Followers

i decree

vrijdag 7 februari 2014

Blossom met de Galactische Federatie van Licht 6 febr. ‘14
Blossom met de Galactische Federatie van Licht   6 febr. ‘14

(vertaling winny)

Blossom:  Op donderdag 6 februari begon ik een channeling. Die staat hieronder. De verbinding was te zwak en niet stromend zoals die zou moeten zijn. Ik heb geleerd als dit gebeurt, dat ik hem ‘moet loslaten’ en een andere keer proberen.
Hier is wat ik kreeg:

Blossom:  Hallo, mijn vrienden. Hier ben ik, afgestemd en klaar om te werken.

Federatie van Licht:  We zijn hier direct naast je en we zijn ook klaar om te converseren. Maar, zoals in je geest zat.. waar kan het beste mee begonnen worden? 

Bloss: Ik weet wat jullie bedoelen! Ik VOEL, dat na het schrijven en wegsturen van de INVOCATIE.. dat we het nu in de handen van HET GODDELIJKE LATEN … We hebben onze wens uitgebracht… VANUIT HET HOOGSTE GOED VAN IEDEREEN … VOOR HET HOOGSTE GOD VAN IEDEREEN .. VOOR VERBETERING VAN DE HELE MENSHEID, ALLE LEVENDE SCHEPSELEN EN VOOR ONZE GODDELIJKE MOEDER AARDE. Daarom wordt er GEWETEN dat we vanuit ons hart vragen. Misschien moeten we het nu ‘Loslaten’. Fed.v.L: We beschouwen jouw gedachten als relevant betreffende het aanbod van dit gebed…  want als velen dit aanbieden op dezelfde tijd… zal dat een stuw van energie verzamelen. 

Bloss:  Oh, Okay… Dat zal ik gaan organiseren… Ik was er niet zeker van om het gewoon zo los te laten zoals het is?

Fed.v.L: Elke wens om vanuit het hart te helpen… elk gebed dat in Liefde wordt aangeboden om het bewustzijnsniveau van de mensheid op te heffen.. VOOR VERBETERING VAN IEDEREEN…   gaat altijd door.

Bloss: De link is wat zwak op dit moment. Is het goed dat we doorgaan?

Fed.v.L: Wij zullen inderdaad volhouden. ‘Jij’ bent het niet Blossom, zoals je misschien dacht… onder deze omstandigheden.  Het zijn inderdaad energieën van volharding  waar we liever helemaal niet over willen praten

Bloss: Ik veronderstel dat is om negatieve energieën?

Fed.v.L: Inderdaad. Maar we zitten niet ‘onder de invloed’ van hun energie en jij ook niet. Om de KRACHT VAN LIEFDELICHT  te herkennen die jullie ALLEMAAL  zijn… dat brengt zo’n kracht en vastberadenheid. Wij hebben veel geleerd door de jaren heen van studie van het menselijke ras en wij realiseren ons hoe moeilijk het is om ‘te blijven drijven’ terwijl je in de menselijke vorm zit.

Bloss: Dus jullie dachten niet dat ik niet buiten de orde ben als ik om een teken vraag?

Fed.v.L: Wij beschouwen nooit iemand als ‘buiten de orde’. Het is zo dat we nooit altijd volledig…

Bloss: Ik moet hier stoppen… de woorden stromen gewoon niet echt binnen.

EINDE VAN DE CHANNELING

Dit bevestigde me, de gedachte die ik en anderen hadden (die me schreven), betreffende “EEN INVOCATIE” ze zeiden dat we die samen en tegelijkertijd moesten doen.. OM DIE BEDOELING KRACHT TE GEVEN.

(Vreemd genoeg, als ik iets op grotere schaal wil organiseren…  begint mijn computer problemen te geven…  Mmm! Ik vraag me af wie dat kan zijn??  Zeg maar niks meer!)
Daarom heb ik Valentijns dag gekozen…   een dag van Liefde.

14 februari om 9 uur Brisbane tijd in de ochtend… (bij ons dus 24:00 uur, in de nacht ervoor, dus die begint dan ook op 14 februari)   Er is 9 uren tijdsverschil met Brisbane) 
FEB 14th at 9.am Brisbane Australia time.


TO LISTEN TO THE INVOCATION AS ONE.

http://www.youtube.com/watch?v=Gqmukxqt2rU    Deze is nog in het Engels, de vertalingen komen later.  Dan krijg je deze weer binnen.

Ik raad ten sterkste aan om je vijf of tien minuten van te voren af te stemmen, ZONDER  EEN RESULTAAT TE VERWACHTEN.

Ik zeg dit met de simpele KENNIS van ONZE INTENTIE DIE UIT HET HOOGSTE GOED VOOR IEDEREEN KOMT… VOOR HET HOOGSTE GOED VAN IEDEREEN IS … TER VERBETERING VAN DE HELE MENSHEID, ALLE LEVENDE SCHEPSELEN EN VOOR ONZE GODDELIJKE MOEDER AARDE. 

EN DAAROM, DE WIJZE WAAROP IK DIT ZIE IS… ALS HET HOOGSTE GOED VAN IEDEREEN… GOD… DE GROTE WITTE GEEST… DE ‘IK BEN AANWEZIGHEID’ VOELT DAT HET PAST OM EEN TEKEN TE ZENDEN.. DAN ZAL ER EEN TEKEN GEZONDEN WORDEN… ALS HET NIET GEBEURT, DAN ZAL HET NIET.

Ik, zal als de ene, dit accepteren.. maar… als je niet vraagt, krijg je niks!

Wij zijn een planeet van de vrije wil… Sommigen voelen dat het niet gepast is om hierom te vragen.

WE MOETEN ALLEMAAL ONZE EIGEN WAARHEID VOLGEN BIJ DEZE ZAAK.
EN DAAROM ALS HET JULLIE WAARHEID IS OM MILJOENEN (NIET SLECHTS DUIZENDEN) DEZE NEDERIGE VRAAG TE LATEN WETEN  DIE VANUIT DE HARTSRUIMTE KOMT… STUUR DEZE NIEUWSBRIEF DAN DOOR.

Zo, dat is het.

FEB 14th at 9.am (Brisbane Australia time.) LUISTER NAAR DE INVOCATIE ALS EEN.
http://www.youtube.com/watch?v=Gqmukxqt2rU  (Deze wordt nog met nederlandse tekst na-gestuurd, voor de 14de )

Ik weet dat ons verbijsterend vertaal team hun uiterste best doet om de video klaar te krijgen in zoveel mogelijk talen, als ze kunnen. IK BEN ZO DANKBAAR voor hen. Dank  jullie zeer.

En OOK DANK AAN IEDER van JULLIE die met ons mee wil doen op deze tijd…
Alles dat ik kan zeggen is dat IK ME ZO GELEID VOELDE OM DEZE INVOCATIE TE DOEN ( slechts mijn menselijke kant wilde zich verstoppen) en als ik niks anders geleerd hebt in de 56 jaren van deze tijd… dan heb ik geleerd om mijn hart te volgen. Dus BEN IK!

IN LIEFDE, LICHT EN LACHEN EN MET GOUDEN STRALEN.


Blossom G .

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar