Followers

i decree

zondag 18 maart 2012

18.03.2012

 18 maart 2012

 
Blossom: Een gloednieuwe start in een gloednieuwe week. Grondcontrole aan Majoor Tom… is er iemand thuis?

Federatie van Licht: Wij zijn altijd thuis want we zijn altijd in ons centrum en in het Zijn van Liefde. We voelen ons nooit ‘homesick’ (hebben nooit heimwee) zoals velen van jullie dat hebben… als je het WETEN hebt dat wij en jullie huis maar een paar ademhalingen ver weg zijn.

Bloss: Dat is juist en troostgevend…. Over….

Fed.v.L: We voelen jouw Hoge spirit. Te zijner tijd zul je de latente ziel Waarheid herkennen die in zo’n mate zal oprijzen dat de vreugde die je nu voelt nogal mat zal lijken vergeleken met wat je kunt verwachten. Zo lang al hebben jullie geleerd om geduld te hebben. Er zijn vaak tijden geweest waarop je de handdoek in de ring wilde werpen… toch WIST jullie hart dat er een reden was om door te zetten… en doorzetten deden jullie. Zo velen van jullie hebben zich moedeloos gevoeld toen er, wat jullie noemen, ‘geen vertoningen’ waren. Jullie vragen je de mogelijkheid af of de ‘wel vertoningen’ ooit zullen gaan gebeuren. Hebben we jullie dat niet beloofd? Hebben we jullie door onze LIEFDE voor jullie niet overtuigd dat ALLES waarover we spreken, zal gebeuren?

Bloss: Ik voel jullie Liefde zonder twijfel. Zoals jullie weten komen ‘onze’ twijfels voortuit wat wij beschouwden onvervulde beloftes. Toch ben ik gaan begrijpen dat dit ‘zaken van tijd’ zijn of misschien zelfs verkeerde interpretaties zijn van een boodschap. Toch in mijn hart… ik WEET dat de dag zal komen waarop jullie beloftes worden vervuld en dat alle verkeerd begrijpen tot niets zal vervagen.

Fed.v.L: Liefste Lichtste Familie… wij zijn jullie broeders en zusters. We verwachten dat jullie bezorgd zijn over onze komst want dat zal inderdaad een enorme verandering worden. Hoe kan iemand totaal opgewonden zijn als hij niet zeker is van het resultaat? We hebben eerder gezegd dat er veel beroering zal zijn om mee te beginnen…. Want velen zullen geheel buiten zichzelf zijn door de visies voor hen.

Toch zijn er velen van jullie bereid om ons te ontvangen. We danken jullie vanuit de diepste plek van ons Zijn voor deze ontvangst vanuit je hart. We zijn ervan verzekerd dat degenen van jullie die NU deze verandering gaan accepteren in je Wezen standvastig degenen in nood zullen gaan helpen als onze komst aanstaande en duidelijk is.

Nooit, vanaf het moment van absolute Waarheid zal jullie planeet weer wegzinken in zo’n ellende. Het eind van deze tijd is nu daar voor jullie. Leidt jullie verder in een wereld van eer. Een wereld van vreugde. Een wereld van Vrede. Jullie thuiskomst zal NU op dit moment in je hart worden gevierd. Want in onze termen is het hier… toch zijn jullie nog steeds aan het wachten.

Bereid je zielen voor, dierbare harten. Zoals altijd herinneren we jullie eraan om enige minuten van je drukke leven deze Hogere Liefde in te ademen… dit Hoger Licht… deze sterkere vibratie. Adem dit het BESTAAN in. Hoe meer jullie dit doen, hoe makkelijker zal het voor jullie zijn om ons te accepteren als we in jullie status overgaan.

Wij zijn van een Hogere frequentie… vanwege de planetaire bijstand in deze zaak zullen we in staat zijn om samen te smelten met dat waarin jullie wonen… want het is nu klaar om te vibreren in die mate die verenigbaar is met die WIJ ZIJN. Zo veel als jullie je opgewonden, blij VOELEN, begrijp ook dat wij ook opbruisend zijn.

Bloss: Ik kan het VOELEN… Mijn hartplek is net popcorn die op het punt staat te poppen!

Fed.v.L: Meestal zijn we zo omdat WIJ WETEN wat in het vooruitzicht ligt. En wat ‘in jullie richting gaat’…. En ja… we voelen dat we het onpopulaire woord ‘spoedig’ moeten zeggen.

Bloss: Dodgy ground! (zeg maar: moeilijk onderwerp!)

Fed.v.L: Ja, we weten het. Toch accepteren we de betekenis ervan voor jullie op Aarde en voelen ons veilig genoeg om het te gebruiken als onze uitgekozen uitdrukking.

Bloss: Velen, velen van ons zitten in de positie zo veel als we kunnen om ons dat voor te stellen. Jullie hebben eerder gesproken over ‘onze orders’ die aan ons zullen worden onthuld en we zullen precies weten wat te doen. Kun je hier een beetje meer over spreken? En best zodat we niet op onze hoede hoeven te zijn.

Fed.v.L: Voordat jullie naar deze planeet kwamen… voordat jullie zelfs maar in de menselijke status gingen… kwamen jullie overeen om in deze tijd waarin je NU bent, te helpen… om de status van de situatie te veranderen. Ieder van jullie, begreep en masse wat er nodig moest worden gedaan op de aangewezen tijd. Ieder van jullie zal je zich zijn positie herinneren als dit nodig is.

Bloss: Zal er twijfel zijn? Niet over wie je bent maar wat het is wat we verondersteld worden te doen.

Fed.v.L: Niet als je naar je zielzelf luistert en VERTROUWT op wie je bent. Zoals jullie WETEN, GA … ALTIJD … MET JE GEVOEL… Het zal een tijd zijn waarin je meer dan ooit eerder ‘kruisbedradingen’ zult beleven. Want er zullen degenen zijn die de ‘dingen niet zien’ zoals jullie dat zien. Er zullen de laatste wanhopige pogingen zijn om ‘kenmerken te vervalsen’.

Bloss: Ik had wat moeite met dat woord ‘kenmerken’… Wat bedoelen jullie daarmee?

Fed.v.L: We drukken eenvoudig uit wat wij weten dat er zal worden geprobeerd.

Bloss: Het vervalsen van kenmerken op of van wat?

Fed.v.L: Van kennis van overeenkomsten die gemaakt zijn maar valsheden zullen eenvoudigweg niet langer meer worden getolereerd. Er is zoveel dat in de openbaarheid moet worden gebracht. Zoveel wat het grootste deel ongelooflijk zal vinden omdat ze nooit zulke gruwelijkheden en vervalsingen hebben overwogen. Velen zullen veel langere tijd nodig hebben dan anderen om te accepteren dat dit de wijze van leven is die ze hebben doorstaan. Ze zullen het moeilijk vinden om buiten hun eigen gevangenis te gaan want ze waren zich niet bewust dat ze eerstens al ‘gevangen’ waren.

Geleidelijk aan, als het ‘Licht opgaat’ zullen zij die verloren waren zich gaan realiseren welke vrijheid voor hen komt. WARE VRIJHEID. Want dit is alleen bekend voor zover in jullie slapende of meditatie uren. Neem enige momenten en sluit je ogen en adem diep. Je hart spreekt tegen je, nietwaar?

Die uitdrukking van Liefde in je stoffelijkheid is eenvoudig je ziel die je thuis verwelkomt. Hoe dichterbij je bent, hoe luider je verwelkomend comité is.

Wees heel verheugd en blijf dit. Dit is op zichzelf deel van het plan. Ongelukkig zijn velen in de val gezonken van ellende en gebrek… en vergaten hun deel in dit Goddelijke plan…

VAN VREUGDE ZIJN. VAN LIEFDE ZIJN… DAT IS HOE DE TRANSFORMATIE GEBEURT.

Wij kunnen niet met jullie samengaan in deze grote expeditie totdat jullie een bepaald niveau hebben bereikt van verworvenheid. Jullie missie op aarde IS om de vibratie van de planeet uit zijn diepste kern naar de hoogste atmosfeer op te tillen… door de LIEFDE TE ZIJN DIE JULLIE ZIJN.

JULLIE WETEN DIT

WIJ WETEN DAT JULLIE DAT WETEN OMDAT JULLIE HET AL GEDAAN HEBBEN!

Zie je dat niet? SNAP JE HET NU?

HET SPEL IS OVER!

HET LICHT HEEFT GEWONNEN!

HET IS KLAAR, GEDAAN!

Alles wat jullie nu nog hoeven te doen is je prijs ophalen.

Er is een grote oorzaak voor viering in jullie en in alle rijken. Want dit is een verwerving van de grootste gelegenheid. Haal diepe ademhalingen en feliciteer jullie innerlijke Wezen. Terwijl jullie dat doen, stel je dan iedereen op de planeet voor die dit heeft meegemaakt… die hun deel hebben gedaan… en juich ze toe of klap voor je. Hoor het geluid van het applaus terwijl het door jullie wereld heen resoneert. Iedereen in LIEFDE applaudisseert en juicht voor deze enorme bereiking. Laat het applaus resoneren in het gelukkigste GEVOEL dat jullie kunnen VOELEN. DOE HET NU. OP DIT MOMENT. VOELT dit niet als werkelijkheid voor je?

Bloss: Nou de deksels vliegen me net van de pan!! En de vreugde van mijn hart lekt uit mijn ogen.

Fed.v.L: Dit is opwinding die tastbaar is omdat dit WERKELIJK is.

VOEL DEZE WERKELIJKHEID. HIJ IS HIER. HIJ IS ER NU.

HET HEEFT ALLEEN JULLIE NODIG OM HET TE WETEN OM HET ZICH TE LATEN MANIFESTEREN.

WEET HET…. WEET HET…. WEET HET.. ZO ZIJ HET.

Bloss: Is dat het? Vast niet… jullie kunnen me hier niet laten bengelen zo hoog…. Ik kan er nog af vallen!

Fed.v.L: Er is zoveel waarop zo velen van jullie antwoord willen. Wij KENNEN die worsteling waarin men verlangt te vergelden. Toch vragen we jullie om nog even langer geduldig te zijn in alles. Aan alles wat jullie nodig hebben wordt tegemoet gekomen… zelf meer dan je nodig hebt. Want begrip komt samen met het Hoger jullie. Er is veel wat niet geschikt is om over te spreken, gewoon omdat jullie trillingsgetal niet kan deelnemen aan zulke kennis en jullie hersenen kunnen er roereieren van worden.

Bloss: Dat begrijp ik. Roereieren… popcorn.. en hoeveel suiker wil je?

Liefde en Licht recht achter je, mijn vrienden. Jullie hebben me met opwinding, vreugde en Liefde gevuld.. Net waar de dokter en het Goddelijke bevel toe gaven!

Fed.v.L: VOEL ons om je heen glimlachen. Want ieder van jullie kan in je hart ‘onze’ opwinding, vreugde en Liefde oppikken die dichter bij jullie vibreert dan ooit eerder. In VREDE gaan we vandaag uit jouw energie.

Bloss: Gouden Stralen gewenst en oh zo veel waardering!


http://www.blossomgoodchild.com/mailto:bloss@blossomgoodchild.com.au http://blossomgoodchild.blogspot.com/
Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Originals and translations of Galactic Messages available on0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar