ‘voor zichzelf kan spreken’ … en het is nu meer dan ooit dat wij je vragen om ‘DIT TE SNAPPEN’.

WIE JIJ BENT IS MEER DAN IETS WAT JOU PROBEERT TE VERTELLEN DAT JIJ NIET BENT WIE JE BENT!!!!

NU IS DE TIJD OM DIT TE HERKENNEN EN TE BEGRIJPEN IN HET DIEPERE NIVEAU VAN BEGRIJPEN WAAR JULLIE ALLEMAAL ZO ONTZETTEND GOED TOE IN STAAT ZIJN.

Maar je geen zorgen dat jij het niet waard bent, of te zwak bent. Dit kan niet zo zijn. JIJ BENT DE TOTALITEIT VAN DE ZIELENZELF… GEMANIFESTEERD IN EEN WEZEN HIER OP AARDE OM DE OVERGANG NAAR DE NIEUWE WERELD TOT STAND TE BRENGEN. JULLIE ZIJN DEGENEN DIE ZICH VRIJWILLIG AANMELDDEN EN GEKOZEN WERDEN.

Dierbaren, denken jullie dat wij zielen gekozen zouden hebben die niet in staat waren om deze ‘o zo belangrijke taak’ te vervullen? Dat zouden we nooit kunnen doen … omdat dat geen zin zou hebben. WEET daarom dat degenen die gekozen werden, gekozen werden om hun kracht in deze enorme transformatie.

We vragen ook dat je de tijd accepteert waarin JIJ hier bent. Niet iedereen was zo gezegend als JIJ. Soms kunnen wij dat niet helemaal begrijpen, omdat wij niet in jullie menselijke vorm zijn. Wij ‘snappen’ de manier niet waarop jullie je verstand soms laten redeneren. Want WIJ WETEN dat JULLIE DEGENEN ZIJN. Degenen die naar de aarde kwamen om te helpen. Om op de grond van jullie planeet te lopen en jullie energie en Licht te verankeren, zodat wij die niet van jullie aarde zijn, geleid kunnen worden door jullie fakkels die vanuit diep in jullie zielen schijnen.

O broeders en zusters … wij zijn zo trots als we LICHTWEZENS tegenkomen die tot herkenning gekomen zijn en HERINNERING. Doorzoek de tunnels der tijd, dierbaren, en kom er weer uit … jezelf herinnerend wat JE BENT. Want wij zeggen tegen ieder van jullie … als je dat doet … als je jezelf je WAARHEID laat vinden die anderen per vergissing hebben geprobeerd voor je verborgen te houden … dan vind je een kracht .. dan ontdek je AL de dingen waarover wij en vele anderen van vele planeten en schepen je verteld hebben. Je zult ‘het snappen’. In één moment zul je het snappen. En mogen wij zeggen met de diepste LIEFDE in ons WEZEN dat de opluchting van dit begrip vrede zal brengen voor je ziel. Het zal je de grootste vreugde geven. Je zult thuis zijn … in jezelf … je zult thuiskomen.

Hoe lang heb je gewacht? Ja, hoe lang heeft het hele systeem gewacht op deze dagen die eraan komen? Jullie hebben allemaal momenten van twijfel gekend. Jullie hebben je vastgeklampt aan de visie van de helderste ster en hem gesmeekt om jullie voorwaarts te leiden. Jullie hebben de hemel gesmeekt met zo’n wanhoop in je wezen, omdat het gevangen zitten in de dichtheid van de aarde vaak te zwaar was om te verdragen voor de individuele ziel. Maar NU dierbaren … zien jullie niet? … Jullie zijn individuele zielen ja … maar jullie begrijpen de betekenis van Eén. Jullie verenigen jullie energieën … jullie bakens van Licht. Jullie komen te voorschijn als de vlinder, die zijn iriserende vleugels spreidt en de nieuwe luchten in vliegt.

Eén voor één werpen jullie de oude huid af en BEVRIJDEN jullie je geest. Vlieg … zeggen wij jullie … vlieg, lieve vrienden. Sta je ziel toe om deze VRIJHEID te VOELEN, die jullie jezelf toestemming gegeven hebben om te bezitten. Want met deze vrijheid zul je bevinden dat de zorgen van gisteren simpelweg dát zijn … In het verleden. Ze bestaan niet meer. Er is alleen de belofte van de WAARHEID…de WAARHEID boven al het andere, die aan jullie onthuld zal worden als jullie deze omslag in bewustzijn je mee laten nemen naar een plaats die nog mooier is dan wat jullie een paradijs noemen.

Maar deze plek … deze plek is niet ‘ergens’ … het is van binnen, dierbaarsten. Het komt van binnenuit jou … in je hart, waar je dit nieuwe land zult ontdekken.

Wees opgewekt. VOEL de Lichtheid terwijl hij binnenkomt. Laat het werkelijk door de poriën van je huid heen dringen en het iedere cel van je lichaam binnengaan. Want ALLES WAT BESTAAT zal ... als de tijd daar is … dit geweldige geschenk ontvangen, dat omarmd moet worden. Dit geschenk … deze eeuwige vlam … is de werkelijke essentie van ons allemaal. Deze LIEFDE die wij zijn … dat is jou en het is mij. Het is alles.
Wij zijn gezegend en in bewondering van de progressie die geboekt is op jullie planeet. Jullie accepteren dat het gevecht geen gevecht is … het is een roeping … Een roeping van zielen om samen te komen als ÉÉN, en elkaar hun diensten te verlenen. Om het bewustzijn op te liften naar een plaats die voor allen aanvaardbaar is. Het was een afspraak. Dat is waarom je hier bent. Jullie laten ALLEMAAL zoveel karakter en geesteskracht zien. Zoals wij wisten dat jullie zouden doen.

Ik kan niet echt woorden vinden … maar ik VOEL een vrede. Een verzekering van alles wat jullie zeggen. Het geeft ons hoop. Nou ja, mij in ieder geval. De hoop is omdat we WETEN dat we VOELEN. Ik kan me echt niet voorstellen hoe het leven eruit moet zien zonder hoop. Het vooruitzicht van een betere wereld die voor ons ligt, is zo geruststellend. En nu is het simpelweg een kwestie van ons erop focussen, om het tot stand te brengen.

Je slaat de spijker op de kop, zogezegd. Dat is SIMPELWEG alles wat er vereist is. Het is logisch, dierbaren, om het simpel uit te drukken, niet moeilijker te maken. In ALLE aspecten van het leven en dingen van jezelf … hou het simpel. Want als je dingen complexer probeert te maken, is dat waar de ziel verloren raakt in een moeras van onwaarheden.

WEES. STA JEZELF TOE OM SIMPELWEG … JEZELF TE ZIJN.

Niet altijd makkelijk. Maar we doen allemaal ons best. En ik geloof dat we er komen. Waar ‘er’ ook moge zijn. Er komt een LIEFDE vrij die bijna tastbaar is … maar … ik kan er mijn vinger niet helemaal op leggen!!!

Ik vraag me af wanneer we samen zullen zijn … wij allemaal … van vele planeten afkomstig … en verhalen uitwisselen over hoe we op de plek kwamen waar we terecht zullen komen. Ik VOEL een beetje dat als die ‘ruimte’ gekomen is, de meest dominante factor van alles zal zijn dat we daar gekomen zijn … door LIEFDE.

En wij zouden eraan willen toevoegen dat nu al zovelen van jullie een heel eind op weg zijn naar die ‘ruimte’.

Het is tijd voor ons vertrek uit jouw energie deze avond. Je VOELT ons heel dichtbij, nietwaar?

Ja, hoe dichtbij zijn jullie eigenlijk?

Op je stoep.

En dat betekent ??

In metaforische tijdframes is dat het beste wat we kunnen bieden met betrekking tot het Licht dat helderder is dan alle Lichten die je ooit gezien hebt in het vibrationele systeem van jullie planeet …

Dat is ons dilemma, denk ik. Dat hele ‘tijd’ ding. Op een dag … misschien ooit op een dag … zal dit alles plaatsvinden en dan zullen miljoenen van ons op de planeet een gloed in ons hart VOELEN en weten dat over heel de wereld, diegenen van ons die WISTEN dat deze dag zou komen, een glimlach naar elkaar zullen sturen en een algemeen knikje van tevredenheid zal er massaal plaatsvinden. In Liefde en dank, mijn vrienden. We zullen wachten ..

NU NIET LANG MEER.

Metaforisch gesproken!!

www.blossomgoodchild.com

By courtesy of Kees

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar