Followers

i decree

zaterdag 1 januari 2011

Blossoms Nieuwsbrief van 1 jan 2011

Hier zijn we dan…. 2011.

Erop vertrouwend dat iedereen een gesmeerde overgang heeft gemaakt naar dit veel belovende en opwindende Nieuwe Jaar. Ieder van ons beleefde de eigenlijke ‘middernachtelijke klok’ over de hele wereldbol met verschillende tussenpozen en wij hebben allemaal onze ‘privé gedachten’ in het hart, en vragen ons af wat er werkelijk GAAT gebeuren in de dagen die komen.

VREUGDE.. laten ons VREUGDE gebeuren! Ons is verteld dat er waarschijnlijk grote beroering zal zijn. Maar door onze kracht kunnen we herwinnen wat van ons is. Waarheid! Dat is toch zeker om blij om te zijn? Ik VOEL dat het noodzakelijk is om ons te richten op alles dat DAT IS. Dit zal de oorlog winnen! En het is zo eenvoudig. Maar zonder twijfel heeft dit waakzaamheid en discipline nodig. Dus heel makkelijk kunnen we blijven vastzitten aan informatie die op een dwaalspoor is gebracht. We kunnen de gevreesde karrensporen ons laten overweldigen.

DAARIN MOETEN WE VERANDEREN. We kunnen VOELEN hoe onaangenaam we toegeven aan de oude dagen. We WETEN NU hoe we direct verder moeten gaan. Kijk terug naar hoeveel je al hebt getransformeerd. Je vroegere zelf is nog maar een fragmentje. Je schijnend Licht dat je jezelf liet worden… dit ‘opgetilde’ zelf.. is datgene dat goed VOELT. Houd dat GEVOEL vast. Want door dat draadje weven we onze weg naar het samenzijn.

Dit jaar gaat zo voorbij. Het zal ons zoveel verrassingen presenteren en we zullen WETEN dat alles dat aan ‘dat draadje’ hangt voor het lieve leventje, de greep waard was!

We KENNEN de discipline. We weten hoe we ons hebben te gedragen. Als we in de voetstappen stappen van zekerheid, als we ons pad naar voren VOELEN, dan zal er een herkenning van onze ziel zijn die ons vertelt dat we in de laatste etappe zitten. We zijn al zo ver gekomen en nu zitten we op het laatste stuk naar huis.

Ja, we hebben hiervoor ook heel vaak opwinding gehad…. Maar nou voelt het anders. Velen gaan verder, onbewust van de verandering die gaat komen, en toch zullen zo velen van ons de kennis hebben die al zo lang in ons hart zit voor degenen die op gang moeten worden gebracht. Dit is geen kleine opdracht. De ‘word wakker’ roep zal door dik en dun druppelen en allen die zich zo hulpeloos en onnodig hebben gevoeld, zullen ontdekken dat ze ‘volledig geboekt’ zijn.

En hoe/waar is de sleutel om iedere deur te openen terwijl we erdoor heen gaan? We KENNEN die. WIJ ZIJN HET. We moeten ons alleen herinneren dat we dat weten en we zijn het zelf! Waar worden we voor voorbereid? Om door de poort te gaan in een staat van zuiverder Liefde. Om er doorheen te glijden met een LIEFDE die ons hart uitpompt, waardoor het pad BELICHT wordt zodat iedereen dat VOELT. Wij zullen degenen zijn die zo velen er doorheen voeren. Hoe? Als voorbeeld! Door een voorbeeld van Licht te zijn.

Kwam dit makkelijk tot je? Het was voor mij zeker geen ‘onthulling in een nacht’ voor me. Toch verwacht ik dat iedereen zijn eigen verhaal moet vertellen. Ik moest het ontdekken door vele ruige mijlen heen, maar ik heb van geen enkele voetstap spijt omdat dat me Blossom liet worden! Om te ZIJN die ik ben! Ik moet nog steeds alles ‘on-t-dekken’ toch hoe meer ik begrijp, hoe meer ik me ontwikkel… en hoe makkelijker het wordt.

We beuzelen niet langer meer door een bestaan van alledaagsheden. We kunnen dat niet langer meer tolereren. [Overigens HOU ik VAN de uitdrukking van de Federatie van ‘Tolerance tipping’! ](was vertaald als: ‘het omslaan van tolerantie’). Wat wij uitbrengen moet waardevol zijn… van belang zijn… als bijdrage aan het geheel… of het wordt: “Sorry maat, weg hier!” Ik kan betere dingen met mijn tijd doen. Vinden jullie dat ook? Laten we waardevolle dingen herkennen in wat we moeten zeggen. Gaat de prijs van een kool in de ene winkel vergeleken met die van de andere een verschil maken voor het ontwaken van iemand anders? Zal het razen en tieren over regeringen die dit of dat doen dit juist vergroten of teniet doen? Kies wijs voor wat uit iemands koek uitstraalt!! Houd van je gedachten, train ze om ze van een aard te laten zijn die de wereld beter maakt, niet wat het duister voedt.

We zijn hier om Licht te brengen. We zijn hier om dat Licht in de kern van de planeet te verankeren terwijl we van de NIEUWE DAGERAAD getuige zijn. We kunnen die nu zien verschijnen aan de horizon. Laat ons dat niet missen door ons te laten afleiden door dat wat er niet meer toe doet.

FOCUS JE! Focus je op het ZIJN VAN JOU! Maak dat het doel van je Nieuwe Jaar. HOUD VAN JEZELF. Want door ECHT EN WAAR VAN jezelf TE HOUDEN, HOUD JE VAN iedereen en al het andere. We zijn EEN. Je kunt niet van een ander HOUDEN zonder van JEZELF TE HOUDEN, want je bent deel van dat andere. WEET DIT. Het is erg belangrijk om TE HOUDEN VAN WIE JE BENT. Als je doorgaat met denken dat je niet waard bent voor… en dat je niet goed genoeg bent voor… dan verniel je het HELE PLAN tot ASCENTIE. … en dat wil je niet doen! Je zou dat niet op je schouders willen dragen! In hemelsnaam!

DUS… HOUD VAN JEZELF… want dan HOUD JE VAN MIJ, EN IK HOUD ERVAN OM GELIEFD TE WORDEN, omdat IK DAT LIEFHEB. IK HOUD ERVAN OM VAN JE TE HOUDEN, als IK VAN MIJ HOUD en IK HOUD VAN MIJN LIEFHEBBEND MIJ als IK VAN JOU HOUD. LIEFHEBBEN IS LIEFDEVOL nietwaar: Dus laten we dat volop doen om deze show op weg te helpen….

Het is nu zo dichtbij… zo erg, erg dichtbij.

VOEL DAT… doe even je ogen dicht en luister… kun je HET VOELEN?

Dank jullie, iedereen, dank je voor jullie vriendelijkheid en ondersteuning. Ik waardeer dit zeer.

http://www.blossomgoodchild.com/BGdonations.html

Wees alleen maar van Liefde Licht Gelach en van Gouden Stralen waar je je ook bevindt.

Blossom

http://www.blossomgoodchild.com/ mailto:bloss@blossomgoodchild.com.au

http://blossomgoodchild.blogspot.com/

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar