Followers

i decree

zaterdag 14 juli 2012

14.07.2012

 14 juli 2012

Blossom: Hallo daar. Ik ben hier. Om door te gaan met dat van de vorige week als ik mag? We hadden het over verschillende channelers en hoe boodschappen en mogelijkheden verschillen en ook waarom. Willen jullie daar wat dieper in gaan als je VOELT dat dit juist is?

Federatie van Licht: Ten eerste verwelkomen we je op de tijd die we samen beleven.

Bloss: O ja, natuurlijk… manieren Blossom! … Jullie ook welkom.

Fed.v.L: Het onderwerp waar je over wilt praten… zoals vele… heeft in zijn aard veel aspecten. Want inderdaad zeggen we dat ieder van jullie een kanaal van zichzelf is. Maar als we dan spreken over frequenties en vibraties en radiogolven… dan gaan we een veel complexer straatje in. Maar zoals gevraagd… we zullen ons best doen.

Als een ziel ‘gekozen’ wordt om boodschappen te verzenden van degene die niet van deze planeet komt… en hiermee bedoelen we… ‘gekozen’ om in het in het openbaar te staan … want inderdaad zijn er niet veel die met ons communiceren… en toch stil blijven? … Er wordt aangenomen dat het grootste deel van die keuzes het verzoek zullen uitvoeren… want het werd al zolang geleden overeengekomen voordat het ooit het denken van de boodschapper binnenkomt. Zouden allen instemmen in de tijd van ontwaken dan zou er veel op zijn plaats komen. Want zoals bij jou, lieve Blossom, was het niet dat je eenvoudig voelde dat het de gepaste tijd was om dat te doen, en dan ‘Hey Presto’.


Bloss: Inderdaad. White Cloud vertelde me dat in mijn 17 jaren ziekte mijn lichaam en energieveld netjes werden aangepast en opnieuw ‘bedraad’ als voorbereiding op energieën die door me heen zouden spreken. Ik neem aan dat het een andere opstelling met White Cloud is, dan? Daar hoeven we vandaag niet noodzakelijk over te spreken.

Fed.v.L: Inderdaad. Het proces van een energie die ‘doorkomt’ via een ander is niet geheel anders… toch hoort hier meer bij wat betreft het samensmelten van stoffelijkheid van ieder die er bij betrokken is.

Bloss: Dus dan… als we verder mogen gaan… kan ik opnieuw vragen naar iemands eigen individuele weten dat een boodschap beïnvloedt? Bijvoorbeeld… Jullie schijnen iets te WETEN dat ik misschien in die week gelezen heb, en om het met me te kunnen bespreken als ik communiceer zoals we dat doen. Daarom zeggen velen dat wat iemand gelooft de richting kan beïnvloeden waarop de ‘channeling’ doorkomt… Is dit een mogelijkheid?

Fed.v.L: Laten we even tot de kern van de zaak komen. Er zijn velen die ‘boodschappen doorgeven’, Er zijn velen die ‘denken’ dat ze boodschappen doorgeven. Maar, met het diepste respect… de wens om het te doen voor zo velen is gewoon dát… de wens… en daarom als ze het ‘proberen’ … is het hun wens die naar voren komt wat tegengesteld is aan een Hoger dimensionaal Wezen of energie.

Bloss: Dus… de grote vraag is … natuurlijk… hoe kun je zeggen of weten wat het verschil is? Jullie zullen nu zeggen door de resonantie die men voelt, nietwaar?

Fed.v.L: Je leest on ze gedachten! Men moet bedenken om dit aan de vergelijking toe te voegen… ieder van jullie resoneert op een frequentie die ze zijn ‘geworden’. Dit verandert als iemands hart omhoog gaat in kennis en begrip. Daarom… iemands Waarheid kan veranderen als men ‘naar de volgende verdieping van het gebouw gaat’. Wat je wist op niveau 3 kan enorm uitgeweid zijn op niveau 4… zodat veel dat eens op de voorgrond zat van niveau 3… louter achtergrond muziek is op niveau 4.

En daarom… zij die channelingen lezen van diverse zielen zullen resoneren met een channeling van niveau 3… als ZIJ zelf op niveau 3 zitten.


Bloss: Dus… laten we zeggen dat het gebouw 150 verdiepingen heeft… wie is de boodschapper dan die voor niveau 3 channelt?

Fed.v.L: Zonder twijfel… hun ego.

Bloss: En wat dan van degenen op niveau 31?

Fed.v.L: Die zullen communiceren met Lichtere Wezens dan zijzelf, die eens van de Aardse vibratie waren… en de Aardse vibratie hebben ervaren in de stoffelijkheid. We zeggen… dat deze zielen die ‘terug communiceren naar de Aarde’, van een ‘gerijpte’ vibratie zijn… Niet van een ziel die nog vele kilometers moesten lopen op hun reis.

Bloss: Ok… dus ik neem aan dat deze formatie door het hele gebouw wordt gebruikt?

Fed.v.L: Nee… omdat we zeggen dat rond niveau 66 men niet langer in een menselijk stoffelijke vorm zit omdat hun Licht niet in staat zou zijn om in een dergelijke dichtheid te blijven.

Bloss: Ok… dus… mmm… dit wordt complex.

Fed.v.L: Je vroeg het.

Bloss: Dat is zo… ik houd vol zo goed als ik kan…

Fed.v.L: Dat wisten we… Laten we ter wille van velen, terugkeren om dit zo basisch te houden als we kunnen.

Bloss: Ok…. Laat me dan vragen… er zijn vele ‘beroemde’ channelers nu, wier werk wijd en zijd verspreid is op het internet. Velen ‘claimen’ (met alle respect… en ik ben daarbij ingesloten)… dat ze boodschappen doorgeven van een ‘specifieke groep of individu’. Nu… sommigen zijn allang bezig… sommigen maar kort… maar zoals ik zeg… zij zijn ‘bekend’ geworden. Hoe zit het… dat de boodschappen zo enorm kunnen verschillen? Zelfs boodschappen die zijn overgebracht vanuit dezelfde groep? En als het niet vanuit diezelfde groep komt… door de beroemdheid van die channelers … velen zeggen compleet andere dingen over de een of andere zaak. Waar gaat dat allemaal over? Hoe wordt iemand verondersteld te weten wie hij moet volgen? Jullie zeggen… door onderscheiding… maar wat als je hart zegt ‘deze en deze en deze…’ het kan erop uitdraaien dat iemand zijn koffer pakt om naar het gekkenhuis te gaan!!

Fed.v.L: Stel je voor in jullie wereld… of even simpel… in een land… een centrale stad. Alle dorpen en steden in het land uit de wijde omtrek hadden een pad dat naar dit centrale punt leidde. Maar geen van de mensen die buiten dit centrum woonden hadden het ooit bezocht… in het stoffelijke vlees.

Iedereen uit die dorpen/steden hadden hun eigen wijze om dingen te doen. Ze hadden dat al gedaan voor dat ‘de tijd begon’… en voor elk dorp, elke stad…was het ‘zoals de dingen gedaan werden’. Er was geen andere manier.

Ieder plaats had gehoord dat dit centrale centrum een grote verandering zou ondergaan wat een rimpeleffect zou hebben op iedereen in dat land. Dus het juiste om te doen leek om op elke manier te helpen wat men kon. En daarom boden ze via telepathische middelen.. wat ‘zij wisten’ dat het best mogelijk voorstel was van hulp en ze zonden door wat zij gehoord hadden en wisten dat de Waarheid was… betreffende de grote verandering die er zou gebeuren.


Bloss: Ik zie waar jullie naar toe gaan, hier… toch is die centrale stad achtergelaten met een ‘smeltpot’ aan ideeën, mogelijkheden, Waarheden, onwaarheden, mythen, profetieën en zo voorts en zo voorts… niet zeker wetend dat een ervan DE ENE is.

Fed.v.L: Bedenk dan dit.. als we ons verhaal verder vertellen… De Ouderen van die centrale stad hielden een raad over de verwarring die al deze informatie van buitenaf veroorzaakte. Ze besloten om naar ALLE verschillende bronnen van informatie te kijken en keken uit naar een algemene noemer…

Bloss: Ik loop al voor jullie uit…………….. LIEFDE!

Fed.v.L: Dit is onze voortgezette boodschap… en de draad die door alle boodschappen van Waarheid loopt.

De Ouderen vonden een reden in deze ENE WAARHEID. Die haalde alle verwarring weg en ze gaven een besluit door aan allen die in dat gebied woonden om op al het andere geen acht te slaan dan welke het beste in iemand naar voren bracht.

Dit is de ENE WAARHEID. DOOR DIT TE LEVEN… LEEF JE WAAROM JE KWAM OM TE LEVEN.

ER IS NIETS ANDERS VOOR JULLIE OM IN DEZE TIJD TE WETEN.

Hoe meer jullie de verwarring willen negeren en vertrouwen op de LIEFDE VAN BINNEN IN JEZELF… HOE MEER DE ANTWOORDEN DIE JULLIE ZOEKEN ZICHZELF ZULLEN ONTHULLEN AAN JULLIE.

DAT WAT JULLIE WILLEN WETEN… WETEN JULLIE AL.

HET PRESENTEERT ZICHZELF AAN JULLIE … OP PRECIES DE JUISTE TIJD, WAAR JULLIE MEE INSTEMDEN, OM HET TE WETEN… DAAROM WETEN JULLIE HET NU ALLEMAAL NOG NIET. HET IS NOG NIET DE JUISTE TIJD OM DAT TE WETEN. JULLIE ZEIDEN DIT ZO LANG GELEDEN TEGEN JEZELF.

In bepaalde zin heeft niemand gelijk.. niemand zit fout.. iedere ‘aflevering van de WAARHEID’ is juist in de harten van hen die dit naar voren brengen. Maar serieus… we zeggen ‘aflevering van de WAARHEID’ . Hiermee bedoelen we dat vele verschillende ‘bronnen’ verbonden zijn aan de Liefdevolle Waarheid van een ‘specifiek dorp’… en hier voegen we aan toe… dat de ontvanger misschien ‘oorspronkelijk komt’ uit het dorp vanwaar zij dat ontvangen…. (nog een mogelijkheid) .

Toch vragen we jullie te erkennen en ook het feit te WETEN/BESEFFEN dat er boodschappen zijn die NIET en NOOIT zullen ZIJN afgedaald vanuit Hogere rijken. Er zijn boodschappen uitgezonden wier bedoeling het is om opzettelijk te verwarren en te bedriegen. Ze zijn gecodeerd om iemand op bepaalde momenten te laten VOELEN dat hun hart Goddelijk wordt aangeraakt… en toch zijn ze ook gecodeerd met angst en duisternis die iemands denken direct voeren naar de plek waarvoor deze boodschap werd bedoeld. DOOM EN GLOOM. Naar de ONDERGANG!

Ze zijn makkelijk op te sporen… want als iemand het ene moment Liefde voelt bij de verbinding als het wordt gelezen en dan het hart begint te racen in een tempo dat onprettig is… dan is dit beste zielen… waarop je de ‘delete’ knop moet indrukken. Het gaat er niet om ‘de baby met het badwater weg te gooien’ … er is geen baby… alleen vuil water met het uiterlijk van een baby!


Bloss: Nou… zie je… dit is interessant. Jullie moeten dan weten dat mijn buurvrouw op een dag vuil zeepwater weggooide op haar grond en dat zelfde gezegde kwam bij me op… en ik zocht de volledige betekenis op. Dus, terug naar het begin… beïnvloed ik als ontvanger … de boodschap niet, die jullie doorzenden?

Fed.v.L: We zeggen van niet. We stellen voor dat we zo in afstemming zijn met dat wat jouw gedachten hebben opgenomen dat we dergelijke gevallen gebruiken ten gunste van ons.

Bloss: Oh, cool. Dat beantwoordt ook waarom White Cloud me in readings iets kan laten zien wat ik eerder zag in een winkel of dat mijn aandacht trok en hij het gebruikte als een metafoor voor iemand. Dat bracht me in verwarring… dan laat ik het maar los… nu ik weet waarom en hoe. Cheers! Het voelt nu alsof we klaar zijn vandaag…. Mmm… interessant … jullie hebben ons weer iets gegeven om over na te denken. Tot de volgende keer… Nanu Nanu!

Fed.v.L; Wij zijn altijd tot je dienst.

Bloss: Oh,… in dat geval…. Heb ik een kop thee en een plak cake alsjeblieft!! In Liefde en dank!


http://www.blossomgoodchild.com/

mailto:bloss@blossomgoodchild.com.au 

http://blossomgoodchild.blogspot.com/


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar