Followers

i decree

donderdag 13 februari 2014

14.02.2014


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 14 februari 2014    Blossom:   Hallo mensen…    Nou, terwijl ik zie dat er maar twee meer gelegenheden zijn om met jullie te spreken voordat ik op mijn trip weg ga; ik dacht dat ik wilde zien waar jullie waren en als het zo was, betekent dit dat we nu deze keer wel praten? In het volle begrip dat als het niet goed kan, dat het dan gewoon niet plaats vindt. Veel dank. Dus, ik vraag me af… moet het nu wel zijn? 

Federatie van Licht:  Liefste Blossom…  zijn er geen interferenties geweest bij onze laatste paar pogingen? We moeten accepteren dat deze soort alarmbel met gemak werd herkend en daarom werd er gesnapt om dat specifieke channel te aborteren. Maar, we VOELEN dat we in staat zijn om die raketten te misleiden die in jouw richting worden gestuurd, zogezegd… en om Liefde voort te brengen… opnieuw een communicatie met jou.

Bloss: Dat is inderdaad goed nieuws. Want zoals jullie weten, zal ik in de volgende paar maanden, een tijdje niet meer beschikbaar zijn.  Ik denk dat het voor ons allemaal goed is om een pauze te hebben en naar een plek toe te komen in ons Wezen die ons laat ZIJN…  zonder hulp van buitenaf… met alle respect. 

Fed.v.L: Met alle respect..  zal dat nauw verband houden met plannen die gebeuren. ‘Een verandering is zo goed als een rust’ werd gezegd in jullie wereld en dat wordt dus toegestaan
Liefste vrienden van Planeet Aarde… hoe moedig gaan jullie door.. met jullie wens om het Licht voort te brengen en om jullie Moeder Aarde omhoog te laten gaan naar een Hogere Laag. Hoe intens bewonderen wij jullie kracht en jullie voortdurende volharding om de LIEFDE te brengen vanuit je zelf naar anderen… en dat is allemaal nodig.

Jullie hebben soms geworsteld en jullie zitten onder dit ‘weer’.. maar jullie marcheren steeds maar door… met het WETEN IN JE HART dat dit is waarvoor jullie kwamen om te doen… OM LIEFDE TE GEVEN EN OM LIEFDE TE ZIJN.  Daar staat het, in een notendop.

Maar, het is zo… dat in de laatste weken, door conversatie met jou, Blossom, dat wij ontdekt hebben dat er vermoeidheid is gekomen in zielen. Een vermoeidheid… zoals je zegt, die soms je LICHT tot een gedempte plek maakt en dat het VOELT dat jullie niet meer in staat zijn om kracht te herwinnen en te hernieuwen.

Dit was voor ons best alarmerend. Want wij hadden niet volledig de wanhoop begrepen die zovelen van jullie aan het VOELEN waren en zijn.  Wij hebben, zoals je weet…  krachten bijeengebracht en dit met grote diepte besproken. We hadden tot nu toe  aangenomen dat dit ‘Iets was waar jullie uit zouden groeien’ … en we bedoelen dat met respect. We voelden dat het meer een ‘fase van groei en verbreding’ was in jullie ziel. Maar we hebben ontdekt door jouw advies… dat het meer te maken heeft met de negatieve krachten die jullie energieveld bombarderen op een intens voortdurende basis.

Bloss: Maar zeker wisten jullie dat dit gebeurde… want jullie zijn je volledig bewust van de duistere energie op de planeet. Nietwaar?

Fed.v.L: Oh, inderdaad! Maar we moeten in WAARHEID zeggen en alleen maar in WAARHEID. Wij hadden ons zeker niet helemaal gerealiseerd hoe verwoestend die energieën waren/zijn voor jullie huidige positie.

Want, liefste Blossom… Wij WETEN hoe verbazend jullie zijn… JULLIE van Planeet Aarde zijn veel veerkrachtige dan jullie denken. Dit is steeds weer bewezen door jullie zelf en daarom hadden wij de ‘onderliggende stroom niet ‘gezien’ van vermoeidheid waar je over sprak.

Bloss:  Inderdaad, jullie zeiden in het algemeen dat jullie meer Licht zagen dan duister. Ik maak nu grapjes over JULLIE die hier ongeveer maar twee weken waren en VOELEN hoe het is om in deze energie te settelen . Soms maakt het jullie down. Ik spreek niet over de HELE mensheid… WERKELIJK .. dat is mijn plaats niet… maar voor zo velen … zou het zo optillend zijn om die STUWING te krijgen.

Fed.v.L; We begrijpen dit nu. We willen zeker niet valse verklaringen uitroepen over deze STUWING/BOOST. Maar we zullen zeggen dat we nu volledig het ‘gebed’ beseffen dat werd aangeboden… en het is voor jou te WETEN dat ALS HET GUNSTIG VOOR IEDEREEN IS… VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE PLANEET IS… dan zal deze boost/stuwing plaats vinden. Maar… met jouw woorden, Blossom.. als het niet voor het  HOOGSTE GOED IS…. Dan zal dit ook worden begrepen en geaccepteerd dat het niet zal plaats vinden.

Bloss:  Precies goed. Ik VOEL me hier goed bij. … want ik denk dat we hier allemaal op dezelfde pagina zitten. Ik zelf, kijk vooruit naar de tijd van vrijdag (14 februari, Valentijnsdag) als wij onze energie verzamelen in LIEFDE. Als niets anders, is het …DAT DIT in zichzelf.. heel verheffend zal zijn… en misschien was dit alles dat nodig was. Om dat verenigde veld te VOELEN.

Fed.v.L: Zullen we ook zeggen, dat vanuit ons perspectief… wat wij nu begrijpen…  er velen in andere rijken zullen zijn, die hun LICHTENDE KRACHTEN ook bij die van jullie op AARDE zullen voegen.

Het zal heel heilig zijn, maar toch een kort en krachtig gebeuren, waar wij in ‘onze ruimte’ naar uitkijken om hier ook deel van te worden. We vragen dat jullie ook zelf volledig aangepast zijn in je gelukkigste aard… terwijl jullie de woorden van de Invocatie aanbieden. Want het is niet vanuit wanhoop dat jullie dit vragen…   het gaat om de verbetering van de hele mensheid… en daarom, liefste zielen… is het dan niet dat dit uit de meest blije, meest vreugdige plaats in je moet komen?

VUL JE WEZEN MET LIEFDE … ADEM LIEFDE IN en ADEM LIEFDE een tijdje UIT  voordat jullie beginnen… zodat er in jullie vragen… een vibratie zit van de Hoogste energie.
Zie je? Zien jullie dit… onze liefste vrienden en bondgenoten… dat juist door deze woorden uit te spreken… in harmonie.. ALS EEN .. zijn jullie al onbaatzuchtig.. om ZO VEEL te doen om jullie planeet bij te staan?

WIJ ZIJN ZO ERG TROTS OP JULLIE.

Bloss: Dank jullie. We doen WERKELIJK ons best en al het mekkeren en grienen uit onze WAARHEID kwam  uit onze WAARHEID.  Deze ‘Oproep om een teken’ is niet omdat we lui zijn en een snelle reparatie nodig hebben. Verre van dat. Zoals jullie WETEN.. komt dit uit ons hart, vanwege versperringen, tientallen jaren achter elkaar, die met tegenzin stoffelijk op ons werden gelegd door degenen die ons kwaad willen doen.

Fed.v.L: Maar jullie WETEN dat je hen LICHT moeten zenden?

Bloss: Oh, ja! Zie je, het is niet zo dat we geen Licht uitzenden en opgeven wat we hier kwamen doen. Nee Nee Nee! Het is gewoon dat onder dergelijke condities die ons worden opgedrongen… het schijnbaar moeilijker is voor ons LICHT om erdoorheen te schijnen. Nou, zo voelt het tenminste soms. Zelfs in de beste stemming zoals ik vandaag heb… vraagt men zich af of het zelfs maar iets brengt. Is ons LICHT sterk genoeg om de misleidingen te  overweldigen die op ons worden gelegd, en laten we dat even onder ogen zien, .. waar de meesten van de wereld zich totaal niet bewust van zijn. Ik denk dat dit is waar we problemen mee hebben.

Fed.v.L: Toch zeggen wij tegen jou, Blossom…  het kleinste Lichtje… het meest gedempte Licht.. kan het duister nog oplichten… kan nog steeds verschil maken.

Laten we het zo zeggen. We vragen van jullie om blij te zijn… om van een heldere houding te zijn… en door dat te doen… bewerkstelligen jullie je missie.

JULLIE ZIJN DIE HELDERE VONK WAARTOE JE INSTEMDE OM DIE TE ZIJN, ZELFS WISTEN JULLIE… DAT ALS JE EENMAAL BENEDEN ZOU ZIJN OP PLANEET AARDE… DAT JE DAN VEEL PROBLEMEN ONDER OGEN MOEST ZIEN.

Bloss: Yep, ik snap dat…  maar … kan ik jullie dat zo zeggen… dat die problemen veel meer werden dan we oorspronkelijk hadden gedacht dat ze zouden zijn? En laten we onthouden… dit komt uit de mond van iemand die een gezegend leven heeft, in een prachtige plaats woont. Dus laten we ook denken aan hen in/met een totaal andere positie.

WISTEN we dat het zo moeilijk zou worden? WISTEN we dat het zo moeilijk ging VOELEN? WISTEN we dat de duistere mensen zich zo verachtelijk gingen gedragen in hun agenda door macht over iedereen te hebben… Ik bedoel… echt? WISTEN we hoe slecht het zou worden? En laten we even eerlijk zijn… de meesten van ons weten nog niet eens de helft!

Fed.v.L: We zeggen dat er een open boek aan jullie werd getoond, toen jullie overeenstemden om naar beneden te gaan om deze missie te doen. Jullie WISTEN dat het niet voor de zwakken van hart zou zijn om in te tekenen bij de AARDE bemanning! En toch werd ook bekend gemaakt … dat het ‘LEVEN’ zelf inderdaad dat is … EEN OPEN BOEK. Iedereen kan hoofdstuk 15 niet schrijven voor hoofdstuk 6. En daarom kunnen jullie, in onze WAARHEID niet de volheid hebben GEWETEN/GEKEND van wat er precies zou gaan gebeuren… hoe het allemaal zou uitvallen… want dat was nog niet geschreven.

Bloss: Maar dan… hoe WISTEN jullie dat het GODDELIJKE PLAN zal plaats vinden? Hoe WETEN jullie dit zeker?

Fed.v.L: Omdat er bepaalde ‘zekerheden’ zijn die langs het pad ‘gemarkeerd’ zijn. Er zijn bepaalde gebeurtenissen die in het plan zijn ‘ingebouwd’… DIE PLAATS MOETEN VINDEN voor de ‘mensheid’  om in beweging te komen… en beweging in de juiste richting.

MAAR … deze ‘gebeurtenissen’ zoals jij die goed KENT, Blossom… hangen helemaal niet van een bepaalde datum af… maar van een vibratie kenmerk. Die vóór-beschikte gebeurtenissen… kunnen slechts voortkomen uit een bepaalde frequentie waar ze op zijn ‘aangepast’. Als die ‘aanpassing’  in de Goddelijke orde zit… dan kan die gebeurtenis plaats vinden.

Bloss:  Dus dan, onder onze omstandigheden en met de huidige staat van zaken… zeg je dat we achter liggen in de ‘timing van die frequentie’ door de vrije wil en de overweldiging van negatieve krachten? Ja, ik weet dat jullie zeggen dat er geen tijd is… maar je weet wat ik bedoel.

Fed.v.L: Zie je, Blossom… Dit is nu waarin zoveel tussen ‘jullie’ op de Aarde en ‘wij’ … niet van op de Aarde… kan worden mis geïnterpreteerd. Want jullie zeggen ‘timing van de frequentie’ en zelfs als je schertst… gebruik je nog het woord ‘timing’ … Maar er is geen timing…  er is alleen maar energievibratie.. en als de vibratie geldig is.. zal het… door een natuurlijke wet..  laten gebeuren, in actie springen, als je wilt… wat klaar staat om ‘plaats te vinden’ … als die frequentie  geladen wordt.

Bloss: Ik snap wat je zegt. Maar, er is de zaak van al iets zitten in deze specifieke frequentie en als het niet nogal, aardig dichtbij is… en dan vraag ik me af of we weer 1000 jaren moeten wachten opdat anderen ons inhalen? Oh, dear.. ik kan maar beter een hele lange sjaal breien!!

Fed.v.L: Maar… het is niet op die manier, dat zul je graag willen weten.

Bloss: Graag!  Ik ben verrukt! Welke manier is het dan? Als je daar blij mee bent om te delen, natuurlijk.

Fed.v.L: Dus, voor een wijze van uitleg… misschien kunnen we op deze manier Licht op de zaak werpen.

Als een ketel begint te koken… zijn er veel druppels water in dat vat. Iedere druppel wordt elektrisch geladen als de temperatuur van het water omhooggaat… Maar, als iemand er binnen in kijkt, zou men zien dat sommige druppels bellen water scheppen en naar de oppervlakte omhoog gaan voordat anderen dat doen. Als het water de juiste temperatuur krijgt om de ‘uit’ knop te activeren … is het niet zo dat ALLE druppels genoeg zijn ‘verwarmd’ om ’zelf een bel te worden’.  Maar… ze zitten nog wel in die waterplas… in de ketel. Zelfs ook al is niet iedere druppel getransformeerd in een kokende bel…draagt het niveau, waar sommige druppels in blijven… toch bij aan het geheel en laat het ‘systeem’ activeren waarvoor het was ontworpen.

Bloss: Dat is een opluchting, moet ik zeggen! Want verdrietig genoeg schijnen er velen op de planeet te zijn die nog niet eens zijn ontdooid.! Toch, dan weer… dat komt omdat er altijd slecht nieuws is.. de slechteriken… die dit onder onze aandacht brengen... om ons in die vibratie te houden. Ik probeer er zo hard van weg te blijven… maar het komt op deze planeet aardig dicht tegen je gezicht aan. 

Fed.v.L: Misschien is dat het waarom we tegen jullie zeggen dat WIJ MEER LICHT ZIEN dan dat we duister zien. Want ONS focus, vanuit ONZE positie.. merkt de LICHTPLEKKEN op want dat is waar we naar uitkijken.

Bloss: Maar… ongelukkig genoeg… zoveel van die duistere plekken worden met opzet in ons gezicht gegooid. En die maken het moeilijker voor ons ‘hier beneden’ .. om je te richten op wat je ziet. WEET, alsjeblieft dat ik niet klaag…  ik jank niet… ik vertel jullie gewoon waarom het is dat we op een plek in ons hart kwamen, waar zo velen van ons een kleine ‘Hallo’ willen hebben van boven… Een kleine ‘Boodschap van thuis’.

Fed.vL: We begrijpen dit nu veel duidelijker, Blossom.

Bloss:  OK.. nou ik weet dat het nu tijd is om af te sluiten. Ik heb jullie gemist! En ik zal jullie missen, terwijl ik weg ben… maar we zullen hier en daar nog momenten opvangen… IN LIEFDE… en inderdaad is het goed om jullie LIEFDE TE VOELEN… en VEEL DANK.

Fed.v.L: We herinneren jullie eraan dat we onze krachten bij die van jullie voegen, als het gebed van INVOCATIE/OPROEP wordt aangeboden.

ONZE MEEST DIEPE LIEFDE WORDT VAN HIER GEZONDEN NAAR IEDER HART… WIJ ZIJN EEN FAMILIE. 


 Vertaling: Winny Originals and translations of Galactic Messages available at

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar