Followers

i decree

maandag 28 november 2016

Nederlands -- Blossom Goodchild: 22:11:2016


Blossom: Hier zijn we dan weer! Veel vragen barsten los uit het volk sedert jullie laatste gesprek. De vragen zijn… Jullie hadden gezegd dat er geen kaarten meer over waren om te spelen, dus hoe kunnen ze dan het valse vlag scenario uitdelen?  Gaat een namaak invasie zeker plaats vinden? Een dame voelde nogal sterk dat de laatste channeling niet jullie waren maar een denk- infiltratie vanuit de donkere kant? Jullie commentaar graag?
Federatie van Licht: Ten eerste de warmste groeten aan jou Liefste Blossom en aan iedereen die deelneemt aan onze conversaties. We begrijpen iemands verwarring op heel veel niveaus.
Wij moeten opnieuw herhalen… we komen niet met boodschappen om vrees in iemands Wezen te zetten en toch zijn we ons ook bewust dat in de dagen die nog komen, het sterk wordt aangeraden om iemand voor alle scenario’s voor te bereiden, zodat de erkenning omhoog komt om iemand zijn hoofd boven water te laten houden.
We kunnen niet definitief zeggen dat zoiets ZAL gebeuren. We weten zelf niet hoe deze laatste stukken van de puzzel in deze specifiek jigsaw zal samenvallen. We zeggen categorisch dat wat er ook gebeurt… jullie ALLEN zullen samenwerken in je LICHTVORM om veilig te stellen dat alles volgens Goddelijk Plan zal gaan om jullie van deze verduisterde eeuw in een Gouden eeuw te brengen.
Bloss: Voor het gemak van die dame, Kunnen jullie bevestigen dat dit jullie laatste keer was?
Fed.v.L: We kunnen dat en bevestigen het ook. En zoals je juist haar beantwoordde… er is reden voor Energieën van ons om anders te VOELEN afhankelijk van de zaak van het onderwerp. Wees verzekerd, opnieuw, we komen alleen om te assisteren.
Bloss: Deze dame voelde ook dat je niet zou spreken over de financiële opwaardering omdat dit geen Waarheid is en dat er is om de mensen in gebrek en angst te houden.
Fed.v.L: Laten we over die zaak ronduit praten. Wij hebben gezegd dat er grote financiële veranderingen zullen zijn/moeten zijn… zodat jullie Planeet vibrationeel kan omhooggaan, samen met alle andere ‘bijpassende vibraties’ die gaan gebeuren. Jullie geld stelsels zullen omhoog gaan en vallen, omhoog gaan en vallen, en verwarring brengen. Onthoud alsjeblieft dat …om mee te beginnen… VERANDERING dat vaak doet. Maar, als het zich eenmaal settelt …kan men zien dat dat om het Grotere Goed ging.
Alles dat jullie kant op gaat is voor het Grotere Goed… alhoewel het altijd niet zo voelt/schijnt te zijn. Maar, jullie zullen zien, jullie zullen ontdekken dat aan de andere kant van deze transformatie… alles dat beleefd werd, elke proef waard was die men misschien kon hebben ervaren.
Opnieuw… we herhalen… ER IS NIKS TE VREZEN.
DIT IS EEN SPEL… EN HET LICHT HEEFT GEWONNEN.
Bloss: Dat brengt me op het feit dat je zei dat ‘de verlorenen’ geen kaarten meer hadden te spelen…. Wel zeker is deze valse vlag een ‘ace’(aas uit het spel), nietwaar?
Fed.v.L: De WAARHEID IS… dat dit de AAS is. Zij hebben geen aas om mee te spelen… ze hebben alleen de lagere getallen… terwijl jullie deck Hoog wordt gespeeld! Dus, alhoewel ze kunnen misschien voelen dat ze iets boosaardigs in hun mouwen hebben… als zij openlijk de kaarten leggen…hebben ze nog verloren. Zij weten dit… ze kennen de valse aanval dat die niet ten voordele van hen ‘uitwerkt’, maar ze zijn vastbesloten om te vertrekken met een ‘bang’, zeg maar.
Bloss: Zoals een paar schreven… het is best beangstigend, de gedachte alleen al.
Fed.v.L: Alleen als jullie angst binnen laten.
Bloss: Kunnen jullie dat stoppen te gebeuren? Zeker is jullie technologie verder dan die van hen?
Fed.v.L: Dat is die inderdaad zo.
Bloss: Dan kunnen jullie hun schepen/voertuigen stoppen om aan te vallen? Kunnen jullie hun machines of wapens niet ontmantelen?
Fed.v.L: Dat kunnen wij.
Bloss: Wat is het probleem dan?
Fed.v.L: Er is geen!
Bloss: Dan zouden jullie dat stoppen/tussen beide komen als het plaats vond?
Fed.v.L: We zouden er zeker bij betrokken worden … van ver af. Want onder geen omstandigheid zullen we ‘spelen’ in een spel dat wapens inhoudt of vrees-verkoop… of inderdaad met leugens.
Bloss: Dus ‘t zeggen ‘van ver af’ wat bedoel je dan?
Fed.v.L: Wij hebben veel Licht technologie. We hebben technologie die jullie in deze tijd niet kunnen begrijpen… dat zou helpen om de Waarheid naar buiten te brengen.
Bloss: Ik denk dat dit soort gesprek me wat onprettig laat voelen…
Fed.v.L: Wil je ons laten spreken, Liefste Blossom?
Bloss: Natuurlijk! Laat me dat even regelen!
Hier is de link naar de audio die toen doorkwam.
Transcriptie van de bovenstaande audio.
De warmste groeten aan iedereen die luistert naar deze woorden. We zijn ons bewust van de Energie die doorgegeven is door de dame Blossom, vandaag, dat zij zich inderdaad wat onprettig voelt met dit onderwerp… deze onderwerp-zaak. Daarom voelden we dat het beste was om door te komen op deze manier om dat waarover we spreken, te bevestigen en weer te herhalen.
Ten eerste en voornamelijk, spreken we niet hierover om angstige gedachten in jullie denken te zetten. Verre van dat. Wij willen eenvoudig jullie adviseren over mogelijkheden/scenario’s die kunnen plaats vinden. Zodat jullie volledig bewapend zijn… volledig voorbereid voor jullie Licht om in zijn volste kracht te zijn zouden/indien/dergelijke omstandigheden zichzelf presenteren.
Houd ook in je denken dat de presentatie van zulke scenario’s heel waarschijnlijk heel anders zijn dan wat jullie denken voor de geest kan roepen.
Laten we jullie verzekeren… HET LICHT HEEFT GEWONNEN.
Het Licht…Ons Licht… Jullie Licht… schijnt helderder dan ooit eerder.
Denk je dat we jullie zouden verlaten te elfder ure en je achterlaten in een staat/op een plek van onzekerheid?
Wij hebben met jullie gereisd zij aan zij, op deze hele reis. We zijn Een. Samen als Een zijn we gepersonifieerde kracht. Laat alle vrees los.
De dame vraagt ons waarom we dit scenario zelfs in het spel brachten? En toch laten we haar er heel eenvoudig aan herinneren en met Liefde, dat zij het was die ons de vraag stelde en we die louter beantwoordden.
Zoveel verandering zal zich in vele, vele vormen presenteren. Maar denk er ook aan, dat zoveel verandering er binnen in jullie plaats vindt… om samen te vallen met deze verandering van vele vormen.
Jullie zullen je zo Licht van hart voelen… Zo aanwezig… Zo in controle… dat jullie bijna allemaal als je kiest… naar deze veranderingen zullen kijken als naar een grap. Stel je je dat voor? Dat is een andere wijze van denken, dan hoe je geweest bent, niet waar?
Men moet zijn gedachten patronen veranderen uit de veranderingen die van doem en ondergang zijn. In de pot is inderdaad op hoge snelheid geroerd, we zeggen tegen jullie… dit is een goede zaak… een Goddelijke zaak… want het betekent dat de transformatie onderweg is. En deze transformatie brengt jullie in een Helderder Wereld… een Lichtere Planeet… de plek die jullie wilden vinden en in het spel te brengen… voor iedereen.
Daarom vragen we jullie om niet zwaar van hart te zijn. Maar om boven de dingen uit te rijzen die jullie worden gepresenteerd om je naar beneden te halen.
Til je spirits Hoog op. Verhef je harten Hoog. Voel jullie Waarheid. Ken je Waarheid.
Er hoeft absoluut niets gedaan te worden… anders dan in je Licht en in je Liefde te lopen…. En zie duidelijk hoe prachtige wonderen zich uitzweten.
Jullie zullen ons kennen. Jullie zullen ons ontmoeten. Wat een blijde tijden komen er! Dit kunnen we jullie verzekeren.
Haal adem… diep in je hart… en resoneer er mee… met onze Vibratie,
(Licht Taal werd uitgesproken die niet kan worden neergeschreven)
Ben opgeruimd. Ken jezelf zoals je Werkelijk bent… om jezelf te laten schijnen als de helderste ster. Veel dank.
Bloss: Dank jullie hiervoor. Ik ga het nu hierbij laten. En behalve als jullie anders voelen, wil ik dit onderwerp tot afsluiting brengen. Wil je nog iets toevoegen?
Fed.v.L: We zijn klaar voor vandaag. Anders dan onze Liefde uit te drukken aan jullie en om EenIeder van jullie te laten weten dat we met jullie zijn.
Als jullie onze boodschappen lezen, als je luistert naar onze boodschappen, laat je hart, laat de kern van je Wezens WETEN dat we met jullie zijn en jullie zullen onze diepste Liefde VOELEN voor je.
We danken jullie om je eigen leiding te nemen en we geven eer aan jullie moed en kracht. Totdat we ons weer verbinden…
Bloss: IN LIEFDE EN DANK MIJN VRIENDEN!Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar