Followers

i decree

donderdag 28 augustus 2014

27:08:2014

Blossom Goodchild met de Galactische Federatie van Licht


Blossom June 6, 2012


 27  august 2014

(vertaling winny)Blossom:  Hallo. Ik ben weer thuis, eindelijk!  Ik kijk er nu naar uit om weer op regelmatige basis contact met jullie te maken. Dus laten we dat direct doen. Hoe zullen we vandaag beginnen?

Federatie van Licht:  We beginnen door te zeggen dat ALLES IN ORDE IS.

ALLES IS WERKELIJK GOED.

Dat, waar we vaak over hebben gesproken… wordt nu bewogen om naar een Hoger niveau te gaan wat voor de ziel zelf is om dat te begrijpen. Want echt, velen van jullie hebben je manieren van denken ‘veranderd’ … en we zeggen om daar op die manier mee door te gaan… wat WIJ jullie aanboden om meer kennis te geven op een ander niveau.


Bloss:  OK. Klinkt goed. Maar toch heb ik er geen idee van wat jullie bedoelen?

Fed.v.L: Met de kennis dat WIE JULLIE ZIJN zich nu uitbreidt naar een Hoger bewustzijn, vanuit dat waar jullie mee hebben geresoneerd… tot aan nu toe.

Bloss: Dus, wat doen we er mee? Ik verlang er echt naar.

Fed.v.L: Dit moet vanuit het hart komen. Want dat is de ENIGE plek waarin je WARE zelf woont. Wat jullie geest wil gaan verbreden… kan alleen maar plaats vinden… als men allereerst het hartniveau laat verbreden.

Bloss: Dus… Wij..  eh… doen dan wat, om dat te laten gebeuren?

Fed.v.L: Je concentreert je helemaal op je hart GEVOELENS. Ze zeggen wat je denkt, dat ben je …   Maar wij zeggen.. dat wat je VOELT … DAT BEN JE.

GEVOELENS … zoals we heel vaak hebben benadrukt… zijn een maatstaf van ‘jezelf’. Jullie kunnen je houding veranderen via gedachte… Jullie kunnen ook je GEVOELENS veranderen.

Bloss:  Door gedachte? Komt dat daarom niet uit het denken?

Fed.v.L: Jullie gedachten komen uit jullie… Maar als je alle gedachte verwijdert en gewoon DOOR LIEFDE ADEMHAALT… dan zal het hart groeien naar zijn rechtmatige plaats. 


Hoe meer nadruk je legt OP LIEFDE… VIA JE HART… en je je concentreert op de woonplaats van je hart… en als je ALLEEN die LIEFDE … OP DIE PLEK ZET… hoe groter men zich bewust zal worden van de WAARHEID van LIEFDE.


Velen van jullie KENNEN LIEFDE … in de mate die soms kan verbazen. Maar, wij hebben gemerkt dat de omgeving het ‘niveau van LIEFDE’  naar beneden kan halen in een andere frequentie … als of wanneer men dat toestaat.

Onze ‘uitdaging’ naar jullie… is opdat jullie LIEFDE omvatten… om te WETEN dat jullie die vanuit een Hoger niveau van jezelf naar je toehaalt. Toestemming geven van de Hogere ziel… naar het aspect van de ziel op Aarde.. om dit te doen.

We vragen dat jullie beperkende houdingen loslaten. Alles dat jullie heeft geconditioneerd om TE ZIJN DIE JULLIE NIET ZIJN. ..  dat moet nu worden erkend en losgelaten. Als jullie je ‘uit je hum voelen’ of ‘verdrietig voelen’ … vraag dan jezelf… is dit WIE IK WERKELIJK BEN? Het je verdrietig VOELEN is niet wie jullie WERKELIJK zijn. Want wie jullie WERKELIJK zijn is PURE LIEFDE… en ZUIVERE LIEFDE KAN ZICH NIET verdrietig VOELEN.

Vraag je Hoger zelf om samen te smelten met het aspect van ‘jou’ op Aarde en ‘maak die verbinding’ . Je kunt niet ‘geen toegang’ hebben… tot JULLIE WAARHEID. Jullie denken dat maar.

Maar, als JE WEET… KUN JE DAT… dan zal er een ander begrip komen… en in ‘gedeeltes’ zal er meer en meer binnenkomen.

Jullie zijn gewend geraakt aan een geloofsstelsel dat je WETEN niet dient. Hersen -conditionering heeft jullie geleid tot MINDER ZIJN DAN JULLIE ZIJN.

BEGIN OVERNIEUW!

Vertel jezelf deze dingen…

IK BEN HET HOOGSTE ZUIVERE WEZEN IN/VAN LIEFDE.

Ik ben in staat tot de HOOGSTE INTERPRETATIE VAN MIJZELF in de stoffelijke vorm.

Dat wat IK WIL ZIJN … wordt op elke moment onmiddellijk gemanifesteerd.

IK KIES OM LIEFDE TE ZIJN … in haar WAARHEID van ZICHZELF.

Ik WIL mijn ziel dienen tot zijn/haar Hoogste bedoeling…. Daarom is er NIETS dat niet van dienst is dat zich door me heen kan manifesteren… want ALLES DAT IK BEN … komt uit MIJN HOOGSTE KEUZE VAN LIEFDE. 

Wie jullie zijn … LIEFDE … moet jullie keuze van ZIJN ZIJN.

Dat moet niet zo zijn… het is JULLIE KEUZE.

Maar is het LIEFDE die je wenst om in ieder aspect te ZIJN van je zielzelf… dan komen er ALLEEN GEVOELENS VAN LIEFDE binnen. Hoe meer dit een gelegenheid wordt van elk moment… hoe meer brengt het GEVOEL dat dit biedt… de wens van meer van hetzelfde.

Bloss: Ik zie wat jullie zeggen… IK WEET wat jullie zeggen… en ik denk dat er velen van ons zijn die ‘dit snappen’ meer en meer.

Fed.v.L: Jullie praten vaak over de staat van jullie Planeet en de droefheid erin. Wij spreken vaak tegen jullie over manieren om dit te veranderen. En dat kan alleen van binnenuit komen. Velen van jullie VOELEN je zo hulpeloos om bij die situaties te helpen die het geheel niet dienen. Maar …ALLES DAT ER VOOR NODIG IS, is voor ieder om hun vibraties te veranderen/op te waarderen. Men hoeft niet te wachten dat iedereen dit doet.

DOE HET ZELF…. NU !

MAAK DIE KEUZE … NU  ! 

Hoe meer zielen dit doen, dan gaat de vibratie van Het Geheel automatisch omhoog… en door dat te doen zullen anderen die de noodzaak om dat te doen nog niet hebben begrepen,  die respons VOELEN door JULLIE HOGERE VIBRATIE… en zullen  daarom, ‘een ander’ zijn vibratie betekenisvol  genoeg veranderen zodat die de verandering in zichzelf gaan VOELEN.

Natuurlijk… zullen degenen die zich niet bewust zijn …  niet beseffen wat er gebeurt! Vergeleken bijvoorbeeld… met degenen die een bewust besluit hebben genomen om dat te doen. Maar, beetje bij beetje… zal de verandering in IEDEREEN door gaan filteren.

Concentreer je op het zelf. Warmhartig. Stuur Liefde naar zielen overal… of je nu denkt dat ze in nood zijn of niet. Je kunt voelen dat sommigen in een zeer hachelijke woon situatie zitten en meer Liefde van je nodig hebben dan misschien degenen die een prachtige vakantie hebben op een magisch eiland.

Wij zeggen tegen jullie… dat dit niet is hoe wij WILDEN werken.

Jullie beginnen het concept te snappen dat JULLIE ALLEN EEN ZIJN.  Daarom zal men niet meer LIEFDE WILLEN sturen naar een dan naar een andere.

LIEFDE is LIEFDE, is LIEFDE …  het zou geen zin hebben om een bepaald niveau LIEFDES energie te sturen … naar degenen in steden die uiteen geblazen zijn… en om minder LIEFDE te sturen naar iemand wier kusten resoneren met het worden van een ‘Paradijs’. 
ALLE DINGEN ZIJN LIEFDE.

Als jullie DE HELE TIJD LIEFDE WORDEN … kun je gewoon DE ENERGIE STUREN VAN DE HOOGSTE VIBRATIE NAAR IEDEREEN.

Toch vragen wij jullie om allereerst te accepteren … dat deze LIEFDE wordt geaccepteerd…
DOOR JULLIE…

VIA JULLIE …

ALS jullie

NAAR jullie

Want jullie verdienen niet minder dan een ander… en alleen als JULLIE die HOOGSTE ZUIVERSTE LIEFDE hebben geaccepteerd en hebben toegestaan om JOU te vullen… dan zijn jullie in staat om diezelfde vibratie ERVAN … naar het GEHEEL te sturen.

Als velen van jullie zitten bij je tv en zich aan de verschrikkingen overgeven van een of ander filmpje op je tv scherm… dan HELPT jullie meevoelende energie HEN NIET.

Wat WEL WERKT  .. in JULLIE VOLSTE HOOGSTE ZUIVERSTE ENERGIE… die van LIEFDE, BLIJHEID EN VREUGDE… die vanuit je binnenste kern naar die situatie en die mensen wordt gezonden.

Stuur VREUGDE VAN JE HART … naar die beelden… geen droefheid en wanhoop.
Wij zeggen tegen jullie… GELOOF DIE ILLUSIE NIET.

DIT DIENT NIET!

Wat WEL dient is .. dat elk individu zijn VERANTWOORDELIJKHEID op zich neemt… ALS ZE DAT WILLEN… OM ALTIJD LIEFDE TE ZIJN…

Op deze wijze kun je niet in de val blijven zitten…  sommigen zouden zeggen ‘gevangenis’ … die geschapen werd om er controle over te hebben.

Wij hebben eerder gezegd… NIEMAND … kan een ander zijn hart beheersen. Hoe men daarover WIL denken.. bepaalt het resultaat.

LIEFDE IS WIE JULLIE ZIJN.

HET IS ALLES.

DAT KAN NIET WORDEN BEHEERST DOOR EEN ANDER DING OF PERSOON… DOOR IETS.

SLECHTS JIJ… ALS HET INDIVIDU DAT JE HEBT GEKOZEN TE ZIJN… BENT IN CONTROLE VAN DE ZIELZELF.

Bloss: Heel veel discipline is daar toch voor nodig?

Fed.v.L: Dat is een interessante woordkeuze. Waarom zou iemand discipline nodig hebben om een Hogere versie van zichzelf te worden. Welke discipline is nodig? Er is zeker alleen de wens nodig om dit TE WORDEN?

Bloss: Maar… toch vanwege de conditioneringen… er kan veel denkstof komen uit een lager niveau van begrip… en daarom, als je oude gedachtepatronen, specifiek over het ‘zelf’… los moet laten… dat heeft toch, voor mij, discipline nodig.

Fed.v.L: Maar… voor ONS als een wens sterk genoeg is… is er geen discipline nodig. Alleen de feitelijke wens. En het voortdrijven dat uit die wens komt… laat VREUGDE DE MANIER WORDEN om die Hogere aspecten te bereiken van het zelf.

Bloss: Dan, discipline… is er wel nodig voor de keus van gedachte. Het is zo makkelijk om oude gedachtevormen te herhalen die niet meer dienen. Maar, ik denk meer en meer is het ‘door de illusie heen zien’ ook al is het maar iets en ‘het je weg zoeken’ door loslaten van oude patronen en meer blijven ‘plakken’ aan het nieuwe.

Fed.v.L: Inderdaad doe je dat. We willen jullie louter helpen om ‘de ladder op te gaan’ op die manier.

Bloss: Dus, zoals ik het begrijp… ten slotte, hebben jullie gezegd dat ALLES DAT WE HOEVEN TE DOEN… is het je concentreren op onszelf  om DE HOOGSTE, ZUIVERSTE LIEFDE te zijn die we kunnen ZIJN en DAT IS HET DAN?   Is dat alles dat we moeten doen? Want terwijl we dat doen ‘veranderen we de vibratie van ALLES’ ? 

Fed.v.L: Dit is juist. EENVOUDIG en juist.

Bloss: Er is nog steeds de wens in me.. of misschien noem ik het een frustratie in me…  om het tempo te versnellen door anderen te wekken. Want zoals we weten, hoe meer er wakker worden, hoe sneller de verandering in ALLES is. Maar, wat jullie vandaag zeggen… is in de grond de manier om dit te doen, ja?

Fed.v.L: Ja… omdat… om te herhalen… DOOR JULLIE OMHOOG BRENGEN VAN DE VIBRATIE, DOOR KEUZE… verhogen jullie AUTOMATISCH DE VIBRATIE van Het Geheel… want jullie zijn ALLEN EEN.

Door de verhoging van de vibratie VAN HET ZELF … verhogen jullie de vibratie van HET GEHEEL… VAN ALLES… VAN IEDEREEN.

Daardoor… bewerkstelligen jullie je missie. Jullie laten die frustratie los … omdat JULLIE ALLES DOEN WAT JE KUNT DOEN OM DIE TE VERANDEREN… DOOR JEZELF TE VERANDEREN.

Zij die nog slapen… zullen beginnen te bewegen, zich te roeren in hun slaap… omdat JULIE als individu… HET GEHEEL dienen… DIE JULLIE OOK ZIJN … en DE HOGERE VIBRATIE WAAR JULLIE JE BEWUST VAN ZIJN … SCHEPT … die zal … om een betere beschrijving te willen hebben… in hun WEZEN ‘siepelen’ terwijl ze  slapen. Er is nergens om naar toe te gaan en niets anders voor hen te doen dan HUN OGEN TE OPENEN VOOR HET GEVOEL VAN BINNEN… wat deze vibratie veroorzaakt. De enige manier omhoog van daaraf is hun ONTWAKING ! JOB GEDAAN ! 

Het is niet moeilijk om dan te zien hoe het patroon zich vormt. Hoe meer er ontwaken… hoe meer er ontwaken ! Tot het gedaan is, of klaar is !

ZO EENVOUDIG … ZO VERHEUGEND… ZO LIEFDE !

Denk over deze suggesties na, liefste vrienden. Denk erover en ontdek hun SIMPELE WAARHEDEN.

Bloss: Oh, dat zal ik doen… en IK DOE HET! Dank jullie zeer. Tot de volgende keer… IN LIEFDE EN DANK.

Fed.v.L:  tot de volgende keer… we zullen doorgaan onze LIEFDE aan te bieden en GEVOELENS ERVAN … AAN IEDER EEN. 

  • Vanwege de channeling van vandaag… bied ik opnieuw deze link van mijn YouTube…OVER LIEFDE VAN DE FEDERATIE VAN LICHT
https://www.youtube.com/watch?v=RmsCqVjqSss

Vertaling: Winny 

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar