Followers

i decree

dinsdag 20 december 2016

Nederlands -- Een Directe Stem de Kerst Boodschap van White Cloud. 19 dec. 2016

Een Directe Stem de Kerst Boodschap van White Cloud.   19 dec. 2016

https://youtu.be/IDDiUQkdj8Y                                                                          
Transcriptie: 
Een zeer warm welkom aan elke ziel die er voor kiest om te luisteren naar deze woorden die ik kan bieden, in deze tijd van viering van buitensporigheid.
Mijn vrienden, een lange tijd geleden op jullie Planeet… … … Blossom worstelt wat en ik vraag haar toestemming om me te laten spreken, want ze is bezorgd over dat wat zij wist waarover ik ging spreken, en het bracht haar wat in verwarring, want ik liet haar het beeld zien in de kribbe, met de wijze mensen, de schaapherders, de os, en ezel … van de moeder en de vader die liefdevol naar dit kind keken en van de heldere ster aan de hemel.
Blossom is verrast, want ik spreek niet vaak over dergelijke zaken. Wat als jullie weten dat dit een Waarheid is die plaats vond… Wat zien jullie wat die twinkelende ster aan te hemel is? 
Denk nu dat je gedachten verder zijn gegaan… en zou je van die twinkelende ster nu denken dat het een Licht voertuig was… dat naar beneden keek en zeker maakte dat dit kind veilig werd “afgeleverd”.
Mijn vrienden, wat je gedachten ook zijn over deze zaak, ik zeg tegen jullie vandaag… dat er de Energie was van een Lichtende Ziel die naar jullie Planeet kwam. Ik zal ook zeggen, dat het niet rond de december tijd was, maar vanwege het feit dat dit een bewuste vermenging was van gedachten, dat het zo was, dan voel ik dat het juist is om er over te spreken.
De Energie van die ziel veranderde jullie wereld. Het Hoogste niveau van Energie die tussen jullie in kan lopen, kwam in deze wereld om jullie over jezelf te leren. Om jullie te leren over Liefde en er zijn veel leraren geweest die van hetzelfde kaliber   van Energie waren die gekozen hebben om tussen jullie in te lopen.
Dat is geen gemakkelijke taak om te doen.
Deze ziel van de Hoogste Lichtende Energie, vond zichzelf…op een of andere manier… belachelijk, misbruikt, gemarteld, pijn gedaan… en voor alle Liefde die ze gaven… kwam er heel weinig terug.
Ze liepen eerder voordat jullie dit keer kwamen… en ze toonden de weg… zoals jullie nu doen. Iedereen die naar mijn woorden luisteren zijn Weg-Wijzers van Licht… van Liefde.
Jullie zijn voorbeelden van hoe je loopt terwijl je je Licht schijnt… niet oordelend… WETEND dat deze wijze van leven… deze manier van Zijn… de WAARHEID is. De WAARHEID die diep in jullie ligt, mijn vrienden.
Terwijl je nu met mij ademt… voel je deze Waarheid in je Wezen… dat jullie Bakens zijn van Licht hier op je mooie Planeet. Jullie zijn succesvol. Jullie Licht straalt naar buiten… en dat bereikt degenen die in nood zijn. Jullie hoeven niet altijd te weten waarheen je Licht gaat…hoe ver het gaat en naar wie of wat. Jullie hebben de bedoeling nodig om het weg te geven… het uit te zenden… je Liefde.
Ik zeg tegen jullie, mijn vrienden… dat vindt zijn weg naar alle hoeken en gaten, al de scheuren die verduisterd zijn en dat zal het verHelderen met warmte, en terwijl dat het doet… zal het allen in je Planeet, allen rond je Planeet en verder…Zegenen/Begunstigen. Gewoon door jou/jullie… en de ziel die jullie zijn… met de bedoeling  om de Liefde uit te zenden die jullie zijn.
Heel vaak heb ik uitgedrukt dat als je jullie Lichten konden zien vanuit de positie waarin ik woon je dat zou stralen van binnenuit, als je de Waarheid van jezelf kon herkennen… en hoe jullie zouden lachen over de momenten, zo vele momenten die je zelf gezien hebt als een veel minder Licht dan je feitelijk bent. Stel je in op wie je in feite bent. Vraag jezelf… om je te tonen… JouZelf…in je mooiste straling van kleuren, mijn liefste vrienden. En als je jezelf aan jou laat zien… misschien zullen tranen van vreugde uit je ogen stromen… als de Waarheid wordt getoond… Als de Waarheid wordt gekend. En blijf in dat GEVOEL terwijl je kijkt naar het Licht dat jullie zijn.
WEET DAT. VOEL HET. WEES HET/ BIED HET AAN. ONTVANG HET bij elke ademhaling van Leven op deze Planeet die je inneemt.
Jullie zijn zo sterk in je Wezens. Jullie bevatten zulke Kracht en hoe meer je jezelf herkent… hoe gemakkelijker je die KRACHT VOOR HET HOOGSTE GOED … gebruikt HET GROOTSTE GOED VOOR IEDEREEN.
Dus vraag ik… in eer en respect voor jullie zelven… om je toe te staan om jezelf te geven, bij deze gelegenheid van het seizoen… bied jezelf de tijd aan om je bewust te verbinden… zodat jullie misschien meer bewust zijn van de Goddelijke Bron waar jullie een deel van zijn.
Geef dankbaarheid aan deze Goddelijke Bron vanuit de plek in je hart die dat kan VOELEN… en terwijl je dat doet, terwijl je dank geeft aan … wordt je Wezen nog Helderder.
WEET dat er Engelen zijn, er zijn Bewaarders, er zijn Wezens van Licht… sommigen die op jullie Planeet hebben gewoond in tijden die voorbij zijn en sommigen die dat nooit gedaan hebben. Maar elke individueel Wezen van Licht kiest om rond je te zijn en je te overstromen met je Planeet met het Hoogste Licht dat ze kunnen uitwerpen namens jullie.
Ik neem deze gelegenheid om ieder te vertellen dat IK VAN JULLIE HOUD… IK HEB ATLTIJD VAN JULLIE GEHOUDEN EN IK ZAL ALTIJD VAN JULLIE HOUDEN.
Want we zijn Een Energie Bron van Liefde. Voel mijn Liefde, mijn liefste vrienden van de Aarde. Ik bedank jullie voor de gelegenheid om met je te spreken… en ik wens verbaal, door de stem … om Dank te geven aan mijn vriendin Blossom… want zij heeft me geassisteerd om te ontvangen wat ik wil delen, naar buiten, naar zo velen. Ik houd van je, Blossom.
Dus mijn vrienden, GENIET! Breng het lachen naar jezelf… naar anderen en naar je Planeet. Want zoals jullie goed weten, dit is het meest plezierig en de gemakkelijkste manier om de Vibratie voor Iedereen omhoog te brengen. Dus nou, met een vrolijke
HO HO HO … ga ik weg… In Liefde.
We brengen dank aan de Goddelijke Eenheid om deze gelegenheid te geven plaats te vinden. We vragen altijd dat we bescheiden mogen blijven in het dienen en om te ontvangen zodat we stoutmoedig mogen doorgaan zoals het Licht en de Liefde. Adieu mijn vrienden…adieu.  

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.     http://youtu.be/MYeqbshjgmA
The link to be able to access all my YouTubes is 
http://www.youtube.com/user/isjaabmo

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar