Followers

i decree

zondag 26 juli 2009

26 juli - Channeling Blossom Goodchild in het Nederlands

"...Zodat jullie reis naar de meest glorieuze aller dagen inderdaad WAARHEID zal worden..."

Goedemiddag. Voelen jullie je alsjeblieft vrij om aan te vangen met verdere communicatie … Mmm! … dat was wel erg formeel … Hallo jongens … aanwezig?

Felicitaties aan diegenen onder jullie op aarde die … laten we zeggen … de zielenzelf zo geleid hebben dat de algehele consensus er helder en zonnig bij ligt. Wij, vanaf het punt waar we voorlopig verblijven … zijn onberispelijk voorbereid om datgene naar voren te brengen waar velen van jullie al zo lang aan vasthouden.

Ik moet hier zeggen … jullie eerste zinnen zijn altijd behoorlijk lang als ik afstem … en ik vind het interessant dat het letterlijk altijd woord voor woord gezegd wordt, in tegenstelling tot een vloeiende zin. Ik ben dit gaan herkennen … en ik neem aan dat dit gewoon onze manier is om betere aansluiting te vinden om verder te kunnen gaan met de channeling?

Dat klopt. Het is door jouw vertrouwen in dit proces dat de gehele anomalie (?) kan plaatsvinden. Want zijn we niet ver vooruitgegaan in onze communicatie en de manier waarop we gekozen hebben om met elkaar samen te werken?

Ja. Als ik terugkijk op ‘het wennen aan jullie’ en het channelen van mijn boek “De Brug” … wrong ik mezelf soms in allerlei bochten, omdat ik niet wist of het geheel enige logica zou bevatten. Maar dat deed het. Het deed zoveel meer dan logica bevatten!

En binnen dat vertrouwen zijn wij gaan herkennen dat hoewel je nog steeds heel aanwezig bent gedurende deze samenkomst, dat je toch je vragen over woorden die je niet kent, even buiten beschouwing laat, zodat wij op een vloeiende manier verder kunnen gaan. Inderdaad, zoals we al zeiden … er is veel vooruitgang geboekt.

Het is eigenlijk net als met andere dingen … oefening baart kunst.

Laten we nu verder gaan met datgene te bespreken wat nog zonder precedent gebleven is.

Sorry! Ik moet hier onderbreken. Ik moet lachen omdat jullie net zeiden dat ik geen vragen stel over woorden, en om een of andere reden heb ik er nu al twee opgezocht, om de precieze betekenis te checken en om er zeker van te zijn dat ze passend waren. (Anomalie en precedent), en zoals altijd passen ze perfect, tot mijn opluchting. Daar moest ik gewoon om lachen… ik hoop dat jullie ook een beetje moesten grinniken?

Lieve dame hoe zouden we ons niet verheven kunnen voelen door het geschenk van een lach?

Maar ik onderbrak jullie … wat zeiden jullie?

Wij hebben nagedacht over onze positie binnen deze plezierige heling van jullie planeet aarde. Het zal zonder enige twijfel een opwaardering van de Hoogste orde worden. En hoewel het niet de enige ‘verandering’ is die plaatsvindt binnen de planeten … staat het hoog op de lijst van ‘dingen om nauwlettend in de gaten te houden’. Want, zoals we besproken hebben in voorbije dagen … wat er plaatsvindt betreffende jullie verheffing … heeft heel veel invloed op ALLE ANDERE DINGEN.

De dagen die eraan komen, zijn van zo’n hoog kaliber dat zelfs jullie subjectieve missionarissen (?) voor zichzelf zullen moeten accepteren dat inderdaad … datgene wat zich ontwikkelt terwijl we ons naar de Hogere afstemming bewegen, afkomstig is van een bron die aanwezig is om de bestemming te bereiken die jullie aarde voor zichzelf eiste. We zijn meer en meer volatiel geworden …

Het spijt me om dit weer te moeten doen … maar dat woord ‘volatiel’ … ik moet het gewoon weer even checken … sorry!
a) Vliegend of in staat tot vliegen. b) Gemakkelijk verdampend bij normale temperaturen en druk. c) Dat zich gemakkelijk laat verdampen. d) Lichthartig, vluchtig.

Nou, ze passen allemaal … Dit hebben julie zeker aan zien komen? (dat ik al deze woorden check) … anders hadden jullie het niet genoemd … Normaal gesproken wacht ik tot het eind. Alles heeft een reden. Ok … dat is ‘t … nu echt geen gecheck meer, tot aan het eind … beloofd. Maar … om nog even wat extra vervelend te zijn … Welke van de bovenstaanden verwezen jullie naar?

Degenen die je beschrijft als a) b) c) en d).

Met andere woorden ‘alle bovenstaanden’.

Met andere woorden … we zijn nu ZO dicht bij het tot stand brengen van feiten waar mensen op jullie planeet door verbijsterd en geamuseerd zullen zijn. Er is nog nooit zo’n hoge toevloed van stimulatie naar het geestesoog geweest, en dat dient het juiste doel. Het wordt begrepen door jullie ‘daar beneden’ dat wij ‘hierboven’ vaak ‘daar beneden’ bij jullie zijn … maar dat we ‘vermanteld’ zijn, zullen we het zo zeggen? We zouden tegen jullie willen zeggen dat dan de categorie c) om de hoek komt kijken. We geven jullie de woorden ‘proef vluchten’. Voorbereiding voor ons bezoek moet niet met een korrel zout genomen worden en zeker niet bereikt worden via veronderstelde ‘nacht vluchten’ die welke ziel dan ook in gevaar zouden brengen … vanuit ons perspectief.
Er zijn er nu zoveel van jullie die bij elkaar gekomen zijn en voorbereid zijn op de ‘Ascensie Dag’.

Kunnen jullie even uitweiden over de term Ascensie Dag, alsjeblieft?

Liefste Dame … voor vele eeuwigheden van jullie tijd hebben er gewelddadigheden plaatsgevonden aangaande de WAARHEID van WAT IS. Deze gewelddadigheden zijn tot stand gekomen door de manipulatie van de generositeit van de mensheid om te dienen. De pleidooien van het Broederschap bleven ongehoord in een tijdperk dat enkele van de grootste Waarheden terug had moeten brengen … want de kennis van de mens was al veel te snel vast komen te zitten in een drijfzand dat het WETEN van de ziel omlaag trok in de moerassen van bedrog en leugens. Jullie wereld werd een leugen … een schijnvertoning. En hierdoor … kwam de val van het menselijk hart te liggen op een plek die verdriet bracht in andere systemen … de energie van haar mysère … als een geheel … schreeuwde het uit naar de hemelen … en er werd besloten dat jullie planeet niet aan zijn lot overgelaten kon worden, want dat zou alleen maar geleid hebben tot de totale vernietiging.

Ik ervaar een miniem deeltje van de energie en het verdriet waar jullie over spreken, en geloof me, dat is echt wel genoeg voor mij. En door wat jullie voorheen gezegd hebben, omdat we ALLEMAAL onderdeel zijn van het geheel, konden of wilden jullie dit niet laten gebeuren.

Het zou ingaan, dierbare, tegen dat wat wij zijn. En daarvoor, zie je niet? Voel je niet de opgetogenheid die velen van ons ervaren … omdat onze missie succesvol verloopt? Door de hulp van ALLES WAT IS hebben jullie JEZELF en JULLIE PLANEET uit het moeras getild. Jullie hebben het naar een plek van Licht gebracht waar wij jullie kunnen volgen, en jullie kunnen aanbieden waartoe wij in staat zijn … zodat jullie reis naar de meest glorieuze aller dagen inderdaad WAARHEID zal worden.

O, zielen van de aarde … buig ter ere van jezelf en erken dat wat jullie gedaan hebben. En voel binnen die nederigheid de kracht in jullie harten, de vastberadenheid in jullie Wezen om datgene te ondernemen waarvoor jullie hier gekomen waren. Om deze planeet weer terug op te liften naar het Licht waar zij vandaan kwam. Samen zijn wij een leger boven alle legers. Want wij hebben de kracht van de puurste liefde die er bestaat in ons. En …

ALS JE DIT ALS WAARHEID WEET DAN ZUL JE WETEN DAT HET LICHT VERHEERLIJKT ZAL WORDEN.

Weet in je diepste plek van begrip … zelfs wanneer je vele zaken niet kunt uitleggen binnen je menselijke capaciteiten … dat de angst die verspreid is over jullie landen, verdreven zal worden, bijna binnen een oogwenk.

Terwijl jullie die laatste zin zeggen, zegt mijn hart me dat er meer achter zit … in de zin dat letterlijk, het zou kunnen, dat in een oogwenk als iemand ziet wat wij zullen zien, de harten van velen spontaan zullen omkeren vanwege de herkenning van binnen … dat WETEN dat we allemaal weten, dat JULLIE VAN LIEFDE ZIJN. De angst zal voor zovelen als sneeuw voor de zon verdwijnen … Terwijl ik schrijf, terwijl ik hier zo met jullie zit … lijkt het allemaal zo betekenisvol, zo WAAR! Mijn hart … in alles dat het kan bevatten wenst oprecht … o zo oprecht … dat deze vereniging met jullie tot stand komt. Zovelen van ons hier beneden verlangen ernaar om weer samen met jullie te zijn … om in ons thuisland samen te zijn met diegenen die weten wie wij zijn. Om in een wereld te zijn waar iedereen begrijpt wie WIJ zijn en wie JULLIE zijn. Om op de plek te zijn waarover jullie spreken … waarvan wij dromen … want in alle eerlijkheid zijn wij soms doodmoe van het strijden … en om jullie Licht boven ons hoofd te zien, zou ons de grootste gloed geven. Wij zouden de helderste bakens worden voor jullie landingslichten … heb daarover geen zorgen, mijn vrienden. En er zijn er velen van ons hier.

Mogen we openhartig zijn?

Dat mogen jullie.

Denk je dierbaarste Blossom … dat we zomaar al deze energie en tijd zouden spenderen aan een onderwerp dat alleen maar een ‘sprookje’ was?

En die hebben jullie gespendeerd!!!!

Let wel even op het onderscheid van ‘tijd’. Want tijd in onze ruimte is alleen NU en de volgende minuut is ook NU, etc. etc.

Hoe maken jullie dan plannen voor de toekomst?

In stilte. In de stilte van het NU waarin wij aanwezig zijn … wij stellen onze frequentie bij naar het NU van de ruimte van ‘jullie toekomst’. Dit onderwerp is er een van immense ingewikkeldheid, en met alle respect zou het niet verstandig zijn om daarover te beginnen op dit moment.

Dat vind ik prima op dit moment! Nog even voordat we afsluiten … Ik wil jullie gewoon even bedanken namens velen van ons … voor alles wat jullie gedaan hebben / doen / zullen doen … door ons hier beneden zoveel hulp te bieden. Waarlijk … miljoenen van ons zijn zo dankbaar. We vertrouwen erop dat jullie dat weten. Door onze energie te VOELEN.

En op dezelfde manier vertrouwen wij erop dat jullie weten dat deze gevoelens geheel wederzijds zijn. Wij zijn broers en zussen van EEN familie. Dit is DE WAARHEID.

Ok … Ik weet dat het tijd is om toedeloe te zeggen voor vandaag. Het was weer fijn zoals altijd. Pas goed op jezelf tot de volgende keer.

En onze hartelijk dank aan jullie op aarde en aan jezelf liefste dame.

Mijn genoegen. In Liefde en dank.


Original Site:
www.blossomgoodchild.com
By Courtesy of Kees

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar