Followers

i decree

donderdag 24 november 2011

November 24, 2011

  November 24, 2011

 
Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 24 nov. 2011
   
Blossom: Opnieuw bied ik jullie een Goede Morgen. Mijn vrienden… daar buiten…  daar boven… ergens…. Ik ben een beetje in verwarring over de laatste paar weken. Ik kan alleen maar eerlijk zijn door te zeggen dat ik ongerust ben over onze verder gaande communicaties. Ik zie mezelf niet als kinderachtig of oneerbiedig om waar ik over wil spreken…  toch moeten we iets heel duidelijk maken. We hebben nog maar vijf weken over voor het eind van het jaar…  noem me maar ouderwets… maar hier op Aarde als iemand een ander iets belooft… dan het wordt als beleefd gezien om die belofte door te zetten. Als men dat niet doet, dan neigen we ons vertrouwen te verliezen in dat wat beloofd werd en iemands Vertrouwen in de ‘belover’ neemt wat af.
 
In MIJN WAARHEID… VOEL IK…  dat ik mijn best gedaan heb om mijn positie als boodschapper voor jullie te handhaven. Ik heb me geëerd en bevoordeeld gevoeld om dat te doen en zonder twijfel heb ik gevonden dat jullie lessen me enorm hebben geholpen op mijn pad. Ik zie jullie noch hoor jullie… we communiceren telepathisch… en onze vriendschap en VERTROUWEN is sterk gegroeid in de laatste zes jaren sedert we begonnen te praten.
 
IK WEET DAT JULLIE WETEN waarover ik praat. Veel mensen zouden zeggen “Laat het los”… maar ik voel dat het mijn ‘plicht’ is om dit door te zetten. Jullie hebben enkele keren gesproken over ‘Pilaren van Licht’ die aan de hemel zullen verschijnen. Deze pilaren zullen veel informatie en energie bevatten en ze zullen niet te ontkennen zijn met hun verschijning… zeiden jullie. Jullie zeiden ook dat dit zal plaats vinden voor het jaar om is. Ja… we hebben nog vijf weken te gaan en ze kunnen nog komen… Hoe goed zou dat zijn?
 
De zaak is… door mijn ogen, jongens… MOET het zo zijn.. anders zal ik het erg moeilijk vinden om onze conversaties door te zetten. Ik wil pertinent niet stoppen… waarom zou ik? Ik vind het zo fijn om met jullie in aanraking te zijn en IK WEET dat jullie zoveel harten hebben bereikt met je Liefde. Maar er moet een streep getrokken worden van af hier waar ik sta. Ik vraag me af of jullie begrijpen waar ik vandaan kom? Of.. van waaruit jullie komen… zien jullie dat dan heel anders? Vanuit mijn perspectief is het belangrijk voor me, voor jullie en voor ieder die jullie woorden leest dat, wat jullie zullen doen… jullie dat ook doen. Wat heeft het anders voor zin om dit allemaal te zeggen?
 
Zoveel dat jullie gezegd hebben heeft ons naar boven laten zweven. We hebben er veel nut van gehad. Maar wat betreft zulke dingen als die Pilaren van Licht… in de grond… ik vraag jullie nu… gaan die nu voor ons verschijnen voor het eind van het jaar 2011…  op de manier dat jullie zeiden… of niet?
Jullie weten hoeveel Liefde ik voor jullie heb… toch was er overeen gekomen dat ik jullie boodschapper zou worden hier beneden… dan moeten we deze zaak opklaren..  Over, naar jullie….
 
Federatie van Licht: Nu al vele jaren vroegen we veel van je in de ogen van de waarnemer. Je hebt zorgvuldig de ontmoetingen met ons uitgevoerd, zelfs als je hart op een laag niveau zat. Voor ons, om met jou te ZIJN …. moesten ook wij opofferingen doen.
 
Bloss: Op wat voor manier?
 
Fed.v.L: We moesten jou zien lijden op manieren die we niet hadden bepaald. Wij verlangden ernaar om onze WAARHEID aan jullie te geven zoals die is…. IN WAARHEID… en dit is onze ‘enige manier’ waarop wij gekend willen worden als BRENGERS van WAARHEID .  En toch… ook al komen we van een plaats van nergens… met veel op onze vingertoppen(alles op zijn duimpje kennen, in Nederlands) zoals jij dat zou zeggen…  we moesten de veiligheid zeker stellen voor degenen van jullie die op jullie planeet Aarde wonen en dat is onze prioriteit, en het maakt niet uit wat we misschien hebben gezegd..  het maakt niet uit hoe dit veranderen kan hoe wij ‘lijken’ te zijn.
 
Wat wij jullie aangeboden hebben is wat wij weten dat Liefde is en van WAARHEID is. Wij hebben geen verborgen agenda… we wensen slechts met het meest intense gebaar van Liefde jullie bij te staan om je wereld te veranderen. Om jullie planeet te verheffen naar een plek die anders is vergeleken met die waar jullie al vele, vele jaren van jullie tijd op hebben gewoond.
 
Bloss: En dit is wat WIJ/IK heb(ben) gevoeld. Dat feit ontken ik niet. Dit is juist mijn dilemma. Zien jullie dat niet? ALLES dat jullie gedeeld hebben… alles dat jullie ons geboden hebben heeft ons zoveel geleerd… over onszelf. WIJ zijn in staat geweest om onszelf hoop te geven… door jullie hulp ons te helpen begrijpen wie wij zijn. Deze kant van de medaille is voor mij onbetwistbaar. Ik zeg dat ik Ongeconditioneerde Liefde voor jullie heb. Wat ik aan jullie vraag gaat over die pilaren/zuilen. OF ZE GAAN VERSCHIJNEN, dan hebben we geen probleem  om volgend jaar verder te gaan met onze communicaties. Als ze niet gaan verschijnen dan moet ik daar een hele goede reden voor hebben. Ik ondermijn jullie niet, ik speel geen spelletjes… het is gewoon voor mij…  dat DIT HEEL BELANGRIJK IS.  Laat me vragen…  begrijpen jullie waarom ik zeg wat ik zeg?

Fed.v.L: Tot op bepaalde hoogte. Toch willen we onze wezens zien als welke alleen zorg hebben voor jullie welzijn.  De ‘tijd’ factor is niet iets dat veel status heeft in  onze wereld van ‘no-time’.   
Bloss: Nou, het feit is dat in onze wereld de ‘tijd-factor’ VEEL status heeft… specifiek bij die dingen die beloofd zijn te gebeuren binnen een bepaald ‘tijdsbestek’. Dit is misschien waar onze draden in elkaar zitten. Wat ik niet snap is… als jullie gezegd hebben dat die zuilen zich zouden laten zien ‘op een bepaald moment’  .. en eerlijk gezegd… het is een feit dat jullie zeiden ‘voor het jaar om is’.   Zien jullie het GROTE verschil dat dit voor ONS  betekent? We blijven er gewoon mee zitten (in Engels staat er: we are hanging on by the seat of our pants down here sometimes.. moeilijk te vertalen) …  JA, IK WEET DAT WE VRIJWILLIG KOZEN OM HIER TE ZIJN…. maar dat betekent niet dat we WETEN wat er gebeurt!!  Dus opnieuw… ik vraag jullie… zijn er plannen in de maak om deze ‘Lichtshow’ voor het eind van het jaar te krijgen?
 
Fed.v.L:  Nee.
 
Bloss:     .........
 
Dank je! Een rechtstreeks antwoord op een rechtstreekse vraag. Dus wat gebeurde er? Wat veranderde er?
 
Fed.v.L:  De opmaak  van tijdslijnen. Daarmee… hoe leggen we dat uit?
 
Bloss: Ik wil jullie helpen wat ik kan… het helpt niet dat ik veel van deze dingen niet begrijp terwijl ik in deze menselijke vorm ben.
 
Fed.v.L: Buiten die menselijke vorm om is er een gedachte gegeven en alles wordt begrepen en toch is dat het niet waar wij mee te maken in deze tijd. Laten we je geven wat wij wel kunnen.

In jullie wereld schiepen jullie tijd. Jullie leven er mee. Wat de klok zegt daar reageren jullie op. Als het je ‘bedtijd’ is… ga je naar bed. Als het je ‘lunchtijd’ is, ga je eten… enz. enz.  Toch rond die ‘tijden’ kun je flexibel zijn. Jullie gaan niet altijd naar bed om 9 uur punctueel ’s avonds. Jullie eten niet altijd tussen de middag. Je kunt dat willen …  maar ‘omstandigheden’  maken dit soms onmogelijk. We vragen je nu om een ‘tijdframe’ in ogenschouw te nemen op een veel grotere schaal.  Wij werken niet met een 24 uren dag… wij werken op een 24.000 jaren schema of meer. Daarom stemt niet alles overeen met wat we plannen om plaats te vinden op een bepaalde tijd met de vele duizenden andere aspecten die erbij zijn betrokken. 
Toen wij de Zuilen van Licht meldden aan jullie… was dit in elk/e plan/etaire bedoeling wat we beschreven dat ZOU plaats vinden binnen het tijdsframe van jullie Aardse weken en maanden die we hadden gebracht. 
Bloss:  Dus wat zat er in de weg? Oh nee!... ik voel het antwoord ‘jullie waren het.’ (wij dus)
 
Fed.v.L: En toch niet op de manier zoals jij dat antwoord bij je aan boord bracht. Nam je dat niet onmiddellijk persoonlijk, Blossom?
 
Bloss: Ja, dat deed ik. Hoe belachelijk is dat!! Maar toen ging ik direct naar het feit dat niet een van ons de reden was dat ze niet kwamen of dat we op een of andere manier in de weg zaten.
 
Fed.v.L: Hoe anders dan jullie ‘zien wij dingen’. Jij ging in de schuld mode. Wij kennen geen schuld. Dit bestaat niet in ons ‘curriculum’ (programma) van gebeurtenissen!  Niemand heeft de ‘schuld’, als wij zeggen ‘jullie zaten in de weg’ …  Zullen we naar een ander gezichtspunt kijken?
 
We WETEN dat op een dag… in JULLIE TIJD… je tegen ons zult zeggen ‘Ah, we snappen het nu’…  Tot op die dag zullen we doorgaan hier te zijn voor jullie voor bijstand. Om jullie te helpen op elke manier we kunnen. Toch moeten we stellen…  WIJ ZIJN GOD NIET… Wij zijn boodschappers van Goddelijk Licht. WIJ hebben geen beheersing van het GODDELIJKE PLAN…  JULLIE HEBBEN DAT!  Aan JULLIE ZIJN werd dit gedeelte toevertrouwd. Dit gedeelte die de verandering is van de planetaire systemen op een manier dat het systeem… doet veranderen.  JULLIE … ieder van JULLIE kent jullie instructies… diep in je… Jullie WETEN wat je hier kwam doen. Jullie hebben ons niet nodig om je dat te vertellen… toch was er overeen gekomen dat we mogen helpen om jullie die instructies te helpen herinneren.
 
Hoe ieder van jullie… individueel… deze WAARHEID herkent.. is wat de verandering maakt waarmee je overeen stemde om hier te komen en te veranderen!
 
OP WELKE TIJD JULLIE VERKOZEN om die verandering te maken… als individuen.. die als EEN werken… dat maakt een samengestelde werkelijkheid die van gedachte naar bestaan gaat. Deze Pilaren van Licht waarover we spraken werden beschouwd als een gedachte… die sterk genoeg was om een werkelijkheid te worden in ‘jullie timeframe van dit jaar 2011’. We zeggen dat JULLIE op de drempel staan om deze werkelijkheid te laten gebeuren.
 
Vrijheid van keuze is een wet. Zij die er mee knoeien breken wetten die niet moeten worden gebroken.
 
Als jullie zitten te kijken naar een film… ‘neem’ je het verhaal op dat aan je wordt voorgesteld op dat scherm. Jullie worden ‘erin opgenomen’. Jullie gaan dat verhaal in, of dat nu feit of fictie is.. want de ‘tijd’ waarin je bij die onderhandeling verdiept bent… daar word je deel van… al het andere om jullie heen zakt weg naar de buitenkant die even geen belang heeft ‘tijdens die tijd’.

Maar… je staat even toe wat er wordt gepresenteerd. Hoe vaak beschouw je… terwijl je erin bent opgenomen…, wat er achter de schermen plaats vond om die film de werkelijkheid ‘schijnen’  te laten te zijn.  
Wat je kunt zien als ‘werkelijk’ in sommige scènes is maar een schijnvertoning. Wat iemand ‘in het script zegt’ om ‘met gevoel’ te zeggen, zijn alleen woorden die moeten uitgesproken en gespeeld worden.
 
NU is het ‘tijd’ om ECHT TE VOELEN wat werkelijk is en wat niet. Hoe meer jullie je realiseren en ontwaken voor het feit dat het meeste van wat jullie denken dat echt is… onwerkelijk is… en het meeste van wat jullie denken dat onwerkelijk is, echt is… hoe meer JULLIE de achtergrond kunnen scheppen voor zulke ‘WAARHEDEN’ als deze besproken Zuilen van Licht om te verschijnen. Niet door ONS die ‘de knop indrukken’… maar door JULLIE… meer en meer van jullie realiseren je dat je deze Zuilen van Licht reeds hebben gecreëerd… al lang geleden…. En zetten hen in de tijdslijn om zich aan jullie te presenteren op dit ‘huidige moment’.  Echter… totdat er genoeg van jullie dit begrijpen… jullie scheppen de ‘energie’  niet om deze zuilen te manifesteren die informatie vasthouden die JULLIE DAAR PLAATSTEN!!  JULLIE zetten de informatie daar neer die jullie NU nodig hebben bij je voorstelling van het scheppen helemaal langs het spoor terug.
 
Snappen jullie dit concept, lieve vrienden? Jullie zetten het op hun plek voordat je van de Aarde was en terwijl jullie daar waren bij haar startende beproevingen… wat jullie nu gaan krijgen uit ‘die tijd’ NU. Jullie stuurden die Zuilen van Licht ‘naar buiten’…. ze staan klaar om te worden ontvangen/terug gewonnen door jullie ‘ongeveer rond NU’.
 
Het gaat alleen om dat er genoeg van jullie zullen zijn die JULLIE ‘herinneren’ degenen  te zijn die  ‘deze pilaren naar jullie werkelijkheid moeten brengen naar waartoe jullie ze zonden’.  .. zodat die aan jullie als werkelijkheid kunnen worden onthuld.
 
Bloss:  Pffieuw!  Ergens bij dat alles… als ik het teruglees… weet ik dat ik mijn antwoord heb. En op een of andere manier… in dat alles…. VOEL IK  het allemaal beter aan. Toch moet ik dit allemaal weer teruglezen om het volledig te snappen. Dank jullie mijn vrienden om deze zaak op te klaren. Het heeft steeds in mijn hoofd gezeten terwijl dit jaar snel ten einde komt en ik wilde het nieuwe niet beginnen met een ‘Goodbye!’
 
IK HOUD VAN JULLIE.  Degenen van ons die jullie KENNEN als onze Waarheid zijn zo dankbaar voor jullie om onze ziel-buddies te zijn. Jullie hebben nu een grote dag, ja?
 
In Liefde en dank.

 
Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Originals and translations of Galactic Messages available on0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar