Followers

i decree

zaterdag 7 januari 2017

Nederlands -- De Federatie van Licht via Blossom Goodchild: 6 jan. 2017


De Federatie van Licht: Nieuw Jaar’s Boodschap.
De meest warme verwelkomingen aan degenen die deel nemen aan dit Vibrationale aanbod als het begin van een nieuw hoofdstuk opduikt. Liefste vrienden, over de hele globe, jullie gaan een ander soort Energie ervaren die door je Wezen wordt geabsorbeerd… in je Wezen … en door je Wezen heen… die jullie toestaat om op haar beurt het verschil te laten voelen in jezelf terwijl je omhoog gaat in de Hogere Energieën van Zuivere Liefde.
Hoe zal dit gelach in je hart brengen en op je gezichten en hoe zal deze Liefde…deze warmte… schijnen door je ogen heen om de harten van anderen te verlichten, als ze kijken in het raam van je ziel.

Wij, De Federatie van Licht zijn hier om aan te kondigen dat door al deze jaren die we bij jullie geweest zijn… we onze Liefde op je gestrooid hebben en ook wij hebben Liefde ontvangen die van jullie naar ons terugkwam.


De dagen van het oude… de dagen waarop jullie voelden dat alle hoop was verloren… worden nu overschaduwd door de Schittering van Licht en de kracht van de Nieuwe Energie die jullie tegen gaan komen.


Jullie hebben zo geduldig gewacht… en toch zeggen we tegen jullie, beetje bij beetje, per sport van de ladder die jullie zijn opgeklommen. Zodat jullie Wezens nu zoveel meer kunnen accepteren en begrijpen van wie jullie zijn. Het Licht in je is zo veel meer Schitterend geworden. De Liefde in je heeft je Wezen verwarmd zodat dat die naar anderen zoveel meer kan worden gegeven.
Zoveel meer van alles dat van Liefde is kan worden ontvangen en gegeven door en via jullie.
WIJ HOUDEN VAN JULLIE.
Wij hebben grote opwinding over wat er dit volgende jaar en de jaren daarna, zal worden omvat. De veranderingen waarop jullie gewacht hebben zullen duidelijk worden. Jullie zielen hebben de hoogten bereikt die zoveel van jullie in staat zullen stellen om naar voren te komen… alsof je op lucht loopt van Helderheid en de Lichtheid die jullie zijn en waar je in gaat lopen.

Zoveel meer van jullie zelf kan worden genoten door jezelf en door anderen, in dit nieuwe hoofdstuk… deze nieuwe era… dit Nieuwe Gloren van Licht perspectief.
Leven zal worden hoe jullie dit wensen te zijn… zuiver door je gedachtenpatronen die dit creëren. Met zoveel meer gemak… met zoveel meer Gratie…. Zullen je toekomstige dagen zich ontvouwen.
Denk een gedachte… laat die Vibratie van die gedachte jou ZIJN… VAN JOU ZIJN… en kijk en voel dat die gedachte in je werkelijkheid van het zelf doorkomt.
Terwijl je leert te accepteren dat je jullie Vibrationele frequentie bent waarin je functioneert… dat is de wijze waarop je je gedraagt en daarom, alles naar je toe brengt dat je nodig hebt. Niet alleen voor je zelf, maar voor anderen, door de wereld waarin je wenst te ZIJN… om in te Leven… om in te Bestaan.
Als dit jouw wens is, dan bedenk dat. Ben in de Vibrationele trek van die wereld en jullie zullen er heel natuurlijk VAN ZIJN. WEES/BEN DAARIN.
Zo eenvoudig is het, Lieve Vrienden van de Aarde en nu, zoveel meer van jullie zelf gaat open. Zoveel meer van je Ware zelven komt naar je toe… komt van jezelf af… omdat de frequenties waarin je woont op de Aarde… hef hen op, hef, hef … om samen te smelten met de frequenties die in jullie Planeet komen vanuit de Hogere Vibraties.
Ken jezelf van de Zuiverste Energie zijn. Ken jezelf om alleen in gedachtenvormen van Liefde te denken… voor het zelf en alles dat is. We hopen dat als je inademt… als je luistert naar onze woorden… dat je de Liefde kunt voelen die we voor je hebben.
En als je die Liefde voelt… kun je dan ook je Wezen voelen… je gehele Wezen van Liefde – Licht stijgt op naar een Hogere frequentie… een Lichtere frequentie van jezelf. En Jullie zullen daarmee doorgaan zoals jullie de werking ervan begrijpen.
Het was op jullie Planeet, vele, vele jaren geleden dat je je bewust werd van een titel genoemd: “Versnelling”… en wij zeggen nu tegen je, vergeleken met toen, en in dit nu bestaan…dat “Versnelling” van jullie verleden, heel, heel langzaam was. Voor nu, de snelheid waarop jullie omhoog gaan is geheel aan jullie… geheel met jullie wijze van denken… jullie begrip van denken… door het gevoel van dat wat je denkt.
En laat jezelf… we gebruiken het woord “zweven” tussen/in de Hogere Vibraties die doorkomen… die nu beschikbaar voor jullie zijn. Zij zijn doorgestroomd, in jullie Planeet al vele jaren… maar nu, zeggen we, zijn jullie aan de andere kant van deze Energieën die binnen komen. Daarom zijn ze van een Grotere Kracht want jullie zijn in staat…in je Wezen… om ze in jullie Wezen te bevatten, nu dat jullie Wezen omhoog is gegaan om ze te ontmoeten… en dit, zoals we zeggen, zal steeds maar doorgaan. Het is alsof je bijna voelt dat je vleugels hebt gekregen.
Alles dat naar je toekomt, dat voelt van een lagere vibratie te zijn, zal worden “ontmanteld” zullen we zeggen… door het Licht dat jullie weten dat je bent. Ieder woord van een lagere vibratie dat je hoort dat door je gedachten van Licht worden verdreven door je gedachte van Licht. Al jullie gedachten zullen gedachten worden van Lichtheid en dit: Liefste Mensen, is hoe je de Nieuwe Wereld zult zien komen, voor je ogen. Veranderingen vinden plaats voor het betere, voor je ogen… omdat iets dat niet van de Hogere Vibratie zal zijn, zo gemakkelijk en snel wordt verdreven door je kennis van het Lichtere effect.
Zie je? Elke gedachte die je zult hebben wordt er een van Liefde. Geen deprimerende gedachte, geen verdrietige gedachte… geen haatvolle gedachte… geen verwarde gedachte,,, maar alleen gedachten van Vergeving… gedachten van Compassie… gedachten van Vrede. Niet-oordelende gedachten van de Zuiverste Liefde die je Wezen zullen vullen… je denken zullen vullen.
Elk woord dat je uit… laat die van vriendelijkheid zijn en het diepste begrip… dat ieder en elke ziel die op en in en door je Planeet leeft, hun weg naar huis maakt. Ieder in een andere fase, maar ieder, die elke stap neemt… die dichter bij Huis komt.
Het Huis van je hart. Het Huis waar je ziel in Vrede is en baadt in Licht en Liefde.
Iedereen … komt Thuis. En laat je Licht… terwijl je meer en meer begrijpt terwijl je loopt op dat pad… keer je dan zo nu en dan om en schijn je Licht terug naar het pad naar degenen die daar lopen om je te ontmoeten. Een helpende hand is het Grootste Geschenk die je een ander kunt geven… als hun zielen vermoeid zijn. Als ze iemand nodig hebben om hen te zeggen…: “Je doet het goed. Kom, …kom nu een beetje verder in dit Glorieuze licht. Laat me je helpen. Laat me jou dat zien. Laat me je gidsen op je pad en ik zal je dragen als je voelt dat je niet verder kunt reizen. Want ik ben sterk in mijn weten dat IK LICHT - LIEFDE BEN… en als je Broeder, je Zuster… als je Familie… zal ik je naar Huis begeleiden. Geniet ervan als we dat doen.’
Laat we nu meer Vibrationele geluiden bieden die in de enveloppes zitten in je Wezen… om je te helpen weten wat het is dat ieder van jullie… als individuen en als Een… hier zijn om te bereiken.
WE HOUDEN VAN JULLIE.
The Federation of Light: January 6, 2017, channeled by Blossom Goodchild at http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG298jan7.html
Source Link: Blossom Goodchild: Federation of Light

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar