Followers

i decree

dinsdag 14 augustus 2012

13:08:2012

 13 august 2012

Blossom: Hallo mijn vrienden. Weer een week verder hier op Aarde. Jullie hebben geen tijd…  maar hoe zijn de dingen voor jullie verlopen?

Federatie van Licht: Wij verzekeren dat alhoewel er veel wanorde en verstoring in de universele dilemma’s zat, is alles bij elkaar prachtig aan het stromen.

Bloss: Hoe leggen jullie dit uit: universele dilemma’s (quandaries)?

Fed.v.L: We zeggen dat er zoveel is dat onze aandacht nodig heeft wat betreft de verwachte overgang en het is niet altijd mogelijk om de resultaten te krijgen die we gekozen hebben. Toch zijn we in het algemeen heel blij dat alles open is en op koers ligt.

Bloss: Ons is verteld dat wij hier op de grond het goed doen met ons deel van het plan. Eerlijk gezegd, weten we dat niet. Maar als jullie dat zeggen… nemen we dat aan. Wat zeggen jullie wat we in de komende maanden kunnen verwachten?

Fed.v.L: Beroering en omwenteling van veel zaken die jullie stabiel toeschijnen.

Bloss: Oh, geweldig! Iets dus om naar uit te kijken?

Fed.v.L: We zouden zeggen dat het een goede manier zou zijn om er naar te kijken, ja. Want alles dat zich gaat presenteren is nodig zodat er verandering kan komen. Je kunt geen verandering hebben zonder eerst af te danken wat van de oude school is. Veel oude manieren moeten worden verwijderd en vervangen met een nieuwe opzet die zeker alles ten dienste zal zijn.

Bloss: We weten dat er dingen gebeuren… maar toch niet zoals we dat verwachtten. OK.. laat me proberen de dingen op een andere manier neer te zetten… want het schijnt vaak dat we langs oude grond gaan. Bijvoorbeeld… zeg dat we vooruit springen naar augustus 2013… wat verwachten jullie dan tegen ons te zeggen?

Fed.v.L: Je bent zo slim om verder te gaan, niet waar?

Bloss: Nee… eigenlijk goed zoals ik ben… maar ik zit hier nu beneden en in deze tijd… en slechts een paar maanden voor december 2012… EN… er worden zo vaak verschillende versies verteld van wat er kan plaats hebben… dat kan een beetje onbestendig zijn… als jullie over iets anders liever willen praten… dat is cool.  Wat jullie dan ook denken dat voor ons heel goed is om te horen.

Fed.v.L: DIT willen we graag dat jullie horen… Dat er een tijd GAAT komen en ZAL ZIJN waarin alle zaken die nu je hoofd en hart kwellen zullen zijn opgelost. Al dit je afvragen en denken over WAT IS… is HELEMAAL niet WAT IS. Jullie zijn  enorm verward door suggesties die verteld zijn over hoe de rest van de dagen in dit jaar alleen al, gaan gebeuren. Jullie hebben in jezelf geworsteld over of je wel of niet die ene boodschap van deze of die van die andere ziel gelooft. Jullie worden geplaagd met disinformatie zodat je ten slotte ophoudt in een staat te van ongeloof te zitten over iets dat heeft te maken met jullie toekomstige dagen op Aarde.

Hoe VOELEN jullie je? Wat VOELEN jullie over dit alles?

Bloss: Zoals je zegt… in verwarring. Om eerlijk te zijn ik neem nu alles dat ik hoor of lees met een snufje zout… en mijn vrienden.. in alle eerlijkheid… dit houdt ook in wat jullie tegen me zeggen. Dat kan misschien vreemd lijken… maar als ik alles overdenk… wat maakt mij anders dan een ander? Wat maakt jullie boodschappen meer Waarheidsgetrouw dan die  van ’n ander? Ja, mijn bedoeling is voor/van waarheid… maar dat zijn er zo velen. Mijn punt is… Ik sta niet op het punt om te stoppen met jullie te communiceren… en ik heb zonder twijfel heel veel van jullie geleerd… maar tot aan de dag waarop jullie… of iemand anders die niet van deze planeet is, tegen ons heeft gezegd… FEITELIJK wat tot stand komt … blijf ik zitten met VOELEN en met het besluit om langs dit pad verder te gaan… en gewoon te zien terwijl ik reis. Begrijpen jullie waarom?

Fed.v.L: Tot op bepaalde hoogte. Maar op veel andere levels vinden we het vreemd dat je  op deze manier VOELT. We beoordelen dit besluit niet en toch waarom is het zo dat je nog steeds wilt communiceren en het toch niet met ons eens bent wat we zeggen?

Bloss: Ik ben het er wel noch niet mee eens. Jullie spraken over dingen waar jullie je niet aan kunnen overgeven/houden en ik respecteer dat… en toch laat ons dat in een toestand van onzekerheid achter. Ik heb nu een hele tijd langs dit pad gereisd, en zo velen hebben dat dus ook… ben ik nu veel wijzer geworden? JA. Absoluut! In mijzelf en met wie ik ben. Weet ik nu meer over Ascentie? Nope! Jullie vragen ons om te VOELEN.  ..  om mee te gaan met wat we VOELEN.. en… zoals ik zei… ik VOEL me verward! Dus… ik heb nu het motto van “We zien wel wat er gaat gebeuren.” En in de tussentijd het beste te doen wat ik kan om LIEFDE TE ZIJN. Hoe VOELEN jullie dit dan? Ik wil erg graag jullie punt van kijken weten… en of jullie niet VOELEN of je tijd met mij verspild hebt?

Fed.v.L: We denken dat wat jij naar voren hebt gebracht een interessant geval is. Het is een natuurlijk gevolg om te ontdekken dat na alles waar we over hebben gesproken… je zegt dat je wilt ‘wachten en zien.’

Bloss: Bedoelen jullie hiermee… dat het natuurlijk voor mij is/voor velen is om zo over dit alles te VOELEN?

Fed.v.L: Dat doen we.

Bloss: Dan, met respect… waarover komen jullie eigenlijk dan met ons praten?

Fed.v.L: Wij zijn gekomen met een visie in gedachten en we zijn er positief van verzekerd dat onze visie en ons resultaat buitengewoon succesvol is geweest. We kwamen/zijn gekomen om jullie er aan te herinneren wie jullie zijn… het LICHT dat jullie in jezelf dragen. De vlam van LIEFDE in iedere ziel die niet kan worden gedoofd. Dat kan gewoon niet.
Zo vele Lichten op jullie planeet schijnen schitterend. Het nieuws van wie JULLIE ZIJN als LICHT heeft zich wijd en zijd verspreid en liet zo velen hun oogkleppen afzetten en om zich heen kijken.

JULLIE…  JULLIE ALLEMAAL … jullie die in aanraking zijn met deze woorden die in je zielzelf resoneren… hebben zo’n verschil gemaakt voor alles dat er aan het gebeuren is.

JULLIE ZIJN HET GEBEUREN.

JULLIE ZIJN DE VERANDERING.

JULLIE HEBBEN VERANDERING AL IN DIE MATE LATEN PLAATS VINDEN EN NOG STEEDS WACHTEN JULLIE ER OP.

Je zegt dat er niet veel bezig is…

KIJK NAAR JULLIE!
KIJK IN JE!

Is er geen grote verandering gebeurd in laten we zeggen… de laatste 12 jarige periode van jullie leven? Kunnen jullie nu eerlijk zeggen dat je dezelfde ziel bent met de zelfde gedachten en opinies en GEVOELENS?

Inderdaad zijn jullie dezelfde ziel… maar jullie hebben jezelf vrij gemaakt.

En wat we tegen jullie zeggen betreffende wat er komende is… terwijl de Hogere energieën in jullie planeet stromen en in jullie WEZEN… het dát doet ontwaken die jullie zijn. Dat wat al in jullie zit. Dat wat slapend heeft gelegen en op deze tijd aan het wachten is.

We kunnen het niet op een andere manier uitdrukken.

JULLIE ZIJN DE VERANDERING.

Bloss: OK…maar gaan we ergens naar toe. Er wordt gezegd dat we in de 5de dimensie gaan… Ja, we zijn aan het veranderen… maar ik begrijp niet… blijven wij hier op Aarde, terwijl we veranderen/nadat we veranderen? Velen zeggen van niet.

Fed.v.L: Wat VOEL JE?

Bloss: Vraag me dat niet… jullie worden verondersteld de experts te zijn! Dar is waarom ik het jullie vraag!

Fed.v.L: Denk hier over na. Jullie begrijpen dat je hier bent.. om bij de transformatie te helpen. Het opheffen van planeet Aarde.. en dit is wat er gebeurt… Planeet Aarde is aan het omhoog gaan… NU…. het is al aan het gebeuren… en ben je nog steeds op haar?

Bloss:  Yep.

Fed.v.L: Dus, denk je dan dat je van haar af gaat, terwijl ze doorgaat omhoog te gaan?

Bloss: Nee, behalve als ik het ga bekrassen… kraken.(?)

Fed.v.L: Precies. Onze interpretatie… als dit van belang is… om in de pot erbij te stoppen… is, dat jullie op de Aarde zullen blijven… als jullie dat niet deden… hoe zou je haar dan helpen om op te stijgen?

Bloss: Ja… en toch… is er gesproken dat sommigen die nog in slaap zijn op Aarde zullen blijven, precies zoals zij is… en zij die ontwaakt zijn zullen naar een Hogere dimensie gaan… een Nieuwe Aarde.

Fed.v.L: Je zegt: ‘precies zoals zij is’… en wij zeggen …’precies zoals zij zijn’.  En zij die ontwaakt zijn zullen precies zoals zij zijn… en we zeggen ook dat ALLES  in welke ‘staat’ die is… zal/zullen doorgaan om altijd op te stijgen. Dit is evolutie. Als maar door en door en door zal dat doorgaan… Hoger en Hoger en Hoger zal die doorgaan omhoog te gaan.

Bloss: Het deel dat zo moeilijk is vast te grijpen is… al dit gepraat over de 5de dimensie… voor hen die daar naartoe gaan… zullen zij die dat niet doen… zich afvragen waar zij die daar naartoe gaan opeens zijn gebleven? Ik weet dat ik dit eerder heb aangeraakt, maar heb duidelijk behoefte aan revisie over de zaak vóór het eigenlijke examen! Kunnen jullie het makkelijker voor me maken/voor ons om te bevatten… te snappen… al is het maar een klein beetje?

Fed.v.L: Er is niets te snappen.

Bloss: Kunnen jullie me dan alsjeblieft een strohalm toewerpen om me aan vast te grijpen? Jullie zeggen dat we er al in zitten… we gaan al omhoog en dus doet de Aarde dat al terwijl we spreken… ja?

Fed.v.L; Ja.

Bloss: Toch zeggen jullie ook dat er een Groot Gebeuren zal zijn (de meeste channelers of niet channelers… bijbel studies… je zegt het maar) spreken hierover. Zal dat GROTE GEBEUREN niet alles veranderen? … inclusief ons… en verschuift dat ons allen Hoger op de ladder, zeg maar.

Fed.v.L: Er is een gebeuren dat zal gaan plaats vinden, ja.

Bloss: Een groot gebeuren? Zoals een WERKELIJK, WERKELIJK MERKBAAR GEBEUREN?

Fed.v.L: Ja.

Bloss: En hoe/waarom zal dat ons/alles veranderen.

Fed.v.L: Omdat dit ontworpen is om dat te doen. Er is NIETS dat hier in de weg kan staan om dit gebeuren te VOORKOMEN. En dit wordt door iedereen GEWETEN.

Bloss: Ik hoor het woord ‘shift’(‘verschuiving) in me.

Fed.v.L: Je pikt het juist op. Dit gebeuren zal, als het plaats vindt, onmiskenbaar een verschuiving veroorzaken van een grote magnitude(grootheid), om in de harten van de mensen plaats te vinden. We spraken eerder over een massa ontwaking. Een gelegenheid voor velen om ‘de gordijnen open te trekken’ en om ‘te zien’ WAT IS.  Als dit gebeurt…  is wat nu nog onbekend is, hoe de dingen een transitie zullen maken, van daaruit erin. Want het zal volgens de snelheid(velocity) ervan zijn die de volgende fase zal dicteren die erop volgt.

Bloss: Velocity betekent ‘hoe snel en in welke richting het object gaat’.. Wil je dat toelichten?

Fed.v.L: Dat hoeft niet. Het spreekt voor zichzelf.

Bloss: Ik bedoelde het woord ‘object’?

Fed.v.L: En dat deden we.

Bloss: Bedoelen jullie met object Planeet Aarde met ons aan boord?

Fed.v.L: We bedoelen het gehele project object.

Bloss: Ik object me, Heer!!  We gaan in cirkeltjes rond.

Fed.v.L: Dat is niet zo. Het staat hier allemaal in zwart op wit als jullie je WETEN  laten WETEN.

Laten we je, als het mag, je geruststellen. Alles dat er zal gebeuren… zal zo bekend voor jullie zijn als het gebeurt. Omdat jullie het script al kennen. ‘Ah ja,’ zullen jullie zeggen… ‘Dit is wat ik vervolgens doe.’ En dat doe je dan precies.

Laat je vrees hier niet handelen en het werk doen! Jullie zijn nu al boven dat alles.

JULLIE HOEVEN EENVOUDIG TE WETEN… EN JULLIE WETEN DAT AL ZO GOED… dat jullie hier zijn om jullie deel te vervullen in het Goddelijke Plan… en dat wat Goddelijk is kan geen angst bevatten…. Dus laat dat los… het is geen deel van JULIE plan.

ALLES DAT JE OOIT HOEFT TE DOEN IS IN HET HUIS VAN JE HART TE BLIJVEN. Waar het gezellig en warm is en gevuld tot de rand met LIEFDE… ALLEEN LIEFDE.

Bloss: Jullie hebben gelijk, natuurlijk… ook al neem ik dit alles met een snufje zout… Jullie hebben absoluut gelijk! Dank voor jullie input. Dank voor jullie dienst. Dank .. gewoon dank.. In LIEFDE en LICHT.

http://www.blossomgoodchild.com/

mailto:bloss@blossomgoodchild.com.au 

http://blossomgoodchild.blogspot.com/


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 200 people for 37 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar