Followers

i decree

zondag 20 november 2011

November 14, 2011

  November 14, 2011

 
Blossom: Goeienavond aan jullie… jullie die niet van de Aarde zijn.. Mijn vraag ,vertel welke gedachten jullie willen meedelen.

Federatie van Licht: We willen buitengewone dank uitdrukken aan degenen van jullie die in deze tijd van de Aarde ZIJN…. want het werd onmiddellijk gemerkt dat er een LICHT verschuiving plaats vond op jullie datum van 11.11.11. Velen van jullie hadden in gedachten van wat er wel of niet zou plaats vinden…. En dat bracht een automatische ‘gelling’ met de Hogere Vibratie mee die naar BINNEN kwam. Daarom liet dit de samensmelting gesmeerd verlopen en een Hogere ‘creatie’ van energie ontstond onmiddellijk… en dat was natuurlijk allemaal volgens plan. Het kon niet soepeler worden uitgevoerd.

Het laat zien hoe collectieve energieën zo’n transformatie kunnen maken… en NU vragen we of jullie iedere dag gaan beschouwen als het schragen van die 11.11.11 datum. NU gaan deze Hogere frequenties hun pad door jullie atmosfeer… het zou heel goed zijn als jullie ze zouden erkennen op een basis van ieder moment… van aldoor..zodat het niet langere een gedachte ‘gedachte’ is… het is gewoon deel van waar jullie uit bestaan.

We omhelzen deze ‘verandering van situatie’… want het gaat er om een nog grotere overgang tot stand te brengen die zal bestaan uit de integratie tussen werelden en species (soorten of rassen)

Blossom: Kunnen jullie dit verduidelijken?

Federatie van Licht: Het is juist voor ons om NU te zeggen dat het openen… de verspreiding van… waaruit deze NIEUWE energie bestaat… zal doorgaan om niet alleen te veranderen wat er gebeurt in en om jullie heen… maar het zal ook ‘zelf’ van vorm veranderen. Hoe HOGER van geest de Aardeziel wordt hoe meer de energie die doorfiltert in een nieuwe ‘vermenging’ zal overgaan. Een ‘vermenging’ die nog nooit eerder op jullie Aardeplan heeft bestaan. Iets dat compleet NIEUW wordt. EEN NIEUWE VORM van energie… die door ieder van jullie gecreëerd wordt als je eenmaal ‘op drift’ raakt (of met de stroom meegaat).

Wij willen de rijken van manifestatie die een groot deel zijn van deze NIEUWE MANIER, scherper neerzetten. Velen van jullie kunnen de bijna onmiddellijke werkelijkheid gemerkt hebben van waarover jullie gedacht of gesproken hebben, wat in de rijken van jullie mogelijkheden ligt. Dit willen we beschouwen als jullie voorschoolse aard. We vragen jullie NU om jezelf te zien als zoveel meer ontwikkeld te zijn dan deze ‘kleinere’ klasse van jezelf. Doordat de sluier dun aan het worden is… zijn jullie in staat om meer te ‘snappen’ van je Hogere Wezen. Jullie zijn NU zeker in staat om aan jezelf en de wereld een meer verfijnde versie te presenteren van het menselijke Wezen.

Nu dan, … mogen we jullie voorstellen dat jullie de mogelijkheden om een ‘eens gedachte onmogelijkheid’ aan boord te nemen en die voor jullie ogen te zien.. mogelijk worden.

Sta de VRIJHEID van jezelf toe om terug te keren en om ook de zelfuitdrukking toe te staan van WAARHEID om die opnieuw in je WEZEN te laten binnen gaan. Jullie hebben jezelf eerder GEKEND in deze ‘werkelijkheid’ van WAARHEID op een plek die niet van de Aarde is. NU zeggen we nogal ronduit… dat jullie deze WERKELIJKHEID VAN WAARHEID kunnen ZIJN op Aarde, IN jullie Aardse vorm.

Blossom: Als jullie zeggen ‘werkelijkheid van Waarheid’… waar praat je dan precies over?

Federatie van Licht: Liefste zielen…. vrienden…. familie… geliefden…. WIJ SPREKEN OVER DE WAARHEID van WIE JULLIE ZIJN! EN DE WAARHEID WIE JULLIE ZIJN…. ZOALS JE WEET IS LIEFDE.

Hoe meer jullie LIEFDE kunnen uitdrukken vanuit een perceptie dat JE ziet wie je zelf bent… hoe meer jullie het perspectief van wat je denkt dat mogelijk is, kunnen veranderen. Hoe meer jullie de WAARHEID ‘ontdekken’ van jezelf… hoe meer jullie staan op wat bereikbaar is.

Neem in ogenschouw wat je tot dusverre gezien hebt van jezelf. Onderneem een reis ‘terug’ naar wie je eens dacht dat je was… naar de JULLIE waarvan jullie WETEN die jullie NU ZIJN. Een behoorlijk groot verschil is het niet? Een verschil van begrijpen over jezelf als een LIEFDEVOL WEZEN. Een Kennis van wat je eens beschouwde dat onmogelijk was… naar het mogelijke… omdat jullie een DIEPERE WAARHEID geaccepteerd hebben over LIEFDE. … over wie jullie zijn. Jullie hebben geleerd LIEFDE te begrijpen op een niveau dat van een andere graad was dan jullie eens deden toen je de reis begon van ziel die voorwaarts reisde. Daarom… de hulp accepterend van de gearrangeerde Hogere energieën… en de herkenning van deze uitwisseling tussen LIEFDES energie die doorstroomt en de LIEFDES energieën die komen van binnenuit de zielen die WETEN… STEL JE VOOR… wat er komt… van binnenuit jullie… doordat wat er NU ook van buiten komt.

Blossom: Mijn Wezen weet wat jullie zeggen… maar of het wel of niet… zin heeft door de woorden die jullie net zeiden… ik heb er geen idee van. In de grond zeggen jullie “houd je hoeden vast (of houd je kop erbij)’ omdat we ‘nu niks zien’, nog!

Federatie van Licht: In een notendop… JA!

Blossom: Touché! Ik moet zeggen dat ik me heel erg opgewonden VOEL. Ik kan aan een kant accepteren dat het mogelijk is dat ik me zo goed VOEL door de ‘hype’ over 11.11.11. en iemands fantasie kan ‘wel aannemen’ dat er een verandering heeft plaats gehad. En toch, aan de andere kant… met al MIJN WAARHEID…. met respect… wie maakt het wat uit! Veel mensen weten niks over het portaal… toch als zij een heerlijke dag hebben… en ZICH GOED VOELEN.. in mijn opzicht is dat wat er telt, niet? Ik bedoel… het gaat om MEER LIEFDEVOL VOELEN en over MEER LIEFDEVOL ZIJN… het is niet ZO belangrijk dat we WETEN waarom… is het niet?

Federatie van Licht: Je bent juist in je veronderstelling en inderdaad ook in je begrip. Wij hebben geen bekommernis betreffende iemands WETEN of WAAROM iemand zich opgewonden voelt… toch hebben we er wel zorg over dat ze dat ZIJN!

Het gaat om ‘het te SNAPPEN’.. . omdat hoe meer men het ‘snapt’… voor het zelf/van het zelf…. hoe meer iemand WEET /leert om het te gebruiken. En wij willen jullie leren hoe dit te gebruiken.

Blossom: Om het even te verhelderen… om de energie van LIEFDE te gebruiken die door je heen komt, bedoelen jullie?

Federatie van Licht: Zo is het precies. Het is niet vitaal dat jullie WETEN wat het is… alhoewel een begrijpen… als het nog niet aanwezig is, dat zal uiteindelijk wel komen… Maar als jullie eenmaal ontdekken voor jezelf en door jezelf wat het is dat jullie ... er toe in staat zijn… hoe meer jullie kunnen manifesteren wat er nodig is voor de NIEUWE WERELD die op jullie wacht.

Wij hoeven jullie niet langer met de lepel te voeren… met respect voor iedere ziel die deze woorden leest die we ‘representeren’.

Blossom: Grappig… Ik dacht dat jullie gingen zeggen ‘presenteren’ maar toch veranderden jullie dit in ’representeren’…. in de laatste seconde.

Federatie van Licht: Het feit van de zaak is… dat jullie huiswerk gedaan is. De examens hebben een cijfer gekregen en jullie zijn naar de volgende fase gegaan.

Blossom: En dat leidt tot?

Federatie van Licht: Een heel nieuw balspel! Jullie hebben op ons gewacht naar ‘up the ante’ (met grote inzet?) zoals jullie zeggen.. al meer dan een jaar… zeg je dat niet?

Blossom: Yep… we hebben op veel dingen gewacht die jullie zouden doen!

Federatie van Licht: En we hebben altijd naar jullie uitgedrukt de KENNIS die wij KENDEN vanuit onze hoek… vanuit ons perspectief, dat… waar wij voor kozen om ‘bij te blijven’ en wat we kozen om ‘openbaar te maken’ op elke tijd voor een specifieke functie was. NU zijn we in staat om verder te gaan en JULLIE reverence (?) te opwaarderen… (vraagteken van Blossom)

Blossom: Sorry… ik moet onderbreken… ‘Reverence?’ Dat slaat nergens op, wel? … en toch nou ik dat vraag… jullie veranderen het niet… ‘reverence’? (eerbied? ontzag?)

Federatie van Licht: Ja… we zijn correct in ons begrijpen van deze verwoording. NU zijn we in staat om door te gaan en JULLIE reverence te opwaarderen in termen van het onderschatten van waar jullie toe in staat zijn om te begrijpen.

Blossom: Ik ga dat niet overlezen… omdat ik bang ben dat door mijn verwarring de link breekt… ga door.

Federatie van Licht: Jullie gaan NU de grote laan binnen… Jullie wisselen uit met het deel van jullie zelf dat op jullie antwoord heeft gewacht om zich te verbinden met zijn KENNIS. Jullie zijn nu klaar om het spoor te veranderen van langzaam naar snel. Deze ‘beweging’ is op zijn plek geschoven in de laatste paar van jullie weken.

Deze verschuiving zal doorgaan om zich te ‘formeren’. (‘vormen’) Als die zich settelt zullen JULLIE het verschil merken in jezelf… jullie gedachten… je wensen… zelfs in je eigen ademhaling. De lucht waarin je ademt zal merkbaar LICHTER worden. De kleuren die jullie ‘kiezen’ om te zien zullen vibrerender zijn dan wat jullie eerder ‘verkozen’ te zien. Dat wat overal om je heen is zal langzamerhand een representatie worden van dat wat jullie zijn geworden. De Hogere jullie… De NIEUWE JULLIE!

Kijk uit naar deze verschillen… deze veranderingen… want ze zullen je hartsruimte verwarmen. Ze zullen de herkenning zijn van de WAARHEID en het WETEN dat JA.. het is gebeurd. De verandering HEEFT plaats gehad.

De meesten van jullie zullen deze verandering WETEN niet alleen door wat jullie buiten je zien… maar door wat jullie innerlijk VOELEN. Hier zit de grootste verandering van alles. Het is een feit dat jullie feitelijke hart orgaan zich heeft aangepast en doorgaat zich aan te passen aan de NIEUW JULLIE. Alsof het feitelijk verandert in een andere formatie van wat het eens was. Dit kun je misschien nauwelijks accepteren. We zeggen jullie dit… maar het is maar een van de vele, vele nieuwe fenomenen die we zullen uitdrukken naar jullie met ONZE WAARHEID. Maar jullie zullen dit WETEN…. want zullen het gaan VOELEN.

De instroom van LICHT LIEFDE die NU doorkomt verbindt zich met jullie allemaal op een manier dat je het zult ‘SNAPPEN’. Dat kan niet verkeerd worden begrepen. Geniet ervan. Dat is de bedoeling. Wees er BLIJ mee. Omdat het ook BLIJ is met JULLIE.

Het is NU gepast voor ons om ons van jouw energie terug te trekken en toch VOELEN wij ons opgewonden door te WETEN dat hulp dichtbij is voor iedereen die dit zoekt.

Blossom: Jullie VOELEN je opgewonden dit te weten? … of bedoelen jullie dat jullie je opgewonden VOELEN voor ‘ons’ om dit te weten?

Federatie van Licht: We bedoelen altijd wat we zeggen!

Blossom: Ik weet dat jullie dat doen. Ik controleerde alleen of mijn concentratie in takt was.

Federatie van Licht: Als dat niet zo was zouden we het zeker maken dat veranderingen gemaakt werden en toch… hadden we dit dilemma tot zover niet noch denken we dat we dat zullen lrijgen.

Blossom: Goed dan… ik laat jullie vertrekken… jullie moeten betere dingen te doen hebben dan praten over mijn concentratie.

Federatie van Licht: Wij bieden je een vaarwel voor deze verbinding vanavond en we sturen ieder van jullie onze DIEPSTE LIEFDE en vreugde voor alles dat al is gebeurd en nog zal gebeuren.

Blossom: Cheer ho! Voor nu, chaps. Met respect … LIEFDE en DANK.
Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny


Dear Readers,

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


 

Originals and translations of Galactic Messages available on0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar