Followers

i decree

dinsdag 1 november 2011

October 27, 2011

  October 27, 2011

 
Blossom: Welkom jullie, mijn vrienden. Ik voel een soort drang om te gaan praten… is dat okay met jullie?

Federatie van Licht: Er vindt veel plaats op jullie planeet, en misschien kunnen we het dan anders niet doen. Maar natuurlijk… energieën enzovoorts kunnen soms op jullie golfbreedte in onze verbinding met jou, interferentie geven

Blossom: Ik VOELDE alsof jullie me een duwtje gaven om met je te praten, en dat was meer dan andersom. Dus is er iets dat jullie speciaal wilden zeggen?

Fed.v.L: Zet jezelf vast in je riemen!

Blossom: Is dat het? Gewoon… me schrap zetten?

Fed.v.L: Zoals jullie op je Aardeplan … “in een notendop”… zouden zeggen en toch realiseren we ons dat het juister zou zijn om dat een beetje te verhelderen.

Blossom: Nou, dat realiseren jullie je goed!

Fed.v.L: Jullie zijn aan gekomen bij de herkenning van ‘verschuivingen’ op de planeet en in de ziel zelf. Jullie hebben geleerd dat als jullie je eenmaal hebben aangepast aan de nieuwe plek, dat je je na een verschuiving die er gebeurde, dat je je wat anders VOELT. Niet noodzakelijk enorm… toch zonder twijfel… merk je misschien een lichte verandering. We zeggen je… dat als je AL deze ‘kleine’ veranderingen bij elkaar optelt, je een groot verschil zou zien in ALLE dingen. Is het niet zo?

Blossom: Nou, ik moet zeggen… als ik er over nadenk… ik ben HEEL anders in mijzelf dan wie ik .. . zeg maar drie jaren geleden was. Ik gedraag me anders en ik denk ook werkelijk anders…

Fed.v.L: Als je dit even vasthoudt… voorop in jullie weten… Wat er gaat gebeuren in de komende dagen, is een overdracht van energie waar jullie ‘verbijsterd’ over zullen zijn. Jullie kunnen niet NIET beïnvloed worden door deze ‘golven’… want die rijden met een kracht die jullie zeker zullen zien als ‘vruchtbaar’. Het zal lijken voor het stoffelijke zelf dat grote golven van energie het lichaam vullen. Het zal de zintuigen verhogen en kan worden toegepast in een diepere vorm van meditatie, als de ontvanger dat wil.

Blossom: Moeten we iets doen om dat te ontvangen?

Fed.v.L: We zouden liever voorstellen dat het zal helpen om ER OPEN VOOR TE ZIJN… om je WEZEN er voor te OPENEN. Sommigen zullen niet begrijpen waarom ze zich VOELEN zoals ze dat doen… maar ze zullen niet kunnen ontkennen dat ze IETS VOELEN.

We stellen jullie voor om je aan dit fantastisch gebeuren over te geven. Je hoeft niet te vragen op welke dag dit zal plaats vinden… de Wanneer”’s en “Waarom”’s zijn WERKELIJK niet van belang… Het is ook het geval dat mensen deze ‘flushes’ (= plotselinge toestroom, gloed, kracht) op verschillende momenten van hun dag zullen beleven… vergeleken met een ander.

Blossom: En kunnen we verwachten dat deze energieën enige tijd binnenstromen of moeten we verwachten dat het een meer eenmalig gebeuren is?

Fed.v.L: De energieën die inderdaad binnenstromen zullen wonen en fluctueren in en om de planeet heen in een precieze periode tijd. De energie neemt deel aan zijn glorie als hij de mensheid helpt om op te staan/zich te verheffen. Als deze specifieke ‘ partij’ is geïnfiltreerd… dan zullen de dingen weer een tijdje rustig worden totdat het nodig geacht wordt voor de volgende aankomst. (winny: je kunt ook denken aan weeën bij een geboorte)
Wat wij willen benadrukken is dat als we zeggen ‘houd je hoeden vast’ (of: houd je kop/denken erbij)… dat we dit menen.

Blossom: Jullie hebben dit al vaak gezegd…’houd je hoeden vast’. Het is een gezegde dat wijd en zijd gebruikt wordt wat betreft onze komende tijd… maar tot nu toe denk ik dat velen van ons zouden zeggen dat we alleen maar gevoeld hebben dat bij die bries een paar haren van hun plek geblazen werden.

Fed.v.L: En daarom zeggen we wat we zeggen. Jullie erkennen te veel veranderingen aan de hemelen. Dit is nu enorm merkbaar wat betreft beweging en ontdekking. Dit is inderdaad maar ‘een gefluister in jullie oor’. Oh, hoe opgewonden wij worden bij de fenomenen die jullie wachten. Voor ons zijn dit natuurlijk verre van fenomenen… het is even natuurlijk als jullie ademhalen. Maar voor velen… wat er gaat gebeuren zal inderdaad dat soort etiket krijgen. Maar meer is het zo… dat we meegaan met het feit dat de onthullingsceremonies jullie niet alleen sprakeloos maken… maar het is de NIEUWE energie die we met ons mee ons dragen… die jullie letterlijk zullen laten springen van blijdschap.

Jullie kijken bewonderend naar “Lucht shows’ en “Formatie vliegen” bij jullie feesten en gebeurtenissen, en toch bij alles dat jullie gezien hebben… zullen we wonderen voor jullie verschaffen die jullie ogen laten balanceren op de rand van hun oogsteeltjes.

Blossom: Nou, ik weet dat ik voor zo velen van ons spreek als ik zeg: “Laat maar gebeuren.” Maar eerlijk… ik kan me geen beter Kerstcadeautje voorstellen!

Fed.v.L: Begrijp op een dieper niveau van jezelf… wat dit feitelijk betekent. Ja, het is juist om zaken te accepteren aan de buitenkant, maar toch vragen we jullie om dieper te delven in je WETEN. Neem tijd om te mediteren over wat dit feitelijk betekent en jullie zullen visioenen getoond worden en GEVOELENS krijgen die je geest, lichaam en ziel zullen prepareren op wat hieruit voortvloeit.

RICHT JULLIE WEZEN IN LIEFDE OMHOOG.

HIER ZIJN JULLIE ALLEMAAL…. HIER ZIJN WIJ ALLEMAAL…

De vereniging waar we over hebben gesproken is niet van een raadselachtig sprookje. Het is die van WAARHEID en wij lopen gezamenlijk naar het moment waarop de GEHELE realisatie van deze WAARHEID duidelijk zal zijn.

Zou het juist zijn te zeggen dat jullie op de rand van je stoel zit?

Blossom: Inderdaad. Toch.. moet ik eerlijk zijn…. En het is niet dat ik de energie naar omlaag wil trekken…. Dat is het niet… maar in MIJN WAARHEID… zo opgewonden als ik me voel over de komende maanden… ik moet toegeven dat ik zit in de trant van ‘laten we eerst even afwachten en zien’ . Want jullie moeten toegeven chaps, jongens, vaak hebben wij iets ‘verwacht’ en vaak hebben we maar gezucht en zijn teruggegaan naar ons werk!

Fed.v.L: Maar is dat dan door wat je ‘dacht’ dat je verwachtte?

Blossom: Weet het niet… is dat zo?

Fed.v.L: Door onze acceptatie van het Goddelijke plan en hoe dit wordt uitgespeeld… Zijn wij alleen al te gelukkig met dat wat er gebeurt en hoe buitengewoon goed alles loopt. Men kan gewoon niet eenvoudig de ‘finale’ op iemand laten ‘springen’… als ze de rest nog niet gezien hebben van de show… dat zou ‘misplaatst’ zijn.

Waar jullie getuige van zijn geweest is het ‘begin’ . Wat jullie hebben ‘gevoeld is de voornaamste koers en waar jullie bijna het maal mee zullen gaan beëindigen is het dessert. De ‘Zoetmaker’ . De combinatie van er GETUIGE VAN ZIJN, het VOELEN en nu het WETEN… door een niet te ontkennen WAARHEID.

Blossom: Jullie woorden zijn niet de mijne. Ik denk echt dat de meesten van ons WETEN dat jullie van WAARHEID zijn… daar gaat het niet om… het gaat om de zaak… (als die er is..) het WANNEER! en het ‘SPOEDIG’ die zouden niet voldoen als antwoord. Toch heb ik begrepen dat het niet juist is om een “wanneer” te geven… maar het moet zeker nou wel elke dag zijn.

Fed.v.L: Kun je de viering beginnen te voelen die voor ons allen ligt? Geef jullie zelf een moment of twee om feitelijk te werkelijkheid te zien van wat er gaat gebeuren. En dan houd je rekening met eonen van tijd die personen en groepen wanhopig hebben ondergaan zodat deze VERANDERING gaat gebeuren. Er is geen een van jullie die niet op een bepaalde manier iets heeft opgeofferd… zodat de vereniging van werelden op dit GODDELIJKE TIJDSTIP kan samenvallen.

Jullie zijn niet alleen maar op deze tijd gekomen om dit mee te maken… jullie zijn hier vele keren geweest om deze dagen voor te bereiden die voor ons liggen. En JULLIE ALLERLIEFSTE MENSEN … JULLIE ZIJN DE GEZEGENDEN die gekozen werden om op AARDE’S oppervlakte te zijn zodat jullie ONS konden ontvangen als wij aankwamen. Wat een blijdschap… als we elkaar na ZO’N LANGE TIJD verwelkomen. Hoe ook WIJ gewacht hebben op deze momenten die zouden gebeuren en toch is er het onloochenbare feit dat WIJ WETEN HOE EN WANNEER en daarom heeft dit een veel makkelijker reis voor degenen van ons gemaakt welke niet van Aarde’s dichtheid zijn.

Toch… voor al jullie beproevingen en tegenspoed… voor alle lijden dat jullie hebben doorstaan ten behoeve van ALLEN … er zal er geen een zijn die spijt heeft van alles dat heeft plaats gehad. Want ALLES dat werkelijk is gebeurd, ons naar dit moment heeft gebracht waarop ogen wijd open gaan en als de harten van zo velen hun familie van Thuis zullen herkennen.

Opnieuw, liefste zielen…. Hef jullie zwaarden van Licht ten hemel… Wij VOELEN ze… wij zien hun energie….

We verlaten jullie nu in het WETEN dat wat er gaat gebeuren… dingen zal laten vooruit bewegen met een vaartje dat niemand kon hebben verwacht.

Blossom: We danken jullie. We spreken elkaar spoedig weer. In Liefde en dank.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website
Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny
Originals and translations of Galactic Messages available on0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar