Followers

i decree

zaterdag 29 december 2012

29-02-2012
Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 29 december 2012    

Bron: http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG166dec29.html Blossom: Hallo mijn vrienden. Nou een klein reisje is verder gegaan sedert de laatste communicatie…die ik op mijn BlogSpot schreef (http://blossomgoodchild.blogspot.com/ ) Dus ik denk dat ik het direct maar aan jullie overlaat en zie waar we van daar af naar toe gaan?

Federatie van Licht:  Welkom aan jou en we zijn zeer bereid om opnieuw met je te spreken. We zijn ons bewust dat iemands reizen.. niet alleen die van jou,  Blossom… maar van velen… een ‘rotsige weg’ was om in deze laatste periode van tijd te reizen. We zijn ons ook bewust dat bij velen het Licht hun WEZEN inging en ze waren er verbijsterd van. We begrijpen dat jij persoonlijk een ‘grootse show’ verwachtte en dat je hart de blijdschap weerstond die beschikbaar was.

Bloss: Niet met opzet… zo ging het gewoon voor me.

Fed.v.L; We accepteren dat. En toch ben je juist in het opmerken van dat er veel mensen negatieve energie moesten transformeren via hun lichaam zodat de ‘teleurstelling’ niet zo ENORM was als geweest kon zijn.
Maar zou je niet zeggen, nu dat is gebeurd… dat je een GEVOEL van verwachting hebt en van hoop?

Bloss: Inderdaad ja… maar niet meer voor iets dat gaat gebeuren.. niet meer. Gewoon een gevoel van binnenin mij van hoopvolheid dat de wereld een snelle verandering ten goede gaat zien. Ik voel nog steeds dat er een Gebeuren gaat plaats vinden. Ik voel nog steeds dat we de Pilaren van Licht gaan zien…  en daar we daar over spreken… willen jullie nu commentaar geven over de Braziliaanse Licht Pilaren die er waren?
( http://www.youtube.com/watch?v=YzFk15wRlBk )

Fed.v.L: We danken je dat je dat naar voren brengt en we zeggen dat de vorm die het LICHT aannam in deze opnames die genomen waren een residu waren van film (?) die werd uit gezonden vanuit atmosferen die veel hoger lagen. Als we ‘film’ zeggen, bedoelen we niet een ‘movie-film’ we bedoelen het woord…. ‘laag’.

Bloss: Dus zeggen jullie nu dat dit een fractie, een onderdeel was van de pilaren van Licht waar jullie over hebben gesproken?

Fed.v.L: Inderdaad. Die pilaren moesten worden gecreëerd omdat we zeker zijn dat jullie die waarderen. Ze komen niet uit het niets. Maar vanuit jullie perspectief is dit hoe het zal lijken. We hebben tegen jullie gezegd dat deze pilaren gevuld zijn met kennis en energie. En daarom moeten ze accuraat beraamd worden voor het correcte effect. En toch zeggen we tegen jullie..  Dat alhoewel we suggereren dat deze specifieke Lichtpilaar ‘ons doen’  is.. wat we naar jullie willen toe projecteren zal veel meer ‘intens’ zijn dan waar we over spreken.

Bloss: Dus, alleen ter verduidelijking.. Dat kwam van jullie?

Fed.v.L: We willen zeggen dat het een combinatie van ons was… samen met een geschenk van Moeder Aarde. We werken gezamenlijk om alles dat jullie is beloofd voor elkaar te krijgen.

Bloss: OK. En zeg je dan dat het ‘GEBEUREN’ nog moet komen? Het GROTE GEBEUREN dat niemand zal missen?

Fed.v.L: We spreken stellig over zo’n gebeuren. Velen van jullie VOELEN dit nog in je hartsruimte. Het is GEEN… en we herhalen ‘GEEN’  wensdenk-aspect. Het is omdat jullie harten WETEN dat dit zal plaats vinden.

Liefste vrienden. We willen graag hier bijvoegen….  HET LICHT…. HET LICHT dat jullie zijn geworden werkt nu naar een bepaald piekpunt.  Jullie hebben jezelf toegestaan dit ‘niveau’ te creëren voor jezelf. Jullie zijn standvastig gebleven en jullie sterkte heeft jullie er weer door heen gehaald. Zegt dit jullie niet… BEWIJST dit niet aan jullie… dat je bent ‘OPGESTEGEN’?

Bloss:  Whoa! Ik verwachtte niet dat je dat zou zeggen. Zijn we dat? Zijn we Geascendeerd..?

 Fed.v.L: Liefste mensen. Wat jullie verwachten wordt niet altijd werkelijkheid. Verwachting is anders voor iedereen. Ieders gedachten over wat ASCENTIE is… hoort bij het zelf. Toch zeggen we… alhoewel het niet was wat velen van jullie je voorstelden… of inderdaad ‘verwachtten’ … er was een ‘gebeuren’ die een metamorfose liet plaats vinden. Sommigen kunnen misschien nog de oude huid afgooien, maar zonder twijfel, is het NIEUWE zelf aan het opduiken. VOEL je dat Blossom?

Bloss: Misschien iets… ja. Op goede momenten kan ik zeggen: ‘natuurlijk voel ik dat’. Op andere momenten kan ik zeggen: ‘misschien’.  Wat ik wil zeggen is dat mijn GEVOEL van LIEFDE en positief zijn echt anders VOELT. Ik kan het eigenlijk niet met woorden zeggen waarom.

Fed.v.L: Dan laten wij dat voor jou proberen. In jullie, in ieder van jullie… zit de GODDELIJKE vonk van LIEFDE… GOD… VREUGDE…  GELUK… hoe je die ook wilt benoemen. Essentieel zijn JULLIE het. Al het andere dat je denkt dat JIJ bent is eerder decoratie en een middel om te functioneren. Laten we zeggen dat we… om dit uit te leggen… dat we deze vonk van dat licht op een gasstel laten lijken. Men kan die vlam lager of hoger opdraaien naar zijn hoogste capaciteit om te ‘laten doen wat dit het beste kan doen’. Jullie vlam is opgedraaid naar een veel Hogere graad die zeer merkbaar is als iemand zich daar op afstemt’.

Hoe iemand zichzelf wil gedragen vanaf hier.. zoals altijd… zal precies afbeelden hoe iemands pad zich zal ontvouwen. Maar deze reis zal nu snel stromen in de richting van jullie schepping. Dit zullen jullie onmiddellijk merken.

Laat moedeloosheid ophouden. In jullie zit een wijzer perspectief op ‘hoe dingen zijn/moeten zijn’.

Bloss: Ja, ik kan zeggen dat ik het daar mee eens ben. Is dit dan maar voor enkelen of voor iedereen?

Fed.v.L: We zeggen dat iedereen is ‘gestegen’. Iedereen…  als ze van binnen gaan onderzoeken… zullen ze in staat zijn om een verschil te merken in zichzelf en hun ‘persona’.

GROTE VERANDERINGEN HEBBEN PLAATS GEHAD.

Bloss: Ik ben verbaasd hoe de datum van de 21ste zoveel aandacht door de tijd heen heeft gekregen... met mensen uit alle richtingen die ‘iets’ voorspellen, met een zo’n diverse serie  gedachten…  hoe die datum kwam en ging zoals die deed. Wat is jullie commentaar daarover?

Fed.v.L: Wij zeggen dat er zo’n verwachting MOEST zijn voor die datum om te laten gebeuren wat er plaats vond. We zeggen hier opnieuw dat dit niet ‘HET GEBEUREN’ … of  de ‘HAPPENING’  was….  Toch was er heel stellig een GROTE VERANDERING in jullie ZIJN/WEZEN… overal om jullie heen… in  ALLES.  Wij hebben vaak gesproken tegen jullie over je VOELEN.

Deze NIEUWE Wereld die jullie nu zijn binnengegaan door de poorten heen … gaat over VOELEN… Want dit is hoe jullie ontdekken wat WAARHEID is… en wat niet.

We zeggen erbij dat als velen, velen in/bij deze poorten zijn verzameld… het GEBEUREN zal plaats vinden.

Vraag jezelf af… WAT VOEL IK? HOE VOEL IK? Sommigen van jullie kunnen het direct WETEN en zeggen dat je nu een dieper GEVOEL hebt van LIEFDE en BEGRIP. Anderen kunnen VOELEN dat ze enorm in de steek zijn gelaten en misschien VOELEN zij dat ze nooit meer boodschappen ‘aan boord zullen nemen’ van die onzichtbare mensen.  Maar….  of dit wel of niet het geval mag zijn… ook zij zullen oprijzen als ze klaar zijn en de verandering in zich zullen erkennen.

Neem de tijd om de diepte van kleuren om je heen op te merken.

Neem de tijd om de LIEFDE te VOELEN die om je heen is.
Neem de tijd om te ZIJN en waardeer dit ZIJN/WEZEN. Concentreer je alleen op dat wat je WEET dat de wereld is die jij je wenst… voor jezelf en voor iedereen.

In jullie WETEN…  KEN DE WAARHEID WIE JULLIE ZIJN… ..  OMDAT JULLIE NU DE KENNIS HEBBEN OM TE WETEN.

Bloss: Ik weet niet zeker dat ik WEET waar jullie over praten.

Fed.v.L: Met gemak kun je dit WETEN VOELEN. Jullie hebben niet alle antwoorden op de meest complexe vragen…. nog niet. Maar zou je niet zeggen dat je een WETEN hebt dat je op het spoor zit? Een GEVOEL..  EEN WETEN. Die zijn een en dezelfde. Want wat jullie VOELEN, zegt je dat je WEET.

En JULLIE WETEN dat alles dat je de laatste tientallen jaren GEVOELD HEBT jullie naar het WETEN heeft geleid dat je NU WEET. Jullie VOELEN zelfs meer zodat het VERTROUWEN in jezelf en in wat je WEET … ZAL GAAN GEBEUREN.

Dus jullie zogenaamde teleurstelling heeft jullie sterker gemaakt en nog krachtiger en met meer vertrouwen in dat wat jullie WETEN. Jullie kwamen van de andere kant en WISTEN DIT.

Bloss: De andere kant? Mmm!  Dat laat me denken aan THE BRIDGE(DE BRUG een boek dat Blossom heeft geschreven. w.) Zeg je nu dat we de BRUG zijn overgegaan, dan?

Fed.v.L: Hebben we tegen jullie niet gezegd dat het voor velen zal zijn dat jullie heen en weer teruggaan?

Bloss: Ja, maar er werd gezegd dat we dat doen om anderen naar de andere kant met ons mee te brengen. Ik zie geen broeder op mijn rug.

Fed.v.L: Opnieuw… jouw interpretatie van onze woorden verschilt enorm van dat wat wij misschien proberen te schetsen.

Bloss: Ja, dat gebeurt voortdurend! Toch sprak ik ook metaforisch! Dat is het echt, nietwaar? Dan denk ik dat JULLIE het verkeerd hebben verstaan. Het is onze interpretatie van jullie woorden en wat we in ons denken creëren wat het betekent. Dan bouwen we daar op en focussen ons inderdaad erop en dan verwijten we jullie dat je het verkeerd hebt. Toch moeten jullie toegeven… het is makkelijk voor iemand om meegenomen te worden als JULLIE allemaal ronduit en opgewonden zijn.

Fed.v.L: Toch is het onze WAARHEID. HOE iemand van jullie onze boodschappen ook wil interpreteren is hoe iemand herkent wat in hem zelf is.  Als WIJ overijverig worden… spreken we ECHT onze WAARHEID… maar jullie neigen er… en hebben dat ook gedaan… jullie zetten er een tijdslijn op.

Bloss:  Okidoki.. dit kan ik niet onopgemerkt laten! Jullie zeggen dat ‘wij’ er een tijdslijn op zetten. Voor de 21ste?  Ja.. ik kan zeggen dat jullie die datum niet noemden… maar in de ‘tijd’ die voorbij is gegaan, waren jullie het niet die zeiden dat de Pilaren van Licht zouden verschijnen voor het eind van 2011 en waren het jullie niet die zeiden dat er drie dagen lang een schip zou verschijnen aan de hemel op 14 oktober 2008? Die laatste datum kan ik loslaten vanwege jullie uitleg van waarom dit niet gebeurde. De Pilaren van Licht? Mmm!... Iets ging absoluut verkeerd hier vanwege de tijdschaal… die jullie neerzetten.

Fed.v.L: Daar stemmen wij mee in.

Bloss: Good Lord!

Fed.v.L; Zo veel… in feite…. ALLES waar we voor werken met jullie… de plannen.. de toekomstige wereld.. zijn geen trivialiteiten. (onbeduidendheden)

Bloss: ‘s**t’ Sherlock!

Fed.v.L: We zitten er allemaal samen in. Er zijn tijden waarop we zeker de teleurstelling kunnen VOELEN die JULLIE VOELEN die WIJ hebben veroorzaakt. We begrijpen dit vanuit JULLIE perspectief… maar vanuit die van ons… zien we het niet op die manier. We hebben gewoon geprobeerd … als er iets niet gebeurt zoals het gepland werd, dan zo zij het. Wij WETEN dat specifieke methodes niet werken. Toch geven wij de schuld niet… wij verachten niet. We leren dat we gewoon een andere methode moeten proberen. We zullen altijd iets bewerkstelligen vaak door het ‘proberen ervan’.

Je vroeg… waar gaan we naar toe vanaf hier?

Bloss: En jullie antwoord zou zijn ‘voorwaarts, steeds voorwaarts’.

Fed.v.L: Laten we het omhoog niet vergeten… het omhoogwaarts!

Heb grote overvloedige LIEFDE in jullie hartsruimte. We zijn dolblij met dit resultaat. Wij zijn voortdurend in ontzag voor jullie veerkracht als het ‘lijkt’ dat de dingen niet volgens plan zijn gegaan.

WIJ HOUDEN VAN JULLIE. We komen steeds dichterbij. … Steeds nader… tot elkaar. Ook dit kunnen jullie VOELEN/WETEN binnen jullie zelf.

Als dit jullie WAARHEID blijft en standvastiger… dan komen we nog dichterbij. Oh! De onverwachte wonderen die zo onverwacht zijn… die men zou moeten verwachten!

Bloss:  OK. Daar zijn we dan. Dat was het duwtje om de sessie van vandaag te beëindigen. Dank je mensen. Ik ontvang jullie later wel weer.

Fed.v.L Inderdaad. Schijn verder en NU helderder dan ooit in het WETEN DAT JE WEET!

Bloss: Dat zullen we. In Liefde en dank.

PS. Het raakte me toen ik de link voor de pilaren van Licht vond om hier te posten… dat de Federatie van Licht… voor 14 oktober 2008 sprak over snow cones (sneeuwkegels). Alleen maar een gedachte. 


mailto:bloss@blossomgoodchild.com.au 


Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar