Followers

i decree

zondag 9 februari 2014

09.02.2014


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 9 februari 2014    Blossom:   LEES HET HELEMAAL TOT ONDERAAN TOE. Zoveel nieuws en ik weet niet zeker in welke orde ik het moet zetten!
Dus ik probeerde opnieuw te channelen ( op 9 febr… zie hieronder aan… ) …  maar deze keer… stopte ‘IK’ het…  ABRUPT!  Want er waren 2 zinnetjes die me ‘van m’n stuk brachten’. Het eerste was dit:
‘bemoeienis met het meesterplan’ en alhoewel ik voorbereid was om, als dat het geval was, dat te accepteren… het GEVOEL dat ik kreeg, zat me niet lekker. Plus, door terug te lezen, merkte ik dat ‘ze’ me niet een hoofdletter lieten gebruiken voor ‘meester’  maar dat deed ik wel en de Federatie van Licht zou me zeker de Caps Lock hebben laten indrukken! Maar klein, weer een andere ‘verradertje’. En toen zoals je aan het eind zult zien, WIST IK direct dat ik niet communiceerde met de FEDERATIE VAN LICHT.

Maar ik wilde deze wel uitzenden want ik denk dat dit een goed voorbeeld is van hoe de ‘duistere wezens’ heel slim zijn in het zichzelf vermommen. Waarheden tussen onwaarheden in, zeg maar… en toch maakten ze een grote slipper en de laatste zin was als een dolksteek in het hart.  Wees altijd onderscheidend in alles dat je leest. Ik hoop dat jullie zien dat dit juist is van me om dit op het toneel te brengen. Het houdt je ook ‘up to date’. Ik kan niet zeggen of het begon met de Fed.v.L. en dat de ‘duisterder energie’ later binnen glipte, of dat ik direct al vanaf het begin werd bedrogen…
Hier is het stuk.
9 februari
Bloss: Hallo daar, mijn vrienden. We waren donderdag niet in staat om ons gesprek te voltooien, dus dacht ik dat ik het vandaag maar weer zou proberen. Maar ik accepteer volledig dat ‘Alles is zoals het moet zijn’.  Dus, … is er iemand thuis? … en als dat zo is… zijn we dan klaar om te ‘rock en rollen?’
Zij:  We verwachtten je oproep en die is nu ontvangen. Welkom aan jou, liefste Blossom en inderdaad aan iedereen die van onze gesprekken genieten.  Want het is veel vreugde voor ons om in staat te zijn om ons op deze wijze te verbinden en om van jullie te leren zoals jullie op jullie beurt van ons ontvangen.
Bloss: Hoe zouden JULLIE deze conversatie vandaag willen voeren?
Zij: Wij zouden het fijn vinden om op een manier te converseren die opheffing brengt aan iedereen. Wij hebben met velen conversaties gehad betreffende het huidige onderwerp en we voelen dat vanwege de doorgaande verspreiding van DE INVOCATIE   op jullie computers, dat nu… we gewoon opletten als de dagen verder gaan. Net als jij, VOELEN wij dat het ‘buiten onze redenering is ‘om te zeggen ja of nee. Een delicaat besluit ‘dat zich bemoeit met het meesterplan’… kan niet door ons worden gemaakt. En wij hebben veel instemming dat dit genomen moet worden door de Hoogste Zuiverste kennis voor een correct besluit dat moet worden gemaakt.
Bloss:  Waarachtig…  “Zich bemoeit met het Meesterplan’.  Dat is nogal wat! Alles dat ik kan zeggen is dat IK WEET dat ik geleid wordt om iets te doen… maar ik check nog steeds en dubbelcheck, en zonder kwestie… voor mij… of ik het nu wilde of niet… IK WIST dat het gedaan moest worden. Dus deed ik het. En daarom, kan ik alleen maar aannemen dat het Meester plan.. een ‘insert = inlas of bijlage’ nodig heeft … namens hen die voelen dat het nuttig zou zijn voor het geheel.  Kunnen we er niet naar kijken alsof het een kleding repetitie(dress rehearsel) is voor Het Gebeuren? Een soort van “Hier is wat we vroeger voor bereidden’ soort iets!
Zij: Hoe Houden we van jouw lichthartige scherts, Blossom. Inderdaad… net als jullie… laten we maar het besluit afwachten van DE HOOGSTE …
Bloss: Dat past me heel goed. Er zit in ieder geval geen oordeel op deze zaak. Maar bij mij is er totale aanvaarding… dat als… omdat ik een beter woord wil… dan wordt het gedaan. Als het niet zo is.. zullen we nog steeds doormarcheren. We kunnen en willen gewoon niet opgeven… ook al willen sommige zielen nu al weggaan door louter uitputting.
Zij: Wij zeggen dat dit ‘controversiële in de war sturen van het mengsel’…
Bloss: Feitelijk, denk ik dat de uitdrukking is ‘in de werken’ …  ‘in de war maken van de werken’.
Zij: Toch VOELEN wij de behoefte om ‘mengsel’ te zeggen…
Bloss:  Nou ga dan alsjeblieft door …
Zij: Dit controversiële in de war maken van het mengsel heeft zeker degenen die niet  van de AARDE zijn, en die ook naar JULLIE Hoogste bereik streven…  voor het feit doen ontwaken dat alhoewel we ZIEN en jullie Licht Uittrekken  (Uithalen) (Extract)
Bloss: WACHT EVEN !!!!  … Ons Licht Uittrekken…?  (Extract)
Website: Blossom Goodchild 

 Vertaling: Winny 


Originals and translations of Galactic Messages available on

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar